وکیل ارث در شیراز

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0917-439-37-54)

وکیل پایه یک ارث در شیراز

شاید این سوال در ذهن بسیاری از ما نقش ببندد که انحصار وراثت چیست و چه مفهومی دارد؟ این سوال زمانی بیشتر قابل طرح است که شخصی می میرد و ترکه ای از او باقی می ماند وقتی شخص فوت می کند نزدیکان او باید انحصار خودشان را در ارث بردن از  متوفی به اثبات برسانند. یعنی باید در یک محکمه قضایی اثبات کنند که وارث متوفی هستند. دادگاه سهم الارث هر کدام از وراث آن را تعیین می‌کند. تشریفاتی که برای این کار انجام می‌شود تحت عنوان انحصار وراثت نامیده می شود. رایی را که دادگاه در این زمینه صادر می‌کند را گواهی انحصار وراثت می نامند.

وکیل ارث در شیراز
وکیل ارث در شیراز

 وارث کیست

به طور کلی افراد به دلیل سبب و نسب از هم ارث می برند. مالکیت ورثه نسبت به ترکه ی متوفی تنها در حالتی واقع می شود که حقوق و دیون ترکه پرداخت شده باشد. این حقوق و دیون شامل کفن و دفن میت ودیون مالی متوفی و وصایای متوفی تا ثلث ترکه می باشد.

وقتی که بدهی‌های متوفی پرداخت نشده باشد هیچ یک از ورثه قادر نیستند، نسبت به اموال او  معامله ای را انجام دهند و چنان چه تا قبل از این اعمال معاملاتی کنند، معاملات نافذ نخواهد بود و افرادی که طلبکار از متوفی هستند، قادرند معامله را بر هم بزنند. مضاف بر آن چنان چه افرادی که میان وارثان هستند بمیرند و تاریخ فوت یکی معلوم و دیگری  از نظر اولویت، نامعلوم باشد تنها آن شخصی که تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می برد.

 فلسفه ی انحصار وراثت

از آن جایی که وقتی کسی فوت می کند هیچ شخصی این حق را نخواهد داشت که در اموال میت تصرف کند تا زمانی که هزینه های کفن و دفن و خاکسپاری او طی شود و بدهی‌های او پرداخت گردد. بعد از آن هر آن چه باقی ماند میان وارثان باید تقسیم گردد. این موضوع تشریفات خاص قانونی را می طلبد. وارثان این امکان را دارند که بعد از گذراندن این مراحل به شکل قانونی به سهم الارث خود برسند.

 روند انجام انحصار وراثت

برای دریافت گواهی انحصار وراثت مثل هر امر قانونی دیگری نیازمند طی شدن مراحلی می‌باشیم:

1: پر کردن فرم انحصار وراثت

در مرحله اول باید به شورای حل اختلاف شهری که متوفی در آن جا مقیم بوده است، رجوع نمود و فرم گواهی انحصار وراثت را از این مرجع دریافت کرد. برای تکمیل این فرم باید اسامی افرادی که وارث متوفی هستند به توام با نسبت آن ها با مرحوم نگارش شود و پس از آن که  مدارک لازم آماده شد، این فرم به  انضمام آن مدارک به شورای حل اختلاف تحویل شود.

 2: تهیه و تنظیم  مدارک و صدور استشهادیه

سوالی که ممکن است ایجاد شود این که مدارک ضروری برای دریافت گواهی انحصار وراثت شامل چه مدارکی می باشد؟ در این مرحله باید به دفتر اسناد رسمی رجوع نمود و مدارک زیر را تهیه کرد:

-فرم دریافتی از شورای حل اختلاف.

-گواهی فوت متوفی.

– اصل شناسنامه و کارت ملی  همه وارثان و رونوشت آن.

این اسناد توأم با دو نفر شاهد که از وارثان شناخت دارند، باید به دفتر ثبت اسناد ارائه شود. در این مرحله دفتردار اسناد رسمی شهادت نامه ای را تعیین و تنظیم می نماید و شاهدان با امضا و شهادت، وارثان متوفی را به شکل رسمی در همان برگ مخصوص، مورد تصدیق قرار می دهند. این برگه همان استشهادیه انحصار وراثت می باشد.  فرم مذکور که مورد ثبت اسناد رسمی قرار می گیرد از مدارک بسیار مهمی است که شورای حل اختلاف در مراحل بعدی آن را دریافت می کند.

 3: آماده نمودن  لیست دارایی متوفی

در مرحله سوم باید لیستی از اموال منقول و غیرمنقول باقی مانده از متوفی را تعیین نمود و یکی از وراث ، به اداره دارایی رجوع کرده و مالیات بر ارث را تعیین کند . آن چه در اداره مالیات انجام می شود  در گام اول تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارث می باشد بعد از آن دستوری از سوی رئیس گروه مالیاتی صادر می شود و به وسیله دبیر خانه در دفتر ثبت می گردد.

بدین طریق فرم ۱۸ صادر می شود. اظهارنامه تکمیل شده به وسیله اداره امور مالیاتی به دفتر مرکزی ارز فرستاده می شود. وارثان انحصار وراثت تقاضای صدور فرم ۱۹ را می کنند و به دستور رئیس گروه مالیاتی این فرم صادر شده و در دفتر دبیرخانه ثبت می گردد.کارشناس ارشد مالیاتی گزارشی از تقویم ماترک متوفی را تنظیم می نماید. رییس گروه مالیاتی گزارش ارزیابی شده از سوی کارشناس ارشد مالیاتی را تصدیق می‌نماید و چنان چه وراث شامل مالیات بر ارث شوند، مالیات بر ارث دریافت می شود.

بنابراین مدارکی که برای دریافت میزان مالیات بر ارث  ضروری می باشد، عبارتند از اظهارنامه تکمیل شده و تصاویر گواهی فوت از اداره ثبت احوال و تصاویر شناسنامه کلیه ورثه و شخص متوفی و مدارک و اسناد دارایی‌ها و بدهی‌های متوفی و آخرین وصیت او و ارائه اصل وکالت نامه.( چنان چه وکیلی وجود داشته باشد)

 4: ارائه اسناد انحصار وراثت به شورای حل اختلاف

در این مرحله باید فرم مخصوص انحصار وراثت که در آن امضای وارثان و شاهدان قید شده است و در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و اصل شناسنامه وارستان و کپی برابر اصل شناسنامه آنها و گواهی خود متوفی و رونوشت برابر اصل  عقد نامه همسر متوفی و رسید گواهی مالیاتی یا همان مالیات بر ارث به شورای حل اختلاف تحویل داده شود.

5:  درج اگهی  انحصار وراثت در روزنامه رسمی

در این مرحله شورای حل اختلاف شروع به رسیدگی می نماید و بعد از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده گواهی انحصار وراثت را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار با هزینه وارثان و درخواست آن ها آگهی می‌کند تا چنان چه متوفی وارث دیگری داشته باشد با مشاهده این آگهی به دادگاه رجوع کند.

چنان چه پس از گذشت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی کسی اعتراضی نکرد، بدون این که جلسه رسیدگی تشکیل شود و از وراث دعوت به عمل آید ،گواهی انحصار وراثت از سوی شورای حل اختلاف صادق خواهد شد.

وکیل ارث در شیراز
وکیل ارث در شیراز

6: اعتراض به  انحصار وراثت

پس از صدور گواهی انحصار وراثت دو گروه قادرند به این گواهی اعتراض نمایند: یکی دادستان قضایی و دیگر اشخاصی که گمان می برند وارث می باشند. چنان چه دادستان تعیین کند که متوفی وارثی ندارد تقاضای ارائه شده بی پایه و مبنا می‌باشد و این حق را دارد که اعتراض کند.

دیگر این که اشخاصی که گمان می کنند باید نامشان در لیست انحصار وراثت باشد اما نیست و یا صادر شدن گواهینامه انحصار وراثت به ضرر آن ها تمام شده است، حق دارند نسبت به آن طرح اعتراض کنند. بنابراین هر یک از این دو گروه این حق را دارند که نسبت به گواهی انحصار وراثت صادر شده اعتراض نموده و تقاضای تجدیدنظر نسبت به آن  را در دادگاه داشته باشند.

7: تقسیم میراث

وقتی گواهی انحصار وراثت صادر شد و ورثه این گواهی را در دست داشتند، قادرند ارث را تقسیم نمایند. هریک از ورثه با این گواهی می‌توانند به بانک رجوع نموده و مجوز برداشت از حساب  متوفی را خواهند داشت. برای تقسیم ورثه حضور همه وراث ضروری می باشد و اگر این کار میسر نشود همه وراث این امکان را دارند که به یک ورثه وکالت رسمی و محضری واگذار نمایند که او همه اموال را گردآوری کند . اگر ملکی از متوفی در اداره املاک و ثبت، تنظیم و به ثبت رسیده باشد، آن ملک با ارائه گواهی انحصار وراثت به اسم همه وارثان ثبت خواهد شد.

اگر ترکه ملک باشد چگونه تقسیم میگردد در این زمنیه با وکیل ملکی در شیراز نیز مشورت کنید.

طبقه بندی وارثان

وراث به سه دسته تقسیم بندی می شوند:

طبقه اول شامل پدر و مادر و زن و شوهر و فرزندان و چنان چه فرزندان نباشند نوه یا نوه ها هستند.

طبقه دوم پدربزرگ و مادربزرگ و خواهر و برادر و چنان چه آن ها نباشند، فرزندانشان در طبقه دوم جای می گیرند.

طبقه سوم عمو و عمه  ودایی و خاله و چنان چه آنان نباشند، فرزندانشان وراث طبقه سوم هستند.

موارد لازم هنگام اخذ گواهی انحصار وراثت

موارد لازم هنگام اخذ گواهی انحصار وراثت عبارت اند از

ارزش ماترک

چنان چه ارزش اموال متوفی کمتر از یک میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف مکلف است جلسه فوق‌العاده ایجاد کند و با در نظر گرفتن مدارک و اسناد و بدون آن که آگهی انتشار نماید گواهی انحصار وراثت را صادر نماید.

بارداری همسرمتوفی

چنان چه زوجه متوفی در هنگام فوت او حامله باشد باید تا وضع حمل و زایمان همسر او صبر کرد. چون اگر فرزند زنده متولد شود از وارثان می باشد. بنابراین تا موقع وضع حمل همسر متوفی، گواهی انحصار وراثت صادر نخواهد شد.

وصیت نامه

وصیت نامه از جمله مواردی می باشد که تقسیم ماترک را تغییر خواهد داد. وصیت نامه تا زمانی معتبر خواهد بود که در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی انحصار وراثت را منتشر نموده است تحویل شود. وگرنه  اعتباری نخواهد داشت.

*نکته:  متوفی در روستا مقیم باشد

در جایی که متوفی و وارثان در روستا مقیم باشند، آگهی انحصار وراثت دیگر در روزنامه منتشر نمی شود و تنها در معابر عمومی روستا یک بار در یک روز نصب خواهد شد.

چنانچه در هر طبقه حتی یک نفر از ورثه در قید حیات باشند، سبب می شود به طبقات دیگرارثی نرسد. این که هر فرد چقدر ارث می برد بستگی به این دارد که فرد در چه طبقه ای از وراث واقع شده است.

درخواست مهریه

 وکیل مهریه در شیراز در مورد درخواست مهریه توضیح داد:هنگام تقسیم ترکه، ورثه ابتدا باید بدهی های متوفی را پرداخت نمایند که از جمله این بدهی ها مهریه می باشد. بعد از آن بقیه اموال میان وراث تقسیم شود. درخواست مهریه به وسیله دادگاه یا اجرای ثبت یکی از مدارکی است که برای دریافت گواهی انحصار وراثت نیز ضروری می باشد.

 مفهوم گواهی انحصار وراثت نامحدود  و محدود

وقتی گواهی انحصار وراثت محدود است، سقف معاملاتی که در اموال متوفی امکان انجام دارد ۳۰ میلیون ریال می باشد. وقتی معاملاتی بالاتر از این میزان انجام شود، گواهی انحصار وراثت باید به شکل نامحدود صادر گردد. برای دریافت گواهی انحصار وراثت نامحدود باید به دادگاه شورای حل اختلاف رجوع نموده و درخواست گواهی انحصار وراثت نامحدود نمود.

زمان  لازم برای دریافت گواهی انحصار وراثت

زمان دریافت گواهی انحصار وراثت منوط به عوامل بسیاری می باشد. اما به طور متوسط بین دو تا سه ماه دریافت انحصار وراثت زمان می برد.

چنان چه به هر علتی یکی از ورثه همکاری نکند یا خارج از کشور باشد و مدارک شناسایی او در دسترس قرار نگیرد، پروسه انحصار وراثت متوقف نخواهد شد. در این شکل از موارد با درخواست صاحب منفعت، شورای حل اختلاف از اداره ثبت احوال، استعلام دریافت میکند

وظایف وکیل در ارث شیراز

وکیل حقوقی در شیراز معتقد است به طور کلی آگاهی از یک قانون و رویه این امکان را به وجود می‌آورد که اثر بسیار پررنگی را در نتیجه نهایی یک رای داشته باشد و اگر به شکل صحیح و آگاهانه صورت نگیرد، می تواند ضرر و آسیب های جبران ناپذیری به حقوق ورثه وارد آورد.

بنابراین  پیرو همین موضوع باید به  منظور گزینش وکیل انحصار وراثت فردی را انتخاب کرد که در این زمینه تخصص و تجربه کافی داشته باشد. یعنی وکیلی که با موضوع ارث و امور حسبی آشنایی کامل داشته باشد و همچنین در مورد رویه قضیه دادگاه هم از آگاهی کافی برخوردار باشد. تا بتواند به احقاق حق موکلش کمک کند .بعد از فوت متوفی عموماً نزدیکان و مشکلات روحی و اجتماعی بسیار خواهند داشت.

مسئله انحصار وراثت و پیگیری های قضایی می‌تواند فشار روحی را برای آن ها بیشتر کند. ضمن آن که این امکان وجود دارد که برخی از ورثه همکاری های لازم را به عمل نیاورند و در صدور گواهی انحصار وراثت هم مسائلی پیش آید. به منظور در نظر گرفتن همه این موارد و برای کاهش آسیب‌ های روحی و کوتاه شدن روند رسیدگی، ضروری است که از یک وکیل خبره و با تجربه در این راه کمک گرفته شود.

برای انتخاب یک وکیل با سابقه ی خوب پیش از هر چیز باید سابقه او را در انحصار وراثت و موفقیتش در پرونده‌های مختلف و انصاف او در نظر گرفته شود.

مثالی از گواهی انحصاروراثت

گواهی حصر وراثت

آقای / خانم   به شناسنامه شماره     و به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و تصویر شناسنامه ورثه درخواستی به شماره      تقدیم این دادگاه نموده است. شادروان     به شناسنامه شماره     در تاریخ       در محل اقامت دائمی خود در گذشته و ورثه حين الفوت وی عبارتند / عبارتست از ذکر نام اسامی وارثان و حصه های هر کدام.

پس از تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه لایحه یا اعتراض با ارائه وصیت نامه رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و ملاحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره  فلان     سرانجام در تاریخ    فلان  در وقت فوق العاده شعبه …   دادگاه عمومی  …   به تصدی امضاء کننده .. تشکیل و پس از ملاحظه پرونده،

گواهی می نماید: که ورثه مرحوم منحصر به اشخاص /شخص یاد شده در بالا بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی آن مرحوم پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد، بین ورأث / ورثه تقسیم می شود .

اعتبار قانونی این گواهینامه از نظر مبلغ تا میزان سی میلیون ریال است

رئیس شعبه     دادگاه عمومی نام شهرستان

ارث یکی از دعاوی حقوقی رایج میباشد که گاهی باعث اختلافات  خانوادگی در روابط می گردد.

ارث چیست

به صورت کلی ارث به منظور انتقال قهری و دارایی متوفی به ورثه وی می باشد به طور واقع ارث هر چیزی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد چه حقوق مادی مثل وجوه نقد و چه غیر مادی همانند حق قصاص.

انحصار وراثت

اولین قدم در هر کاری که با وراثت و امور مالی متوفی مرتبط است ثابت کردن این نکته می باشد که کدام یک از باقی ماندگان و بازماندگان به عنوان وارث متوفی می باشند که این مرحله با انحصار وراثت مشخص می گردد.

ورثه کیست

ورثه که در مجموع به آن ها وراث گفته می شود یک نوع نقش قائم مقام متوفی در خصوص موضوعات مادی و مالی او را دارند حق تصرف در آن چیزی که او به اسم ترکه به ارث گذاشته است را دارا می باشد اما لازم است که قبل از هر تصرفی ابتدا دیون متوفی را از محل ترکه او  بپردازند  همه تکالیف قانونی او را پرداخت کنند و همچنین اداره اموال او را عهده دار شوند در این حالت ورثه قادر نیستند تصرفات مالکانه در سهم الارث خود داشته باشند غیر از این حالت که اجازه طلبکاران متوفی یا دیگر افراد موصی له را جلب کنند  مورد توجه شما باشد که ترکه به حالت قهری بعد از فوت متوفی به وراث منتقل می شود اما تصرف در سهم الارث تا موقعی که به وصیت عمل شده است و همچنین دیون متوفی پرداخت نگردیده است جایز نیست.

وکیل ارث در شیراز
وکیل ارث در شیراز

طبقات در ارث

طبقات ارث شامل بازماندگان متوفی می باشد که به ترتیب چنانچه شخص اعضای طبقه اول او زنده باشند دیگر طبقات ارث نمی برند و تا طبقه سه به همین شکل است.

همچنین باید لحاظ کرد هر طبقه درجه دارد.

هر طبقه یک  درجه دارد که در حالت وجود داشتن درجه یک و درجه دو دیگر ارث نمی برند و در صورت وجود داشتن درجه دو درجه سه مشمول ارث نمی شود پس با این تفاسیر به منظور تشخیص ارث  اول سراغ طبقات می رویم و بعد به سراغ درجات می رویم.

طبقه اول

پدر و مادر/ اولاد و اولاد اولاد( نوه)

طبقه دوم

اجداد/ برادر و خواهر و اولاد آن ها

طبقه سوم

/ عمه ها/ عمو ها/ خاله ها/ دایی ها و بچه های آن ها

ارث زن و شوهر

زن و شوهر هم از یک دیگر می توانند ارث ببرند

زن از شوهر خود یک چهارم اموالش را ارث می برد درحالتی که شوهر فاقد بچه باشد و چنانچه مرد بچه داشته باشد که نتیجه این ازدواج باشد چه ازدواج های دیگر زن یک هشتم مشمول ارث می شود

لازم به ذکر است که زن اجازه دارد مهریه خود را از دارایی مرد دریافت کنند به این خاطر که مهریه دین حساب می شود و با فوت ساقط نمی گردد.

باید اضافه گردد مرد یک دوم از اموال همسرش را در حالتی که فاقد فرزند باشد ارث می برند و چنانچه فرزند داشته باشد چه محصول این ازدواج باشد چه ازدواج های دیگر یک چهارم ارث می برد.

نکات ارث

ارث با  موت حقیقی یا موت فرضی پیدا می شود

چنانچه به منظور ادای واجبات مالی وصیت شده باشد اجرای آن وصیت اولویت بر دیگر وصیت ها دارد

معامله وراث نسبت به اعیان ترکه تا موقعی که تسویه نشده است غیر نافذ می باشد و دیان  قادرند آن را بر هم زنند

معلوم نبودن تاریخ و تقدم و تاخر فوت افراد مانع توارث می باشد غیر از این که موت به خاطر غرق یا هدم باشد  که در این حالت از هم ارث می برند.

حجب  موقعی است که وارثی بخاطر وارث دیگر از ارث بردن به صورت کلی یا جزئی محروم می گردد حجب حرمانی و حجم نقصانی داریم حجب حرمانی وارث از اصل ارث محروم است به طور مثال برادر ابی که با وجود برادر ابوینی از ارث محروم می گردد حجب نقصانی فرض وارث از حد اعلی به حد اذنی نازل می گردد.

وکیل ارث در شیراز
وکیل ارث در شیراز

ارث در طلاق

وکیل طلاق در شیراز در این مورد میگوید:موقعی که رابطه زوجیت به خاطر طلاق ساقط می شود هیچ کدام از همدیگر مشمول ارث نمی شوند اما این گفته در خصوص طلاق رجعی تفاوت دارد.

وکیل طلاق در اصفهان توضیح میدهند:چنانچه شوهر زن خود را به شکل رجعی  مطلقه نماید و در موقع عده فوت کند زن از اموال شوهر شامل ارث می شود ولی چنانچه فوت شوهر پس از انقضای مدت زمان عده باشد و یا طلاق بائن  باشد  همانند طلاق پیش از نزدیکی یا طلاق زن یائسه و دیگر طلاق خلع و مبارات دیگر زن از مرد در موقع فوت هیچ ارثی نخواهد برد.برای اطلاعات بیشتر در زمینه طلاق میتوانید با وکیل طلاق در بندر عباس نیز مشورت نمایید و به بهترین نحو به حل مشکلات خود بپردازید.

ارث در ازدواج موقت

در ازدواج موقت یا منقطع زن و مرد از یکدیگر مشمول ارث بری نمی شوند اما باید گفت چنانچه فرزندی در این ازدواج در میان باشد فرزند حاصل از ازدواج موقت از پدر و مادر خود مشمول ارث میشود.

ارث زن از شوهر

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی زن با توجه به ماده ی ۹۴۴ قانون مدنی تنها از اموال منقول یعنی هر آن چه که از شوهر به جای مانده بود ارث دریافت می‌کرد و در اموال غیر منقول مثل زمین و ساختمان چیزی به او تعلق نمی گرفت. اما بعد از هفتاد سال که این قانون به تصویب رسید مجلس شورای اسلامی با توجه به فتوای رهبری قانون را اصلاح کرد که چنان چه زن بخواهد ارث ببرد از همه ی اموال غیر منقول شوهر مثل عرصه و اعیان یعنی ساختمان و زمین هم ارث خواهد برد.

فرض کنید اشخاصی هستند که سهم الارث آن ها در قانون به طور دقیق مشخص شده اند. شروع کردن به تقسیم ارث با توجه به مقدار آن که در قانون تعیین شده است بعد از تقسیم ارث صورت می پذیرد.

یعنی پس از آن که ارث تقسیم شد ممکن است از ترکه کم و زیاد بیاید که باید آن را به فرض تقسیم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *