وکیل کیفری در شیراز کیست؟

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0917-439-37-54)

بسی باعث تاسف است که ملاک جرم و جنایت در کشور نسبت به دهه های گذشته رشد  داشته است و با در نظر گرفتن این موضوع، دعواهای کیفری قابلیت طرح در مراجع ذیصلاح کیفری را دارد و نباید به اصطلاح بی گدار به آب زد و بدون داشتن وکیل کیفری خوب اقدام به طرح دعوا نمود و نیز نباید از این موضوع غفلت کرد که امور کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است. به شکلی که در هر پرونده شیوه طرح دعوا مرگ و حیات یک فرد را مشخص می کند و به منظور طرح شکایت یا دفاعی دقیق از موضوعات و مشکلات باید  آن را به وکلای متبحر کیفری سپرد.

وکیل کیفری در شیراز
وکیل کیفری در شیراز

مراحل طرح شکایت کیفری

نکته قابل توجه این که پرونده های کیفری از آن جایی که دارای اهمیت زیادی هستند، اگر یک شکواییه به شکل اشتباه مطرح شود می‌تواند بی‌گناه را پای دار بکشاند و مجازات سنگینی را متحمل شود و این خود حق الناس خواهد بود که شاکی باید بر گردن بگیرد. در درجه نخست باید وکیل متخصص کیفری را در خدمت گرفت یا امور کیفری را به او واگذار کرد تا بتواند از تجارب علمی خود بهره ببرد و به شکل دقیق موضوع کیفری را مورد بررسی و ملاحظه قرار دهد.

نکته دیگر این که شاکی یا وکیل وقتی  با یک پرونده کیفری مواجه می شود باید به دادسرا یا دادگستری مراجعه کند و در یک فرم خاص تحت عنوان شکواییه کیفری آن شکایت دارد را درج نماید. بعد از آن که شکایت مطرح شد، برای فردی که نسبت به او شکایت صورت گرفته یک احضاریه فرستاده می‌شود.

اگر در جلسه دادرسی در مدتی که از طرف دادگاه در برگه احضاریه مشخص شده است، حاضر نگردد، جلب خواهد شد و به شکل اجباری به دادسرا فرستاده می شود. بسیاری از دعاوی کیفری مثل سرقت و و زنا و قتل و غیره هم جنبه خصوصی را دارا می باشند هم جنبه عمومی. بنابر این اگر شاکی از شکایت گذشت کند همچنان جنبه عمومی آن قابل اتخاذ است.

[aparat id=’M5S2E’]

مهدی حنیور دانشجوی حقوق

خصوصیات وکیل کیفری در شیراز

یک وکیل کیفری در رشته حقوق کسب تحصیل کرده یا در رشته های حوزوی فقه و حقوق موفق شده است که این دوره را بگذراند و بعد از آن که در آزمون کانون وکلای دادگستری رتبه قابل قبول را به دست آورده، پروانه وکالت را کسب نموده است. او می‌تواند به عنوان وکیل پایه یک دادگستری فعالیت کند. اما با توجه به علاقه مندی خود ،حوزه جزا و کیفری را برگزیده و او در خود این توانایی و اراده را دیده است که بر قوانین کیفری و جزایی تسلط دارد.

یک وکیل کیفری قادر است با موضوعات کیفری رسیدگی کند که عموما در سه دسته کلی قرار می‌گیرد. جرایم علیه اموال و اشخاص و جرایم علیه آسایش عمومی و امنیت ملی. او بعد از مدتی که تجارب کافی و تخصص و مهارت لازم را بدست اورد قادر است به عنوان یک وکیل کیفری خوب فعایت کند که با همه مراحل بدوی و تجدیدنظر در امور کیفری آشنایی دارد .

او می تواند به بهترین شکل پرونده های کیفری را عهده‌دار شده و از حقوق موکل خود دفاع کند یا پرونده های کیفری را مطرح نماید. البته این نکته را نباید فراموش کرد که به طور کلی امور کیفری به سبب این که با جرم و جنایت و مجازات مواجه می باشد از جمله دانش های سخت و آزاردهنده هستند و می توانند بر عواطف و روح و روان یک وکیل اثرگذار باشند. پس شخص وکیل باید از توانمندی روحی و جسمی بالایی برخوردار باشد تا بتواند در این زمینه موفق شود.

علت اتخاذ وکیل تسخیری در امور کیفری

وکیل ملکی در شیراز به توضیحات وکیل کیفری در اصفهان افزود و اینگونه توضیح داد:با توجه به اینکه امور کیفری از حساسیت زیادی برخوردار است و با توجه به اصل ۳۵ قانون اساسی دو طرف دعوا در دادگاه هایی که پرونده کیفری مطرح می شود، وکیل در اختیار داشته باشند که نماینده موکل باشد. قانون اساسی این حق را برای اشخاص در نظر گرفته است که اگر قادر نباشند به سبب عدم توانایی مالی وکیل را برای خود برگزینند، دادگاه برای آن ها امکاناتی فراهم کنند تا از حق داشتن وکیل محروم  نشوند. پس در دعاوی کیفری، شاکی و متهم هر دو طرف باید وکیل داشته باشند.

اگر متهم در هنگام رسیدگی به پرونده نیازمند وکیل باشد باید درخواست کند و چنان چه تمکن مالی نداشته باشد، دادگاه وکیلی را تحت عنوان وکیل دادگستری تسخیری از بین وکلای دادگستری برای متهم به منظور دفاع از حقوقش مشخص می‌کند و هیچ متهمی به علت نداشتن تمکن مالی نباید از داشتن حق وکیل محروم شود. بنابراین بر اساس آیین دادرسی کیفری در جرم هایی که مجازات آن ها حبس ابد یا قطع عضو و سلب حیات و مجازات تعزیری درجه ۳ و بیشتر است و جنایات عمدی که  موجب پرداخت نیمی از دیه ی کامل یا بیشتر می باشد، اخذ وکیل اجباری است.

 

وکیل کیفری در شیراز
وکیل کیفری در شیراز

مفهوم جرم کیفری

مقصود از جرایم کیفری جرایمی می باشد که وقتی نسبت به دیگران اعمال و ارتکاب می‌شود، باعث صدمه زدن به حقوق افراد و تمامیت جسمی یا مالی یا امنیت و آسایش جامعه می گردد و قانونگذار ارتکاب این اعمال را ممنوع کرده و در مورد آن ها در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نموده است و اگر شخصی ادعا کند که چنین اعمالی نسبت به او ارتکاب یافته است و حقی از او ضایع شده باید شکواییه را تنظیم کرده و به مراجع قضایی صالح تسلیم نموده و اقامه دعوا کند.

مراحل رسیدگی به این دسته از جرائم بر اساس آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود و متشاکی عنه در جایگاه دفاع در دادگاه قرار می گیرد. جرایم کیفری و جزایی به شکل کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند: که عبارتند از جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی. مقصود از جرایم علیه اشخاص در واقع جرایمی است که نسبت به جسم و روح انسان اتفاق می‌افتد و با مال و دارایی فرد ارتباط پیدا نمی‌کند. این جرایم اگر انجام شود در حالت بسیار شدید، سلب حیات مجرم را به دنبال خواهد داشت. جرایم علیه اموال جرایمی است که نسبت به اموال افراد اتفاق می‌افتد. مثل سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری که در واقع حقوق مالی و اموال و دارایی افراد را تهدید می کند. جرایم علیه امنیت ملی و آسایش عمومی در واقع امنیت و آسایش جامعه را بر هم می زند و بنیان‌های اقتصادی اجتماعی کشور را متزلزل می نماید. این جرایم با سوء قصد به افراد و مقامات سیاسی کشور سبب آشوب در کشور می‌شود.

انواع مراجع کیفری

هر عملی که در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است و برای آن مجازات تعیین شده است در دسته امور کیفری واقع می‌شود. پس امور کیفری از نظر این که در مراجع قضایی و غیر قضایی مورد بررسی قرار گیرند متفاوت هستند. به شکایات و تظلمات میان مردم با هم در مراجع قضایی رسیدگی واختلاف میان مردم و دولت  در مراجع غیر قضایی مورد دادرسی واقع می شود. بر اساس ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مراجع کیفری به دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب و دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی قابل تقسیم می باشد.

دادگاه کیفری یک

در دادگاه کیفری یک پرونده هایی مثل آدم ربایی و تجاوز به عنف وغیره با مجازات هایی مثل قصاص نفس و اعدام و قصاص عضو و جرایم سیاسی و مطبوعاتی و غیره مطرح می‌شود و هر یک از دو طرف دعوا قادر هستند حداکثر سه وکیل را برای خود برگزینند.

دادگاه کیفری دو

در دادگاه کیفری دو پرونده هایی مثل سرقت و جرایمی که مجازات شان سلب حیات  و قصاص است، مطرح می‌شود و هر کدام از دو طرف قادرند دو وکیل انتخاب کنند.

دادگاه انقلاب

وکیل مواد مخدر در شیراز توضیح میدهد:بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جرایمی مثل محاربه و فساد فی الارضو توهین به مقام سیاسی رهبری و تقابل با نظام  و تولید و قاچاق اسلحه و مواد مخدر در دادگاه انقلاب مورد دادرسی قرار می گیرد.

دادگاه اطفال و نوجوانان

به کلیه جرایمی که از طرف اطفال و اشخاص زیر ۱۸ سال کامل شمسی  اتفاق می‌افتد در دادگاه اطفال و نوجوانان دادرسی می‌شود. در جرایم تعزیری درجه ۶ و بالاتر جرایمی که نیازمند پرداخت دیه و ارش بیشتر از خمس دیه کامل هستند انتخاب وکیل برای مجرم اجباری می باشد.

دادگاه نظامی

رسیدگی به اتهامات افسران انتظامی که در تبصره ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صنعت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشند در دادگاه نظامی یک یا دو تهران رسیدگی می شود.

دادگاه کیفری تهران

بر اساس ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات رئیس قوه قضاییه مجریه و مقننه و معاونان و مشاوران آن ها و رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و وزیران و معاونان وزیران و دارندگان پایه قضایی و وزیران آن ها در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می شود. جز این که بر اساس قوانین خاص مرجع دیگری صالح به این موضوع باشد.

 

وکیل کیفری در شیراز
وکیل کیفری در شیراز

 

تفاوت دادسرا و دادگاه

دادسرا درست مانند دادگاه دارای شورا های مختلف می باشد و یک قاضی که بازپرس یا دادیار است در آن قرار گرفته است. در دادسرا تحقیقات نخستین به وسیله ی دادیار و بازپرس انجام می‌شود که اقدام صورت گرفته از سوی متهم جرم می باشد یا نه و در آخر دادسرا تعیین می‌کند که فرد متهم و مجرم است یا بی گناه. اگر ثابت شود که متهم جرمی را ارتکاب نیافته است پرونده متهم در دادسرا پایان می‌گیرد و قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.

تفاوت قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب

قرار منع تعقیب در جرمی صادر می‌شود که شخص جرمی ارتکاب نیافته است. اما قرار موقوفی تعقیب در موضوعاتی صادر می شود که شخص جرم مرتکب  شده است اما شامل مرور زمان خواهد شد. بنابراین تعقیب او متوقف می گردد.

بنابراین دادسرا  رایی به منظور تنبیه و مجازات مجرم صادر نخواهد کرد. بلکه تنها کاری که انجام می‌دهد آن است که قرار مجرمیت و کیفرخواست و قرار منع تعقیب صادر می کند. بعد از آن پرونده در شرایطی که قرار مورد  اعتراض واقع شود یا در مورد جرم انجام شده کیفرخواست صادر گردد مرجع رسیدگی کننده به آن دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود. بعد از ملاحظات پرونده و بیان ادعاها و دفاعیات دو طرف رای صادر می‌شود و اگر در دادگاه جرم متهم ثابت شود به کیفر راجع به آن جرم محکومیت می‌یابد و گرنه که حکم برائت او صادر  خواهد شد.

تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری

از جمله موضوعاتی که اشخاصی که به دادگستری مراجعه می‌کنند بسیار با آن روبرو هستند اختلاف بین دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی می باشد که در این جا به آن پرداخته شده است.

-شکایت کیفری راجع به اقدامی می باشد که برای مرتکب آن دادگاه مجازات و کیفر مشخص می نماید. اما برای دعاوی حقوقی دادگاه مجازات پیش‌بینی نکرده است و تنها مرتکب به پرداخت حقوق قانونی اشخاص دیگر یا انجام تکالیف نسبت به طرف مقابل ضرورت می نماید.

-شکایت کیفری در هر کاغذی قابل تنظیم و ارسال به مرجع قضایی می باشد. اما شکایت حقوقی حتماً و الزاماً باید در یک کاغذ ویژه‌ای تحت عنوان دادخواست نگارش شود و جز این، مورد قبول قرار نمی گیرد.

– شکایت کیفری را برای دادرسی باید نخست به مرجعی تحت عنوان دادسرا ارائه نمود و پس از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا به منظور دادرسی به دادگاه ارسال می‌شود. اما دادخواست حقوقی باید مستقیماً به دادگاه ارسال شود.

-شکایت کیفری را بدون به کار بردن وکیل کیفری نیز می توان در دادگستری اقامه کرد. اما بیشتر شکایات حقوقی باید به وسیله ی وکیل دادگستری اقامه شود. به منظور اقامه ی شکایت کیفری از هر شکلی که باشد فقط یک تمبر دو هزار تومانی ضرورت دارد که در دادگستری بر روی آن ثبت می شود. اما به منظور اقامه ی شکایت حقوقی باید به نسبت ارزش مالی که در مورد آن دعوا اقامه شده یک و نیم در هزار تمبر باطل می گردد.

وکیل کیفری در شیراز
وکیل کیفری در شیراز

وکیل کیفری و نکات راجع به آن

با  توجه به این که جوامع روز به روز رو به پیشرفت می باشند و امکانات مختلفی در اختیار انسان قرار می‌گیرد و کیل هم باید با مطالعه و تحقیق کتاب و مجلات و روزنامه ها راجع به حوادث و قوانین تازه تصویب شده و معلومات حوزه پلیسی جنایی اطلاعات خود را به روز کنند و با فنون و روش های بهتری موکل خود را راهنمایی نماید.

-از آن ،جایی که یکی از دروسی که در هنگام تحصیل در رشته جزا و جرم شناسی گذرانده می‌شود درس پزشکی قانونی می باشد، فارغ التحصیل این رشته که در وکالت مشغول فعالیت هستند، باید نسبت به این بخش از رشته جذاب تسلط و اشراف بیشتر و معلومات کافی داشته باشد تا بتواند در شرایطی که ایراد یا خطای در پزشکی قانونی اتفاق افتاد آن را مورد اصلاح قرار دهد .

-وکیل کیفری باید وظیفه شناس باشد. در همه مراحل زندگی و در امور کیفری و رسیدگی به درخواست مردم اقدامات و رسیدگی ضروری را در هنگام آن انجام دهد و در مدت معین وظایف مربوطه را به انجام برساند تا سبب بروز خسارت و تحصیل زیاد به موکل پرونده نشود.

-یک وکیل کیفری باید از روی انصاف، خود را در تمام مراحل رسیدگی به پرونده کیفری در نظر بگیرد. چون او موظف است که افراد را به حقوقشان برسند پس باید فعال باشد و حقوق دیگران را در این راه تباه نکند.

وکیل کیفری خبره  ضمن اخذ مدرک عالی در زمینه جزایی و کیفری، باید از توانایی لازم در مورد علم روانشناسی برخوردار باشد و با مرور زمان بتوانند تجربیات را در این زمینه کسب کند تا تشخیص دهد، شخصی که به او رجوع می نماید، آیا آن چه که بیان می کند واقعی می باشد  یا خیر و نیز با این توانایی بتوانند از بروز مشکلاتی که در راه های کشف جرم به شکل می گیرد، جلوگیری کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *