وکیل تجاوز در شیراز

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0917-439-37-54)

مقدمه تجاوز

تجاوز از جمله موضوعات رایج در همه جوامع می باشد. اما رسیدگی به آن در جوامع اسلامی مثل ایران به سبب احترام به نظم و اخلاق عمومی و پیروی از احکام و قوانین شرعی و منافی عفت بیش از سایر کشورها اهمیت دارد. عموماً جرم تجاوز از طرف مردان نسبت به زنان صورت می گیرد. اما لزوماً به این شکل نیست و در بسیاری موارد مردان هم قربانی می شود. به سبب اهمیت این جرم و رسیدگی به آن وکیل تجاوز و انجام وکالت در این قلمرو از عناوین مهم و تخصصی در میان وکلاست.

وکیل تجاوز در شیراز
وکیل تجاوز در شیراز

تعریف تجاوز به عنف

جرم تجاوز به عنف یا تجاوز جنسی از پر اهمیت ترین جرایمی است که نسبت به آسیب های جسمی و روحی و روانی فرد قربانی ایجاد شده است و سبب اختلال در نظم و اخلاق عمومی جامعه می گردد. تجاوز به عنف بر اساس قانون کیفری جرم انگاری شده است. در اکثر کشورها مجازات بسیار سنگینی برای این جرم پیش بینی گردیده است.

این جرم آسیب های روحی روانی بسیار عمیقی در قربانیان ایجاد می نماید که سال های متمادی روح و روان شخص قربانی را اذیت می‌کند و حتی او را درگیر بیماری های روانی حاصل از تجاوز می نماید. قانون مجازات اسلامی ایران بعد از جرم انگاری راجع به تجاوز به عنف مجازات اعدام را برای آن پیش‌بینی کرده است.

در تعریف این جرم باید بگوییم که تجاوز یا تعرض جنسی به هرشکل عمل و رفتار جنسی اطلاق می شود که انجام آن عمل و یا تهدید به آن رفتار سبب بروز ترس و ناراحتی در شخص مورد تجاوز می‌شود. اما در تجاوز به عنف شرایطی برای احقاق جرم وجود دارد که باید به اثبات برسد. کلمه عنف به مفهوم خشونت و اجبار و زور در حوزه حقوقی است و  تجاوز به عنف به معنای وادار نمودن شخص مقابل به رابطه جنسی با  به کارگیری خشونت و اکراه و بدون توافق زن و مرد است. تجاوز به عنف در رابطه نامشروع تحقق می یابد و شکلی از زنا می باشد که توأم با عدم رضایت قربانی است.

انواع تجاوز جنسی بر اساس شخص متجاوز

انواع تجاوز جنسی بر اساس شخص متجاوز چگونه است؟

تجاوز اشخاص غریبه

در  این شکل از تجاوز ،شخص به وسیله فردی که آشنایی قبلی با او ندارد مورد تجاوز یا حمله جنسی واقع می‌شود.

تجاوز آشنا

در این مورد متجاوز  برای قربانی آشنا بوده و تجاوز ممکن است در اولین دیدار یا بعد از ماه ها آشنایی انجام شود. قربانیان این شکل از تجاوز مضاف بر نمایش نشانه های همه قربانیان تجاوز، خود را به سبب ضعف انتخاب و برانگیختن  متجاوز دائم سرزنش می نمایند. این شکل از تجاوز وقتی رخ می‌دهد که رابطه صمیمی میان دو نفر ایجاد می‌شود و مرد ، زن را مجبور به آمیزش کامل می نماید.

تحقیق در این مورد نشان می دهد که خیلی از جوانان در ایجاد تفکیک میان تجربه جنسی و تجاوز جنسی دچار اختلال شده‌اند و از کمترین آگاهی های علمی ضروری در این خصوص بی بهره هستند. چه بسا موارد بسیاری از بارداری در این حوزه گزارش شده است که با ناآگاهی و جهل نسبت به امور جنسی محقق شده است.

تجاوز در رابطه زناشویی

این شکل از تجاوز در ارتباط با ازدواج رخ می دهد. قبلا هنگامی که شوهری بدون توافق زنش با او رابطه جنسی برقرار می نمود، عمل او در حکم تجاوز محسوب نمی‌شد و به خاطر ارتکاب به این حمله مورد تعقیب قانونی قرار نمی گرفت و مرد خود را شوهر و دارای حقوق می دانست و از آن ها بهره می برد و انتظاری که از زنان می رفت این بود که هر زمانی برای برقراری رابطه جنسی در دسترس باشند.

این طرز تفکر مردسالارانه هنوز در بسیاری از کشورها باقی مانده است. اما اخیراً تجاوز در رابطه زناشویی از منظر قانونی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است و زنانی که به وسیله شوهران خود مورد تعرض یا سوء استفاده واقع می شوند، نسبت به بقیه قربانیان تجاوز کمتر محتمل است که این موضوع را به پلیس گزارش کنند. اما با این اوصاف زنانی که به وسیله شوهران خود مورد تجاوز قرار گرفته اند و قربانیانی که به وسیله سایرین آسیب می بیند، از عوارض جسمی و روحی رنج می‌برند.

وکیل تجاوز در شیراز
وکیل تجاوز در شیراز

انواع تجاوز جنسی  بر اساس شیوه عمل

به شکل کلی آزار و تجاوز جنسی در دو نوع مختلف انجام می‌شود:

-تجاوز جنسی بدون رضایت

-تجاوز جنسی با حکم نارضایتی

اگر رابطه جنسی بدون رضایت انجام نشود یا به بیان دیگر با رضایت دو طرف باشد، شخص شامل مجازات کیفری نخواهد بود .جز آن که آسیب‌ها و خسارات مادی و معنوی مختلفی در این حوزه اتفاق افتاده باشد که از جمله آن ها می توان به بارداری ناخواسته و بروز انواع بیماری ها و آسیب دیدن آبروی فرد اشاره کرد. این دسته از موضوعات قابلیت پیگیری به شکل قانونی را خواهد داشت.

تجاوز جنسی بدون رضایت

این شکل از آزار جنسی با نارضایتی و عدم توافق کامل شخص مورد تعرض واقع شده، توأم می‌باشد. تجاوز به عنف مصداق کاملی از آزار و اذیت جنسی بدون رضایت می باشد که اصولاً با آسیب روحی روانی و جسمی هم زمان است. در این شکل از تجاوز ،متجاوز با اجبار و اکراه اقدام به این عمل زشت کرده و قربانی را مجبور می‌نماید. تجاوز در هنگام بستن دست و پا یا در هنگام بیهوشی و اغما از نمونه های تجاوز جنسی بدون رضایت محسوب می شود. رضایت در حقوق کیفری مسئله ای است مهم چراکه اولا در تحقق بسیاری از جرائم موثر است ثانیا بعد از وقوع جرم در جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت رضایت میتواند تاثیر مهمی داشته باشد.

تجاوز جنسی با حکم نارضایتی

اگر شرایطی را تصور کنید که در آن شرایط شخص مادر به سبب نگهداری از فرزندان خود ناچار است که تن به رابطه جنسی دهد. در این حالت چنان چه این عمل با رضایت فرد قربانی انجام شود از آن جایی که با اجبار توام بوده است، به نوعی تجاوز جنسی تلقی می شود.

به بیان دیگر او به دلیل دفاع از فرزندان خود و برای پیشگیری از وقوع زیان بیشتر تن به برقراری رابطه جنسی می دهد که اگر توام با اجبار هم نباشد از مصادیق تجاوز جنسی خواهد بود. در بسیاری از موارد هم دیده شده است شخصی مثلا برای معاینه پزشکی به دکتر رجوع نموده اما هنگام معاینات، پزشک دست به اقداماتی می‌زند که بیش از معاینه است و نوعی تجاوز محسوب می‌شود. این رفتار را هم می‌توان نمونه دیگری از تجاوز جنسی با  حکم نارضایتی قلمداد کرد.

شرایط تحقق جرم تجاوز به عنف

اولاً باید عمل تجاوز جنسی برای مرجع قضایی محرز گردد.

ثانیا رابطه بین زن و مرد بیرون از رابطه جنسی شرعی دو طرف باشد.

ثالثا عمل دخول انجام پذیرفته باشد.

رابعا  عامل تجاوز جنسی به عقل و بلوغ رسیده باشد. به این علت که مجازات تجاوز به عنف برای افراد نابالغ اجرا نخواهد شد.

اثبات جرم تجاوز

جرم تجاوز به عنف به اشکال مختلفی اثبات می‌شود:

اقرار متهم

متهم باید نزد قاضی چهار بار به انجام عمل تجاوز اقرار نماید.

علم قاضی

علم قاضی به وسیله  عرف حاصل می شود. یعنی قاضی قادر است با توجه به اقرار قربانی و بقیه دلایل و قراین جرم متهم را تجاوز به عنف تشخیص داده و حکم مورد نظر را صادر کند. بعضی از حقوقدانان بر این باورند که دلایل و اسناد علمی هم می تواند مستند دانش قاضی قرار بگیرد. مثلاً قاضی قادر است از آزمایشات dna یا نظرات علمی پزشکی قانونی برای تحقق وقوع جرم استفاده نماید.

شهادت شهود

چهار شاهد با شرایط و ویژگی های خاص قانونی باید به این جرم شهادت دهند. تا شهادت آن ها مورد پذیرش واقع شود.

مجازات جرم تجاوز به عنف

بر اساس قانون و شرع مجازات ارتکاب جرم تجاوز به عنف اعدام می باشد. با توجه به بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی زنای به عنف و اکراه از طرف مجرم سبب اعدام او خواهد شد. یعنی مجازات تجاوز به عنف مثل زنا اعدام می باشد. در تبصره ۲ این ماده می‌خوانیم چنان چه شخصی با زنی که موافق به زنای با او نیست در حالت مستی یا خواب یا بیهوشی زنا نماید، رفتار او در حکم تجاوز به عنف خواهد بود.

بر این اساس قانونگذار مجازات سخت و سنگینی را برای این جرم تعیین نموده است. در موارد تجاوز به عنف و در حکم آن چنان چه زن باکره باشد، شخص مرتکب مضاف بر مجازات مقرر به پرداخت ارش ا لبکاره و مهرالمثل نیز محکوم خواهد شد و چنان چه باکره نباشد، تنها به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌شود.

در تجاوز به عنف چنان چه مرتکب پیش از اثبات جرم و در بعضی از موارد حتی بعد از اثبات جرم، متجاوز توبه کند و توبه او برای قاضی محقق شود، قاضی بدون دریافت اجازه شاکی قادر است، مجازات اعدام او را زایل نماید. اما نسبت به جنبه عمومی جرم بر اساس قانونف  متجاوز باید به حبس و شلاق تعزیری درجه ۶ یا هر دوی آن ها محکوم شود.

شیوه ی شکایت از تجاوز به عنف

اصولاً شکایت کیفری در دادسرای وقوع جرم واقع می شود. البته چنان چه شخصی این آگاهی را ندارد باید از کلانتری محل سکونت خویش سوال کند و بعد وارد عمل شود. در هر حال به منظور ادامه ی پیگیری های ضروری دادسرا موضوع را به کلانتری ارجاع می دهد و شکواییه ای روی یک برگه a4 ساده تنظیم می کند و فرم خاصی نخواهد داشت. موضوع روی شکواییه به نوع تجاوز منوط می باشد. مثلاً تجاوز به عنف یعنی رابطه جنسی به زور یا تجاوز جنسی. بعد از این اقدام در ادامه، شاکی با نامه ی قضایی به کلانتری رجوع می‌کند تا یک مامور به درب منزل متشاکی فرستاده شود و به او اطلاع دهد تا همان موقع با مامور به کلانتری برای تکمیل پرونده برود و کلانتری آن ها را به دادسرا می فرستد.

عدم طرح شکایت در جرم منافی عفت

با توجه به ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، انجام هر شکل تحقیق و تعقیب در جرایم منافی عفت ممنوع می باشد و سوال نمودن از هر فردی در این خصوص مجاز نیست. جز در حالتی که جرم در ملأعام واقع شده باشد. یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته صورت پذیرفته باشد که در این حالت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت یا اوضاع و احوال آشکار، از سوی مقام قضایی صورت می پذیرد.

در تبصره ماده فوق چنین بیان شده است که در جرایم زنا و لواط و بقیه جرایم منافی عفت چنان چه شاکی در کار نباشد و متهم خود بخواهد اقرار کند، قاضی به او توصیه می‌کند که جرم را پوشانده و اقرار نکند. در این دسته از جرایم چنان چه کسی که مورد تجاوز واقع شده است محجور یعنی صغیر یا مجنون باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق شکایت خواهد داشت.

بنابراین پیگیری جرایم منافی عفت نیازمند شکایت شاکی خصوصی است و تا وقتی که شاکی طرح شکایت نکند، این جرایم قابل تعقیب نمی باشد. شرایط ارتکاب این جرایم به شکلی است که امکان اطلاع مقام قضایی از آن ها محدود بوده و تا وقتی که طرح شکایت نشود یا اشخاص آگاه احراز آن را به سمع و نظر مرجع قضایی نرسانند یا خود مقام قضایی شاهد آن نباشد، اطلاع یافتن از آن بسیار مشکل است.

وکیل تجاوز در شیراز
وکیل تجاوز در شیراز

گزارش جرایم منافی عفت

جرایم منافی با عفت عموما دور از نگاه اشخاص دیگر اتفاق می‌افتد. به همین سبب آمار جرایم گزارش شده که مقام قضایی در جریان آن واقع می شوند با حجم واقعی ارتکاب این جرایم قابل قیاس نیست. بخش گسترده ای از جرایم منافی عفت به سبب ترس بزه دیده از بزهکار و گرایش به حفظ آبرو هیچ گاه محقق نمی شود و کسی نسبت به آن اطلاع پیدا نمی کند.

وکیل جهت جرم تجاوز جنسی در شیراز

نکته قابل توجه آن که اثبات قربانی شدن شخص در تعرض و تجاوز و عدم توافق و رضایت او در عمل دخول جنسی کار آسانی نمی باشد. بنابراین در این موارد حضور یک وکیل تجاوز یا مشاور حقوقی در زمینه تجاوز برای اشخاصی که به این موضوع گرفتار شده اند بسیار اهمیت دارد. وکیل تجاوز باید آگاهی و اطلاعات کامل از اصول و قوانین کیفری در این حوزه داشته باشد و مسائلی که در پیشروی این دسته از پرونده‌های ایجاد می گردد را بشناسد تا با ارائه مشاوره های صحیح در  این حوزه، همه جوانب موضوع را برای موکل خود شفاف‌سازی نماید.

دنبال کردن پرونده تجاوز بعد از احراز جنایت در دادسرا صورت می پذیرد. یک وکیل متخصص در موضوع جرایم جنسی و تجاوز باید شرایط احراز جرم تجاوز و مجازات آن را به درستی تشخیص دهد. در واقع قادر باشد موضوع را برای موکل روشن کند. وکیل تجاوز همه امور راجع به پرونده را برای موکل بیان می کند و موکل خود را از این موضوع آگاه می سازد که روش های اثبات جرم تجاوز به عنف به سبب امکان از بین بردن آثار جرم در ساعت اولیه از سوی دو طرف با دشواری های زیادی توأم است.

وکیل تجاوز در شیراز
وکیل تجاوز در شیراز

اثر استفاده از وکیل تجاوز جنسی در شیراز

یکی از آسیب های روحی روانی حاصل از تجاوز ضایع شدن و سقوط اعتماد به نفس و ترس از بین رفتن آبرو از طرف قربانی و خانواده او می باشد. در این مواقع گروه حقوقی داد سرایار تاکید شدید دارد که از مشاوره حرفه ای و تخصصی وکلای پایه یک دادگستری در شیراز در حوزه تجاوز که در این موضوع علم و دانش کافی را در اختیار دارند بهره برد. چون وکیل تجاوز با برخورداری از تجربه در رسیدگی به دعاوی متنوع تجاوز قادر است؛ سریع ترین و مطلوب ترین روش اثبات جرم تجاوز را به قربانی این جرم تفهیم نماید و چنان چه موکل بی گناه باشد و در معرض اتهام، وکیل قادر است برای اثبات بی گناهی اش راهنمایی های لازم را در اختیار او بگذارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *