وکیل انحصار وراثت در شیراز

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0917-439-37-54)

مقدمه

بعد از فوت آن چه تعامل مالی انسان را استمرار می‌بخشد انحصار وراثت است و به همین جهت هر فردی باید تکلیف مال خود را قبل از مرگ به شکل  مشخصی، تعیین نماید . همه وراث برای این که قادر باشند ارث فرد فوت شده را تقسیم کنند، باید گواهی انحصار وراثت در اختیار داشته باشند. این موضوع زمانی معلوم می‌شود که افراد و صیتی از متوفی در اختیار داشته باشند و آن را در اختیار وکیل دادگستری قرار دهند. انحصار وراثت زمانی انجام می‌شود که فرد فوت کرده باشد و فرزندان او به دنبال دریافت حق و حقوق خود از متوفی هستند.

تفاوت ارث با وصیت

ارث سبب تملک غیر ارادی جاماندگان متوفی می‌شود و سهم هر یک از وارثین فوت شده را تعیین می‌کند. در حقیقت با این نظر ارثی یکی از دلایل تملک و دارا شدن یک مال به شکل غیر ارادی است. اما در وصیت امکان دارد شخص پیش از فوت خود راجع به اموالش یا اختیارات قانونی اش تا یک سوم برای پس از مرگ خود تصمیمی اتخاذ کند.جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ارث با وکیل ارث در شیراز مشورت کنید یا به سایت دادیار که کمک شایانی به شما عزیزان در زمینه های مختلف میکند مراجعه نمایید.

وصیت کردن، در حقیقت، هدف اصلی آن بخشش و نیکی و انجام واجبات می باشد. البته امکان دارد وصیت موضوعات مالی را در بر نگیرد و فقط تعهداتی را برای بازماندگان شخص فوت شده به وجود بیاورد. به بیان دیگر انسان پیش از مرگ وصیت می نماید که مثلاً فرزند پسرش یک مدرسه ی خیریه بسازد. پس امکان دارد وصیت سبب تملک و دارایی مال برای وارث شود و امکان دارد که برای وارث باعث به وجود آمدن تعهد شود. اما قواعد ارث فقط راجع به اموال متوفی می باشد.

مفهوم ترکه یا مال ترکه

به کلیه ی دارایی های به جا مانده از مورث ترکه اطلاق می‌شود و باید دقت داشت که از واژه ی مجموعه ی اموال استفاده نمود. زیرا اموال اشخاص در قانون فقط جنبه ی مثبت یعنی مال و اموال و طلب را در بر نمی گیرد. بلکه اموال به مجموعه ی مثبت و منفی دارایی یعنی دین و تعهدات و تکلیف شخص  اطلاق می شود.

منشاء ارث

دو عامل سبب می شود که شخصی از دارایی شخص دیگر بعد از خودش ارث ببرد. یک رابطه نسبی که همان رابطه ی تولد به واسطه ی والدین است. دوم رابطه ی سببی که به علت ازدواج صورت می گیرد. پس زن و شوهر به دلیل عقد ازدواج از هم ارث خواهند برد.

مفهوم کلمه ی وارث:

به طور کلی افراد به دلیل سبب و نسب از هم ارث می برند. مالکیت ورثه نسبت به ترکه ی متوفی تنها در حالتی واقع می شود که حقوق و دیون ترکه پرداخت شده باشد. این حقوق و دیون شامل کفن و دفن میت ودیون مالی متوفی و وصایای متوفی تا ثلث ترکه می باشد.

وقتی که بدهی‌های متوفی پرداخت نشده باشد هیچ یک از ورثه قادر نیستند، نسبت به اموال او  معامله ای را انجام دهند و چنان چه تا قبل از این اعمال معاملاتی کنند، معاملات نافذ نخواهد بود و افرادی که طلبکار از متوفی هستند، قادرند معامله را بر هم بزنند. مضاف بر آن چنان چه افرادی که میان وارثان هستند بمیرند و تاریخ فوت یکی معلوم و دیگری  از نظر اولویت، نامعلوم باشد تنها آن شخصی که تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می برد.

 

وکیل انحصار وراثت در شیراز
وکیل انحصار وراثت در شیراز

 

آمره بودن قواعد ارث:

بر خلاف بسیاری از کشورها که در آن جا متوفی این امکان را دارد که ورثه خود و اندازه سهم الارث آن ها را تعیین کند، بر اساس قانون مدنی کشور ما و قوانین حقوقی تعیین وراث و چگونگی تقسیم ارث و وصیت از قواعد آمره می باشد و همه این موضوعات را قانون تعیین می‌کند. تنها اجازه ای که به متوفی نسبت به اموال خود داده شده است، این است که قادر باشد  وصیت تملیکی کند.

استشهادیه محضری:

یکی از مراحل روند دریافت گواهی انحصار وراثت در اختیار داشتن برگ استشهادیه می‌باشد که به این ترتیب انجام می شود که سه نفر در یکی از دفاتر اسناد رسمی حضور می‌یابند و فرم ویژه ی استشهادیه را تکمیل می کنند و گواهی می نمایند که ورثه متوفی چه اشخاصی هستند. دفتر اسناد رسمی امضای آن ها را گواهی و تایید می نماید.   در این قدم باید با فرم دریافتی از شورای حل اختلاف با مدارک دیگر که قبلا هم به آن ها  اشاره شد، به دفتر اسناد رسمی رجوع کرد. در دفتر اسناد رسمی باید دو شاهد حاضر شود که با وراث آشنایی داشته باشد و استشهادیه انحصار وراثت را امضا نمایند.

این امر برای آن انجام می‌شود که شاهدان با قید امضا وراث شخص متوفی را به شکل رسمی و قانونی مورد تصدیق قرار می دهند و دفتر اسناد رسمی شهادت نامه را تنظیم می کند که برای مراحل بعدی شورای حل اختلاف مورد نیاز می باشد.

انواع گواهی انحصار وراثت:

چنان چه وراث متوفی اموالی داشته باشند باید گواهی انحصار وراثت نامحدود دریافت کنند و اگر دارایی و اموالی نیست کافی است گواهی انحصار وراثت محدود دریافت نمایند. از نظر هزینه میان این دو گواهی اختلافی نیست. اما در مورد مدت زمان بین آن ها فرق می باشد. از مراحل دریافت گواهی انحصار وراثت نامحدود درج آگهی در روزنامه رسمی می باشد که فاصله بین انتشار آگهی در روزنامه تا زمان صدور گواهی یک ماه می باشد. در خصوص نشر آگهی نیازی به عملیات خاصی نمی‌باشد و شعبه شورای حل اختلاف به این موضوع رسیدگی می‌کند و رایگان آگهی نشر می دهد.

روند انجام انحصار وراثت:

پس از معلوم شدن اموال میت و وراث شخص فوت شده، بررسی هایی از سوی مراجع صالح قانونی انجام می شود وگواهی انحصار وراثت را صادر می کند. برای این منظور در مرحله اول نیاز به صدور گواهی فوت می باشد. گواهی فوت از طرف ثبت احوال صادر می‌شود.

بر اساس قانون ایران بعد از این که شخص فوت نمود علت و تاریخ فوت در سیستم الکترونیکی یک پارچه اداره ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد و شناسنامه میت باطل می شود و بعد از آن گواهی فوت صادر می گردد و به وراث تحویل داده می شود که یکی از مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت می باشد.

بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت احوال می خوانیم که فوت هر شخص چه ایرانی چه خارجی و نیز ولادت طفلی که مرده به دنیا بیاید یا به محض تولد بمیرد، باید از سوی مأموران نماینده ثبت احوال اعلام گردد. وفات ایرانیان در خارج از کشور به ماموران کنسولی محل اقامت یا به نزدیکترین مأموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال کشور ابلاغ می شود. گواهی فوت به یکی از اعضای خانواده و مالک مکانی که متوفی در آن فوت کرده است و ماموران انتظامی و کارکنان قبرستان تحویل داده می شود.

متقاضی صدور گواهی انحصار وراثت در ابتدا با در دست داشتن مدارک لازم و کارت شناسایی باید به منظور ثبت دادخواست خود به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رجوع نماید.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بعد از آن که هویت او را احراز نمود و متقاضی را در سامانه ثنا ثبت نام کرد و مدارک ضروری را اسکن نمود و هزینه دادرسی لازم را دریافت کرد، دادخواست را ثبت کرده و به شورای حل اختلاف صالح که همان شورایی است که در آخرین محل اقامت متوفی قرار دارد، می‌فرستد.

درخواست دهنده صدور گواهی انحصار وراثت باید  پیامک ارجاع پرونده   را ارسال کند و بعد از آن که موارد نقص پرونده را رفع نمود باید به شورا و شعبه مربوطه  مراجعه نموده و پرونده را دنبال نماید

به منظور دریافت گواهی انحصار وراثت باید به شورای حل اختلاف محلی که متوفی در آن اقامت داشته است مراجعه  شود. در این شعبه فرمی در اختیار متقاضی قرار داده می‌شود که اسامی افرادی که از متوفی ارث می برند با مشخصات کامل و نسبت آن ها با مرحوم را باید در آن  درج نمود. بعد از آن فرد متقاضی باید به دو مکان دیگر برای کامل کردن مدارک خود رجوع کند و بعد این فرم را به شورای حل اختلاف به انضمام آن مدارک تحویل دهد.

 

وکیل انحصار وراثت در شیراز
وکیل انحصار وراثت در شیراز

 

تقسیم ترکه چیست؟

وقتی گواهی انحصار وراثت صادر شد و ورثه این گواهی را در دست داشتند، قادرند ارث را تقسیم نمایند. هریک از ورثه با این گواهی می‌توانند به بانک رجوع نموده و مجوز برداشت از حساب  متوفی را خواهند داشت. برای تقسیم ورثه حضور همه وراث ضروری می باشد و اگر این کار میسر نشود همه وراث این امکان را دارند که به یک ورثه وکالت رسمی و محضری واگذار نمایند که او همه اموال را گردآوری کند . اگر ملکی از متوفی در اداره املاک و ثبت، تنظیم و به ثبت رسیده باشد، آن ملک با ارائه گواهی انحصار وراثت به اسم همه وارثان ثبت خواهد شد.

تعدد وراث:

چنان چه متوفی دارای چندین وارث باشد، در زمان مطالبه اموال، همه آن ها باید حاضر شوند یا به یک نفر وکالت رسمی بدهد تا اموال او را جمع آوری کند که روش دوم بسیار بهتر است و مقرون به صرفه تر از روش اول می باشد. ملک و املاکی که با نام متوفی در اداره املاک ثبت گردیده و با ارائه گواهی انحصار وراثت به نام همه وارثان ثبت می شود. اگر ترکه ملک یاشد تقسیم ترکه و انحصار وراثت آن چگونه است در این زمنیه میتوانید با وکیل ملکی در شیراز مشورت کنید.

نمونه گواهی حصر وراث:

آقای / خانم   به شناسنامه شماره     به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و تصویر شناسنامه ورثه درخواستی به شماره      تقدیم این دادگاه نموده چنین درج داشته است که مرحوم      به شناسنامه شماره    در تاریخ    در محل اقامت دائمی خود در گذشته و ورثه حين الفوت وی عبارتند از عبارتست از ذکر نام اسامی وراث با قدر سهم های هر کدام.

طبقه بندی ورثه متوفی:

وکیل انحصار وراثت درشیراز میگوید:

طبقه اول شامل پدر و مادر و زن و شوهر و اولاد اولاد هستند.

طبقه دوم در برگیرنده اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها می باشند.

طبقه سوم هم عمو و عمه و دایی و خاله و فرزندان آن ها  هستند.

 سهم الارث پدر و مادر متوفی:

از آن جا که پدر و مادر در طبقه اول واقع شده اند در شرایطی که ارثی قرار باشد  به آن ها برسد و فرزند آن ها فوت شده باشد از فرزند خود ارث می برند. اما مقدار سهم الارث آن ها در صورتی که افراد دیگری در طبقه اول و در کنار آن ها وجود داشته باشد، متفاوت خواهد بود. اگر متوفی فرزند یا نوه از هر درجه که باشد نداشته باشد، هر یک از پدر و مادر در صورت انفرادی همه ی ارث را خواهند برد.

چنان چه پدر و مادر هر دو زنده باشند، مادر یک سوم و پدر دو سوم می برد. چنان چه برای متوفی فرزند یا فرزند فرزندانی وجود نداشته باشد، اگر پدر و مادر متوفی در قید حیات باشند، اما مادر حاجب داشته باشد، یعنی فردی در طبقات دیگر حاضر باشد که سهم مادر را کم کند یک ششم از میراث متعلق به مادر و بقیه آن متعلق به پدر خواهد بود.

سهم الارث فرزندان متوفی:

اگر فرزند متوفی دختر تنها به همراه پدر و مادر باشد، نصف ارث را می برد و بقیه آن با توجه به میزان سهم الارث پدر یا مادر و متوفی بین آن ها تقسیم خواهد شد. چنان چه پسر تکی یا متعدد باشد  همراه با پدر و متوفی، چون همه آن ها در طبقه اول واقع شدند ارث می‌برند. به این شکل که سهم پدر و مادر متوفی یک سوم و بقیه به فرزند یا فرزندان پسر می رسد که به تساوی بین آن ها تقسیم می‌شود.

وکیل انحصار وراثت در شیراز
وکیل انحصار وراثت در شیراز

 

سهم الارث همسر متوفی:

وکیل انحصار وراثت درشیراز میگوید:

زوج نصف  ترکه متعلق به زوج می باشد. در شرایطی که فرزند یا نوه نداشته باشد.

یک چهارم برای زوج می باشد در صورتی که متوفی فرزند یا نوه داشته باشد.

زوج اگر فرزند داشته باشد، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول مثل عرصه و اعیان را به ارث می برد. اما اگر زوجه فرزند نداشته باشد، یک چهارم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول یعنی عرصه و اعیان را به ارث می برد. در صورتی که زوجات متعدد باشند، یک چهارم یا یک هشتم ترکه متعلق به زن ها می‌باشد که بین آن ها به شکل مساوی تقسیم می شود

گواهی انحصار وراثت نامحدود و محدود:

وقتی گواهی انحصار وراثت محدود است، سقف معاملاتی که در اموال متوفی امکان انجام دارد ۳۰ میلیون ریال می باشد. وقتی معاملاتی بالاتر از این میزان انجام شود، گواهی انحصار وراثت باید به شکل نامحدود صادر گردد. برای دریافت گواهی انحصار وراثت نامحدود باید به دادگاه شورای حل اختلاف رجوع نموده و درخواست گواهی انحصار وراثت نامحدود نمود.

 

وکیل انحصار وراثت در شیراز
وکیل انحصار وراثت در شیراز

 

مدت ضروری برای دریافت گواهی انحصار وراثت:

زمان دریافت گواهی انحصار وراثت منوط به عوامل بسیاری می باشد.

اما به طور متوسط بین دو تا سه ماه دریافت انحصار وراثت زمان می برد.

چنان چه به هر علتی یکی از ورثه همکاری نکند یا خارج از کشور باشد و مدارک شناسایی او در دسترس قرار نگیرد، پروسه انحصار وراثت متوقف نخواهد شد. در این شکل از موارد با درخواست صاحب منفعت، شورای حل اختلاف از اداره ثبت احوال، استعلام دریافت می کند.

وکیل در ارث رسیدگی به امور متوفی مراحل خاص خود را دارد که هر کدام از این مراحل باید با پرداخت هزینه در جای خود انجام شود. معلوم نمودن اموال شخصی که فوت کرده است، یکی از اموری است که بعد از فوت یک نفر باید انجام شود. خصوصاً اگر متوفی اموال قابل توجهی داشته باشد.

آن چه قانون مشخص می‌کند این است که باید تکلیف هر یک از وارثان متوفی و سهم آن ها در اموال باقی مانده از او معلوم شود که به این کار اصطلاحا انحصار وراثت گفته می شود. این کار به توصیه ی گروه حقوقی دادسرایار بهتر است با در اختیار گرفتن یک وکیل متبحر و با سابقه در امور ارث انجام شود.

چون دعوای ارث از جمله دعاوی بسیار پیچیده می باشد که نیاز به تخصص در رسیدگی دارد و به منظور صرفه جویی در وقت و هزینه بسیار بهتر است وکیل متخصص در این موضوع ان را به عهده گرفته و به نتیجه ی مطلوب خود برساند. وکیل در ارث این امکان را خواهد داشت تا به موقع نسبت به صدور گواهی انحصار وراثت اقدام کند و بعد از صدور ، تقسیم ترکه را بدون جاری شدن اختلاف میان وراث به شکل صحیح انجام دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *