وکیل طلاق در اهواز کیست

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اهواز و مشاور حقوقی در اهواز

0917-439-3754

وکیل پایه یک برای طلاق در اهواز:

وکیل طلاق در اهواز میگوید:

در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در مورد طلاق به صورت مفصل تعریف شده است طلاق یعنی اینکه نکاح دائم بواسطه علت های گوناگون منحل گردد یا زوج با رعایت کردن شروط و شرایط و تشریفات خاصی که در قانون وضع شده است اقدام به جدایی از همسر خود نماید و رابطه زوجیت بین خود و همسر خود را از بین ببرد

از نظر حقوقی طلاق نوعی ایقاع  می باشد که از سمت مرد یا نماینده حقوقی زوج صورت می گیرد و طلاق بر خلاف عقد نیاز به رضایت طرفین ندارد بلکه رضایت مرد کافی می باشد

دلایلی  و استدلال های وجود دارد که مرد یا زن می تواند با استناد بر آنها اقدام به طلاق نماید

وکیل طلاق در اهواز
وکیل طلاق در اهواز

ابتدا زوج مطابق قانون ۱۱۳۳ قانون مدنی می تواند با رجوع کردن به دادگاه زوجه خود را طلاق دهد البته در گذشته طلاق دادن همسر توسط زوج به راحتی امکان پذیر بود اما امروزه این شرایط برای حمایت از بنیاد خانواده سخت تر شده است و نیاز به تشریفات خاص خود را دارد که در قانون مشخص شده است

دوماً زن یا زوجه مطابق ماده  ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی هرگاه در شرایط عسر حرج واقع گردد می تواند  درخواست طلاق خود را  به دادگاه ارائه دهد و طلاق را جاری نماید

سوما زوجین مطابق ماده ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی می تواند با همدیگر توافق کنند و به رابطه زوجیت خود خاتمه  دهند

و چهارما مطابق ماده ۱۱۲۹ اگر زوج از پرداخت نفقه زوجه خود سر باز زدند از شرایطی می باشد که باعث می‌شود که حق  طلاق برای زن فراهم  آورد و زن بتواند طلاق خود را جاری نماید

یا این که زوج به مدت چهار سال پیاپی و متوالی غایب مفقودالاثر باشد یا اینکه شرایطی برای زوجه به فراهم آمده باشد که ادامه زندگی برای وی سخت شده باشد زوجه می تواند از دادگاه درخواست طلاق خود را بخواهد.

دوستان عزیز وکیل طلاق در اهواز در شهر شیراز نیز فعالیت دارد در این زمنیه میتوانید به مقاله وکیل طلاق در شیراز مراجعه نمایید.

طلاق به اراده مرد

مطابق قانون و شریعت اسلامی اصل بر این است که حق طلاق برای مرد واقع شده است و مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند   همسر خود را طلاق دهد

اما قانون جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از بنیاد خانواده این حق را نسبت به گذاشته سخت تر کرده است و مرد باید برای طلاق همسر خود تشریفات قانونی را پشت سر بگذارد مثلاً زوج برای اینکه  طلاق زوجه خود را بدهد باید تشریفاتی را رعایت کند مثلا باید در دفتر ازدواج و طلاق ثبت نماید

طلاق به درخواست زن همانطور که در قسمت بالا گفته شد اگر زن در عسر و حرج باشد یا مرد نفقه وی را پرداخت نکند یا به مدت ۴ سال زوج بصورت متوالی مفقود غایب اثر باشد زوجه با درخواست به دادگاه می تواند طلاق خود را بخواهد

وکیل طلاق در اهواز
وکیل طلاق در اهواز

عسر و حرج چیست؟

وکیل طلاق در اصفهان در مورد عسر و حرج توضیح داد: مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در صورتی که ادامه زوجیت موجب عسر و حرج زن گردد زن می تواند مطابق حکم شریعت و قانون در دادگاه از همسر خود تقاضا و درخواست طلاق نماید عسر حرج شرایطی است که زن در مضیقه قرار می‌گیرد و زن وی او به نحوی مختل می‌شود

و اگر در دادگاه ثابت شود که ادامه زندگی برای زوجه دشوار خواهد بود دادگاه زوج را به  طلاق دادن همسر خود اجبار می‌نماید و در صورتی که زوج از طلاق امتناع  ورزد دادگاه خود طلاق زوجه را جاری می نماید

عسر و حرج به شرایطی گفته می شود که ادامه زندگی با زوج با سختی ها و و مشقت ها و تحمل های بسیار زیادی امکان پذیر است و موارد متفاوتی می باشد که با عسروحرج زوجه می گردد

اولا زوج زندگی خانوادگی خود را به صورت شش ماه متوالی ترک کرده باشد یا اینکه ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه ای زندگی زناشویی خود را ترک کرده و به خانه مشترک  برنگرده باشد

دوما  اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر به نحوی که در زندگی زناشویی اختلال به وجود آورده باشد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کرده باشد

به گفته وکیل مواد مخدر در شیراز:در صورتی می توان بر استناد بر این بند طلاق گرفت که پزشک قانونی اعتیاد شخص را ثابت کرده باشد اما اگر زوج تعهد داده باشد که دیگر به هیچ عنوان از مواد مخدر استفاده نکند ولی اگر بعد از تعهد دوباره اقدام به مصرف مواد مخدر کرده باشد زوجه می تواند با استناد بر  عدم اجرای  تعهد  طلاق را منعقد سازد.

سوما  زوج به ۵ سال حبس قطعی  تعزیری یا غیر تعزیری محکوم گردد

چهارما  سوء رفتار زوج به نحوی که زوجه خود را ضرب و شتم کند و خطر جانی برای زوجه داشته باشد زوج به بیماری های صعب  العلاج مبتلا شده باشد که ادامه زندگی برای زوجه مختل و سخت باشد البته موارد بیشتری وجود دارد که باعث عسر و حرج زوجه می شود که می توان با استناد به قرآن و قانون طلاق را جاری ساخت

پنجما اگر زوج به مدت ۴ سال متوالی غیبت کرده باشد مطابق ماده 1129 قانون مدنی  زوجه می تواند تقاضای طلاق نماید و مطابق ماده 1123 قانون مدنی حکم طلاق زوج صادر می گردد درصورتی دادگاه می تواند با استناد به ماده 1123 طلاق زن را صادر نماید که زن درخواست طلاق دهد

زوجه  غایب بودن زوج را باید در یکی روزنامه‌های محل سکونت  و یکی از روزنامه هایی که انتشار آن بسیار زیاد است چاپ کند و این اقدام باید سه بار متوالی صورت پذیرد

اگر هیچ اطلاع و آگهی از شخص مفقود الاثر به دست نرسد طلاق زوجه صادر می گردد اگر بعد از اینکه طلاق زوجه صادر گردد شخص غایب مفقود الاثر پیدا شود و عده زوج تمام نشده باشد مرد می تواند به زوجه خود رجوع نماید اما اگر از مدت زمان عده گذشته باشد حق هیچ گونه رجوعی به همسر خود ندارد.

کار بر گرامی توجه داشته باشید که وکیل طلاق در بندرعباس نیز در اهواز فعال است و نکاتی در این باره را در مقاله ای بازگو کرده است که شاید برای شما مفید باشد.

مفهوم عده

زنی که ازدواج او به هر سببی از بین می رود  باید یک مدت زمان را  صبر کند و از ازدواج با مرد دیگر جلوگیری نماید. مثلاً زنی که مطلقه شده است یا ازدواج او به هر علتی از بین رفته و بیوه شده یا شوهر او از دنیا رفته است او بعد از یک مدت زمان می تواند ازدواج کند و در شرایطی که در این مدت زمان عقد نکاح را منعقد کند عقد ازدواج او باطل است. اگر با دانش به این موضوع، دوباره ازدواج و رابطه جنسی برقرار نماید رابطه جنسی او برابر با زنا خواهد بود . بر طبق ماده ی ۱۱۵۰ قانون مدنی عده به این ترتیب تعریف شده است؛ عده در واقع مدتی می باشد که تا پایان آن زنی که عقد ازدواج او از بین رفته است قادر نیست مرد دیگری را انتخاب کند. اما عده دارای انواع مختلفی می باشد که در این جا لازم به ذکر نیست و فقط در اینجا عده ی طلاق به سبب این که دلیل رجوع در طلاق است مورد نظر قرار می گیرد.

آثار رجوع از طلاق

وکیل مهریه در شیراز در زمینه اثار رجوع از طلاق اینگونه توضیح میدهد:رجوع از طلاق مانند نکاح مجدد می باشد و حقوق و تکالیف زن و شوهر تا زمانی که طلاق نگرفته‌اند لازم است. بنابر این حقوقی مانند نفقه و مهریه و اجرت المثل که پیش از ازدواج برای زن جاری بوده دوباره واجب می گردد و مرد مکلف است که همه این موارد حقوقی را مدنظر قرار دهد. در حقیقت بدین صورت است که  انگار هیچ اتفاقی واقع نشده است و زندگی مشترک مانند قبل به جریان می‌افتد.

 مفهوم توافق زوجین:

طلاق توافقی مطابق ماده قانون ۲۵ حمایت از خانواده در صورتی که طرفین عقد نکاح توافق کرده باشند که از یکدیگر طلاق بگیرند هر  دوی آنها باید به مشاوره که دادگاه مشخص می‌کند مراجعه نمایند و بعد از این که امکان صلح و سازش با یکدیگر را نداشته باشند حکم طلاق صادر می شود

طلاق به دو نوع تقسیم می‌شود:

طلاق رجعی  به این معناست که زوج تا مدت انقضای عده زوجه هر زمان که بخواهد می تواند به زوجه خود رجوع  نماید و نیاز ر به هیچ تشریفات و مواد خاصی ندارد تمام آثار عقد بر آن مترتب می‌شود اما طلاق بائن  به طلاقی گفته می شود که در مدت زمان عده مرد حق هیچ گونه رجوعی به زن خود را ندارد

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش هنگامی که گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه صادر می گردد مدت اعتبار این گواهی برای تصمیم گیری در  دفتر ازدواج و طلاق به مدت سه ماه می باشد

سه ماه بعد از تاریخ ابلاغ رای گواهی عدم امکان سازش که قطعی شده است اگر شخصی که گواهی عدم امکان سازش را به دفترخانه رسمی طلاق و ازدواج تسلیم کرده باشد ظرف مدت مذکور در دفترخانه حضور پیدا نکند یا مدارکی را که مورد نیاز است را به دفترخانه ارائه ندهد گواهی صادره از دادگاه از اعتبار ساقط می شود

هنگامی که گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه صادر می‌شود و زوجه بر خلاف آن را توافق کنند حکم گواهی از اعتبار ساقط میگردد اجرای صیغه طلاق دارای تشریفاتی است که به شرح زیر می باشد

مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور دو نفر مرد عادل خوانده شود که آن دو نفر طلاق را بشنود هنگامی که صیغه طلاق جاری می شود دو مرد عادل وجود نداشته باشند طلاق باطل و منحل می‌گردد و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد

صیغه طلاق صرفاً مفید بر یک طلاق می باشد و اگر زوج یک بار از صیغه‌ی طلاق استفاده کند نمی تواند زن خود را سه بار طلاق دهد یا سه طلاقه کند

اجرت المثل در طلاق توافقی طلاق از طرف مرد طلاق به درخواست زن برعهده مرد همواره ثابت می باشد اما نحله صرفاً در طلاق از طرف مرد برای زن حقی ثابت است اگر زن دچار تخلفی شده باشد که به طلاق منجر می شود مثلا اگر زن بی دلیل عدم تمکین نماید یا خانه را ترک نماید  وی حقی برای اخذ نحله ندارد

برای ثبت طلاق گواهی پزشک مبنی بر عدم وجود جنین الزامی می باشد مگر اینکه زوجین اتفاق نظر داشته باشند که جنینی در کار نیست

طلاق در این موارد حرام است

طلاق در زمان حیض یا نفاس

طلاق بعد از عادت ماهیانه زن

طلاق سه گانه که یا همان سه طلاقه کردن است

در واقع  طلاق بائن طلاق غیر مدخوله طلاق غیر مدخوله به طلاقی گفته می‌شود که نزدیکی با زن صورت نگرفته باشد

طلاق یائسه طلاقی گفته می‌شود که زن بعد از رسیدن به یائسگی و در هنگام یائسه شدن زن جاری و ساری می‌شود و در این نوع طلاق مرد حق هیچ گونه رجدعی به همسر خود را ندارد

طلاق صغیره هنگامی که زوج هنوز به سن بلوغ نرسیده باشد

طلاق خلع و طلاق مبارات

طلاق سوم طلاق رجعی  گفته می‌شود که زوج می‌تواند در هنگام عده همسر خود به همسر رجوع نماید و به زندگی نگو باز گردند و اگر مرد یک بار به زن خود باز گردد صیغه طلاق از بین می رود گویی اصلا وجود نداشته است

طلاق عدی به طلاق گفته می‌شود که مرد می تواند در زمان عده به زن خود رجوع نماید و با زن خود نزدیکی انجام دهد و بعد از اینکه طهر در زن به وجود آمد زن خود را طلاق دهد

رجوع در طلاق نیازمند هیچ تشریفات خاصی نمی باشد بلکه با هر نفسی جاری و ساری می گردد اصل در طلاق رجعی  بودن آن  می باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و طلاق بائن جز استثنائات می باشد

اصل بر این است که طلاق رجعی باشد مطلقه در حکم زوجه می باشد اگر زنا با زن مطلقه رجعیه ای صورت گرفته باشد در حکم زنا با زن شوهردار است

وکیل طلاق در اهواز
وکیل طلاق در اهواز

طلاق بائن دارای آثار و نتایجی می باشد در طلاق بائن تمامی تکالیف و حقوقی که بر زوج و زوجه وجود دارد ساقط می گردد زن دیگر الزامی برای اقامت در اقامتگاه زوج ندارد

برخلاف طلاق رجعی هیچ نفقه در طلاق بائن در مدت زمان ارائه بر مرد الزامی می باشد آثار طلاق رجعی تا زمانی که زن در عده می باشد جاری است و بعد از اتمام عده تکالیف و حقوق ساقط می‌گردد

نفقه در زمان عده بر عهده ای  مرد ثابت می باشد در صورتی که زن یا مرد در مدت زمانی ک در عده می باشد فوت نماید نماید از یکدیگر ارث می‌برند اما در طلاق بائن اینگونه نمی باشد

اگر شخصی با زنی که در عده رجعیه می‌باشد زنا نماید تا ابد بر او حرام می گردد

تا زمانی که عده رجعی تمام نشده باشد زوج نمی تواند با خواهر زن خود ازدواج نماید

ازدواج مجدد زوج در زمانی که زوجه او در مدت عده  می باشد منوط به اجازه دادگاه محل اقامه دعوی می باشد در طلاق رجعی  زوجه می تواند در اقامتگاه همسر خود سکونت داشته باشد و مرد نمی تواند همسر خود را از خانه خارج نماید

گر مردی تقاضای طلاق کند و حکم طلاق وی صادر گردد اگر همسر وی دوشیزه یا یائسه نباشد یا اینکه همسر وی سه طلاقه نباشد به این نوع  طلاق طلاق رجعی می‌گویند و در این ایامی که همسر وی در عده طلاق می باشد امکان رجوع به آن وجود دارد و نزدیکی با وی ایرادی ندارد و طلاق ساقط می‌گردد و گویی که اصلا وجود نداشته است

وکیل مهریه در شیراز اینچنین افزود:اگر زوج درخواست طلاق کند و رای صادر گردد و همسر وی باکره باشد به این نوع طلاق بائن گفته می‌شود و حق هیچ گونه رجوع به آن ندارد و تا قبل از اینکه تمامی مهریه او را پرداخت نکرده باشد نمی‌تواند الزام با تمکین دهد

و اگر شخصی درخواست طلاق دهد و همسر وی یائسه باشد این نوع طلاق بائن می باشد و عده ای در این موار درکار نیست

بعضی مواقع اتفاق می افتد که زوجین به نحوی از همدیگر نفرت وکراهت  خاصی دارند که حاضر هستند به صورت توافقی و با گذشت از حقوق و اموال  خود صرفا طلاق را جاری کنند و به زندگی خود خاتمه دهند

به این نوع طلاق  مبارات گفته می شود مطابق  قانون طرفین  هر گونه که  بخواهند می‌توانند توافق کنند بر روی هر مسئله‌ای مثلاً روی مسئله نفقه، مهریه و مسئله حضانت فرزندان و نحله و اجرث المثل  توافقی که با همدیگر می‌کنند می‌توانند به همان نحو اجرا کنند، ایرادی برای اجرای این توافقات وجود ندارد

وکیل طلاق در اهواز
وکیل طلاق در اهواز

نکته مهمی که وجود دارد این است که در  طلاق توافقی الزامی برای طرفین وجود ندارد و طرفین هرگاه که بخواهند می توانند از طلاق رجوع نمایند و به زندگی خود برگردند و گویا هیچ نوع طلاقی وجود نداشته است

طلاق توافقی بر خلاف طلاق های دیگر از مزایای خوبی برخوردار است مثلاً سرعت تمام شدن فرایند طلاق در توافقی نسبت به طلاق های دیگر  بیشتر می باشد اما از مضراتی که در طلاق توافقی وجود دارد این است که زوجین ممکن است بصورت احساسی و از روی خشونت تصمیماتی بگیرند که باعث شود بعدا پشیمان شوند زیرا ممکن است طلاق توافقی با طلاق مبارات تفاوتی با همدیگر ندارد و تنها تفاوت آن در این می باشد که اگر زوجه باکره باشد باید گواهی پزشک قانونی ارائه گرد اگر شوهر به زن خود وکالت در طلاق داده باشد فرایند رسیدگی مانند طلاق توافقی می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *