وکیل کیفری در اصفهان کیست؟

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی

(0917-439-37-54)

مقدمه

در این مقاله برای فهم بهتر موضوع ابتدا به توضیح حقوق کیفری خواهیم پرداخت و سپس با ذکر نمونه هایی اهمیت وجود وکیل در پرونده های کیفری تبیین خواهد شد.

به گفته وکیل کیفری در شیراز:در حقوق کیفری ما با اصطلاحاتی مانند جرم و مجازات سر و کار داریم، جرم در قانون مجازات اسلامی و در ماده دو ان این گونه تعریف شده است که؛ هر رفتاری است که برای ان در قانون مجازات تعیین شده به این صورت مشخص خواهد شد. یک رفتار تا زمانی که توسط قانون گذار جرم انگاری نشود جرم محسوب نخواهد شد هرچند ان رفتار زشت و قبیح باشد همچنین این رفتار به دو شکل نمود پیدا می کند گاهی انجام دادن عمل باعث تحقق جرم میشود و گاهی قانون گذار عدم انجام عمل را جرم تلقی کرده است که به صورت اول فعل و به شکل دوم رفتار ترک فعل گفته میشود.

برای نمونه اگر شخصی با حیله و فریب مال دیگری را ببرد با فعل خود باعث تحقق جرم کلاه برداری شده است و اگر شخص پرستار که وظیفه مراقبت از بیمار را داشته وظیفه خود را انجام ندهد با ترک فعل خود موجب تحقق جرم شده است،نکته مهم در حقوق کیفری که لازم است به ان اشاره شود اثبات سو نیت مرتکب در رفتار خود برای مجرم شناختن وی می باشد در صورتی که در پرونده های حقوقی عنصر سو نیت وجود نخواهد داشت

برای مثال،اگر شخصی با سو نیت دیوار منزل شخص دیگری را خراب کند مرتکب جرم تخریب شده است ولی اگر شخصی در حین رانندگی به دیوار منزل شخص دیگری برخورد کند در این صورت جرمی محقق نشده است و راننده تنها از باب مسئولیت مدنی ضامن خواهد بود،پس باید دقت داشت که مجرم نبودن مرتکب در فرض دوم به معنای عدم مسئولیت مرتکب نیست بلکه تنها به دلیل فقدان سو نیت مرتکب از مسئولیت کیفری معاف خواهد شد.

قانون گذار با اگاهی از حساسیت و اهمیت حقوق کیفری در برخی موارد وجود وکیل را برای شخص مرتکب الزامی دانسته و حتی اگر شخص مرتکب خود وکیل انتخاب نکرده باشد دادگاه برای وی وکیل انتخاب خواهد نمود،ابتدا به بررسی موادی از قانون ایین دادرسی کیفری خواهیم پرداخت و پس از ان اهمیت حضور وکیل را در برخی جرایم تبیین خواهیم نمود.

 

وکیل کیفری در اصفهان
وکیل کیفری در اصفهان

 

جرایم کیفری

سوالاتی که در مورد این موضوع مطرح می‌شود آن است که اصلاً عنوان جرایم کیفری چیست و شامل چه مواردی است و انواع جرایم کیفری کدام ها هستند؟ باید اشاره داشت که دادگاه  و قوه ی قضاییه از نظر صلاحیت رسیدگی به موضوعات به دو دسته ی دادگاه مدنی و کیفری قابل تقسیم بندی هستند. دادگاه های حقوقی صلاحیت رسیدگی به موضوعات مانند ارث و وصیت و خانواده و دعاوی راجع به قراردادهای ملکی و امور حسبی و نیز مطالبات را خواهند داشت . دادگاه کیفری صالح به رسیدگی در موضوعاتی مانند خیانت در امانت و سرقت و کلاهبرداری و ارتشا و توقیف اموال و جرایم مربوط به مواد مخدر و جرایم رایانه‌ای و جعل و منافی عفت و غیره است. اما برای این که بدانیم جرم کیفری چیست؟شایان به ذکر است که شما عزیزان میتوانید برای پاسخ به سوالات خود در زمینه ارث با وکیل ارث در شیراز و نیز وکیل ملکی دز شیراز در سایت دادیار ارتباط داشته باشید زیرا به معرفی وکلای با تجربه میپردازد.

باید اشاره داشت که ابتدا شکایت کیفری چیست؟ شکایت کیفری که شخصی انجام می دهد در واقع فرد دیگری را متهم به  عملی نموده است که بر اساس قانون آن شخص مجرم تلقی می شود. در این صورت قانون شخص مجرم را شناسایی نموده و برای او کیفر در نظر می‌گیرد. جرایم کیفری در دادگاه کیفری رسیدگی می شود و بر اساس جرم انجام شده مجازات آن هم اجرا خواهد شد.

وکیل در ایین دادرسی کیفری:

منظور از ایین دادرسی کیفری مقرراتی است که مربوط به مسائل شکلی فرایند رسیدگی به پرونده می باشد مقرراتی راجع به حقوق متهم و بزه دیده نحوره رسیدگی به پرونده تعداد قضات و مواردی از این دست می باشد،مقررات ایین دادرسی کیفری به دلیل اهمیت این بخش از حقوق کیفری دارای قواعدی مجزا از ایین دادرسی مدنی می باشد

این تفاوت نشان می دهد که لازمه وکالت در پرونده های کیفری اگاهی کامل به قواعد رسیدگی در حقوق کیفری است،بخش مهم دیگر در پرونده های کیفری اگاهی از مقررات جرایم و مجازات ها می باشد به این معنا که وکیل باید بداند که شرایط تحقق هر جرم چه بوده تا بتواند به خوبی از حقوق موکل خود دفاع نماید،نظر به اهمیت حقوق کیفری و تضمین حقوق اشخاص در این پرونده ها قانون گذار مقرراتی را در نظر گرفته که در ادامه به بررسی ان ها خواهیم پرداخت.

ماده چهل و هشت قانون ایین دادرسی از حضور وکیل پس از تحت نظر نظر قرار گرفتن متهم پرداخته به این معنا که پس از ان که متهم به هر دلیلی تحت نظر قرار گرفت حق دارد که درخواست وکیل داشته باشد و وکیل می تواند در مدت زمان یک ساعت با متهم ملاقات داشته باشد البته در برخی جرایم به علت اهمیت جرم و لزوم مخفی بودن تحقیقات متهم باید از بین وکلایی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه می باشد وکیل خود را انتخاب نماید،پس از تحت نظر قرار گرفتن متهم مرحله تحقیقات مقدماتی انجام می شود منظور از تحقیقات مقدماتی اقداماتی است که قبل از رسیدگی به پرونده و صدور رای انجام میشود

تا مشخص شود که ایا جرمی رخ داده و شخص مرتکب با توجه به ادله موجود مجرم بوده یا خیر قانون گذار در ماده صدو نود قانون  ایین دادرسی کیفری بیان داشته که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز حق استفاده از وکیل را داشته و حتی بیان نموده که حق داشتن وکیل باید در برگه ی احضاریه نیز قید شود و همچنین در صورتی که اشخاص دخیل در پرونده حق داشتن وکیل را از متهم سلب کنند به موجب همین ماده برای انان محکومیت انتظامی در نظر گرفته خواهد شد،پس از اتمام مرحله تحقیقات مقدماتی در صورتی که مقام تحقیق نظر به مجرمیت مرتکب داشته باشد پرونده وارد مرحله رسیدگی و صدور رای خواهد شد.

وکیل در مرحله رسیدگی:

در این مرحله طرفین می توانند دو یا سه وکیل انتخاب کنند که انتخاب سه وکیل برای پرونده های مجاز خواهد بود که در دادگاه کیفری یک به آن ها رسیدگی می شود و مراد پرونده هایی است که دارای مجازات های سنگین از قبیل سلب حیات و یا حبس ابد و یا مجزات های حبس و جزای نقدی سنگین می باشند و در پرونده هایی که در دادگاه کیفری دو به ان ها رسیدگی می شود طرفین حق انتخاب دو وکیل را خواهند داشت، در صورتی که متهم توانایی مالی برای انتخاب وکیل را نداشته باشد طبق قانون باید تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضای وکیل نماید دادگاه ابتدا بررسی می نماید

که ایا متهم تمکن مالی برای انتخاب وکیل را داشته یا خیر،پس از بررسی دادگاه در صورتی که عدم تمکن مالی متهم احراز شود دادگاه برای وی وکیل تسخیری تعیین می کند البته قانون در کنار در نظر گرفتن حق تعیین وکیل برای متهم برای بزه دیده نیز قائل به این حق شده و در پرونده هایی که مقام قضایی وجود وکیل برای بزه دیده رای ضروری تشخصی دهد دادگاه برای وی نیز وکیل تعیین می نماید،

همان گونه که بیان شد رسیدگی به جرایم مهم تر در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده قانون گذار برای برخی از این جرایم بیان داشته جلسه رسیدگی بدون حضور داشتن وکیل متهم تشکیل نخواهد شد چرا که در این صورتت ممکن است حقوق متهم به صورت کامل در فرایند رسیدگی تامین نشود پس اگر شخص متهم خود وکیل معرفی ننماید دادگاه برای وی وکیل تعیین می نماید.

همان گونه که مشخص شد به دلیل اهمیت و نتایجی که از جرایم و مجازات ها حاصل خواهد شد قانون گذار شرایط ویژه ای برای تامین حقوق طرفین در نظر گرفته و حق داشتن وکیل از اولین مرحله که تحت نظر قرار گرفتن متهم بوده تا پایان فرایند رسیدگی محترم شمرده و برای ان مقررات خاصی وضع نموده است .

وکیل کیفری در اصفهان
وکیل کیفری در اصفهان

اهمیت وکیل در دفاع از حق موکل در پرونده های کیفری:

پس از پایان بررسی مقررات مربوط به رسیدگی به نقش تعیین کننده وکیل در برخی پرونده ها خواهیم پرداخت تا مشخص شود که دفاعایت وکیل تا چه حد می تواند در سرنوشت رسیدگی وصدور رای مهم،حیاتی و تاثیر گذار باشد.

همان گونه که در مقدمه این بحث بیان شد در حقوق کیفری برای مجرم شناخته شدن شخص باید سو نیت وی اثبات شود تا بتوان مرتکب را مجرم تلقی کرد و پس از ان برای وی مجازات تعیین نمود از انجا که نیت امری درونی بوده معمولا نیت مرتکب از مجموعه رفتار های مرتکب استنباط خواهد شد پس برای در ابتدا وکیل متهم برای دفاع باید اقدامات موکل خود را به گونه شرح دهد که از مجموعه رفتار های وی قصد مجرمانه استنباط نشود و در مقابل دفاعیات وکیل بزه دیده باید به گونه ای باشد که عمد و سو نیت مرتکب استنباط شود.

در ادامه به بررسی برخی جرایم و نقشی که وکیل در آن ها دارد خواهیم پرداخت.

وکیل در جرم کلاهبرداری:

طبق قانون کلاهبردی به این معنا می باشد که یک شخص با استفاده شیوه ها و روش های متقلبانه مال شخص دیگری را ببرد برای مثال شخص الف با به راه انداختن یک شرکت جعلی خود را مدیر یک شرک تجاری معرفی می کند و پس از ان با جلب اعتماد شخص دیگری مال او را ببرد برای تحقق جرم کلاهبرداری شرایط خاصی باید وجود داشته باشد که در هر قسمت وکلای طرفین باید برای دفاع از ان اگاهی داشته باشند تا بتوانند به بهترین شکل از حقوق موکل خود دفاع نمایند

مثلا صرف گفتن یک دروغ توسط مرتکب را نمی توان شیوه متقلبانه تلقی نمود یعنی اگر شخصی به دیگری دروغ بگوید و پس از مال او را ببرد وکیل متهم باید در این مرحله به عنوان دفاع بیان دارد که صرف گفتن یک دروغ ساده نمیتواند باعث تحقق اعمال متقلبانه که لازمه تحقق جرم کلاهبردای است،شود .

همانگونه که توضیح داده شد هر جرم ویژگی ها و شرایط خاص خود را دارا می باشد که نحوه دفاع وکیل در سرنوشت طرفین دعوا بسیار موثر خواهد بود.

همانطور که گفته شده وکیل نقش مهم و به سزایی در جرایم و بررسی آنها دارد.وکیل مهریه در شیراز یکی از وکلای با تجربه و متخصص سایت دادیار میباشد که کمک شایانی به شما کاربران گرامی در حل مشکلاتتان مینماید.حال برای اطلاعات بیشتر کافی است که به سایت دادیار مراجعه نمایید و با این روش به مشکلات خود خاتمه دهید.

وکیل کیفری در اصفهان
وکیل کیفری در اصفهان

وکیل در جرایم حدی:

در قانون برخی از جرایم تحت عنوان حدود جرم انگاری شده اند منظور از حدود بنا تعبیر قانون جرایم است که میزان و نوع ان ها در شرع تعیین شده است در قانون بیان شده که شخص برای مجرم شناخته شدن مرتکب در جرایم حدی شخص باید بداند که رفتاری که مرتکب شده شرعا حرام است و در صورتی که که از حرمت رفتار خود اگاه نباشد به حد محکوم نخواهد شد برای مثال شخصی که مرتکب شرب خمر شده برای اولین دفاع از وی می توان به عدم اگاهی وی از حرمت رفتار اشاره کرد و در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود می تواند در همین مرحله شود.

یکی دیگر از جرایم حدی که در قانون جرم انگاری شده جرم زنا می باشد،زنا جماع مرد و زنی است که بین ان ها رابطه زوجیت برقرار نبوده است قانون گذار برای جرم زنا در حالت های مختلف مجازات های مختلفی در نظر گرفته است برای مثال حد زنا برای زن و مردی که محصن نیستند صد ضربه شلاق و برای برای زنا محصن و محصنه رجم و یا اعدام و همچنین برای زنای به عنف اعدام می باشد برای مثال در پرونده خانم ب از اقای الف شکایتی در قالب زنای به عنف تنظیم نموده در این مرحله وکیل اقای الف در صورتی که اصل زنا اثبات شده باشد باید به اداله ای استناد کند که رضایت خانم ب در عمل زنا را نشان دهد تا باعث رهایی موکل خود از اعدام شود.

موارد مشابه زیاد دیگری در قانون وجود دارد که اگاهی از جزئیات توسط وکلا گاه باعث رهایی متهم از محکومیت های سنگین و یا تضمین حقوق بزه دیده شده می شود. مانند اعمال قاعده درأ که  باعث سقوط مجازات میشود و مراد از ان ایجاد شبهه برای مقام قضایی است ،طبق قانون شبه مجازات را ساقط می کند که استناد به برخی ادله  توسط وکلا می تواند باعث ایجاد شبهه و در نتیجه سقوط مجازات شود.

 

وکیل کیفری در اصفهان
وکیل کیفری در اصفهان

نتیجه گیری در مقاله وکیل کیفری در اصفهان:

بیان توضیحات ذکر شده در این مقاله نشان می دهد که فضای وکالت در پرونده های کیفری متفاوت از وکالت در سایر بخش های حقوق می باشد چرا که علاوه بر مقررات دادرسی خاص و ویژه که به حقوق کیفری اختصاص دارد حقوق کیفری مجموعه جرایمی را شامل می شود که برای تحقق هرکدام شرایط خاصی لازم است و وکیل با شناخت و اگاهی این ویژگی ها و اشنایی با قوانین کیفری نقش تعیین کننده ای در مجرمیت و یا برائت مرتکب خواهد داشت.

برای انتخاب وکیل در پرونده های کیفری شایسته است وکلایی برای این امر انتخاب شوند که اگاهی و شناخت کاملی از این بخش از حقوق داشته چرا که عدم اگاهی از جزئیات حقوق کیفری گاه می تواند باعث پایمال شدن حقوق طرفین وعدم دستیابی به نتیجه مطلوب در پرونده شود همچنین اگاهی وکلا از مقررات فقهی نیز می تواند در پرونده های کیفری بسیار موثر باشد

چرا که یکی از مراجع تجدید نظر از ارا دادگاه های کیفری دیوان عالی کشور می باشد که از قضات فقیه تشکیل شده، موارد بسیاری وجود داشته که رای دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور نقض شده است،اگاهی و استناد و کلا به مقررات  فقهی علت اصلی نقض بسیاری از این پرونده ها در دیوان عالی شده است برای مثال در پرونده ای شخص الف به وسیله شلیک گلوله به قتل رسیده است

پس از بررسی مقام قضایی گاز باروت اسلحه بر روی لباس متهم پیدا شده بود در نتیجه مقام قضایی به استناد این مورد که پیدا شدن گاز باروت بر روی لباس متهم موجب علم قاضی شده متهم را محکوم نموده استناد وکیل متهم به این موضوع که پیدا شدن گاز باروت بر روی لباس متهم باعث علم قاضی نمی شود و نهایتا می تواند موجب ظن قاضی به ارتکاب جرم شود باعث نقض رای در دیوان عالی کشور شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *