وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اصفهان  و مشاور حقوقی در اصفهان

(0917-439-37-54)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل پایه یک برای زنا در اصفهان

زنا بیان کننده نوعی از روابط نا مشروع بین و مرد بوده که قانون مجازات ایران کیفیت وقوع ان و همچنین مجازات های مختلف ان را در حالت مختلف در بخش حدود مورد اشاره و جرم انگاری قرار داده است .

زنا ان است که الت تناسلی مردانه یا از طریق مخرج و یا از طریق الت تناسلی زنانه به اندازه قسمتی از الت مرد که ختنه گاه  نام دارد،دخول پیدا کند.

در زنا نیز مانند سایر جرایم یکی از شرایط مسئولیت کیفری داشتن سن بلوغ می باشد ینی اگر در رابطه زنا دو طرف نا بالغ باشند یا یکی از ان ها نا بالغ باشد اگر چه زما محقق شده ولی به دلیل عدم جود شرط بلوغ مسئولیت کیفری برای مرتکب یا مرتکبین وجود نخواهد داشت .

اگر مردی اقدام به برقراری رابطه با میت نماید باز هم زنا محقق شده است و بسته به وضعیت شخص برای وی مجازات در نظر گرفته می شود مگر اینکه رابطه با همسر فوت شده خود داشته باشد که در این صورت برای شخص مجازات تعزیری در نظر گرفته خواهد و حد زنا بر وی جاری نمی شود .

همه وکلا و همچنین وکیل در شیراز می تواند برای دفاع از موکل خود به عنوان دفاع،ادعای زوجیت نماید به این معنا که مثلا بیان کند قبل از برقراری رابطه زن و مرد به عقد یکدیگر در امده اند و همچنین می تواند ادعای شبهه نماید به این معنا که مثلا شخص الف وارد خانه خود شود و به گمان اینکه همسرش در بستر است وارد بستر شده و با او رابطه برقرار کند و پس از متوجه شود که خواهر همسرش در بستر است که در این فرض وکیل برای دفاع از موکل خود باید به ادعایوطی به شبهه استناد کند،تا حد از موکل وی ساقط شود.

وکیل زنا در اصفهان
وکیل زنا در اصفهان

در قانون برای ارتکاب زنا یک مجازات خاص در نظر گرفته نشده و با توجه به شرایط مختلف مجازات های مختلفی برای این جرم تعیین شده است.

مجازات زنا در زمانی که زنا بین محارم نسبی صورت گیرد اعدام می باشد منظور از محارم نسبی،کسانی است که به سبب خویشاوندی با یکدیگر محرم هستند مثلا محرم بودن خواهر و بردار

زنا با زنی که همسر پدر زانی است نیز سبب محکوم شدن زانی به اعدام خواهد شد و مجازات زانیه که همان زن زنا کننده است بسته به شرایط وی تعیین می شود مثلا اگر زنا با امراه باشد زانیه از مجازات معاف خواهد شد .

اگر مرد غیر مسلمانی،چه از اهل کفر باشد وچه اهل کتاب،مانند یهودی ها و مسیحی ها اگر با زن مسلمانی جماع نماید به اعدام محکوم خواهد شد،باید توجه داشت که مجازات اعدام فقط برای مرد غیر مسلمان در نظر گرفته خواهد شد و مجازات زن با توجه به شرایط وی تعیین خواهد شد .

اگر زنا با عنف صورت گیرد،مجازات  زنا کننده به عنف اعدام خواهد بود مثلا اگر اقای الف با توسل به زور با خانم ب جماع نماید به دلیل عدم وجود رضایت خانم ب وی از مجازات معاف خواهد شد و اقای الف به اعدام محکوم خواهد شد،همچنین عکس این حالت نیز قابل تحقق است،چرا که قانون گذار اشاره ای به این مورد که اکراه اختصاص به مرد دارد،نداشته است.

بعضی موارد دیگر نیز در قانون در حکم اکراه در نظر گرفته شده اند که به ان ها اشاره می کنیم.

هرگاه شخص اقدام به جماع با زنی نماید،که زن درحالت اختیار راضی به جماع با وی نبوده و به سبب حالت خاص او عمل زنا ارتکاب می یابد،مانند اینکه خانمی به سبب حادثه ای بیهوش شود و شخصی با وی جماع نماید یا در زمانی که زن به خواب رفته است بای وی جماع نماید یا این که زنا در حال مستی ارتکاب یابد علاوه بر موارد مطرح شده اگر شخصی با اغفال و فریب دختر نا بالغی با وی رابطه بر قرار کند نیز زنا کننده به اعدام محکوم خواهد شد،با نگاهی موارد ذکر شده مشخص می شود که به سبب ارتکاب زنا در حالت خاص مجازات زنا تشدید شده است.

وکیل زنا در اصفهان
وکیل زنا در اصفهان

اگر زانی یا زانیه دارای شرایط احسان باشند باز هم مجازات شدید تری برای انان در نظر گرفته شده است،قانون در این حالت حکم زنا را رجم دانسته،منظور از رجم،سنگ زدن یا سنگسار زنا کننده می باشد،باتوجه به اینکه امروزه به این نحوه از مجازات ایراداتی به دلیل نقض حقوق بشر وارد شده قانون مجازات اسلامی بیان داشته که با پیشنهاد دادگاه صادر کننده رای و تایید رئیس قوه قضاییه این مجازات به اعدام یا صد ضربه شلاق قابل تبدیل خواهد بود

احصان به صرف همسر داشتن یا شوهر داشتن محقق نخواهد شد و شرایط دیگری نیز باید وجود داشته باشد مثلا برای تحقق احصان مرد لازم است وی همسر دائمی داشته باشد و همسر موقت باعث تحقق شرایط احصان برای وی نخواهد شد یا اینکه همسر وی بالغ باشد و مرد در زمانی که خود بالغ بوده با وی جماع کرده باشد،پس مردی که دارای همسر دائمی بوده و قبل از جماع با همسر خود مرتکب زنا شود،مرتکب به مجازات زانی محصن محکوم نخواهد شد.

استثنای که قانون گذار در بحث مجازات زنا ذکر نموده و شایسته است به ان اشاره شود حالتی است که زانا با محارم نسبی یا زنای محصنه باشد و در ان زانیه بالغ و زانی نا بالغ باشد که در این حالت زانیه به صد ضربه شلاق محکوم می شود و زانی به دلیل نابالغ بودن از مجازات حد معاف خواهد شد.

مجازات زنا در غیر موارد ذکر شده صد ضربه شلاق است مانند زمانی که اقای الف و خانم ب با رضایت و بدون وجود رابطه زوجیت اقدام به جماع می نمایند.

ممکن است زمانی اقای الف همسر دائم داشته باشد ولی قبل از جماع با همسر خود با دیگری جماع نماید در این صورت اگر چه مجازات زانی محصن برای وی در نظر گرفته نمی شود ولی قانون گذار مجازات چنین شخصی را بیشتر از اشخاص بدون همسر در نظر گرفته است و علاوه بر صد ضربه شلاق محازات تبعید به مدت یک سال و تراشیدن موی سر نیز به مجازات زانی اضافه نموده است .

قانون گذار در مواردی که زنا به عنف صورت گرفته برای حمایت بیشتر از بزه دیده علاوه بر مجازات اعدام،زانی را به پرداخت مهر المثل و در صورت باکره بودن زن،مهرالمثال و ارش بکاره ملزم نموده است.

از انجا که زنا از جمله جرایم موجب حد بوده و در جرایم حدی سعی بر این است که جرایم مخفی بماند،قانون گذار در جهت مخفی بودن این جرم نیز قانون گذاری نموده و بیان داشته در صورت اقرار زنا کنندگان کمتر از چهار بار، اقرار کننده به سی و یک تا هفتادو چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم خواهد شد

همچنین علاوه بر اقرار زنا با شهادت چهار مرد عادل نیز اثبات می شود و اگر تعداد شهود به حد نصاب نرسد،قانون گذار برای شهود مجازات در نظر گرفته است .

وکیل زنا در اصفهان
وکیل زنا در اصفهان

نقش وکیل در اصفهان در جرم زنا

همان گونه که اشاره شد برای اثبات زنا شرایطی سختی در نظر گرفته شده است،پس برای وکالت در پرونده های زنا وکیل باید اگاهی و شناخت کامل از جرم زنا و شرایط تحقق جرایم حدی داشته باشد برای نمونه اگر خانم الف از اقای ب شکایت نماید و ادعای زنای به عنف داشته باشد حتی اگر به دلیل وجود شبهه زنای به عنف اثبات نشود از جهت ادعای شاکی وی به حد زنا محکوم نخواهد شد.

وکیل می تواند برای دفاع از موکل خود قبل از وارد شدن به پرونده ادعا نماید که موکل خود قبل از اثبات توبه نموده

یا این که وکیل می تواند ادعای وطی به شبهه را مطرح نماید چرا که همان طور که توضیح داده شد وطی به شبهه می تواند مجازات زنا را ساقط نماید .

یا اینکه وکیل تلاش نماید تا در صورتی که موکل متهم به زنای محصنه می باشد تلاش نماید تا شرایط عدم احصان موکلش را اثبات نماید مانند اینکه بیان کند به دلیل مسافرت همسر متهم وی امکان جماع با وی را نداشته است.

و یا اینکه وکیل ادعای زوجیت طرفین زنا را مطرح نماید تا به این وسیله مجازات زنا برای متهم در نظر گرفته نشود.

ذکر این موارد نشان دهنده اهمیت اگاهی وکیل از مقررات کیفری می باشد همچنین از انجا که مقررات زنا که درقانون ذکر شده ریشه فقهی داشته اگاهی فقهی وکیل چه در مرحله رسیدگی و چه در مرحله اعتراض به رای بسیار اهمیت داشته است .

وکیل زنا در اصفهان
وکیل زنا در اصفهان

همچنین از انجا که بهجرم زنا در دادگاه های کیفری رسیدگی میشود اگاهی از مقررات ایین دادرسی کیفری توسط وکیل بسیار لازم و ضروری بوده و بدون اگاهی از این مقررات وکیل قادر نخواهد بود وظیفه خود را به خوبی به انجام رساند برای مثال وکیل باید بداند که به جرم زنای به عنف در کدام دادگاه رسیدگی می شود ایا طبق قانون حضور متهم برای رسیدگی ضروری می باشد یا خیر مرجع تجدید نظر خواهی از جرم زنای به عنف کدام مرجع می باشد

همچنین در برخی شرایط وکیل باید تلاش نماید تا مجازات زنا را به مجازات خفیف تر تبدیل نماید مانند فرضی که شخص به زنای به عنف متهم می باشد و اصل زنا نیز اثبات شده است، پس وکیل باید تلاش نماید تا زنای به عنف اثبات نشود و متهم به جای مجازات اعدام به مجازات صد ضربه شلاق محکوم شود مثلا ادله ابراز نماید که نشان دهنده رضایت زن شاکی به زنا باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *