وکیل فسخ قرارداد در اصفهان کیست

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اصفهان  و مشاور حقوقی در اصفهان

(0917-439-37-54)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل پایه یک فسخ قرارداد در اصفهان

از نمونه های مهم عقد جایز قرارداد وکالت است البته لاز م به ذکر است که که قرار داد غالب ها قراردادها لازم هستند و تنها موارد معدود از قراردادهای جایز داریم برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با وکیل در شیراز مشورت کنید و همچنین به موارد زیر بپردازید

ممکن است پس از انعقاد یک قرارداد شرایطی ایجاد شود که منجر به فسخ قرارداد و انحلال آن از جانب هر یک از طرفین عقد شود .

در صورتی که طرفین برای انحلال عقد ، با یکدیگر تراضی نمایند ، اصطلاحا عقد را اقاله می کنند .

در صورتی که هر یک از طرفین بخواهد بدون تراضی با طرف  دیگر عقد ، قرارداد را بر هم زند ، باید با استفاده از یکی از خیارات ، عقد را فسخ کند .

فسخ عقد به وسیله ی یکی از خیارات ، یک ایقاع است که به صورت یک جانبه از جانب فرد ذوالخیار انجام می شود .

خیاراتی در عقد به وجود می آید که شرایط هر یک با دیگری متفاوت است .

وکیل فسخ قرارداد در اصفهان
وکیل فسخ قرارداد در اصفهان

برای امکان اعمال فسخ عقد به وسیله خیارات ، باید نسبت به شرایط و مقررات حاکم بر مبحث خیارات ،  اشراف کامل داشت . فلذا پیشنهاد می شود برای پیش گیری از متضرر شدن در عقد و پیروزی در محکمه  به منظور امکان فسخ عقد ، به مشورت با یک وکیل  حقوقی که در زمینه قرارداد ها و فسخ قرار داد ها دارای تخصص و تجربه است ، پرداخت .

یک وکیل  مجرب و متبحر با داشتن قدرت مذاکره و فن بیان  بالا ، می تواند محکمه را در خصوص وجود شرایط لازم برای ایجاد خیار و به تبع آن فسخ عقد ، قانع کند در حالی که شاید خود اصحاب دعوا به دلیل عدم اطلاع دقیق از مقررات و رویه قضایی موجود ، نتوانند مقصود خود را به نحو صحیح  در دادگاه  به اثبات رسانند .

انواع خیارات و شرایط اعمال آن ها

از بین خیارات مختلفی که در قانون مدنی ذکر شده است  ، سه خیار اختصاص به عقد بیع دارند و باقی خیارات در صورت وجود شرایط لازم ، در عقود مختلف ایجاد می شوند .

خیارات مختص به عقد بیع :

خیار حیوان

خیار مجلس

خیار تاخیر ثمن

خیار حیوان :

این خیار در عقد بیع زمانی ایجاد می شود که یکی از عوضین معامله ، حیوان زنده ای باشد . در این صورت کسی که با عقد بیع مالک حیوان می شود ، ظرف سه روز پس از انعقاد عقد ، می تواند به استناد خیار حیوان ، عقد را بر هم زند .

در ضمن عقد بیع ، طرفین می توانند تمامی خیارات را علی الاصول اسقاط نمایند و خیار حیوان نیز توسط طرفین قابل اسقاط است .

خیار مجلس :

طرفین تا زمانی که با یکدیگر در مجلس انعقاد عقد  قرار دارند ، تا قبل از  جدایی ، می توانند با استفاده از خیار مجلس ، عقد را فسخ کنند .

می توان در ضمن عقد خیار مجلس هر دو طرف یا یکی از آن ها را اسقاط کرد .

خیار یک نوع حق مالی است و همچون سایر اموال و حقوق به ارث می رسد .برای اطلاعات بیشتر در زمینه ارث میتوانید با وکیل ارث در شیراز مشورت نمایید.

در صورتی که یکی از طرفین عقد در مجلس عقد ، فوت کند و در همان مجلس ، تمارث .امی وراث متوفی حاضر باشند ، می توانند همگی عقد را به استناد خیار مجلس فسخ نمایند .

وکیل فسخ قرارداد در اصفهان
وکیل فسخ قرارداد در اصفهان

خیار تاخیر ثمن :

این خیار در عقد بیع  تنها برای بایع ایجاد می شود و برای مشتری به دلیل تاخیر بایع از تسلیم مبیع ، خیار ایجاد نخواهد شد .

برای ایجاد این خیار ، باید شرایطی موجود باشد .

برای تادیه و تسلیم ثمن و مبیع مهلت و اجلی تعیین نشده باشد

مشتری از پرداخت ثمن به طور کامل تا سه روز از تاریخ انعقاد عقد ، امتناع کرده باشد .

بایع مبیع را در این سه روز مذکور ، به طور کامل تسلیم نکرده باشد

مبیع ، عین معین یا کلی در معین باشد .

برای امکان فسخ عقد به استناد این خیار ، باید ابتدا شرایط بیان شده را اثبات کرد .

می توان در هنگام انعقاد عقد  ، حق فسخ قرار داد را به استناد این خیار اسقاط کرد .

خیارات دیگری نیز وجود دارد که در ادامه آن ها را به طور مختصر مورد بررسی قرار می دهیم .

خیار تدلیس

در صورتی که  یکی از متعاملین ، طرف دیگر را به وسیله ی انجام عملیاتی  فریفته و از این طریق او را مجاب به انجام عقد بکند ، فرد فریفته شده ، با آگاهی از تدلیس طرف مقابل ، می تواند عقد را به استناد خیار تدلیس ، فسخ کند .

در صورتی که فرد از این خیار آگاه شد ، باید در صورت تمایل به  فسخ عقد ، فورا اقدام نماید در غیر این صورت با تعلل وی ، خیار تدلیس ساقط می شود .

طرفین نمی توانند در هنگام  انعقاد عقد  ، خیار ناشی از تدلیس را اسقاط کنند زیرا این امر موجب می شود تا افراد  به فریب یکدیگر پرداخته و سپس  با اسقاط این خیار ، ضمانت اجرای عمل خود را از بین ببرند و این امر با نظم عمومی  و اخلاق حسنه موجود در جامعه منافات دارد .

خیار غبن

در صورتی که بین ارزش واقعی مورد معامله و ارزش تعیین شده در قرارداد ، تفاوت بسیار زیادی وجود داشته باشد ، فرد متضرر می تواند با استفاده از خیار غبن ، عقد را بر هم زند .

در صورتی غبن موجود در عقد منجر به ایجاد خیار غبن می شود که این غبن فاحش بوده و از نظر  افراد جامعه و عادتا  قابل چشم پوشی و مسامحه نباشد .

وکیل فردی که خواستار حفظ قرارداد  و باقی بودن آن است ، باید بتواند در محکمه ، علم فرد به تفاوت قیمت موجود را در هنگام عقد اثبات کند و یا این که اثبات نماید غبن موجود در معامله آن قدر زیاد نیست که منجر به فسخ عقد شود ‌.

هم چنین در هنگام انعقاد اگر شرایطی موجود بوده که باعث شود فرد حتی با وجود تفاوت قیمت هم باز تمایل به انعقاد عقد داشته ، اثبات این امر هم موجب می شود که فرد نتواند عقد را با خیار غبن فسخ کند .

با علم به غبن موجود در معامله ، مغبون باید فورا عقد را فسخ کند در غیر این صورت ، خیار غبن زایل خواهد شد.

وکیل فسخ قرارداد در اصفهان
وکیل فسخ قرارداد در اصفهان

خیار عیب

اگر یکی از عوضین معامله ، در هنگام عقد  معیوب بوده و طرف معامله از این امر آگاه نباشد ، پس از آن که از عیب مطلع شود ، می تواند عقد را یا با استفاده از  خیار عیب ، فسخ کند و یا تفاوت کالای معیوب و سالم را مطالبه کند ، که اصطلاحا به این تفاوت قیمت ، ارش گفته می شود .

اگر وکیل به خواست موکل خود ، قصد جلوگیری از فسخ معامله را داشته باشد ، می تواند اموری را در محکمه اثبات نموده و به حق فسخ طرف مقابل با استناد به خیار عیب ، خدشه وارد اورد .

از جمله ی این امور ، می توان به اثبات علم فرد نسبت به عیب موجود در مورد معامله ، در هنگام انعقاد عقد ، اثبات تلف یا تغییر مورد معامله و یا انتقال به ثالث ، حادث شدن عیب جدید در کالا ، در محکمه اشاره کرد .

در این صورت ، فرد نمی تواند معامله را فسخ کند اما می تواند برای جبران ضرر و زیان خود ، از طرف مقابل تقاضای ارش کند .

خیار تبعض صفقه

در صورتی که  عقد واحد به عقود متعدد تجزیه شود و در واقع در عقد تبعیض ایجاد شود ، خیار تبعض صفقه به منظور جلو گیری از زیان و خسارات احتمالی  ایجاد می شود .

این خیار در صورتی ایجاد می شود که عقد نسبت به  بخشی از  مورد معامله  باطل و نسبت به بخش دیگر آن ، صحیح و نافذ باشد ‌. به طور مثال اگر یک کیلو نخود معینی معامله شود و پس از عقد معلوم شود نیمی از نخود ها از فاسد شده اند ، عقد نسبت به نیم فاسد شده ، باطل و نسبت به نیم دیگر نافذ است . در اینجا فرد می تواند به دلیل تبعیضی که در عقد ایجاد شده ، عقد را فسخ کند .

در صورتی که فرد نخواهد از حق فسخ خود استفاده کند ، می تواند از ثمن معامله به نسبت مقدار باطل شده ، کسر کند .

خیار تفلیس

در صورتی که یکی از عوضین معامله  عین معینی باشد و عوض دیگر ، کلی باشد ، اگر فردی که باید مال کلی را تادیه کند ، ورشکسته  شود و از پرداخت مال ناتوان شود ، در صورتی که عین معین تسلیم شده در نزد او موجود باشد ، فرد می تواند عقد را به استناد خیار تفلیس فسخ کرده و عین معین موجود نزد ورشکسته را مسترد کند اما اگر عین تلف شده و یا به ثالثی منتقل شده باشد ، فرد تنها می تواند برای وصول طلب خود وارد غرما شود .

وکیل فسخ قرارداد در اصفهان
وکیل فسخ قرارداد در اصفهان

همان طور که مشاهده  کردید  ، هر یک از خیارات ، دارای قواعد مخصوص خود بوده و برای آن که بتوانیم به وسیله ی آن ها عقد را بر هم زنیم ، باید از قواعد و شرایط هر یک مطلع باشیم پس بهتر است با مشورت کردن با یک وکیل متخصص  ، امور راجع به فسخ قرارداد را پیگیری کنیم .

فسخ قرارداد و تغییر در ماهیت روابط طرفین

قرارداد از هنگام جاری نمودن فسخ خاتمه می‌یابد و همه ی تعهدات و آثار آن منحل می‌شود. به بیان دیگر در پاسخ به این پرسش که آثار فسخ قرارداد چیست باید اظهار داشت که این آثار راجع به آینده اعمال می‌شود. به این ترتیب که تا پیش از خاتمه ی عقد هر حقی یا منفعت دیگری از موضوع قرارداد به وجود آمده باشد برای فردی جاری می‌شود که تا آن هنگام بر اساس قرارداد دارای حق بوده است. به دنبال آن با فسخ قرارداد همه ی این حقوق یا منافع به شخصی بر می گردد که در اثر خاتمه ی یک جانبه ی قرارداد ذیحق باشد. مضاف بر آن چنان چه بر اثر خاتمه ی عقد بدین‌ترتیب خساراتی به شخصی از قرارداد وارد شود جبران خسارات امکان مطالبه خواهد داشت.

به این بیان که شخص قادر است در هنگام نگارش قرارداد در مورد همین موضوعات اشاره نماید. وگرنه خسارات بر اساس قانون امکان دریافت خواهند داشت. نکته قابل توجه آن که با فسخ یک قرارداد که دارای دو عوض می باشد دو طرف وظیفه دارند عوضین را به صاحبان جدید حق برگردانند. وگرنه آثاری برای تخلفات آن ها در این مسیر به وجود می آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *