وکیل کیفری در بندر عباس

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در بندر عباس و مشاور حقوقی در بندر عباس

(0917-439-37-54)

مقدمه

در این مقاله در مورد نوع فعالیت وکیل کیفری و جرایم مرتبط با امور کیفری سخن میگویم.

وکیل کیفری در شیراز به فردی گفته می شود که حوزه فعالیت وی در خصوص دعاوی کیفری باشد او باید کاملاً بر قوانین و مقررات این گونه جرایم آگاهی داشته باشد در قانون ایران چه شاکی و چه متهم هم از حق  دارا بودن  وکیل برخوردار می باشند اگر شخصی فاقد توانایی برای گرفتن وکیل متخصص باشد برای این اشخاص در خصوص بعضی از جرایم وکیل تسخیری انتخاب می شود وکیل فردی می باشد که از سمت شخصی به نماینده قانونی تبدیل می شود و از سمت موکل خود به نیابت از آن در انجام دادن امور نیابتی می پردازد وکیل پایه یک دادگستری از پروانه وکالت قابل اعتبار کانون وکلای دادگستری برخوردار می باشد او قادر است که به سادگی امور قضایی کامل موکل خود را انجام بدهد از طرفی دیگر وکیل کیفری فردی است که در دادگاه کیفری/ نظامی/ سازمان تعزیرات حکومتی و….. فعالیت می کند غیر از این در امور کیفری و جزایی که شامل قوانین مجازات اسلامی / قوانین آیین دادرسی کیفری/ قانون مجازات نیروهای مسلح/ قانون قاچاق اسلحه امثالهم به طور تخصصی فعالیت می‌کند.تمامی وکلا این نکات را دانسته و رعایت میکنند. وکیل در شیراز و  همچنین وکیل ملکی در شیراز میتوانند به صورت تخصصی مشکلات شما را مورد بررسی قرار دهند.

 

وکیل کیفری در بندر عباس
وکیل کیفری در بندر عباس

 

انواع جرایم کیفری

انواع جرایم کیفری کدام اند؟

سرقت

سرقت و یا دزدی  یک عمل مجرمانه و غیر قانونی می باشد که در ماده دویست و شصت و پنج  قانون مجازات اسلامی قید شده است در این ماده گفته شده که سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر پس با نظر به این ماده چنانچه شخصی مال متعلق به شخص دیگری را برباید  سارق محسوب می شود.

متعلق بودن مال به دیگری هم فرد حقیقی همانند افراد در سطح جامعه را مشمول می شود و همین طور اشخاص حقوقی همانند شرکت ها و اموال دولتی را شامل می گردد.

جرم سرقت مثل هر جرم دیگری باید سه عنصر قانونی/ روانی/ مادی را داشته باشد  در کل مجموعه این سه با یکدیگر را با اسم سرقت می شناسند.

جعل

در خصوص جرم جعل می توان گفت که ساختن و یا تغییر دادن آگاهانه نوشته بیان سند/ ساختن مهر و امضای افراد رسمی و غیررسمی/ خراشیدن و تراشیدن و یا به قلم بردن/ الحاق و محو و سیاه کردن یا دست بردن بدون اجازه مالک آن به قصد جا زدن به عنوان اصل آن برای استفاده خود و یا دیگری و به ضرر غیر را جعل می گویند.

اسیدپاشی

پاشیدن اسید بر اساس قانون ما موقعی انجام می‌شود که هر فردی به طور عمدی اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت  سبب جنایت بر نفس/ عضو و منفعت گردد در حالت مطالبه از ناحیه مجنون علیه و یا بریدن با رعایت کردن شرایط عمومی و اختصاصی قصاص به قصاص نفس و یا قصاص عضو محکوم می گردد و در غیر این حالت بر اساس قانون دیه و تعزیر انجام میشود.همانطور که میدانید دیه یکی از انواع مجازات میباشد که مهلت پرداختی دارد. کسی که مرتکب به جرم اسید پاشی میشود بعضا باید دیه پرداخت نماید.که شما عزیزان میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد بحث مهلت پرداخت دیه به سایت دادیار مراجعه نمایید.

به بیان دیگر برای تحقق جرم اسیدپاشی بایستی گفت اول این که فردی که این عمل را انجام می دهد باید به صورت عمدی و با آگاهی انجام دهد و دوماً این که عمل پاشیدن اسید سبب نفس و یا آسیبی به یکی از اعضای بدن شخص گردد که در این حالت می‌گوییم جرم اسیدپاشی اتفاق افتاده است و حسب مورد باید مجازات گردد.

وکیل کیفری در بندر عباس
وکیل کیفری در بندر عباس

اختلاس

از نگاه حقوقی و جزا اختلاس یعنی تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت وبیت المال و یا اشیای واگذار شده به یکی از کارکنان دولت یا ماموران به خدمات عمومی اعم از افراد رسمی و افراد غیررسمی و دیگر نهادهای انقلابی می باشد.

بنابراین گفته اختلاس یکی از تعدیات کارمندان دولت و ماموران به خدمات عمومی می باشد که به خاطرانجام وظیفه در قبال اموال و وجوه عمومی و بیت المال یا متعلق به افرادی که به آنها واگذار شده اند مرتکب می گردند حتی به عبارتی اختلاس را می‌توان نوعی خیانت در امانت دانست که  ماموران دولتی به وسیله تصاحب وجود و انواع که بر اثر وظیفه به آنها واگذار شده است مرتکب می شوند.

رشاء و ارتشاء

اخذ وجه مالی سند پرداخت به طور مستقیم و یا به طور  غیر مستقیم به وسیله هر کدام از مستخدمین و یا کارکنان یکی از قوای سه گانه/ نیروهای مسلح و همین طور به طور  معمول این خدمات عمومی را ارتشاء عنوان می دهند و بر اساس ارزش مالی اخذ شده حکم زندان و انفصال از خدمت برعلیه متخلفین آن صادر می گردد.

خیانت در امانت

بر اساس ماده ششصد و هفتاد و سه  هر شخصی که از سفید مهر یا سفید امضاء ای که به او واگذار شده است یا به هر نحوی به دست آورده است سوء استفاده نمایند به یک تا سه سال حبس  محکوم می شود.

خیانت در امانت عبارت است از استعمال/ تصاحب/ طرف و یا مفقود کردن توأم با سوء نیت مالی که از سمت مالک و یا متصرف قانونی به فردی واگذار شده و بنابر بازگشت یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

پول شویی

تملک و نگهداری اموالی که از طریق غیر قانونی حاصل شده است تبدیل آنها به اموال با منشاء قانونی و یا کتمان آن پول شویی محسوب می شود و بر اساس ماده نه  قانون مبارزه با پول شویی شخص متخلف آن به غیر از استرداد در آمد و عواید مرتبط بیمه نقدی یک چهارم عواید حاصل از آن جرم هم  محکوم می‌گردد

تحصیل مال از جهت نامشروع

اموالی که از روش سوء استفاده از امتیازات تفویض شده  همانند جواز صادرات و واردات یا تقلب در توزیع کالا حاصل شود نامشروع می باشد و غیر از رد اصل مال شخص متخلف به زندان بین سه ماه تا دو سال حبس  و جزای نقدی دو برابر مال به دست آمده محکوم می‌گردد.

انواع دادگاه کیفری در بندرعباس

بر اساس ماده دویست و نود و چهار  قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های کیفری انواع مختلفی دارد که عبارتند از

دادگاه کیفری یک

دادگاه کیفری دو

دادگاه نظامی

دادگاه انقلاب

دادگاه اطفال و نوجوانان

در این مقاله به طور تخصصی به تعریف و فعالیت دادگاه کیفری یک دادگاه کیفری دو که بیشتر شکایات در آنها صورت می گیرد پرداخته است.

این دو دادگاه درطی  آخرین تغییرات آیین دادرسی حاصل شده است و دادگاه کیفری استان به دادگاه کیفری یک و دادگاه عمومی جزایی به دادگاه کیفری دو تبدیل شده اند.

وکیل کیفری در بندر عباس
وکیل کیفری در بندر عباس

دادگاه کیفری یک بندرعباس

همانطور که چند دقیقه قبل گفتیم دادگاه کیفری همان دادگاه کیفری استان می باشد و در مرکز هر استان و با صلاحدید رئیس قوه قضاییه کشور در حیطه قضایی شهرهای استان  برگزار می شود

این گونه دادگاه ها به طور معمول یک رئیس و دو مستشار یا همان سه قاضی تشکیل می شود اما لازم به ذکر است که با حضور یک مستشار و یک رئیس هم جلسه رسمی شناخته می‌شود

رای دادگاه طبق نظر اکثریت قضات می باشد اما نظر اقلیت هم در پرونده قید می‌شود در اینگونه دادگاه ها  هر یک از طرفین دعوا به طور حداکثر سه  وکیل انتخاب می کنند  جرایمی که مرتبط با دادگاه کیفری یک است در ادامه آمده است.

ا جرایمی که مجازات ان مانند قصاص نفس/ اعدام و سنگسار/ سلب حیات می باشد.

جرایم سرقت که مشمول مجازات حد سوم ارتکاب سرقت و یا حبس ابد است.

جرایم سرقت که مشمول مجازات حد برای مرتبه اول و مرتبه دوم و یا قطع عضو  است.

جنایات عمدی که مرتبط با تمامیت جسم مضروب و یا حداقل به میزان نصف دیه کامل شخص باشد.

تخلفاتی که مشمول مجازات تعزیری درجه یک تا سه  باشند درجه یک بیشتر از  بیست و پنج سال است درجه دو بین پانزده تا بیستو پنج و درجه سه بین ده تا پانزده سال  حبس می باشد.

دادگاه کیفری دو بندرعباس

دادگاههای جزء در هر شهرستان که به رسیدگی کردن انواع شکایات می پردازد به عنوان دادگاه کیفری دو محسوب می‌شوند  که با حضور یک رئیس و یا دادرس علی البدل جلسات دادگاه کیفری تشکیل می شود و در همه این جلسات دادستان/ معاون دادستان و یا اینکه یکی از دادیاران میتواند حاضر گردند تا از صادر شدن کیفر خواست است به منظور اتهامات مطرح شده دفاع کند لازم به بیان است که دادگاه کیفری دو فقط یک قاضی دارند جلسات آن در حوزه قضایی هر شهر برگزار می‌شود.

بعد از مطرح کردن شکایت رسمی به دادسرا/ دادستان و نیروی انتظامی به نظارت و بررسی تحقیقات در خصوص اتهام گفته شده می پردازند.

بعد از گذشتن از این مراحل با موافقت دادستان با پرونده و صادر شدن قرار جلب از سمت دادرس مراحل رسیدگی به اتهام در دادگاه کیفری شروع میشود و حکم آخر با نظر بر مستندات و دفاعیات شاکی و متهم هم و توضیحات دادستانی صادر می گردد.

طبق ماده سیصد و یک  قانون آیین دادرسی دادگاه های کیفری قادرند به کلیه شکایات کیفری رسیدگی نمایند به غیر از مواردی که صلاحیت رسیدگی کردن به آنها هم در دیگر دادگاه‌های نام برده شده  همانند جرایم موجب سلب حیات  در دادگاه کیفری یک و جرایم مرتبط به دادگاه های نظامی/ دادگاه انقلاب و کودکان و نوجوانان

با وجود داشتن چندین دادگاه مختلف بعضی اوقات اشخاص برای پیگیری کردن شکایت خود از این لحاظ که باید سمت کدام دادگاه روند دچار پریشانی می شوند.

وکیل کیفری در بندر عباس
وکیل کیفری در بندر عباس

وکیل کیفری کیست؟

وکیل کیفری درست مانند وکلای دیگر همه ی تلاشش بر این است که تکالیف دفاعی خود را به بهترین شیوه به انجام برساند. با این وجود فعالیت های وکیل کیفری با فعالیت‌های بقیه ی وکلا در زمینه‌های گوناگون فرق می کند. وکیل کیفری در مسیری اقدام می کند که مستقیماً راجع به حقوق اشخاص است و به سبب همین اقدامات خاص وکیل کیفری، وکیل مدافع خوانده می شود. مدافع یک کلمه ی عربی و به معنای محافظت و دفاع می باشد. این کلمه به طور ویژه برای بیان وکیلی به کار برده می شود که از مظنون و متهم در دادرسی کیفری دفاع می نماید و نسبت به حقوق آن ها نقش حفاظتی دارد.

بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه ی مراجع دادگستری طرفین محق هستند برای خود یک وکیل را برگزینند و در شرایطی که فرد قادر به انتخاب وکیل نباشد برای او امکانات برگزیدن وکیل مهیا می‌شود. صدور قرار مجرمیت و بعد از آن کیفرخواست و مشخص نمودن نوع مجازات در رای دادگاه و بلاخره اجرای آن در اجرای احکام صورت می گیرد. این جرایم که دادرسی به آن مورد نظر می باشد از جمله کلاهبرداری و خیانت در امانت و رباخواری و جرایم اقتصادی و جرایم راجع به مواد مخدر و قاچاق کالا و همچنین سرقت و مواردی از این دست می باشد.وکیل مواد مخدر در شیراز نیز در این زمینه کمک شایانی به شما  عزیزان مینماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دادیار مراجعه نمایید.

مخاطبین عزیز شما می توانید در خصوص دعاوی کیفری خود باما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *