وکیل تجاری در اصفهان

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(0917-439-37-54)

امور تجاری به چه معناست؟

امور تجاری و بازرگانی ، از امور حقوقی و مالی است که دارای جنبه های تخصصی و خاصی است .

افراد مرتبط با این حوزه ، بازرگانان و تجار و هم چنین شرکت های تجاری  هستند که با انجام معاملات تجاری ، قصد کسب  سود و منفعت دارند .

با توجه به  جنبه مالی معاملات تجاری و ریسک بالای معاملات ، برخی از کشور ها ، حضور وکیل در تنظیم قراردادها را الزامی دانسته  اند

گرچه که قانون گذار ما این امر را الزامی ندانسته است اما طرفین یک معامله ، برای جلوگیری از متحمل شدن زیان و خسارت مالی در یک قرارداد ، سعی خواهند کرد که در خصوص مفاد و شرایط قرارداد حتما با یک وکیل متخصص امور تجاری و حقوقی ، مشورت کرده و از تجارب او در این زمینه به نفع خود استفاده کنند .

حقوق تجارت ، از جمله تخصصی ترین زیر شاخه های حقوقی است که با توجه به خاص بودن افراد مرتبط با آن و همچنین شرایط  خاص حاکم بر روابط افراد ، توجه ویژه ای را می طلبد .

طرفین یک دعوای تجاری و یا متعاملین یک قرارداد برای انتخاب یک وکیل ، باید به علم و تخصص او در زمینه معاملات و امور تجاری توجه نموده و وکیلی را که در این زمینه تبحر و تجربه دارد را برگزینند .

وکیل تجاری در اصفهان
وکیل تجاری در اصفهان

موضوعات تجاری در اصفهان

در زمینه حقوق تجارت ، افراد و موضوعات خاصی دخیل هستند .

افراد دخیل در حقوق تجارت ، همان طور که اشاره کردیم ، بازرگانان  و شرکت های تجاری هستند که به منظور کسب سود و منفعت به فعالیت در این زمینه می پردازند .

موضوعات تجاری ، اغلب انجام معاملات تجاری و تنظیم قرارداد های مختلف در این زمینه است .

در این مقاله در ابتدا ، به معرفی تجار و شرکت های تجاری  و انواع ان می پردازیم  و سپس معاملات تجاری را به طور مختصر شرح خواهیم داد تا مقصود خود از تخصصی و خاص بودن امور تجاری را بهتر نمایان کنیم .

تاجر و شرکت های تجاری

به شخصی که به انجام معاملات تجاری می پردازد و آن را شغل معمول خود قرار داده است ، تاجر می گویند .

منظور از شغل معمول ، این است که فرد به اندازه ای عمِل را تکرار کند که بتوانیم بگوییم آن عمل شغل اوست و او با این کار امرار معاش می کند .

کسبه ی جزء

در صورتی که کسبه تولید کنندگان و یا پیشه وران درآمد سالیانه فروش آنها بیش از ۱۰ میلیون تومان نباشد و همچنین ارائه کنندگان خدمات که دریافتی سالیانه آن ها بیش از ۵ میلیون تومان باشد،  جزو کسبه جزء  محسوب می شوند .

این کسبه جزء ، اگرچه که به انجام اعمال تجاری می پردازند و بازرگان و تاجر هستند اما قانون گذار آنها را از برخی تکالیف و مقررات حاکم بر سایر تجار  معاف کرده است . به طور مثال مقررات راجع به ورشکستگی در خصوص این افراد اعمال نمی شود  و همچنین این افراد ملزم به تنظیم و  نگهداری دفاتر تجاری نیستند و این امر آن ها را از زمره تجار خارج نمی کند  .

شرکت های تجاری در اصفهان

در صورتی که افراد بخواهند با تحمیع سرمایه ی خود ، با شراکت هم ، به انجام اعمال و معاملات تجاری بپردازند ، می توانند با تاسیس یک شرکت تجاری و ایجاد یک شخصیت حقوقی ، به هدف خود  نایل شوند .

در قانون تجارت  ، هفت نوع شرکت تجاری نام برده شده است  .

شرکت های سهامی ( خاص و عام )

شرکت های  تضامنی

شرکت های نسبی

شرکت های تعاونی ( تولید  و مصرف )

شرکت های مختلط سهامی

شرکت غیر مختلط سهامی

شرکت با مسئولیت محدود

قانون گذار به تفصیل در  خصوص مقررات حاکم بر هر یک از این شرکت ها ، در قانون تجارت پرداخته است .

اگر میخواهید مطالب بیشتری درمورد شرکت سهامی خاص بدانید میتوانید مقالهی مربوطه را مطالعه کنید.

شرکت های تجاری  در یک تقسیم بندی با توجه به مسئولیت شرکا در خصوص تعهدات و دیون شرکت  ، به شرکت های اشخاص و سرمایه تقسیم می شوند .

در شرکت های  اشخاص ، شرکا ، بیش از سرمایه و اورده ی خود مسئولیت دارند .

شرکت تضامنی و نسبی از این دست شرکت ها هستند .

شما میتوانید قوانین و مقررات ثبت شرکت تضامنی را در مقاله مربوطه مطالعه نمایید و پس از آن در صورت نیاز با وکلای ما تماس حاصل فرمایید.

در شرکت های  سرمایه ، مسئولیت هر یک از شرکا ، محدود به  میزان آورده خود در شرکت است . مانند شرکت تعاونی و سهامی

وکیل تجاری در اصفهان
وکیل تجاری در اصفهان

معاملات تجاری در اصفهان

معاملات تجاری  به دو نوع ذاتا تجاری  و تبعا تجاری  دسته بندی می شوند .

معاملات ذاتا تجاری ، فارغ از  متعاملین آن ، تجاری است ؛ ممکن است افراد غیر تاجری ان ها را انجام دهند ، اگر چه که خود افراد تاجر نیستند اما عمل انجام شده ، تجاری است .

در قانون تجارت  ، معاملات ذاتا تجاری ، به تفصیل نام برده شده است  .

  1. هر گونه خرید مال منقول به قصد فروش یا اجاره

در حین خرید یا کسب مال ، باید هدف و قصد فروش یا اجاره آن وجود داشته باشد در غیر این صورت عمل انجام شده  تجاری نخواهد بود .

  1. تصدی به حمل و نقل

برای تجاری محسوب شدن این عمل ، باید در قالب یک موسسه یا بنگاه ، عمل مذکور به اندازه ای  تکرار شود که بتوان به آن عنوان تجاری بودن داد .

فلذا یک راننده تاکسی ، که روی ماشین خود کار می کند ، نمی تواند تاجر محسوب شود .

  1. دلالی و حق العمل کاری و یا تصدی به هر نوع تاسیساتی که خدماتی را ارائه می دهند .
  2. تاسیس کارخانه

هدف از  تاسیس و ایجاد کارخانه باید کسب سود و منفعت و درامد باشد و تنها برای رفع حوائج و نیاز های شخصی نباشد .

۵ . تصدی به هر قسم عملیات حراجی

برای تجاری بودن این عمل ، باید عمل مذکور با انجام مکرر و در قالب یک موسسه یا بنگاه  باشد و یک بار انجام آن ، تجاری نخواهد بود  .

۶  . تصدی به نمایشگاه های عمومی

این عمل نیز باید به قصد کسب سود ، به طور مکرر و در قالب یک  بنگاه یا موسسه انجام شود .

۷ . عملیات صرافی و بانکی

۸ . معاملات برواتی

اعم از صدور ، قبولی نوشتن ، ضمانت ، ظهر نویسی

معاملات تبعا تجاری

این معاملات جزو معاملات ذاتا تجاری  نیستند اما به علت تاجر بودن متعاملین  آن ، تجاری محسوب می شوند .

*** معاملات اموال غیر منقول  ، هرگز تجاری محسوب نمی شود .***

یک وکیل  در امور تجاری  باید اطلاع دقیق از قوانین و مقررات حقوق تجارت  و رویه حاکم بر محاکم و هم چنین عرف تجاری موجود در  جامعه داشته باشد تا بتواند در یک دعوای تجاری و یا تنظیم قرارداد ، در جهت حفظ  حقوق و منافع موکل خود ، بکوشد .

وکیل تجاری در اصفهان
وکیل تجاری در اصفهان

حقوق و تکالیف تجار در اصفهان

قانونگذار در قانون تجارت و سایر قوانین برای افراد بازرگان و تجار حقوق و تکالیفی را در نظر گرفته است از جمله این تکالیف داشتن دفاتر تجاری برای تجار است .

قانون گذار در قانون تجارت ،  برای تنظیم این دفاتر مقررات و شرایط خاصی را وضع نموده است و در صورت تخلف از هر یک از این شرایط و مقررات ضمانت اجرای تعیین شده در قانون ،  که می توان به جزای نقدی و یا در صورت ورشکستگی ، ورشکسته به تقصیر قلمداد کردن تاجر اشاره کرد ،  اعمال می شود .

دعاوی تجاری در اصفهان

دعاوی تجاری در ایران بر خلاف بسیاری از کشورها علی رغم موضوع خواص آن همچنان در دادگاه عمومی حقوقی همراه با سایر دعاوی حقوقی رسیدگی می شود .

شایسته است قانون گذار ،  با توجه به نیاز این دعاوی به قضاتی متخصص در امور تجاری و قرار دادها ، اقدام به تاسیس محاکم خاص برای رسیدگی به این نوع پرونده ها و تفکیک آن ها از سایر دعاوی کند تا آرای صادر شده در این امور ، هر چه بیشتر متناسب با عرف حاکم بر معاملات و امور تجاری  باشد .

در این قسمت به برخی از  دعاوی مطرح در زمینه حقوق تجارت  می پردازیم .

  1. دعاوی ورشکستگی
  2. مطالبه خسارت
  3. انحلال شرکت
  4. دعاوی راجع به اسناد تجاری
  5. دعاوی مرتبط با ثبت برند و علائم تجاری
  6. دعاوی راجع به اختلافات قراردادی
وکیل تجاری در اصفهان
وکیل تجاری در اصفهان

دعوای ورشکستگی در اصفهان

از جمله  مهمترین دعاوی تجاری  ، دعوای ورشکستگی است .

روابط تجاری  ، در جامعه ، بسیار رابطه ی تنگاتنگی با یکدیگر داشته و گاهی اختلال در یک رابطه ، گاهی می تواند باعث بر هم خوردن نظم اقتصادی در یک حوزه شود .

قانون گذار  با توجه به حساسیت این امر ، بخشی از قانون تجارت را به این موضوع اختصاص داده است  .

ورشکستگی می تواند به صورت عادی ، به تقصیر و یا به تقلب  باشد .

ورشکستگی به  تقصیر  و  تقلب  ، جرم تلقی شده و در قانون برای آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است  .

برای حفظ حقوق و رعایت تساوی بین طلبکاران ، مدیر تصفیه و ناظر برای رسیدگی و انجام امر تصفیه توسط دادگاه تعیین می شوند .

افراد دخیل در دعوا ، با توجه به روند زمان بر و پیچیدگی این گونه پرونده ها ، می توانند با اعطای وکالت  به یک وکیل  قابل اعتماد و دارای تخصص در امور تجاری  ،  برای حفظ منافع خود  و پیش گیری از  متحمل شدن زیان ، اقدام کنند .

مزایای استفاده از وکیل تجاری

باید اشاره داشت که در عمل، موضوعات حقوقی راجع به صاحبان کسب و کار و شرکت های تجاری به قدری گسترده است و تخصص لازم را می طلبد که موفقیت در آن ها فقط در تخصص یک وکیل تجاری می باشد. مثلاً به منظور تاسیس یک تجارت و سرمایه گذاری و تشخیص این که به چه شیوه حقوقی صحیح است یعنی انجام کسب و کار یا راه اندازی شرکت بهتر یا به منظور ایجاد یک شرکت تجاری و تشخیص این که چه نوع شرکتی به سود سرمایه گذار است، اطلاعات و تجارب حقوقی لازم می باشد که فقط می توان از یک وکیل تجاری کمک گرفت.

پیمانکار در یک شرکت پیمانکاری در  زمینه ی موضوعات پیمانکاری دانش و تجربه ی حقوقی در حوزه های مختلف مثل مسائل قراردادی و بیمه‌ای و مالی و مالیاتی را نیاز دارد که بداند موضوعات راجع به فسخ قرارداد و تعدیل بها و کارگری را باید بشناسد. بنابراین نمی توان دور از نظر داشت که از تخصص یک وکیل تجاری بهره بگیرد. یا مثلاً در یک قرارداد سرمایه گذاری مشترک و مشارکت تجاری موضوعات راجع به آورده شرکا و شرکت نامه و شیوه های مدیریت مشارکت و موضوعات مالیاتی مشارکت و شیوه ی تقسیم سود و زیان سرمایه گذاری مشترک و برگزیدن مدیران و واگذاری سهم الشرکه و خاتمه و تسویه مشارکت همه و همه محتاج دانش و تجربه یک وکیل تجاری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *