وکیل سرقت در اصفهان

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(0917-439-37-54)

[aparat id=’o8V3E’]

وکیل پایه یک سرقت در اصفهان

سرقت تعزیری،از جمله جرایمی است که قانون گذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی موادی را به ان اختصاص داده است،ابتدا به توضیح مفهموم سرقت تعزیری خواهیم پرداخت و پس از به نقش وکیل در سرقت تعزیری اشاره خواهیم داشت و در نهایت به بررسی چند مورد از انواع سرقت های تعزیری خواهیم پرداخت.

وکیل سرقت در اصفهان
وکیل سرقت در اصفهان

سرقت حدی و سرقت تعزیری در اصفهان

قانون گذار ابتدا در بخش حدود جرم سرقت را تعریف نموده و بیان داشته که سرقت ربودن مال دیگری است و پس از ان به شرایط تحقق سرقت حدی اشاره نموده است،از انجا که مجازات سرقت در شرع تعیین شده است قانون گذار همان شرایط ذکر شده و مجازات ذکر شده برای تحقق این جرم را در قانون ذکر کرد،برای این که متهم به سرقت تعزیری محکوم شود باید تمام شرایط ذکر شده در قانون در خصوص سرقت مهیا شود تا بتوان متهم را به مجازات سرقت تعزیری محکوم نمود،گاه ممکن است ربودن مال دیگری محقق باشد ولی تمامی شروط ذکر شده در خصوص سرقت حدی محقق نباشد،در این صورت متهم بنا به نحوه ارتکاب جرم به یکی از مجازات های ذکر شده برای سرقت تعزیری محکوم خواهد شد.

با این توضیحات روشن شد که برای اینکه سرقتی تعزیری محسوب شود ابتدا شرایط سرقت حدی در خصوص ان صدق نکند و در اغلب موارد نیز تمامی شرایط سرقت حدی محقق نخواهد شد و سرقت تعزیری محسوب می شود چرا که در حدود قانون گذار شرایط دشواری را برای اثبات جرم در نظر گرفته است و در خصوص سرقت حدی نیز وضع به همین شکل بوده و قانون گذار برای تحقق سرقت حدی چهارده شرط را ذکر نموده و در صورت عدم تحقق حتی یک شرط از شرایط ذکر شده،مجازات حد ساقط می شود و متهم به مجازات های در نظر گرفته شده برای سرقت تعزیری محکوم خواهد شد.

پس اعمال مجازات های تعزیری در خصوص ارتکاب سرقت زمانی قابل تصور خواهد بود که ربودن مال دیگری،شرایط ذکر شده برای سرقت حدی را نداشته باشد.

همچنین باید توجه داشت برای تحقق جرم سرقت حتما باید مال متعلق به دیگری ربوده شود به این معنا که مثلا اقای الف دست بند طلا ای را به اقای ب داده تا بعد از یک هفته دست بند طلا را به وی بازگرداند،پس از انقضای مدت ب از پس دادن مال الف امتناع می نماید در پی اقدام شخص ب اقای الف با طرحی نقشه ای به منزل ب وارد شده و پس از برداشتن طل از منزل او خاراج می شود،در مثال ذکر شده اگر تمامی شروط ذکر شده برای تحقق سرقت حدی نیز محقق یاشد اقای الف به مجازات سرقت محکوم نخواهد شده چرا که همان گونه که ذکر شد سرقت ربودن مال دیگری است ولی در مثال اخیر مال دیگری ریوده نشده بلکه الف مال خود را که در دست دیگری بوده ربوده است پس نمی توان او را به مجازات سرقت محکوم نمود.

وکیل سرقت در اصفهان
وکیل سرقت در اصفهان

کیل سرقت تعزیری در اصفهان

برای این که وکیل بتواند دفاع موفقی از موکل خود در پرونده های مرتبط با سرقت تعزیری داشته باشد می بایست در ابتدا در زمینه حقوق کیفری مطالعه و اگاهی داشته به این معنا که مقلا اگر وکیل قرار است در پرونده ای مرتبط با جیب بری که سرقت تعزیری محسوب می شود ایفای نقش کند به صرف اگاهی از جرم سرقت تعزیری نمی تواند در این پرونده موفق باشد چرا که علاوه بر تحقق شرایط هر جرم برای مسئولیت شخص مرتکب شرایط دیگری نیز می بایست محقق شود،مانند این که شخص در ارتکاب رفتار مجرمانه خود سو نیت داشته باشد،منظور از سو نیت این است که سرقت در نتیجه اشتباه مرتکب یا مواردی از این دست رخ نداده باشد و مرتکب با اگاهی و نیت مجرمانه اقدام به سرقت کرده باشد

یکی دیگر از عواملی که مسئولیت کیفری شخص مرتکب را رفع خواهد نمود اکراه مرتکب در انجام رفتار می باشد برای مثال اقای الف شخص ب را گروگان گرفته و پس از وصل کردن مواد منفجره به ب به او اعلام می کند در صورتی که اقدام به ربایش خودروی حمل پول بانک ننماید او را منفجر خواهد کرد در این فرض اگر سرقت هم به طور کامل انجام شود شخص ب مجازات نخواهد شد چرا که وی یکی از شرایط مسئولیت کیفری را نداشته است و نمی توان وی را مسئول دانست و در حالی که نیت مجرمانه نداشته است مجازات نمود .

پس صرف اگاهی وکیل از مقررات سرقت تعزیری نمی تواند سبب شود تا وکیل توانایی انجام وکالت در پرونده سرقت تعزیری را داشته باشد چرا که گاه قبل از وارد شدن به شرایط سرقت و دفاع در خصوص رفتار مرتکب استناد به مواردی از جمله موانع مسئولیت کیفری می تواند سبب شود متهم از مجازات معاف شود،علاوه بر اشنایی کامل وکیل در زمینه مقررات ماهوی حقوق کیفری وکیل پرونده سرقت تعزیری می بایست از مقررات شکلی نیز اگاهی و شناخت کامل داشته باشد، منظور از مقررات شکلی مقررات مربوط به روند رسیدگی،نحوه تشکیل دادگاه مراجع تجدید نظر خواهی و موارد این چنینی می باشد،برای مثال وکیل باید بداند که به جرم جیب بری در کدام دادگاه رسیدگی می شود،تحقیقات مقدماتی این جرم بر عهده کدام مقام قضایی می باشد،ارا قابل تجدید نظر کدام ارا می باشند،زمان تجدید نظر خواهی چه مدت می باشد، مراجع تجدید نظر در هر پرونده کدام می باشند و سایر مقررات شکلی که در قانون ایین دادرسی ذکر شده است.

پس از اگاهی وکیل از مقررات شکلی و ماهوی حقوق کیفری،وکیل می بایست شرایط خاصی را که قانون برای تحقق هر جرم ذکر کرده بداند،مثلا بداند و توجه داشته باشد که اگر در پرونده شخصی مال خود را از جیب دیگری برباید عمل او سرقت محسوب نمی شود،یا اینکه اگه مرتکب به سرقت مسلحانه متهم باشد چه ادله تبراز نماید تا سرقت مسلحانه اثبات نشود و اقداماتی از این دست که در بررسی سرقت های تعزیری به پاره ای از ان ها اشاره خواهیم داشت.

وکیل سرقت در اصفهان
وکیل سرقت در اصفهان

سرقت تعزیری در قانون مجازات اسلامی

ماده 651 تعزیرات

یکی از مجازات های در نظر گرفته شده برای سرقت تعزیری مجازات حبس از پنج تا بیست و پنج سال می باشد برای محکومیت متهم به این مجازات در سرقت تعزیری باید پنج شرط در رابطه با سرقت تعزیری محقق شود و در صورتی که حتی یکی از شرط ها محقق نشود مجازات بر طبق این ماده صورت نخواهد گرفت،شروط ذکر شده در این ماده از قرار زیر هستند؛

یک،سرقت شبانه انجام شود،شبانه بودن سرقت باید در کنار پنج شرط دیگر باشد تا پس از متهم بر طبق این ماده مجازات شود

دو،دومین شرط ذکر شده در این ماده تعداد سارقین می باشد،تعداد سارقین باید دو نفر یا بیش از دو نفر باشد

سه،در بین سارقین یک یا چند نفر مسلح باشند،سلاح ذکر شده میتواند سلاح سرد یا گرم باشد و همچنین با توجه این که در قانون ذکر شده سلاح ظاهر یا مخفی،صرف حمل سلاح برای تحقق این شرط کافی می باشد هرچند که از ان استفاده نشده باشد

چهار،در چهارمین شرط قانون گذار از هتک حرز،استفاده از کلید ساختگی و موراد این چنینی اشاره داشته که مرتبط به ورود به مکان سرقت می باشند،منظور از حرز مکانی است که مال در ان از دست برد محفوظ خواهد ماند مانند،مانند این که شخصی مقداری پول در گاوصندوق قرار داده و شخص دیگری با شکستن در ان پول را به سرقت ببرد

پنج،شرط اخر مربوط به ازار و اذیت و تهدید در حین سرقت می باشد این ازار و اذیت می تواند نسبت به ساکنان محلی باشد که سرقت از ان محل صورت گرفته یا شخصی غیر از انان،مانند این که سارقان قبل از ورود به منزلی که از سرقت نموده اند با تهدید و استفاده از اسلحه کلید را از نگهبان گرفته و پس از ان وارد محل سرقت شوند

همانطور که اشاره شد برای اینکه متهم بر طبق این ماده مجازات شود تحقق هر پنج شرط ذکر شده در جریان سرقت ضروری می باشد،همین نکته یکی از مواردی است که وکیل در سرقت تعزیری باید به ان توجه نماید به این معنا که در جریان دادرسی تلاش نماید تا به تحقق هریک از شروط ذکر شده خللی وارد کند مانند این که بیان کند در جریان سرقت هیچ تهدید یا ازار و اذیتی صورت نگرفته یا این که سرقت توسط یک نفر انجام شده است و این شرط که سارقین باید بیش از یک نفر باشند محقق نشده است .

دفاع وکیل بسته به شرایط پرونده متفاوت خواهد بود ولی اگاهی از راهکار های قانونی در بخش سرقت تعزیری برای دفاع از موکل ضروری می باشد.

وکیل سرقت در اصفهان
وکیل سرقت در اصفهان

سرقت تعزیری موضوع ماده 654

این ماده به نحوی تکمیل کننده ماده قبل خواهد بود و مربوط به حالتی است که سرقت تعزیری بعضی از شرط های ماده قبل را داشته باشد ولی فاقد برخی دیگر از شروط باشد

در این ماده سه شرط شبانه بودن،تعداد سارقان و حمل سلاح توسط حداقل یکی از انان مورد اشاره قانون گذار قرار گرفته است،در صورتی که سرقت انجام شده واجد سه شرط اخیر باشد مجازات مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال خواهد بود که در این ماده نیز وکیل بسته به شرایط پرونده باید تلاش نماید تا به صحت حداقل یکی از شروط خدشه وارد شود تا نتوان متهم را بر اساس این ماده به مجازات حبس،که مجازات سنگینی بوده محکوم نمود و بسته به شرایط به سایر مجازات های ذکر شده که خفیف تر از مجازات اخیر می باشند محکوم شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *