وکیل مهریه در بوشهر

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در بوشهر و مشاور حقوقی در بوشهر

(0917-439-37-54)

مقدمه

وقتی یک زن و شوهر به عقد ازدواج هم در می آیند مال معینی به عنوان مهریه بر اساس توافق دو طرف در ضمن عقد نکاح برای زن در نظر گرفته می شود که مالکیت آن در اختیار زن است. او هر زمان که تمایل داشته باشد قادر است آن را درخواست کند. البته برخی اوقات بر اساس توافق زن و شوهر، به جای مهریه  اقدام دیگری که منفعت زن در آن باشد برای او پیش‌بینی می شود. مثل رفتن به حج و سایر موضوعاتی از این دست در عقدنامه مندرج می شود.

این نکته را هم باید در نظر داشت که در هنگام عقد ازدواج تعیین مهریه اجباری نیست. حتی این امکان وجود دارد که مهریه تعیین شود برخی از افراد گمان می کنند مهریه فقط در هنگام طلاق قابل مطالبه است و جاری می‌شود. اما باید اشاره داشت که خیلی اوقات هنگامی که عقد نکاح صورت می گیرد زن مالک مهریه می شود و هر موقع که تمایل داشته باشد می تواند آن را به طور کامل دریافت نماید. البته در برخی اوقات زنان بعد از طلاق نسبت به دریافت مهریه اقدام می نمایند.

به نقل از وکیل طلاق در اصفهان:چنان چه تقاضای طلاق از سوی مرد باشد او مکلف است کل مهریه ی زن را بپردازد . اما اگر تقاضای  طلاق از طرف زن باشد این طلاق طلاق بائن خواهد بود و زن باید مالی را به شوهر بپردازد تا قادر شود طلاق بگیرد. در بیشتر مواقع زن با بذل قسمتی از مهریه طلاق خود را دنبال می کند. در طلاق توافقی هم پرداخت مهریه به صورت توافقی صورت می پذیرد. این شکل از طلاق را طلاق خلع می گویند. یعنی زن باید بخشی از مهریه را به مرد ببخشد تا مرد رضایت به طلاق او بدهد.جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه طلاق بائن و طلاق رجعی میتوانید با وکیل طلاق در بندر عباس یا وکیل طلاق در شیراز  از طریق سایت دادیار به صورت 24 ساعته و انلاین در ارتباط (تماس) باشید.

با توجه به این که قانون مقدار مهریه را مشخص نمی‌کند مبلغ و نوع آن کاملاً دست دو طرف می باشد. در شرایطی که طلاق توافقی اتفاق بیفتد باید مهریه با موافقت زن و شوهر دریافت شده و انتقال یابد. قوانین فقط راجع به اجرای محکومیت مالی و بازداشت مرد و یا شیوه وصول مهریه درج شده است.

تفاوت مهریه ی عندالمطالبه و عند الاستطاعه

به طور کلی مهریه نماد صمیمیت مرد راجع به زنش می باشد و از سنن پسندیده  ی پیغمبر اسلام است. چیزی که در هنگام عقد ازدواج به شکل دین بر دوش مردم قرار می‌گیرد تا همین که زن ان را درخواست کرد به شکل عندالمطالبه پرداخت شود. اما در شرایطی هم امکان دارد مهریه در قالب عندالاستطاعه و از جمله شروط ضمن عقد قرار بگیرد و زن با اختیار قادر است با آن توافق کند و آن را قبول کند یا مخالفت نموده و قبول نکند.

در واقع مهریه به شکلی تضمین مالی برای زندگی یک زن بعد از جدا شدن از شوهر است.

از آن جایی که حق طلاق در اختیار مردان است زنان هم پشتیبانی مالی ندارند این موضوع سبب شده که مهریه تعیین شود. اما این مهریه می تواند به شکل عندالمطالبه و عندالاستطاعه باشد.

عندالمطالبه یعنی همین  که عقد ازدواج صورت گرفت هر موقع زن بخواهد می تواند به دادگاه یا دادگستری خانواده یا اجرای ثبت مراجعه کند و مهریه یا بخشی از آن را مطالبه نماید عندالاستطاعه بودن مهریه یعنی زن وقتی می تواند مهریه را درخواست کند و مرد ضرورت به پرداخت آن دارد که استطاعت پرداخت مهریه در زوج وجود داشته باشد و مرد قدرت پرداخت آن را داشته باشد و اگر توان نداشته باشد زن هم حق مطالبه ی آن را ندارد .

بر این اساس زنی که مهریه اش عندالمطالبه باشد هر موقع تمایل داشته باشد  قدرت آن را دارد که مهریه اش دریافت کند فرقی ندارد از طریق دادگاه خانواده صورت بگیرد یا از طریق  اجرای ثبت .

اگر کل مهریه ی زن در عقدنامه ی جدید و عندالاستطاعه باشد دیگر این زن قادر نیست مهریه را مطالبه کند و باید لیست اموال و دارایی زوج را  به مرجع مربوطه ارائه کند و به  هر شکلی که هست به اثبات برساند که مرد قادر به پرداخت مهریه می باشد.

مهریه که به آن صداق و کابین نیز میگویند مالی است که در ضمن عقد نکاح زوج متعهد به پرداخت آن به زوجه میشود.

مهریه حق مالی ویژه زوجه است و به نوعی پشتوانه مالی برای اوست و ویژه عقد نکاح(دائم و موقت) است و در دیگر عقود جایی ندارد.

این نکته را توجه کنید که مهریه نیز زیر مجموعه ای از مسائلف و دعاوی خانواده میباشد که شما علاوه بر وکیل مهریه در بوشهر میتوانید به وکیل خانواده در بوشهر نیز تماس حاصل فرمایید یا در صورت نیاز میتوانید با وکلای شهر های دیگر همچون وکیل خانواده در شیراز نیز تماس حاصل فرمایید

 

وکیل مهریه در بوشهر
وکیل مهریه در بوشهر

در قانون مدنی مهریه بر سه قسم؛ مهرالمسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه است که در ذیل به طور جداگانه به هریک از انها خواهیم پرداخت:

مهرالمسمی چیست؟

وکیل مهریه در شیراز توضیح داد: منظور از مهرالمسمی مهری است که زوجین در هنگام عقد نکاح در باره میزان، جنس و صفت آن با یکدیگر توفق نموده اند و به دو گونه معین میشود:

-زوجین با توافق یکدیگر میزان مهر را معین میکنند.

– شخص ثالثی که زوجین با توافق یکدیگر برای تعیین مهریه معین برگزیده اند؛ میزان مهریه را معین نموده.

شرایط مهرالمسمی

1-مالیت داشته باشد به گونه ای که در عرف به آن مال گویند.

لازم به ذکر است که در عالم حقوق مال فقط به اعیان خارجی که قابل لمس هستند گفته نمی شود بله حقوق مالی مثل حق انتفاع و ارتفاق و منفعت هم مال به شمار می آیند هرچند که قابل لمس نیستند.

2-مهر باید قابل تملک باشد: مالی که مهر زن قرار داده میشود باید به گونه ای باشد که زن بتواند مالک آن شود، برای مثال خانه ای که در غصب دیگران است را نمیتوان مهر قرار دارد ولیکن اگر زوجه بتواند به هر دلیلی خانه مغضوب را از غاصب بگیرد، مهریه صحیح است.

3-دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد: چیزهایی که در عرف هیچ گونه فایده و منفعتی ندارند و نیز اموالی که در نظر عرف و قانون غیر مشروع هستند مانند مواد مخدر(وکیل مواد مخدر در شیراز) و مشروبات الکلی نمی توانند مهر قرار گیرند.

4-عین معینی که مهر است در زمان عقد وجود داشته باشد، اموالی که عین قابل لمس هستند و به طور معین مهر قرار داده می شوند مانند خانه یا زمین و ماشین معین در زمان عقد باید وجود داشته باشند.

5-معلوم باشد: باید مالی که مهر قرار داده شده معلوم باشد و مردد میان دو یا چند چیز نباشد برای مثال خانه ای که مهر قرار داده می شود باید معلوم شود و نمی توان به طور کلی یکی از چند خانه را مهر قرار داد.

ضمانت اجراء عدم وجود یکی از شرایط صحت مهرالمسمی

در صورتی که مهرالمسمی فقدان هر یک از شرایط صحت در مهر المسمی (که در بالا به آنها اشاره شد) عقد نکاح صحیح است و مهریه باطل میشود.

 

وکیل مهریه در بوشهر
وکیل مهریه در بوشهر

در صورت بطلان مهریه چه چیزی جایگزین مهرالمسمی می شود؟

در صورتی که مهرالمسمی معلوم نباشد(مجهول باشد) یا مالیت نداشت باشد مهرالمسمی باطل میشود ولیکن زوجه مستحق مهرالمثل است.

مهرالمثل مهریه ای است که درباره میزان آن میان زوجین توافق حاصل نشده و با توجه به شوؤن خانوادگی و اجتماعی زوجه و نیز میزان مهر خویشاوندان زوجه و همچنین میزان مهر متعارف در محل زندگی زوجه معین می شود.

چنانچه مالی که به عنوان مهرالمسمی قرار داده می شود متعلق به دیگری باشد و صاحب مال اجازه ندهد که مالش مهر قرار گیرد؛

-اگر مال مذکور مثلی باشد، باید مثل آن مال مهر زن قرار گیرد برای مثال خانه متعلق به دیگری مهر زن قرار داده شده است در صورتی که صاحب خانه مهریه را اجازه ندهد مثل آن خانه مهریه زن قرار خواهد گرفت.

در صورتی که مال قیمی باشد، قیمت آن مال مهریه زن خواهد بود. برای نمونه چنانچه خانه ای با قدمت تاریخی مهر زن قرار گیرد و صاحب خانه مهریه را تنفیذ نکند زوجه مستحق قیمت آن خانه است نه مثل آن.

میزان مهرالمسمی:

مهرالمسمی براساس میزان توافق طرفین است و در قانون حدأقل و حداکثری برای مهر المسمی معین نشده است.

عیب مهر

-چنانچه معلوم شود مالی که به عنوان مهرالمسمی معین می شود، در زمان عقد معیوب بوده؛ زوج ضامن عیب است و زوجه حق دارد؛

1-مهر را فسخ کند و قیمت یا مثل آن را از زوج مطالبه کند.

2-مهر معیوب را همانگونه که هست قبول کند و ارش آن را (تفاوت قیمت سالم و معیوب ) را از زوج مطالبه کند:

-اگر مهرالمسی بعد از عقد و قبل از تسلیم به زوجه معیوب شود شوهر ضامن عیب است و باید ارش (مابه تفاوت سالم و معیوب) را به زوجه پرداخت نماید.

تلف مهر

در صورتی که مهر پس از عقد و پیش از تسلیم تلف شود؛ زوج ضامن تلف شدن آن است و باید مثل یا قیمت آنرا به زوجه پرداخت نماید.

تکلیف مهر المسمی در صورت فوت زوج:

فوت زوج هیچ اثری در مهرالمسمی ندارد و زوجه می تواند تمامی مهریه را پس از فوت شوهر مطالبه نماید.

تکلیف مهرالمسمی در صورت طلاق:

در صورتی که طلاق پیش از نزدیکی باشد زوجه مستحق نصف مهرالمسمی و در صورت وقوع طلاق پس از نزدیکی زوجه مستحق تمامی آن است.

تکلیف مهرالمسمی در صورت فسخ نکاح:

اگر فسخ نکاح پیش از نزدیکی باشد به زن چیزی تعلق نمی گیرد، ولی چنانچه علت فسخ نکاح عنن زوج باشد زوجه مستحق نصف مهرالمسمی است و اگر فسخ پس از نزدیکی باشد زوجه مستحق تمامی مهریه است.

زمان استقرار مالکیت زوجه بر مهر

به محض آنکه عقد نکاح منعقد شد مهر در مالکیت زوجه قرار میگیرد و می تواند هر گونه تصرف مالکانه ای را در آن انجام دهد و نسبت به مهریه حق حبس دارد بدین معنا که تازمانی که مهریه به او تسلیم نشده است می تواند از تمکین خودداری کند ولی در صورتی که به اختیار خود تمکین نمود دیگر نمی تواند از تمکین خودداری کند(نمی تواند از حق حبس استفاده کند).

عدم تعیین مهر در عقد نکاح:

با توجه به مواد قانونی عدم تعیین مهر در عقد نکاح به سه صورت قابل تصور است که در ذیل به هریک از آنها خواهیم پرداخت:

*اگر داور زوج باشد می تواند مهر را به هراندازه که میخواهد معین کند اما اگر زوج یا شخص ثالث داور باشند نمی توانند میزان مهریه را بیشتر از مهرالمثل تعیین نمایند.

انحلال عقد نکاح پیش از تعیین مهر:

انحلال نکاح پیش از تعیین مهریه یک سری نکات و مسائلی دارد که در ادامه به شرح آن پرداخته ایم

1-انحلال نکاح قبل از نزدیکی:

در صورتی که در عقد نکاح مهریه معین نشده باشد و پیش از تعیین مهر مرد، زوجه را طلاق دهد به زوجه مهر المتعه تعلق میگیرد.

مهرالمتعه اموالی مانند گردنبند، انگشتر و … است که با توجه به وضعیت مالی زوج معین می شود.

لازم به ذکر است که مهر المتعه ویژه طلاق پیش از نزدیکی در موردی است که در عقد نکاح مهریه معین نشده است ولی چانچه پیش از نزدیکی و تعیین مهر به علت فسخ نکاح یا فوت زوج عقد نکاح منحل شود زوجه مستحق چیزی نیست.

2-انحلال نکاح بعد از نزدیکی:

چنانچه پیش از تعیین مهر نکاح به دلیلی (طلاق،فسخ،فوت) منحل شود و نزدیکی واقع شده باشد؛ به زوجه مهرالمثل تعلق می گیرد.

وکیل مهریه در بوشهر
وکیل مهریه در بوشهر

مهریه در نکاح منقطع:

در نکاح منقطع که به آن نکاح موقت و متعه نیز گفته میشود، تعیین مهر در عقد  از شرایط صحت آن است و در صورتی که مهریه در عقد معین نشود موجب بطلان عقد نکاح خواهد بود.

*نکاح منقطع یا موقت نکاحی است که در آن مدت ذکر شده است.

نحوه مطالبه مهریه در بوشهر:

1-زوجه با تقدیم دادخواست به دادگاه مهریه را مطالبه نموده و دادگاه نیز با توجه به دلائل و اسناد مدرک ارائه شده توسط زوجه از جمله سند ازدواج حکم به پرداخت مهریه می دهد و اجرائیه صادر می نماید، اجرائیه به محکوم علیه(زوج) ابلاغ می شود و مطابق با قانون اجرای احکام مدنی اجراء میشود.

زوجه در مراجعه به دادگاه میتواند با تقدیم دادخواست صدور قرار تأمین خواسته مبنی بر توقیف امال زوج را نیز نماید.

2-در صورتی که مهریه اموال منقول مانند طلا، سکه، وجه نقد و .. باشد مرجع صادر کننده اجرئیه دفتر رسمی ازدواج و طلاق است که عقد ازدواج در آنجا ثبت شده است، می باشد.

*لازم به ذکر است که نمی توان اجرائیه را به طور هم زمان از دادگاه و اجرای ثبت درخواست نمود.

تعدیل مهریه در بوشهر و محاسبه آن به نرخ روز:

در صورتی که مهریه اموالی مانند عین معین(خانه، زمین باغ، طلا و .. ) یا سکه باشد به همان میزان که در عقد معین شده پرداخت می شود ولی چنانچه مهریه وجه رایج کشور باشد(پول باشد) با توجه به نرخ تورم و شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می گردد معین میشود.

اعسار زوج از پرداخت مهریه در بوشهر

در صورتی که زوج مدعی عدم توانایی مالی برای پرداخت مهریه باشد؛ با تقدیم دادخواست اعسار به دادگاه و اثبات اعسار زوج در دادگاه حکم به پرداخت اقساط تمام یا بخشی از مهریه صادر می شود.

وکیل مهریه در بوشهر
وکیل مهریه در بوشهر

هبه مهریه و رجوع از آن

هبه یکی از عقود مجانی در قانون مدنی است که به موجب آن متهب(هبه کننده) مالی را به رایگان به دیگری تملیک می کند.

در صورتی که هبه عین معین باشد باشد؛ هبه آن توسط زوجه به زوج امکان پذیر است ولی در صورتی که هبه مال کلی مانند مبلغی بول یا سکه طلا باشد قابل هبه نیست و ازآنجا که دینی بر عهده زوج برای زوج است زوجه میتواند از حق دینی خود اعراض کند و در اصطلاح آنرا ابراء کند.

*منظور از عین معین مالی است که در هنگام عقد نکاح موجود و قابل لمس و دیدن باشد مانند خانه معین، طلای معین و… اما مال کلی مالی است که در عالم خارج مصادیق و امثال متعدد دارد مانند سکه طلا، یک کیلو طلای 18 عیار و…

*ابراء قابل رجوع نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *