وکیل ضرب و جرح در شیراز کیست

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0917-439-37-54)

[aparat id=’yw1je’]

وکیل پایه یک ضرب و جرح در شیراز

یکی از جرایم رایج در جامعه امروزی که عموماً به سبب دسته ای از دعواهای ناموسی یا وارد آمدن استرس و فشار در افراد جامعه شاهد بسط آن هستیم، ضرب و جرح می باشد. صدمه زدن بر شخصی در قانون جرم تلقی می شود. قانون برای اشخاص خانواده هم استثنا قائل نشده است.البته قابل ذکر است که ضرب و جرح مجازاتی دارد که در بعضی از شرایط مجازات ان دیه است و دیه هم مهلتی دارد. پیشنهاد میشود برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مهلت پرداخت دیه با وکیل در شیراز مشورت کنید.

در صورت بروز این حادثه آن را جرم می‌دانند. بنابراین ضرب و جرح بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همسر و فرزند و موضوعاتی از این قبیل به عنوان جرم خواهد بود. جرم ضرب و جرح دارای انواع متفاوتی می باشد. عمدی بودن و غیر عمدی بودن جرم اثر زیادی در مجازات آن دارد.

وکیل ضرب و جرح در شیراز
وکیل ضرب و جرح در شیراز

مفهوم ضرب

ضرب در مفهوم لغوی به معنای زدن می باشد و از نظر حقوقی به صدماتی اطلاق می‌شود که آسیب رساندن با آن ها سبب از هم گسسته شدن ظاهری بافت‌ها و جاری شدن خون از بدن می گردد. بنابراین تورم و کبودی و پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی و خون مردگی و غیره از مصداق‌های ضرب می باشد. ضربه امکان دارد با دست یا پا یا تمام سنگینی بدن و مانند آن یا با به کار بردن ابزاری مثل چوب و چماق و سنگ و چاقو باشد. پس ملاک و معیار تعیین آسیب و صدمه بدون‌ خونریزی  از روی ظاهر انجام می‌شود.

مفهوم جرح

از نظر حقوقی، جرح به آسیب‌هایی اطلاق می شود که سبب باز شدن بافت ها از هم و خونریزی بیرونی شود. مثل خراشیدگی و بریدگی و پارگی دست که برخی اوقات امکان دارد این از هم گسیختگی توام با شکستگی هم باشد. پس قطع عضو و سوختگی و شکستگی و بریدگی و مانند آن از انواع جرح هستند.

جرم انگاری ضرب و جرح

ضرب و جرح به شکل سریع در قانون مجازات اسلامی مورد جرم انگاری قرار گرفته است. پس اگر شخصی با نیت قطع یا جرح عضو به شخص دیگر صدمه وارد کند، مرتکب جرم عمدی شده است و نیز وقتی که فرد نیت این عمل را نداشته باشد، اما نوع عمل او به شکلی باشد که از نظر عرفی به جرح عضو یا قطع آن منجر گردد، باز مصداق این جرم خواهد بود.

جرم ضرب و جرح مضاف بر جنبه خصوصی دارای جنبه عمومی هم است و مضاف بر آسیبی که شخص خاطی رسانده، خساراتی هم به جامعه وارد می‌کند. به همین سبب اگر شاکی خصوصی از شکایت خود گذشت نماید، جنبه عمومی آن به منظور مجازات هم‌چنان باقی می ماند. نکته قابل توجه آن که اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد و حبس به آن  تعلق بگیرد، این مجازات قابل تبدیل به جزای نقدی نمی‌باشد. و متهمین و شخص محکوم علیه که حکم قطعی نسبت به او صادر شده است، باید پیامد و کیفر آن را تحمل کند و مگر از طرف دادگاه امکان داشته باشد که در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف یا به مجازات دیگری تبدیل کند که  مناسب به حال متهم خواهد بود.

ضرب و جرح عمدی به چه معناست

بر اساس قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسیده هر شخصی که به طور عمدی به دیگری ضرب و جرحی ایراد نماید که سبب نقصانی و شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا باعث مرض دائمی و از بین رفتن یا نقص یکی از حواس یا منافع  زوال العقل مجنی‌علیه گردد، در جایی که قصاص میسر نباشد، اگر اقدام او سبب برهم زدن نظم و امنیت و صیانت جامعه گردد یا باعث ترس و وحشت مرتکب افراد دیگر شود، به ۲ تا ۵ سال زندان محکومیت می یابد و اگر مجنی علیه تقاضای دیه کند مرتکب باید دیه پرداخت کند. در شرایطی که جرح وارد شده سبب این ضایعات نشود و وسیله ی جرم اسلحه و چاقو و مانند آن باشد، شخص مرتکب جرم به سه ماه تا یک سال زندان محکومیت می یابد.

در این بین باید در نظر داشت که جراحات ساده که بدون ضایعات درج شده در قانون مجازات اسلامی، انجام شود به هیچ ماده ی قانونی مستند نیست. پس در این صورت با وقوع گذشت شاکی خصوصی دادگاه قرار موقوفی تعقیب را راجع به پرونده صادر می نماید. به علاوه اگر شاکی خصوصی گذشت کند و دیه طلب نماید با مجرم توافق شده و دادگاه کیفری فقط به صدور رای به پرداخت دیه کفایت می کند.

وکیل ضرب و جرح در شیراز
وکیل ضرب و جرح در شیراز

ارکان قانونی جرم ضرب و جرح

جرم ضرب و جرح جرمی است  که با آسیب زدن و وارد کردن صدمه به جسم شخص مقابل به وجود می‌آید و در قانون برای آن مجازات هایی پیش بینی شده است. در بندهای قانونی، ضربه به مفهوم ضربه زدن به شخص مقابل بدون زخم ایجاد کردن و اثر جسمانی محسوب می شود و جزء  ضربه زدن به شخص مقابل توام با آسیب‌های فیزیکی که این آسیب های فیزیکی از خونریزی های بسیار کم را شامل می‌شود تا صدمات خیلی سخت. همه و همه مصداق  جرح هستند و برای آن ها مجازات هایی مثل قصاص و غیره   تعیین شده است.

وقتی این جرم اتفاق بیفتد، قانون شرایط مختلفی را برای مجازات خطاکار در نظر داشته است. در شرایطی که جرم عمدی باشد، امکان قصاص برای شخص مقابل پیش‌بینی شده و اگر عمدی نباشد و یا امکان اعمال قصاص وجود نداشته باشد، دیه و حبس مجازات های جایگزین خواهند بود.

این جرم مانند سایر جرایم از سه رکن متشکل است

رکن قانونی جرم ضرب و جرح

با توجه به رکن قانونی جرم ضرب و جرح، می توان اصل قانونی بودن جرم و مجازات را دریافت که در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی چنین بیان شده است که اگر کسی به دیگری جرح یا ضربه ای وارد کند که سبب نقص یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد،  در جایی که امکان قصاص وجود نداشته باشد، اگر ارتکاب او سبب اختلال در نظم و صیانت امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مجنی علیه درخواست کند مرتکب پرداخت دیه محکوم می گردد.

عنصر مادی جرم ضرب و جرح

که در واقع همان جلوه گر  ارتکاب  جرم پیش‌بینی شده در دنیای مادی است. برای احراز عنصر مادی جرح و ضرب احراز شرایطی ضرورت دارد:

1- شخص بزه دیده باید انسان زنده باشد

زیرا هر شکل تعرض به تمامیت جسمانی یک شخص که در قید حیات نیست فقط می تواند با عنوان جنایت بر مرده مطرح شود که جرمی مستقل می باشد.

2-ایراد صدمه به شکل مثبت محرز گردد.

بنابراین با ترک فعلی که در آخر سبب صدمه و آسیب فرد شود، قابل پیگیری نیست و به دلیل سبب اقوی از مباشر مورد پیگیری می باشد.

3-دلایل ارتکاب جرم و ایراد صدمه هر وسیله‌ای را شامل می شود

عنصر معنوی جرم ضرب و جرح

در واقع همان فعل و انفعالات ذهنی مرتکب است که از ارکان متعددی مثل علم و سوء نیت و انگیزه تشکیل شده است.

علم خود به دو دسته ی  علم به موضوع و علم به حکم تشکیل شده است. علم به موضوع به این مفهوم است که شخص بداند کسی را که مورد آسیب قرار می دهد انسان زنده است و علم به حکم به این مفهوم می‌باشد که مرتکب و خاطی آگاه باشد که عملی را که بدان اقدام نموده است، جرم است و قانونگذار آن را جرم انگاری نموده است. قانون گذار ایران علم به حکم را مفروض دانسته و بر این عقیده است که افراد بعد از تصویب و لازم الاجرا شدن آن باید نسبت به قانون آگاه باشند. زیرا بین تصویب و لازم الاجرا شدن موضوع ۱۵ روز فاصله است.

وکیل ضرب و جرح در شیراز
وکیل ضرب و جرح در شیراز

شرایط اثبات ضرب و جرح

وکیل ضرب و جرح در اصفهان  نیز این گهنه میگوید که ضرب و جرح از جمله جرایمی است که در قانون شرایط ضروری برای اثبات آن هم تعیین شده است و اگر به وقوع بپیوندد با این شرایط به اثبات می رسد.

از جمله این شرایط عبارت است از:

اقرار

اگر شخصی که مرتکب جرم ضرب و جرح شده است، خودش دوبار به این جرم اقرار کند آن را ثابت می نماید و می توان  بر اساس این دلیل او را مجازات نمود.

شهادت شهود

اگر جرم ضرب و جرح اتفاق بیفتد و دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن آن را مشاهده کنند و نسبت به مجرم شهادت بدهند، شرایط ضروری برای اثبات جرم مهیا شده است و جرم  به  اثبات می رسد.البته قابل ذکر است که همیشه و در همه حال نمیتوان به شهادت اکتفا کرد و در اما در صورت نبود شرایط شهادت قاضی یا دادستان قادر به جرح شاهد هستند البته برای اطلاعات بیشتر میتوانید مقاله ایی تحت عنوان جرح و تعدیل شاهد را در سایت دادیار بررسی و مطالعه کنید.

قسامه

چنان چه سایر دلایل لازم برای اثبات جرم در دسترس نباشد، قسامه از شرایط اثبات جرم خواهد بود. قسامه به مفهوم سوگند و قسم خوردن خویشاوندان و آشنایان مجنی علیه می باشد.

علم قاضی

با تو جه به اینکه در هر جرمی که به وقوع می پیوندد آثار و شواهدی از آن به جای می‌ماند. چنان چه مدارک و اسنادی از جرم ضرب و جرح بر جای نماند، اثبات آن بر عهده قاضی و با توجه به علم اصول صورت می‌گیرد. در این حالت قاضی با در نظر داشتن گزارش‌های پزشک قانونی و شرایط و برخی از اسناد و مدارک قادر است که جرم را ثابت نماید.

مجازات ضرب و جرح

با در نظر گرفتن شرایط مختلف در قانون به شکل جزئی در این مورد بحث شده است. در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی با توجه به شرایط موجود قصاص برای فرد ضرب و جرح کننده در نظر گرفته شده است. در شرایطی که جرم اتفاق بیفتد و سبب آسیب جدی به شخص مقابل مثل قطع یک عضو یا از بین رفتن قدرت بویایی و بینایی و فلج شدن و از بین رفتن عقل و حافظه شخص شود، امکان قصاص برای شخص مقابل و خاطی خواهد بود. اگر انجام قصاص میسر نباشد و عمل فرد سبب اختلال در امنیت جامعه شود، مجازات  ۶ ماه تا ۲ سال حبس در قانون برای این منظور پیش‌بینی شده است.

به کار بردن سلاح سرد مانند چاقو هم شرایط متفاوتی را برای جرم واقع شده ایجاد می‌کند. در حالتی که از چاقو در این ارتکاب جرم استفاده شود، حتی اگر هر یک از آسیب های جسمانی مذکور برای شخص مقابل به وجود نیاید، بر اساس قانون سه ماه تا یک سال حبس برای فرد خاطی در نظر گرفته شده است و اگر جرم غیر عمدی باشد، پرداخت دیه به عنوان مجازات قانونی آن پیش بینی شده است.

وکیل ضرب و جرح در شیراز
وکیل ضرب و جرح در شیراز

شیوه تنظیم شکایت برای ضرب و جرح

شاکی به منظور رسیدگی به این جرم ابتدا باید شکایت نامه خود را تنظیم نموده و آن را به دفتر خدمات قضایی ارجاع دهد و در آن جا ثبت کند و پس از آن که پیامکی برای احضار در کلانتری دریافت نمود، اظهارات خود را به شکل کامل و جامع در این زمینه بیان نماید و با حکم کلانتری به پزشک قانونی مراجعه کند. درصورتی که امکان محو آثار جرم وجود داشته باشد، شخص قادر است مستقیماً به کلانتری رجوع کرده و نامه پزشک قانونی را دریافت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *