وکیل دیه در بندرعباس

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی در شیراز

(0917-439-37-54)

[aparat id=’QgWny5HS’]

وکیل وصول دیه در بندر عباس

دیه در لغت به معنی خون بها می باشد قانون گذار دیه را  به عنوان نوعی مجازات تعیین کرده است   مقدار دیه در شرع و در قانون مشخص شده است حکم پرداختن دیه مستوجب  تقاضا اولیای دم و اشخاصی که دیگر دیه  را به ارث می برند می باشد شکایت دیه از راه دادسرا و دادگاه کیفری پیش می‌روند و احتیاجی به تقدیم نمودن دادخواست ندارد اما اگر بخواهیم از راه دیگر مثل دادگاه حقوقی بگیریم احتیاج‌ به تقدیم نمودن دادخواست و پرداختن هزینه دادرسی است.

وکیل دیه در بندرعباس
وکیل دیه در بندرعباس

دیه چیست؟

دیه بر اساس تعاریف فقهی نوعی مال یا پول است که بر اثر کشتن فردی و یا نقص عضوی به فردی که صدمه دیده یا به نزدیکان او پرداخت می شود در تعرف حقوقی هم دیه یک نوع کیفر نقدی محسوب می شود که از شخص مجرم به نفع مجنی علیه گرفته می شود.

دیه مقدار مال مشخص شده ای است و در شرع مقدس به خاطر جنایات غیر عمدی بر نفس عضو یا منفعت و یا جنایات عمدی در مواردی که شامل قصاص نمی شوند تعیین شده است.

انواع دیه در بندرعباس

دیه  قتل/ دیه منافع اعضا/ دیه جراحت/ دیه اعضای بدن

دیه قتل مطابق با یک دیه کامل انسان است که مبلغ آن را سالانه قوه قضاییه بیان می کند

دیه منافع اعضا در حالتی که فرد مجرم بر اثر کاری که می کند فرد دیگری حواس خود را از دست دهد فرد مجرم بایستی دیه منابع آن عضو را بپردازد مثلاً موقعی که توانایی دیدن ساقط گردد اما به خود چشم آسیبی وارد نشود این نوع دیه مشمول مواردی مثل دیه شنوایی/ دیه بویایی/ صوت و گویایی/ دیه عقل می شود.

دیه جراحت در حالتی که شخصی مرتکب جنایتی واقع گردد که طرف مقابل با جراحت روبه‌رو شود بایستی دیه جراحت را پرداخت کند که مشخص کردن مبلغ آن طبق مقدار جراحت و به تجویز پزشکی قانونی می باشد به طور مثال ایجاد زخم و تورم.

دیه اعضای بدن

در حالتی که از عضوی فقط یک عدد در بدن باشد و فرد سبب ساقط گردیدن آن شود بایستی یک دیه کامل را پرداخت کند. اما چنانچه از آن عضو دو عدد در بدن انسان وجود داشته باشد از بین بردن یکی از آن ها مجازات پرداخت نصف دیه کامل را دارد و چنانچه عضو ساقط گردند مبلغ دیه برابر با دیه کامل حساب میشود.

وکیل دیه در بندرعباس
وکیل دیه در بندرعباس

محاسبه دیه

قوه قضاییه سالی یک بار مبلغ دیه را اعلام می کند بر همین اساس پزشکی قانونی  معین نمودن مقدار آسیب‌های وارد شده به شخص را اعلام می کند و آن  را به دادگاه مورد نظر  می گوید پزشکی قانونی به گونه ای راه حساب کردن دیه را جلو می برد و دادگاه هم مطابق با گواهی پزشکی قانونی مبلغ دیه را می گوید.

بهتر است که در همین جا به این مبحث هم بپردازیم که مبلغ معین شده به وسیله قوه قضاییه به چه نحو مشخص میشود؟

در جواب این سوال باید گفت که بر اساس قانون مجازات اسلامی میزان دیه کامل یک انسان مساوی است با نرخ به روز صد شتر سالم

با این وجود امروزه این مبلغ طبق معیارهای جامعه امروز مشخص می شود.

دیه در ماه های حرام

باید گفته شود که محاسبه دیه در ماه های حرام نسبت به دیگر ماه ها دارای تفاوتی است

که مطابق با قانون چنانچه رفتار مرتکب و فوت فرد مضروب هر دو در ماه حرام اتفاق بیفتد و یا این که در محدوده حرم مکه انجام شود فرقی هم ندارد که قتل به صورت عمدی یا غیرعمدی باشد به غیر از دیه نفس یک سوم دیه به آن افزوده می شود  و شخص خاصی باید آن را پرداخت نماید.

ماه های حرام ماه محرم/ ماه رجب/ ماه ذی القعده/ و ماه ذی الحجه است.

تغلیظ دیه

همان طور که در فوق هم گفتیم اگر قتل در یکی از ماه های حرام اتفاق بیفتد  یک سوم به مبلغ دیه اضافه می شود.

تغلیظ به معنی شدت یافتن است.

همچنین باید لحاظ گردد که اگر قتل در مکان حرام هم واقع گردد سبب تغلیظ دیه می شود.

مقررات دیه

دیه جنایت عمدی و جنایت شبه عمدی به وسیله خود   شخص مرتکب انجام می شود  و در مورد جنایت خطای محض در حالتی که جنایت با بینه یا قسامه و یا علم قاضی اثبات گردد پرداختن دیه به وسیله عاقله می باشد و چنانچه با اقرار مرتکب یا نکول وی  از سوگند یا قسامه اثبات گردد برعهده خود او می باشد.

در شرایط اثبات اصل جنایت توسط شهادت و علم قاضی یا قسامه چنانچه مرتکب مدعی خطا آن گردد و عاقله خطای آن را منکر شوند قول عاقله  با سوگند قبول می شود و دیه  به وسیله مرتکب انجام می شود اما اگر عاقله از قسم نکول کنند با قسم مدعی عاقله باید دیه را پرداخت نماید در حالتی که بعضی از افراد عاقله سوگند یاد کنند از پرداختن دیه ساقط می شوند و سهم آنها توسط مرتکب انجام می شود.

لازم به ذکر است که عاقله مکلف به پرداختن به دیه جنایت هایی که فرد به خودش وارد می کند نمی باشد عاقله فقط مکلف به پرداختن دیه خطای محض می باشد که اگر اگر توانایی مالی نداشته باشد باز وظیفه ای ندارد

عاقله عبارت است از از پدر و پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری و یا پدری بر اساس طبقات ارث همه افرادی که در موقع فوت مشمول ارث می شوند به صورت برابر مکلف به پرداختن دیه هستند.

در شرایطی که مرتکب هیچ عاقله ای نداشته باشد  و یا این که عاقله وی بخاطر نداشتن توانایی مالی قادر نباشند که در مهلت مشخص شده دیه راپرداخت کنند  به وسیله مرتکب و در حالت عدم تمکن وی از بیت المال پرداخت می شود که باید بیان گردد در این میان تفاوتی بین دیه  نفس  و غیر آن نمی باشد.

وکیل دیه در بندرعباس
وکیل دیه در بندرعباس

زمان پرداخت دیه

زمان پرداختن دیه از موقع اتفاق افتادن جنایت به ترتیب ذیل می باشد غیر از این حالت که به طرز دیگری موافقت شده باشد

درقتل عمد  سبب دیه  ظرف یک سال قمری می باشد.

در قتل شبه عمد این مدت ظرف دو سال قمری اعلام شده است.

در خطای محض هم ظرف سه سال قمری مهلت پرداخت دیه می باشد.

در مورد جنایت خطای محض باید گفت که پرداخت کننده بایستی ظرف هر سال یک سوم دیه را پرداخت کنند و در مورد قتل شبه عمدی ظرف هر سال نصف دیه را پرداخت کنند.

در مواقعی که بین مرتکب جنایات و اولیای دم یا مجنی علیه  بر گرفتن دیه موافقت شده باشد اما زمان پرداختن آن معلوم نباشد باییستی  ظرف یک سال از حین موافقت پرداخته شود.

تقسیط دیه

بر اساس ماده چهارصد و نود  قانون مجازات اسلامی دادگاه در صورتی حکم به پرداختن قسطی به صورت قطعی می دهند که این مورد بین طرفین دعوا تراضی شده باشد.

به این خاطر که اصل بر این موضوع می باشد که اقساط قابل پرداخت بایستی بر اساس نرخ دیه زمان پرداخت حساب شود و به شکل قطعی غیر از حالتی که بر پرداختن قطعی و بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ دیه موافقت انجام شده باشد

در مواردی که در محاسبات دیه موافقت صورت نگرفته باشد دادگاه مقدار قسط ها را به شکل درصدی از دیه نه مبلغ آن مشخص می کند تا خللی در روش حساب کتاب به وجود نیاید به همین خاطر اگر میزان اقساط بدون توافق طرفین به شکل ریالی معین شده باشد اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را مناسب با نرخ دیه هر سال حساب کند و از مجموع دیه به صورت درصدی کم کند.

نحوه مطالبه دیه در بدرعباس

برای شروع یک کار کیفری و به تبع آن مطالبه دیه بایستی با رجوع نمودن به پلیس وقوع جرم و شرح دادن موضوع شکایت را ثبت کرد پلیس هم با نظر بر گفته های شاکی و تحقیقات انجام شده در این خصوص با کامل کردن پرونده موضوع را به دادسرای محل اتفاق افتادن جرم میفرستد بازپرس پرونده برای بررسی میزان آسیب انجام شده بر فرد او را به پزشکی قانونی میفرستد و منتظر می ماند تا کارشناسی نظر خود را اعلام کند و بر این اساس میزان دقیق آسیب و دیه معلوم می گردد البته در خصوص مواردی که امکان دارد آسیب و جرح وارد شده از بین رود قبل از ارجاع موضوع به دادسرا می توان نظر پزشکی قانونی را گرفت بعد از رسیدگی و فرستادن موضوع به دادگاه دادگاه با نظارت بر تمام موارد رای را اعلام می کند و ممکن است فرد مجرم به جز پرداختن دیه به فرد آسیب دیده به حبس یا جزای نقدی هم محکوم شود.

وکیل دیه در بندرعباس
وکیل دیه در بندرعباس

بهترین وکیل دیه در بندرعباس

بهتر است که موقع روبروی با مسائل مربوط به دیه با وکیلی که تسلط کامل و دانش کافی در خصوص قوانین وصول دیات  دارد مشورت کنید و مشاوره بگیرید تا با این کار جلوی ضرر و زیان های آینده را بگیرید و آسوده خاطر گردید.

وکیل دیه کاملاً با قوانین آشنا است و اطلاعات دقیق به روز در این خصوص دارد  و می تواند به خوبی از موکل خود  در این زمینه دفاع نماید.

مخاطبین عزیز شما می توانید جهت پاسخ به سوالات خود در این زمینه به صورت  بیست و چهار ساعته آنلاین و تلفنی با ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *