وکیل پایه یک سرقت در بندرعباس

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی در شیراز

(0917-439-37-54)

[aparat id=’o8V3E’]

متاسفانه جرم سرقت که جرایم علیه اموال شناخته می شود در کشور ما افزایش یافته است و تعداد افرادی که روزانه به دنبال شکایت از این جرم هستند هم تعداد بالایی می باشد این نوشته در مورد سرقت و انواع آن می باشد.

همچنین شما عزیزان می توانید جهت مشاوره در مورد موضوع سرقت با ما در تماس باشید.

وکیل سرقت در بندرعباس
وکیل سرقت در بندرعباس

شرایط سرقت در بندرعباس

اتفاق افتادن جرم سرقت مشروط بر شرایطی میباشد که عبارتند از

شرط نخستین

ربایش مال:

ربوده شدن یکی از ارکان اصلی و لازم جرم سرقت می باشد.

شرط دوم

جنس ربوده شده  بایستی مال حساب گردد:

یعنی به این منظور که جزو سرقت اعلام شود مهم می باشد که در روابط مردم ارزش اقتصادی دارا باشد.

شرط سوم

حتماً باید مال مسروقه  متعلق به فرد دیگری باشد:

به طور مثال  فردی که مال خود را به اسم عاریه به فردی دیگر می دهد و آن را می رباید سرقت محسوب نمی گردد به این خاطر که آن مال از آن خودش بوده است و متعلق به فرد دیگر نبوده است.

انواع سرقت در نبدرعباس

در قانون مجازات اسلامی ربودن مال متعلق به غیر را سرقت می گویند قانون گذار سرقت را به سرقت  حدی  و تعزیری تقسیم کرده است

لازم به ذکر است که سرقت های علمی  رایانه ای و غیره  در هر کدام از این  دو قسم قرار دارند.

سرقت علمی/ ادبی

این حالت از سرقت مشمول کپی کردن و انتشار  و استفاده کردن از آثار ادبی بدون متغیر کردن آن و بدون اجازه مالک اثر انجام می شود.

مجازات سرقت ادبی

بر اساس ماده بیست و سوم قانون حمایت از حقوق مولفان و پدیدآورندگان اثر هر شخصی که همه یا بخشی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون می باشد به نام خود و یا به نام پدید آورنده بدون اجازه وی به صورت کاملاً آگاهانه و عمدی به اسم فرد دیگری به غیر از خود پدید آورنده نشر و یا پخش کند مجازات حبس به دنبال دارد که معمولاً بین شش ماه تا سه سال  می باشد.

همچنین اگر اساتید مرتکب جرم سرقت ادبی شوند به غیر از مجازات گفته شده مجازات دیگری همانند اخراج و یا تعلیق هم برای آن ها انجام می شود.البته زمانی که بحث سرقت میشود خوب است که درباره اخفای مال مسروقه صحبت کنیم وشما عزیزان میتوانید مقاله مربوطه را مطالع کنید.

وکیل سرقت در بندرعباس
وکیل سرقت در بندرعباس

سرقت حدی در بندرعباس

سرقت حدی نوعی از سرقت است که شارع  برای آن مجازات پیش‌بینی کرده است و نظر قاضی در مشخص نمودن مجازات آن نقشی ندارد.

حد

حد  مجازاتی می باشد که  کیفیت و کمیت آن به وسیله شرع مقدس اسلام پیش بینی شده است

به طور کلی حد  یک موضوع از قبل مشخص شده می باشد این جمله این معنی را دارد که دست دادگاه و  دیگر مرجع رسیدگی به منظور مشخص نمودن مجازات این جا نقشی ندارد و تنها بایستی به مقدار و نوع و کیفیتی باشد که شرع برای آن معلوم کرده است.

ویژگی سرقت حدی در بندرعباس

شی مسروقه  شرعاً دارای مالیت  باشد.

به طور مثال سرقت مشروبات الکلی چون مشروبات الکلی در شرع مال حساب نمی شود متقابلاً سرقت هم از نوع حدی  نمی باشد.

مال مسروق در حرز وجود داشته باشد.

حرز  در مورد مکانی می باشد که مال به طور عرفی  در آن نگهداری و مواظبت شود و از  دستبرد دیگران به دور باشد. ملاک تشخیص حرز به شکل عرفی می باشد به این منظور که افرادی که عقل سلیم دارند و عاقل می باشند آن مکان را مکان متناسبی برای نگهداری اموال می دانند امکان دارد این اماکن خیلی از نظر امنیتی بالا باشند مثلا در خیلی از خانه ها و اداره ها گاو صندوق وجود دارد که مردم پول و طلا هایشان یا اسناد مهم خود را در گاو صندوق که نوعی حرز شناخته می شود نگهداری می کنند.

سارق هتک حرز کند.

فرد سارق مال را از حرز بیرون کند.

هتک حرز و سرقت هر دو باهم به صورت پنهانی باشند.

به طور مثال چنانچه فرد با تراکتور به دیوار بزند و دیوار را بشکند و از آن مالی خارج کنند سرقت حدی نمی‌باشد به این خاطر که هتک حرز به صورت پنهانی نیست.

سارق پدر و یا جد پدری مالک مال نباشد.

لازم به ذکر است که مخالف این قضیه صادق نمی باشد یعنی اگر فرزند مال پدر خود را بدزدد سرقت حدی اعلام می‌شود.

ارزش مال دزدیده شده در موقع خارج شدن از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

مال نمی‌تواند جزو  اموال دولتی عمومی و یا وقف  عام  یا وقف بر جهات عامه باشد.

سرقت در موقع قحطی نباشد.

مالک مال از سارق شکایت نماید.

مالک مال پیش از ثابت شدن سرقت سارق  را نبخشد.

مال مسروق پیش از از ثابت شدن سرقت در دست مالک قرار نگیرد.

به طور مثال چنانچه سارق پیش از این که موضوع سرقت حدی ثابت گردد مال را  به دست صاحب آن دهد حدی  شمرده نمی‌شود.

مال مسروق پیش از ثابت شدن جرم به ملکیت سارق درنیاید.

وکیل ارث در شیراز میگوید:به طور مثال سارقی که مال را از پدر خود دزدیده است و پیش از ثابت شدن جرم پدر فوت کند و مال به ارث سارق در بیاید سرقت محسوب نمیگردد.

مال مسروق از اموال سرقت شده و یا مغضوب شده نباشد.

نکات سرقت حدی

چنانچه مال در چند حرز وجود داشته باشد موقعی که سارق مرتکب سرقت حدی است موقعی می باشد که آن مال را از حرز آخر جدا کند.

لازم به بیان است که هتک حرز تنها منوط بر شکستن نمی باشد و احتمال دارد که با بالا رفتن و باز کردن هم انجام شود.

در حالتی که مکان نگه داشتن مال از شخصی غصب گردد آن مکان برای وی و افرادی که از سمت او  حق دسترسی  به  مکان را دارند حرز حساب نمی شود.

شکستن حرز و سرقت لازم است که که به وسیله ۱ نفر انجام شود تا سرقت حدی حساب گردد

در خصوص سرقت در موقع قحطی میزان و خصوصیت مال اصلاً اهمیتی ندارد.

هر موقع دو نفر به طور مشترکا  مالی را از حرز بیرون آورند بایستی سهم جداگانه آن ها به حد نصاب برسد که هر کدام معادل 5/4  نخود طلای مسکوک می باشد.

میزان 5/4  نخود طلا مهم است که در ۱ مرتبه سرقت انجام شده باشد یعنی اگر فرد نصف این میزان را از حرز بیرون بیاورد  و مجدداً بازگردد و نصف دیگر را هم بیرون بیاورد آن هم در یک روز باشد سرقت حدی  شمرده می شود.

وکیل سرقت در بندرعباس
وکیل سرقت در بندرعباس

مجازات سرقت حدی در بندرعباس

سرقت حدی در مرتبه نخستین

قطع کردن چهار انگشت دست راست سارق از انتها به شکلی که انگشت شست  دست و کف دست باقی بماند.

سرقت حدی در مرتبه دوم

قطع کردن پای چپ سارق از پایین برامدگی به طرزی که نصف قدم و مقداری از محل  مسح باقی بماند.

سرقت حدی در مرتبه سوم

حبس ابد

سرقت حدی در مرتبه چهارم

اعدام

طریقه اثبات سرقت حدی

دو بار اقرار

با یک مرتبه اقرار شخص باید مال را پس بدهند اما  حد برای اوجاری نمی گردد.

شهادتین دو مرد عادل

علم قاضی

سرقت با سوگند نفی و اثبات نمیگردد.

توبه در سرقت حدی

بر اساس ماده صد و چهارده  قانون مجازات اسلامی در جرایم حدی به غیر از قذف  و محاربه هر موقع که متهم پیش از اثبات جرم عمل توبه را انجام دهد و پشیمان بودن و اصلاح و تربیت او نزد قاضی مشخص گردد حد برای او منتفی می گردد.

همین طور چنانچه جرایم بالا به غیر از قذف  با اقرار منظور بعد از ثابت شدن جرم اثبات شده باشد در حالت توبه مرتکب حتی بعد از ثابت شدن جرم دادگاه اجازه دارد عفو  مجرم را به وسیله رئیس قوه قضاییه از نهاد رهبری تقاضا نمایند.

تاکید می‌شود که در سرقت حدی تمامی مجازات ها با توبه کردن سقوط پیدا نمی کند و تنها حد می باشد که در این قاعده وجود دارد.

سرقت تعزیری در بندرعباس

در تعریف سرقت تعزیری می توانیم بگوییم چنانچه سرقتی حدی نباشد  و شرایط سرقت حدی را به همراه خود نداشته باشد پس آن سرقت تعزیری اعلام می‌شود.

اقسام سرقت تعزیری

سرقت تعزیری ساده

در ماده دویست و شصت و هفت  قانون مجازات اسلامی سرقت تعزیری ساده نام برده شده است و مجازات آن را حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا هفتاد و چهار ضربه  شلاق اعلام کردند.

سرقت تعزیری مشدد

سرقت مشدد یا همان سرقت های خاص  خود دارای انواع متفاوتی است:

سرقت مقرون به آزار و یا تهدید

سرقت مسلحانه به شکل گروهی در شب

سرقت مقرون به پنج شرط مشدد

سرقت مسلحانه از خانه

سرقت از بانک ها و یا صرافی ها

سرقت آثار فرهنگی

سرقت آب/ گاز/ تلفن/ ن برق

سرقت از اماکن حادثه زده

وکیل سرقت در بندرعباس
وکیل سرقت در بندرعباس

بهترین وکیل سرقت در بندرعباس

وکیل سرقت از وکلای پایه یک دادگستری است که تخصص خود را در زمینه دعاوی کیفری همچون سرقت گذاشته است

این وکیل باید تحصیلات مرتبط با حقوق جزا و جرم شناسی داشته باشند و کاملاً روی قوانین و تبصره های قانون مجازات اشراف داشته باشد تا عمل کرد مفیدی در مورد جرم سرقت و موکل خود داشته باشد.

این وکیل اول باید نظارت و بررسی کنند که متوجه شود فعل انجام شده عنوان سرقت و یا دزدی را به خود می گیرد ؟

وکیل سرقت باید متعلق بودن مال به غیر را بررسی نمایند و دیگر عناصر مرتبط با جرم سرقت را ملاحظه کند به این خاطر که در حالتی که هر کدام از عناصر مرتبط سرقت وجود نداشته باشد اثبات جرم سرقت ساقط می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *