وکیل وصول سفته در بندرعباس

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(0917-439-37-54)

نوشته ا ی است که طبق آن فردی تعهد می کند که در موقع معین شده ای مبلغی را به فرد دیگر پرداخت کند مثلاً علی مبلغی را به رضا قرض می دهد و در مقابل برای این که علی اطمینان کند که رضا مبلغ قرض داده شده را به موقع پرداخت می کند سفته ای از او تحویل می گیرد تا به گونه ای خیال خود را راحت تر کند.

سفته سند تجاری خاص و وسیله پرداختن غیرپولی همانند چک است که افراد از آن استفاده می کنند

وکیل سفته در بندرعباس
وکیل سفته در بندرعباس

انواع سفته

ممکن است که به علل گوناگونی انجام شود اما باید گفت که از لحاظ شکلی و قانونی سفته ها با هم تفاوتی ندارند:

وکیل در شیراز در این باره توضیح میدهد:

سفته برای پرداختن وام

ممکن است شما هم دیده باشید که بانک در مقابل تسهیلات و وام هایی که به مشتریان خود ارائه می دهد به منظور اطمینان از بازپس گیری مبالغ راه های گوناگونی مثل دریافت وثیقه یا گرفتن سفته از مشتری خود را انجام می دهد.

سفته تضمین حسن انجام کار

معمولاً کارفرمایان در قرارداد کاری که با کارگران و کارمندان خود می بندند به خاطر این که یکی از اهرم های فشار بر روی کارگران به منظور درست انجام دادن وظایف خود داشته باشند سفته می گیرند.

چگونگی تهیه سفته در بندرعباس

بهتر است که سفته را از باجه‌های بانک تحویل بگیریم با این وجود که در بازار و دکه های روزنامه فروشی هم اشخاصی وجود دارند که سفته به فروش می رسانند اما امکان دارد که این افراد سفته را به مبلغی بیشتر از مبلغ واقعی آن بفروشند و یا اینکه با توجه بر روش های گوناگون جعل اسناد  از اعتبار واقعی دور باشند و یا این که به صورت جعلی باشند.

تفاوت چک و سفته در بندرعباس

در چک محال علیه وجود دارد و شخص صادر کننده به بانک دستور پرداختن مبلغ مدنظر را می دهد اما در سفته این شکلی نیست و فرد صادر کننده سفته خودش هم وظیفه پرداختن مبلغ مدنظر را دارد.

چک بر اساس قانون صدور چک مصوب سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج  است  و هم وصف حقوقی دارد و هم وصف کیفری اما در مورد سند سفته این سند هیچ موقع از از لحاظ کیفری قابل رسیدگی نمی باشد و تنها از راه محاکم حقوقی رسیدگی می شود.

به گفته وکیل چک در شیراز:اگر چک گم شود صادر کننده میتواند شکایت کند اما اگر سفته گم شود در قانون هیچ حقی به صادر کننده داده نشده است است که بتواند شکایت کند.

وکیل سفته در بندرعباس
وکیل سفته در بندرعباس

شرایط سفته

در قانون تجارت شرایط شکلی که باید موقع صادر شدن سفته رعایت شود قید شده است و اگر یکی از این شروط در موقع صدور سند رعایت نگردد سند صادر شده از مزایایی که راجع به سفته می باشد برخوردار نمی شود این شرایط عبارتند از

مهر یا امضا

تاریخ صادر شدن

مبلغی که بایستی به وسیله صادرکننده پرداخت گردد که باید با حروف نوشته شود.

لازم به بیان است که سفته می‌تواند در وجه حامل صادر گردد.

تاریخ پرداختن

چنانچه موقع پرداختن با تعطیلی رسمی مصادف گردد لازم است که روز بعد از تعطیلی پرداختن انجام شود.

شباهت چک و سفته

هر دوی این اسناد تجاری محسوب می شوند و به منظور پرداختن غیر پولی می باشند

هر دو می توانند که در وجه حامل صادر گردد

پرداختن در هر دو  آن ها می‌تواند بدون تاریخ سررسید انجام شود و عندالمطالبه باشند و هم اینکه می توانند تاریخ پرداختن در سررسید مشخصی را انتخاب کنند.

مراحل مطالبه مبلغ سفته

در حالتی که صادر کننده سفته از پرداختن وجه سفته دوری کند دارنده سفته به منظور مطالبه سفته می تواند مراحل زیر را انجام دهد

اول شخص دارنده سفته از تاریخ سررسید به مدت ده روز به بانک و یا این که دادگاه رجوع کند و فرمی به عنوان واخواست را که در سه نسخه می باشد تکمیل کند.

یک نسخه از برگ واخواست به فرد صادر کننده ابلاغ می گردد و از تاریخ واخواست فرد دارنده سفته به مدت یک سال طرح مطرح نمودن دعوا به منظور مطالبه وجه را دارد.

واخواست سفته

سفته برعکس چک که گواهی عدم پرداخت صادره از بانک به عنوان واخواست می باشد بر این ترتیب نیست و لازم است که مبلغی معادل دو و نیم درصد از مبلغ قید شده در سفته به عنوان هزینه واخواست به اداره مرتبط آن واریز شود و تمبر دولتی در این خصوص ابطال گردد و بعد از آن مطالبه وجه سفته به صادرکننده فرستاده می شود مثلاً در تهران مجتمع قضایی ولیعصر دارای بخش مرتبط با واخواست سفته میباشد که در آن مرجع با ابطال تمبر دولتی واخواست مربوطه انجام می شود و مراحل به صادر کننده اعلام می‌شود.

نقل و انتقال سفته

یکی از خصوصیات بارز سفته قابلیت انتقال دادن آن به صرف امضا در پشت برگ سفته و یا حتی درمواردی بدون ظهرنویسی است و دارنده سفته به عنوان طلبکار از صادر کننده سفته معرفی می گردد همچنین قابلیت تامین خواسته پیش از صادر شدن حکم

محکومیت یکی دیگر از خصوصیات سفته می باشد.

وکیل سفته در بندرعباس
وکیل سفته در بندرعباس

مسئولیت تضامنی در پرداختن وجه سفته

از خصوصیات اساسی اسناد تجاری می توان به موضوع قابلیت ایجاد مسئولیت پرداخت وجه سفته برای افراد متعدد اشاره کرد بر اساس قانون تجارت اگر فردی ظهر سفته را به اسم ظهرنویس امضا کند در مهلت مشخص شده قانونی ده روزه واخواست نسبت به او انجام شود مسئولیت تضامنی برای ایشان در نظر گرفته می شود نوع دیگر فراهم شدن مسئولیت تضامنی با امضا نمودن پشت برگه سفته به اسم ضمانت است که در این حالت هم دادگاه پرداختن وجه آن را به شکل تضامنی برای صادرکننده سفته و امضا کننده پشت سفته به عنوان ضامن در پرداخت در نظر می گیرد.

تامین خواسته سفته

یکی از خصوصیات دادخواست مطالبه سفته این مورد است که دارنده آن می تواند پیش از دریافت حکم محکومیت نسبت به تامین خواسته و توقیف اموال صادر کننده سفته فعالیت کند اما یک ایراد سفته این می باشد که بدون واخواست امکان تامین خواسته نمی باشد و باید ادامه داد که واخواست سفته هم مرحله زمان بندی می باشد و تقریباً مبلغی معادل دو نیم درصد مبلغ هزینه بردار می باشد.

وصول سفته حسن انجام کار

در خصوص اجرا گذاشتن سفته ضمانت حسن انجام کار باید بیان کرد که کارفرما قراردادی که فی مابین آنها تنظیم شده متعهد تعهد به پرداخت حقوق و دیگر مزایا در مدت زمانی که به عنوان قرارداد در بین کارفرما و کارمند یا کارگر معین شده اند می باشد و متقابلاً کارگر یا کارمند متعهد به حسن انجام کار و موارد می باشد اگر در این میان فردی که مشغول کار می باشد مواردی را که متعهد به انجام آن گردیده است انجام ندهد برای توضیحات بیشتر میتوانید مقاله سفته حسن انجام کار را مطالعه کنید.

و باعث به وجود آمدن ضرر و زیان به کارفرما گردد و یا اینکه با ترک کردن و ول کردن کار سبب ضرری به کارفرما شود در حالتی که این ضرر و زیان قابل ثابت شدن در نزد مراجع قضایی باشد کارفرما اجازه دارد به طور کتبی موارد را با کارگر یا کارمند در میان بگذارند و در حالت عدم جبران ضرر و زیان وارد شده به سراغ به اجرا گذاشتن سفته ضمانت کار در مراجع قضایی رود خیلی موقع ها دیده شده است که کارفرما تنها اقدام به گرفتن امضا و اثر انگشت کارکنان می کند

و دیگر موارد سفته را به صورت خالی رها می‌کند که در این حالت شخص شاغل این اجازه را به کارفرما می‌دهد که تاریخ و دیگر مواردی که بایستی در صفحه نمایان باشد را به دلخواه خود کامل کند که از لحاظ عقلانی اجازه چنین کاری به کارفرما صحیح نمی باشد راه بهترو مناسب‌ تر این مورد است که سفته به صورت کامل تکمیل شود و حتماً این که در سفته لحاظ شود که سفته را به عنوان ضمانت حسن انجام کار اخذ شده است البته به طور معمول انجام دادن این کار مورد قبول کارفرما واقع نمی شود و این موضوع دیگر موافقت کارمند و کارگر با کارفرما است که اقدام به امضای سفته کند یا خیر.

وکیل سفته در بندرعباس
وکیل سفته در بندرعباس

خیانت در امانت سفته حسن انجام کار

فرد متعهد که سفته ای را با این اسم به کارفرما داده است چنانچه ضرر و زیان در موقعی که فرد مشغول به کار است و یا ضرر و زیانی که فرد مشغول به کار با ترک کردن کار به کارفرما وارد می کند قابل رسیدگی می باشد اما بایستی درستی این ادعا در مراجع قضایی ثابت شود و همه این شرایط موقعی قابل رسیدگی می باشد که شماره سفته های تسلیم شده در قراردادی که بین کارمند و کارفرما بسته شده قید شده باشد

و شرایط و ضوابط حسن انجام کار هم کاملاً به طور مشخص شده و قابل ثابت شدن در مراجع قضایی باشد بر این اساس بعد از تمام  شدن تاریخ قراردادی که بین کارمند و کارفرما امضا شده کارفرما وظیفه دارد بازگشت سفته ها به کارمند را انجام دهد اما خیلی موقع ها دیده شده است که کارفرمایان به خاطر این که از شکایت کردن کارمندان به وزارت کار برای اخذ مطالبات خود ممانعت کنند همچنان مبادرت به نگهداشتن سفته های شخص می کند اما چنانچه کارفرما نسبت به استرداد سفته ها اقدام نکند فرد طرف قرارداد اجازه دارد اظهار نامه ای را به کارفرما مبتنی بر بازگشت سفته های خود بدهد و در حالتی که کارفرما از استرداد سفته ها جلوگیری کند و اقدام به اجرا گذاشتن سفته ها کند می تواند از راه مراجع قضایی نسبت به باز گرفتن سفته ها به عنوان خیانت در امانت دعوا مطرح کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *