وکیل پایه یک لواط در اصفهان

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(0917-439-37-54)

[aparat id=’1RTJU’]

جرایم حدی

جرایم مستوجب حد ، در فقه و قانون مجازات اسلامی با تمامی جزئیات  ، اعم از کیفیات اعمال  مجازات ، نوع مجازات و .. تعیین شده اند .

ازجمله جرایم حدی ، می توان به زنا ، لواط ، تفخیذ  ، محاربه ، فساد فی الارض  و .. اشاره کرد .

جرایم منافی عفت

به موجب ماده ی ۳۰۶ قانون ایین دادرسی کیفری  ، به جرایم جنسی ، اعم از حدی و یا تعزیری ، جرایم  منافی عفت  می گویند . مانند جرم زنا ، تفخیذ ،مساحقه و ..

وکیل لواط در اصفهان
وکیل لواط در اصفهان

جرم لواط در اصفهان

از جمله جرایم حدی منافی عفت ، جرم لواط است .

به گفته وکیل در شیراز به دخول اندام تناسلی  مرد در دبر ( پشت ) شخص مذکر دیگر ، لواط گفته می شود .

برای تحقق جرم لواط ، لزوما باید دخول انجام  گرفته باشد ؛ دخول باید به اندازه ی ختنه گاه و یا بیشتر باشد و دخول کمتر از این میزان ، در حکم تفخیذ است .

تفخیذ و لواط

این دو جرم شبیه هم اما با یکدیگر متفاوت هستند .

هر دو جرم ، تنها بین دو یا چند مرد انجام  می گیرد .

جرم لواط ، مجازات سنگین تری نسبت به تفخید دارد .

تفخید ، رابطه ای کمتر از دخول است ، و به گفته ی قانون مجازات اسلامی  ، تفخیذ ، قرار گرفتن اندام تناسلی مرد  بین ران ها و یا نشیمن گاه انسان  مذکر دیگر است .

مجازات در نظر گرفته شده برای جرم تفخیذ نیز از مجازاتی که برای جرم لواط تعیین شده است ، سبک تر می باشد .

وکیل لواط در اصفهان
وکیل لواط در اصفهان

ادله ی اثبات جرم لواط در اصفهان

اقرار :

برای ثابت شدن جرم لواط در محکمه ، باید مرتکب جرم ، چهار بار در محکمه به ارتکاب  آن اقرار نماید .

برای مثمر ثمر بودن اقرار ، باید مقر دارای شرایط لازم باشد . از جمله ی این شرایط ، عقل ، بلوغ ، اختیار و قصد در مقر است .

در صورتی که هر یک از این شرایط مفقود باشد ، اقرار موثر واقع نمی شود .

به طور معمول برای اثبات جرم در دادگاه ، یک بار اقرار کافی است مگر آن که قانون گذار  بیش از یک اقرار را در نظر گرفته باشد . با توجه به  مجازات و آثار جرم لواط ، برای اثبات این جرم ، چهار مرتبه اقرار لازم است .

اگر کم تر از چهار بار اقرار صورت گیرد ، مقر به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می شود .

شهادت :

برای اثبات جرم لواط ، شهادت چهار شاهد مرد واجد شرایط لازم است . شهود باید لزوما ارتکاب جرم را ، خود مشاهده کرده باشند در غیر این صورت  ، به مجازات جرم قذف محکوم خواهند شد و البته باید بگوییم با بسیاری از دلایل دیگر نیز این امر اثبات میشود که میتوانید در این زمنیه با ما مشورت کنید

مجازات لواط در اصفهان

برای تعیین مجازات  اصلی جرم لواط ، باید بین فاعل جرم و مفعول آن تفاوت قائل شویم .

مجازات  فاعل جرم لواط

به طور معمول ، مجازات فاعل جرم لواط ، صد ضربه شلاق حدی  است  .

در صورتی که  شرایطی وجود داشته باشد ، مجازات فاعل جرم لواط ، به اعدام تبدیل می شود ؛ از جمله ی این شرایط می توان  به

مسلمان بودن مفعول و غیر مسلمان بودن فاعل اشاره کرد .

اگر به مسلمان بودن و یا کافر بودن مفعول  حین ارتکاب جرم لواط شک داشته باشیم ، باید به سابقه این امر توجه کنیم . در صورتی که مفعول در گذشته مسلمان بوده باشد ، اسلام او را استصحاب می کنیم  و مدعی عدم اسلام مفعول  ، باید آن را اثبات کند و در صورتی که مفعول در گذشته کافر بوده باشد ، عدم اسلام او استصحاب  خواهد شد و مدعی اسلام مفعول باید بتواند آن را در محکمه اثبات کند .

وکیل فاعل برای جلوگیری از اعدام موکل خود ، باید بتواند عدم اسلام مفعول در حین ارتکاب جرم لواط را اثبات کند .

از موارد دیگری که منجر به صدور حکم اعدام فاعل جرم لواط می ‌شود ، انجام جرم به اجبار و یا اکراه  وسایر موارد مشابه است . اگر شخصی دیگری را به منظور ارتکاب جرم لواط  اجبار کرده و یا او را اکراه به این امر کند ، به اعدام محکوم خواهد شد .

شخص  مفعول در این حالت مستوجب  مجازات نخواهد بود ؛ زیرا یکی از شرایط مسئولیت کیفری انجام جرم  با اختیار مرتکب است ؛ که در این حالت مفعول اختیاری به انجام جرم نداشته است و با توجه به این امر مستوجب  مجازات هم نخواهد بود .

ار عوامل دیگری که منجر به صدور حکم اعدام فاعل جرم لواط می شود ، بودن فاعل در شرایط احصان است .

احصان به حالتی گفته می شود که مرد دارای همسر دائمی و بالغ است که با وی  در حال بلوغ و همچنین عاقل بودن جماع و نزدیکی کرده است و هر زمان که بخواهد می ‌تواند باز هم با همسر خود از طریق قبل نزدیکی کند .

در صورتی که این شرایط وجود داشته باشد ، فاعل به اعدام محکوم خواهد شد . وکیل فاعل باید بتواند در اینجا فقدان شرایط احصان را در محکمه اثبات کرده و موجبات معافیت فاعل را از حکم اعدام فراهم آورد .

مجازات مفعول جرم لواط در اصفهان

مفعول جرم لواط ،  در صورتی که اکراه و یا اجبار نشده باشد ، به اعدام محکوم می شود و برای این امر بودن مفعول در شرایط احصان و یا نبودن او در این حالت ، تفاوتی نمی کند  و در هر حال مفعول به اعدام محکوم خواهد شد .

در این حالت وکیل شخص مفعول باید بتواند فقدان شرایط مسئولیت کیفری او را  در هنگام ارتکاب جرم در محکمه اثبات کند .

وی می تواند به مجنون بودن مفعول در حین انجام جرم اشاره کرده و آن را در محکمه به اثبات برساند و یا این که ثابت کند جرم به عنف و اکراه صورت گرفته است .

وکیل لواط در اصفهان
وکیل لواط در اصفهان

همان طور که متوجه شدید ،  مجازات در نظر گرفته شده برای مرتکبان  جرم لواط ،  مجازات نسبتاً سنگینی است ؛ فلذا با توجه به این امر ، حضور یک وکیل در دعوا به منظور  دفاع از متهمان در این جا لازم و ضروری است .

اصولاً این جرایم توسط  افرادی انجام می شود  که در گروه سنی پایینی قرار دارند و معمولاً افراد جامعه از رویه حاکم بر محاکم و همچنین مقررات قانونی حاکم بر این مسئله نا آگاه هستند ، فلذا برای آن که در محکمه به دلیل نداشتن اطلاع کافی از مقررات ، محکوم نشوند ، اعطای وکالت به یک وکیل دارای تجربه و سابقه در امور کیفری و بالاخص جرایم لواط ،  امری بسیار عاقلانه و به صرفه است .

علاوه بر مجازات اصلی که  برای جرم لواط در نظر گرفته شده است ، قانون گذار  در قانون مجازات اسلامی  ، محکومان به شلاق حدی ،  به موجب  مجازات تبعی ، از حقوق اجتماعی که در ماده ی ۲۶ قانون مجازات اسلامی  ، درج شده است ، به مدت دو سال محروم می شوند .

در قانون مدنی ، به موجب ماده ی  ۱۰۶۵  ، نکاح مرد  با دختر ، مادر و خواهر مردی که با او لواط کرده است ، ممنوع است ، اما لواط ، موجب انحلال نکاح سابق نمی شود .

نحوه ی رسیدگی به جرم لواط در اصفهان

برای رسیدگی به این جرم ، با توجه به آثار سوء آن در جامعه ، معمولا تحقیقات در خصوص این گونه جرایم ( جرایم منافی عفت  ) ، مجاز نیست مگر آن که در خصوص ان ، شکایتی مطرح شده باشد و یا جرم در منظر عام واقع شده و یا به صورت سازمان یافته  باشد . در این صورت بررسی و تحقیق در پیرامون مورد شکایت و موارد مشهود آن صورت می‌ گیرد . برای انجام تحقیقات در این جرایم ، باید به حیثیت افراد نیز توجه  کافی شود .

اگر نسبت به ارتکاب جرایم منافی عفت ، شکایتی وجود نداشته و جرم مشهود نباشد  ، و متهم ارتکاب جرم را انکار کرده باشد ، هر گونه تحقیق و بررسی در این امر ، ممنوع می باشد .

اگر در خصوص ارتکاب جرایم منافی عفت ، دچار شبهه و تردید شویم که آیا این جرم به عنف انجام گرفته و یا خیر ، باید تحقیقات لازم را انجام دهیم تا از این طریق از حقوق افراد دفاع و حمایت کنیم .

در قانون ایین دادرسی کیفری  ، مقرر شده است که رسیدگی به جرایم منافی عفت  بدون تحقیق  و رسیدگی در دادسرا انجام می شود .

به این معنا که تحقیقات مقدماتی در دادگاه انجام می شود  و جرم به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود .

ماده ی  ۳۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری ، رسیدگی به جرایمی که مستوجب مجازات سلب حیات  هستند ، در دادگاه کیفری یک صورت می گیرد .

وکیل لواط در اصفهان
وکیل لواط در اصفهان

همجنس بازی

هم جنس بازی ، جرمی است که مشمول عنوان لواط و تفخیذ  و یا مساحقه نمی شود و در درجه ی پایین تری از این جرایم حدی قرار دارد  .

هم جنس بازی  ، یک جرم تعزیری است که مستوجب مجازات شلاق تعزیری  از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه است .

هم جنس بازی مانند تقبیل ، هم بستری و .. است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *