وکیل اثبات مالکیت در شیراز

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0917-439-37-54)

وکیل جهت اثبات مالکیت در شیراز:

مقدمه:

امروزه در روابط اجتماعی حقوق به اشکال مختلفی تعریف می‌شود. اما خلاصه این است که حق در واقع سلطه و اختیار و اقتدار و امتیازی است که افراد در روابط خود دارا هستند و به اشکال مختلف این حق از طرف قانون‌گذار مورد حمایت واقع شده است. وقتی حقوق را مورد تقسیم‌بندی قرار می‌دهیم آن را به یک تقسیم بندی کلی مالی و غیرمالی می توان دسته بندی کرد.

حقوق مالی نیز خودش به حقوق عینی و دینی تقسیم می شود. حق مالکیت، حق مالی عینی و کاملترین حقوق به حساب می آید. در این حق رابطه شخص با مال یک رابطه کامل و مستقیم می باشد و مالک حق دخل و تصرف و هرگونه اعمال اراده‌ای در مال خود را خواهد داشت. این موضوع از سوی قانونگذار حمایت شده است.  اما در برخی مواقع این حق بین یک مال و فرد یا افراد مورد ابهام و تردید واقع می شود که از مهمترین چالش ها دعاوی در مراجع دادگستری می باشد.

وکیل اثبات مالکیت در شیراز
وکیل اثبات مالکیت در شیراز

مفهوم مالکیت در شیراز:

از رایج ترین دعاوی ملکی، دعوای اثبات مالکیت می باشد. سوالی که در این جا مطرح می شود این که اصولا اثبات‌ مالکیت به چه معنا می باشد؟وکیل ملکی در شیراز علاوه براینکه از وکلای مجرب در زمینه املاک میباشد نیز به تمامی سوالات شما پاسخ میدهد. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد میشود از طریق سایت دادیار اقدام نمایید.

مالکیت به رابطه میان فرد و مالک اطلاق می شود که سبب می گردد، بقیه افراد قادر نباشند مال مورد نظر را تصرف نمایند و در مقابل مالک قادر باشد با توجه به این رابطه از مال متعلق به خود به هر شکلی که اراده کند استفاده نماید. سوال این جاست که چگونه و به چه طریق امکان اثبات مالکیت وجود خواهد داشت؟  زیرا در بسیاری از موارد در دادگاه ها و محاکم این امر موضوع شکایت ااست.

لازم به ذکر است که از مهمترین جهات اثبات مالکیت، سند می باشد که نشان دهنده روش کلی اثبات مالکیت فرد بر دارایی خویش می باشد. به همین سبب قانون مدنی  اسناد را در دو گروه عادی و رسمی طبقه بندی نموده و با توجه به گروه بندی آن، هر کدام اعتبار خود را خواهند داشت. اسناد رسمی در قیاس با اسناد عادی مزیت هایی دارند. از آن جمله قدرت اجرایی آن ها خواهد بود. در شرایطی که اسناد عادی قدرت اجرایی نداشته و ضمن آن که در مورد اسناد رسمی تنها ادعایی که می توان مطرح نمود، ادعای جعل است.

علل تملک با توجه به قانون مدنی در شیراز:

-اخذ به شفعه

-ارث

– عقود و تعهدات

– احیای اراضی مواد و حیازت مباحات

در بین موارد فوق به گفته وکیل ارث در شیراز مهمترین سبب مالکیت افراد قرارداد و ارث هستند.

افرادی که به سبب قرارداد مالک می شوند، در واقع اشخاصی هستند که ادعا می کنند، مالکیت مالی را دارند که آن را از طریق بیع  خریده اند یا از طریق صلح به آن ها واگذار شده است یا از طریق هبه به آن ها بخشیده شده است و حق بهره بردن از آن ملک به آن ها داده شده و بهای آن را پرداخته اند. مثل اجاره. اما دسته دوم که بر اثر ارث مالک مال می شوند. در واقع بر این باورند که مال ادعایی آن ها از متوفی به آن ها به ارث رسیده است. هر دو دسته موظفند ادله اثبات دعوا را به منظور طرح دعوای مالکیت بشناسند و آن را مطرح کنند تا قرارداد یا ارث را اثبات برساند.

حال این سوال پیش میآید که در چه صورتی  هبه کننده میتواند از هبه رجوع کند و در صورت رجوع چه پیش می آید که شما میتوانید مقاله رجوع از هبه را برای پاسخ به این سوالات مطالعه کنید.

نکته قابل توجه این که دلایلی که برای اثبات دعوا به کار می رود، قدرت اثبات همه آن ها یکی نیست. مضاف بر آن دو طرف دعوا هم در مقام جدال موضع یکسانی ندارند. پس این موضوع بسیار اهمیت دارد که مدعی مالکیت به منظور اثبات ادعای خود به چه سند یا اسنادی متوسل می نشود.

وکیل اثبات مالکیت در شیراز
وکیل اثبات مالکیت در شیراز

تقسیم بندی اموال:

بر اساس یکی از مهم ترین دسته بندی های اموال، یعنی منقول و غیرمنقول، قوانین بی شماری از جمله قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک و قوانین خاص راجع به اراضی و املاک مقرر گشته است که مهمترین آن ها از نظر تعداد و حساسیت راجع به اموال غیر منقول یعنی املاک و اراضی می باشد.

عموماً فردی که ادعا می کند، مالکیت یک مال را به عهده دارد، چه از نوع معقول باشد چه غیرمنقول، باید بتواند با تمسک به یکی از دلایل اثبات دعوا آن را اثبات کند.

روش های اثبات مالکیت در شیراز:

برخی اوقات دو یا چند نفر خودشان را مالک یک ملک می شناسند و این موضوع سبب اختلاف و دعوا و نزاع میان آن ها می گردد. به همین سبب مقنن برای حل و فصل این اختلافات  گریز و چاره ای اندیشیده است. با توجه به نظر قانونگذار اگر شخصی مدعی مالکیت مالی شود، باید دلایل موجه و مستند دیگری مثل سند، شاهد یا اماره ید ارائه نماید تا درستی ادعای او ثابت شود. در مقاله پیش رو از گروه حقوقی داد سرایار به این دلایل پرداخته می شود و موضوعات پیرامونی حاوی اثبات‌ مالکیت را شرح خواهیم داد.

اقرار :

اولین و با اهمیت ترین این دلیل در ادله اثبات دعوا خصوصا دعوای اثبات مالکیت اقرار می باشد. اقرار، اعتراف به اخباری به ضرر خود و به نفع شخص مقابل است. پس اگر مدعی دعوای اثبات مالکیت به هر دلیلی با هر قدرتی ضعیف یا قوی در دعوا حاضر شود و از سوی خوانده ی دعوا، اقرار به مالکیت مدعی مالکیت شود و ادعایی در زمینه انتقال بعدی مال خود مطرح نکند، دعوا به نفع خواهان مدعی اثبات مالکیت، پایان می یابد.

سند:

سند از دلایل اثبات مالکیت پر اهمیت می باشد. بر اساس قانون، دارایی مثل املاک باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود و افرادی که املاک شان را در دفتر ثبت رسانده باشند به عنوان مالک تلقی می کند.. مدعی مالکیت ممکن است سند عادی یا رسمی در اختیار داشته باشد. فردی که به عنوان مالک دارای سند رسمی مالکیت می باشد، نیازی به طرح دعوای اثبات مالکیت ندارد. زیرا بر اساس مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، قانون، اصل بر مالکیت کسی می‌داند که سند رسمی به اسم او تنظیم شده باشد.

شاهد:

در بسیاری از مواقع با بهره گرفتن از شهود می توان اثبات مالکیت نمود. نکته قابل توجه این که هر شهادتی معتبر نیست. شاهد باید راستگو و با صداقت باشد و ظاهراً مسئله ای که سبب شود شهادت او دچار مشکل شود ایجاد نگردد.

اماره ید:

اماره یکی از روش‌های دیگر اثبات مالکیت می باشد. مخصوصا اماره هایی از این است که فردی مالی را که در اختیار دارد به نحوی با آن برخورد می‌کند که مالک مال با آن مواجه است .جز این که خلاف آن اثبات شود. مثلاً کسی که اتومبیل را سوار می شود باید مالک آن باشد و نمی‌توان تصور کرد که اتومبیل را از طرق غیرقانونی و نامشروع حاصل کرده است. پس از تصرف در مال تحت عنوان مالکیت نشانه‌ ای بر مالک بودن شخص متصرف می باشد. اما تا آن جا اعتبار دارد که جهت دیگری مثل سند مالکیت یا شاهد باعث اثبات خلاف آن نشود. در حالتی که  کسی مدعی شود متصرف، مالک مال نیست، همین موضوع هم باید با توجه به سند یا شهود به اثبات برسد و مالکیت متصرف زائل شود.

طرح دعوای اثبات مالکیت، اقامه نمودن دلایل معتبر به دادگاه به منظور اثبات صاحب حق بودن می باشد. پس شخصی که ادعای مالکیت مالی را دارد، باید بر اساس ماده ۱۴۰ قانون مدنی، اول ثابت کند که به چه طریقی مالک مال مورد ادعا شده است.

وکیل اثبات مالکیت در شیراز
وکیل اثبات مالکیت در شیراز

شرایط دعوای مالکیت:

دعوای اثبات مالکیت از اموری است که افراد به منظور احقاق حق خود در زمینه مالکیت نسبت به اقامه آن اقدام می نمایند.

طرح دعوای اثبات مالکیت شرایطی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

وجود قرارداد:

با توجه به این موضوع، خوانده دعوای اثبات مالکیت باید نخست نسبت به وجود قرارداد یا دلایلی مبتنی بر واگذاری مالکیت اقداماتی انجام دهد که عموماً خواهان در این مورد با ارائه سند عادی نسبت به اثبات وجود قرارداد تلاش می‌کند.  زیرا خواهان بیشتر سند عادی یا مدرک دیگری غیر از سند رسمی مثل قرارداد شفاهی را در اختیار دارد که قادر است در این دعوا مطرح کند. برای طرح دعوای اثبات مالکیت وجود سند یا قرارداد یا دلایلی مبتنی بر وجود قرارداد شفاهی یا عادی کفایت نمی کند.

وجود قرارداد و اثبات اعتبار آن:

بعد از این که خواهان وجود قرارداد را اثبات نمود یا روش های قانونی نقل و انتقال ملک را به اثبات رساند دیگر برای طرح دعوای اثبات مالکیت کاری ندارد و خوانده دعواست که باید با مدارک و دلایل ضروری نسبت به اعتبار سند عادی از خود دفاع کند و چنان چه مدرکی از سوی خوانده دال بر بی اعتباری قراردادی که از طرف خواهان اثبات شده عرضه گردد، اثبات قرارداد هم بر عهده خواهان واقع می‌شود که مدعی شده است قرارداد معتبر است.

چون درست است که قرارداد با ادعای خواهان مطابقت داشته و معتبر باشد اما ممکن است به دلایلی که قانونی هم بوده است، بعد از آن که قرارداد منعقد شده است با فسخ یا اقاله  یا باطل شده باشد.

ضرورت تنظیم سند:

از جمله شرایط ضروری برای اثبات مالکیت در طرح دعوا این است که باید سند تنظیم شده را ارائه کند. زیرا عموماً دادگاه ها در این موضوع دعوای اثبات مالکیت را رد می کنند و استناد آن ها به بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و بر این باورند که دعوا با فرض ثبوت، اثر قانونی نخواهد داشت.

وکیل اثبات مالکیت در شیراز
وکیل اثبات مالکیت در شیراز

مرجع صالح رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت:

بر اساس ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دعاوی راجع به اموال غیر منقول در دادگاهی مطرح می‌شود که ملک غیر منقول در آن محل قرار گرفته است . اما در دوره کنونی با تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، فرد قادر است، دادخواست اثبات مالکیت ملک را در هر نقطه از ایران در دفتر مذکور ثبت کند.

روشن است که دادخواست شخص به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به منظور رسیدگی به دادگاهی که ملک در آن قرار گرفته است فرستاده می‌شود. بعد از این که دادخواست ارائه شد. به وسیله دفتر خدمات الکترونیک قضایی  دادخواست مورد نظر به دادگاه شهرستانی که ملک در آن قرار گرفته است، فرستاده می‌شود.

برای دریافت اطلاعات بیش تر با وکیل  اثبات مالکیت در شیراز می توان مشاوره نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *