وکیل پیش فروش ساختمان در اصفهان

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(0917-439-37-54)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل برای پیش فروش ساختمان در اصفهان

وکیل در شیراز میگوید:از جمله قراردادهای مطرح در زمینه امور مالی و حقوقی ، قرارداد پیش فروش ساختمان می باشد .

به موجب این قرارداد یکی از طرفین معامله ، که اصطلاحاً پیش فروشنده نامیده می شود ، ملزم  خواهد شد با تکمیل و احداث واحد ساختمانی ، در مدت مقرر شده در قرارداد در برابر عوض و بهای معلوم ، در پایان و یا حین انجام عملیات ساختمانی ، واحد پیش فروش  شده را به مالکیت پیش خریدار درآورد .

وکیل پیش فروش ساختمان در اصفهان
وکیل پیش فروش ساختمان در اصفهان

به این گونه قراردادها ، قرارداد پیش فروش ساختمان گفته می شود .

قانون حاکم  بر این گونه معاملات و دعاوی ناشی از آن ، قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ می باشد .

به موجب این قانون ، نحوه تنظیم قرارداد و همچنین مفاد و مندرجات آن ، تعیین شده و در خصوص تخلفاتی که ممکن است از مفاد قرارداد صورت گیرد ، ضمانت اجراهایی مقرر شده است .

در ادامه به بررسی اجمالی در خصوص این گونه معاملات پرداخته و نقش یک وکیل متخصص در امور حقوقی را تبیین خواهیم کرد .

پیش فروشنده

اشخاص زیر می توانند به عنوان پیش فروشنده اقدام به انعقاد قرارداد پیش فروش ساختمان نمایند :

مالک رسمی زمین که واحد پیش فروش شده بر روی آن احداث خواهد شد .

  1. مستاجر زمین که به موجب اجاره نامه رسمی ، حق احداث و یا تکمیل بنا بر روی مورد اجاره را دارد .
  2. سرمایه گذارانی که با داشتن قرارداد رسمی ، حق احداث و یا تکمیل ساختمان را در برابر مالکیت واحدهایی از آن ساختمان دارند .

تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان

برای تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان ، باید با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اقدام به تنظیم قراردادی رسمی در خصوص این معامله کرد .

قانون گذار برای تخلف از این مقرره ، ضمانت اجرایی که در نظر گرفته است ، حبس به مدت ۹۱ روز تا یک سال و یا جزای نقدی به میزان ۲ تا ۴ برابر مبلغ دریافت شده از پیش خریدار ، است .

علاوه بر ضمانت اجرای فوق ،  تنظیم رسمی قرارداد ، بسیار موثر در خصوص پیشگیری از جرایمی مانند کلاهبرداری خواهد بود .

متاسفانه همچنان به صورت عملی ، این مقرره رعایت نشده و بسیاری از افراد همچنان به موجب سندی عادی اقدام به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان می ‌کنند .

مندرجات قرارداد

به موجب ماده ۲ قانون پیش فروش ساختمان ،  مواردی که باید در قرارداد تصریح  شود . از جمله این موارد :

در صورتی که برای تنظیم قرارداد وکیلی متخصص و باسابقه در خصوص این گونه قراردادها حضور داشته باشد ، وکیل باید تصریح هر یک از این موارد فوق و همچنین ذکر جزئیات واحد پیش فروش شده را به منظور جلوگیری از بروز اختلافات در آینده به بین  متعاملین را مورد توجه قرار داده و طرفین قرارداد را به تنظیم قراردادی رسمی در دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کند ؛  تا از این طریق احتمال ورود زیان و خسارت و همچنین ایجاد اختلاف در آینده را به میزان قابل توجهی کاهش داده و بدین طریق به حفظ حقوق و منافع موکل خود  در قرارداد بپردازد .

وکیل پیش فروش ساختمان در اصفهان
وکیل پیش فروش ساختمان در اصفهان

مدارک و اسناد لازم

برای تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان ،  قانون پیش فروش ساختمان ارائه مدارکی را لازم دانسته است از جمله این مدارک :

وجه التزام

طرفین قرارداد،  می توانند با تراضی یکدیگر، برای تخلف پیش فروشنده از انجام تعهدات خود ، وجه التزامی تعیین کنند .

به موجب ماده ۶ قانون پیش فروش ساختمان،  در صورتی که طرفین وجه التزامی را در قرارداد تعیین نکرده باشند و یا تعیین کرده ، اما میزان آن از جریمه مقرر شده در ماده ۶ قانون مذکور ، کمتر باشد؛ پیش فروشنده باید به جریمه تعیین شده در خصوص تاخیر از اجرای تعهدات خود در ماده مذکور را بپردازد .

اختلاف مساحت

قانونگذار به منظور تعیین تکلیف نسبت به اختلافی که بین میزان مساحت تعیین شده در قرارداد و مساحت واحد پیش فروش شده وجود دارد ،  اقدام تفکیک کرده است .

اختلاف تا پنج درصد :

اگر میزان اختلاف بین مساحت تعیین شده در قرارداد و مساحت واحد تکمیل شده ، تا ۵ درصد  باشد ، هیچ یک از متعاملین حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت .

در این صورت ، راه حل قانون گذار برای حل اختلاف این است که اگر مساحت واحد تحویل داده شده تا ۵ درصد کمتر از مساحت مقرر شده در قرارداد باشد ، در این صورت پیش فروشنده باید مابه التفاوت را بر اساس بهای مندرج در قرارداد به پیش خریدار بپردازد و اگر مساحت واحد تحویل داده شده تا ۵ درصد بیشتر از مساحت مقرر شده در قرارداد باشد پیش خریدار باید مابه التفاوت را به میزان بهای مندرج در قرارداد ، به پیش فروشنده بپردازد .

اختلاف بیش از ۵ درصد

در این صورت ، تنها برای پیش خریدار حق فسخ معامله در نظر گرفته شده است .

پیش خریدار می تواند با اعمال حق فسخ خود ، قرارداد منعقد شده را برهم زده و مبلغ پرداخت شده را به همراه خسارت های وارد شده از پیش فروشنده دریافت کند .

در خصوص خسارت وارده ، طرفین ممکن است با یکدیگر به تراضی رسیده و میزان آن را تعیین کنند و همچنین ممکن است تعیین آن را به کارشناسی که مورد تایید دو طرف است ، واگذار نمایند .

وکیل پیش فروش ساختمان در اصفهان
وکیل پیش فروش ساختمان در اصفهان

اگر متعاملین در این خصوص به توافق و تراضی نرسند ، به موجب حکم قانون ، پیش فروشنده ملزم خواهد شد که بهای پرداخت شده را به نرخ روز بنا با تعیین کارشناس منتخب مرجع قضایی صالح ، به همراه خسارات قانونی وارد شده به پیش خریدار بپردازد.

در صورتی که پیش خریدار تمایلی به فسخ قرارداد نداشته باشد ؛

اگر مساحت واحد تحویل داده شده ، بیش از مساحت مقرر در قرارداد باشد ، پیش خریدار باید مابه التفاوت را به نرخ مندرج در قرارداد به پیش فروشنده بپردازد و اگر مساحت واحد تحویل داده شده کمتر از میزان مساحت مقرره در قرارداد باشد ، پیش فروشنده باید مابه التفاوت را به نرخ روز به پیش خریدار پرداخت کند .

به طور کلی همان طور  که از مقررات و مسائل بالا فهمیده می شود، قانون گذار در پی حمایت از پیش خریدار در قرارداد پیش فروش ساختمان است .

پرداخت بها

اصولاً متعاملین در قرارداد پیش فروش ساختمان باید در مورد  میزان بها و تعداد اقساط پرداخت آن و میزان بهای هر قسط توافق کرده و این توافقات خود را در قرارداد منعقد شده تصریح کنند .

همانطور که گفتیم ،  طرفین بر اساس توافق خود نحوه پرداخت اقساط را تعیین خواهند کرد .

اما در قانون پیش فروش ساختمان در یک مورد ، این امر استثنا شده و متعاملین ملزم به رعایت آن خواهند بود و آن مورد این است که لزوماً باید حداقل ۱۰ درصد از بهای معامله همزمان با انعقاد سند قطعی انتقال مال به پیش خریدار پرداخت و وصول شود و طرفین می توانند با تراضی یکدیگر این میزان را کمتر تعیین کنند .

توقیف مال

با توجه به قانون اجرای احکام مدنی و همچنین قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اصولاً اموال و دارایی های شخص مدیون به استثنای مستثنیات دین ، در ازای دیون افراد  قابل توقیف و بازداشت می باشد .

وکیل پیش فروش ساختمان در اصفهان
وکیل پیش فروش ساختمان در اصفهان

با  حمایتی که قانون گذار  از پیش خریدار اعمال کرده است ، مالی که مورد معامله پیش فروش قرار گرفته و در واقع پیش فروش شده است و همچنین بهایی که در برابر آن دریافت شده است به ازای دیون  پیش فروشنده به نفع طلبکاران او و هم چنین به نفع پیش فروشنده ، قابل توقیف و یا تامین نخواهد بود تا زمانی که مال پیش فروش شده به طور رسمی به پیش خریدار منتقل شود .

با توجه به مقررات  و قواعد خاص و پیچیده‌ای که بر این گونه معاملات حاکم است توصیه  می شود ،  افراد قبل از امضای قرارداد ، حتماً متن قرارداد را به یک وکیل متخصص در این رابطه نشان داده و نظر او را در این رابطه جویا شوند تا از  زیان های احتمالی در آینده و تضرر در این گونه  معاملات  ، مصون بمانند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *