وکیل فحاشی و توهین در شیراز

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0917-439-37-54)

[aparat id=’6DwqT’]

جرم توهین بر اساس ماده  ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی به این ترتیب تبیین شده است که توهین به افراد از قبیل فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک اگر سبب حد قذف نباشد جزای نقدی درجه ۶ خواهد داشت.

تفاوت فحش و توهین

فحاشی از جمله مصادیق توهین خواهد بود. توهین  دایره گسترده تر و شمولیت بیشتری نسبت به فحاشی دارد و هر رفتاری که  فحاشی باشد با چشم پوشی از این که به چه شکلی اتفاق افتاده است، توهین خواهد بود.

وکیل توهین در شیراز
وکیل توهین در شیراز

مفهوم توهین

جرم توهین  اعم از جرم فحاشی می باشد و جرم توهین با رفتار و کردار و حرکات فیزیکی مثل تف کردن بر روی دیگران اتفاق می‌افتد. اما باید عمل انجام شده توهین آمیز باشد.

توهین آمیز بودن یک رفتار بستگی به آن مکان دارد و قاضی با در نظر گرفتن عرف محل مشخص می‌کند که آیا رفتار انجام شده توهین آمیز بوده یا نه. نکته قابل توجه این که فرد قصد توهین و سوء نیت فحاشی و توهین را دارد یا نه. این موضوع هم شرط دیگری برای تحقق جرم توهین و فحاشی می باشد. پس به طور خلاصه باید گفت برای این که جرم توهین محقق شود دو شرط باید محرز گردد:

یکی قصد و نیت توهین و ضرر زدن به دیگران با این رفتار و دیگری آن که عمل توهین آمیز محقق شود و این سوء نیت در شخص وجود داشته باشد.

توهین از جمله جرایم مطلق می باشد. یعنی نیاز به وقوع نتیجه ندارد و کافیست عمل مجرمانه توهین به شکل امری انجام شود .در نتیجه جرم محقق شده است.

مجازات توهین

با توجه به قانون کاهش مجازات های تعزیری که در سال ۹۹ تصویب شده است ، مجازات توهین مجازات نقدی درجه ۶ می باشد.

مجازات تعزیری درجه 6 عبارت است از:

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال

– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

انواع توهین و فحاشی در شیراز

توهین مشدد

جرم توهین قابل تقسیم به دو بخش توهین ساده و مشدد می باشد. توهین ساده تعریفی است که در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی از آن ارائه شده است. اما توهین مشدد ، آن دسته از توهین‌هایی می باشد که با توجه به شخصی که به آن توهین می‌شود، قانونگذار مجازات آن را سنگین تر وضع کرده است.

درست مانند توهین به کارکنان دولت در هنگام انجام تکالیف یا توهین به مقام معظم رهبری، توهین به تقدسات اسلامی و توهین به مقامات سیاسی خارجی. نکته قابل توجه این که فرضا توهین به  مقدسات اسلامی در فضای مجازی یک توهین مشدد خواهد بود و بر اساس ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی هرکس به مقدسات اسلام یا هر یک از انبیا اعظام یا ائمه طاهرین و یا حضرت صدیقه طاهره توهین کند، اگر شامل حکم ساب النبی باشد، اعدام می گردد و الا به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.  در مقاله توهین به مقدسات در این باره به طور کامل توضیح داده شده است.

وکیل توهین در شیراز
وکیل توهین در شیراز

توهین و فحاشی ناموسی

کلمات فحاشی از حالت کلمات توهین آمیز ساده پا را فراتر گذاشته و شخص الفاظی را به کار می‌برد که ناموس دیگران را مورد خفت و خواری قرار می دهد. این دسته از فحاشی به فحاشی ناموسی معروف است که در قانون از آن با عنوان قذف یاد می‌شود. یعنی شخصی به دیگری نسبت زنا یا لواز بدهد. قذف یا فحش ناموسی زمانی محرز می‌شود که کاملا شفاف و بی تردید باشد. نسبت دهنده  هم به مفهوم کلمه آگاهی داشته باشد و سوءنیت او نسبت دادن این لفظ باشد . البته اگر کسی که مورد قذف قرار گرفته است هم آگاه نباشد باز هم جرم محرز شده است.

مثلا اگر شخصی به شخص دیگر بگوید تو فرزند مادر خود نیستی. به مادر نسبت زناکاری داده است. که این نسبت دادن در حالتی جرم تلقی می شود که کسی که فحش را به زبان آورده است از مفهوم آن چه که می‌گوید آگاهی داشته باشد و قصد آن را داشته باشد که فحش ناموسی دهد و بر این اساس مجازات جرم قذف بر او جاری خواهد شد و دیگر الزامی بر آن نیست که کسی که مورد قذف قرار می گیرد از آن فحش و توهین آگاهی داشته باشد. جرم قذف  از دسته جرایم حدی می باشد که اگر شرایط وقوع آن محرز شود، مجازات قذف کننده ۸۰ ضربه شلاق خواهد بود.

مجازات توهین در شیراز

با توجه به قانون کاهش مجازات های تعزیری که در سال ۹۹ تصویب شده است ، مجازات توهین مجازات نقدی درجه ۶ می باشد.

مجازات تعزیری درجه 6 عبارت است از:

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال

– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

مجازات فحش ناموسی به وسیله پیامک

قبلاً هم اشاره کردیم که فحاشی ناموسی جرم تلقی می شود. حتی اگر به شکل پیامکی محرز شود. بر اساس تبصره ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی قذف مضافا با نوشتن هر چند به شکل الکترونیکی باشد، هم محرز می گردد. پس مجازات فحاشی ناموسی در حالتی که به صورت قذف باشد هتک  حیثیت تلقی شده و موجب هشتاد ضربه شلاق خواهد بود وگرنه توهین است و مجازات توهین را شامل می‌شود.

مجازات فحاشی تلفنی

بر اساس ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، اگر کسی از طریق تلفن یا دستگاه مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، مضاف بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس یک تا ۶ ماه محکوم خواهد شد. پس بر اساس این ماده شخصی که از تلفن برای توهین و فحاشی نسبت به دیگران استفاده می نماید، مضاف بر جرمی که در این ماده تعریف شده است، به مجازات خاص مخابرات نیز محکوم خواهد شد.

مجازات فحاشی در درب منزل

بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی اگر کسی در درب منزل شخصی دیگر شروع به فحاشی و هتک حیثیت کند، اگر باعث قذف باشد هشتاد ضربه شلاق محکومیت دارد. وگرنه اگر فقط شامل توهین و فحاشی باشد، جزای نقدی درجه ۶ را در بر می‌گیرد. پس بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مجازات فحاشی درب منزل و هتک حرمت هم تعیین می شود.

توهین و فحاشی در فضای مجازی

توهین و فحاشی در فضای مجازی به مفهوم آن است که شخصی در حوزه اینترنتی با استفاده از شبکه های مجازی مثل واتساپ و تلگرام و اینستاگرام مبادرت به توهین و فحاشی نسبت به شخص دیگر کند. که در این حالت شخص اگر که سایر شرایط جرم‌ توهین هم فراهم شود مجرم تلقی شده و به مجازات توهین که در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، محکوم می گردد.

وکیل توهین در شیراز
وکیل توهین در شیراز

 تفاوت تهدید به بردن آبرو و فحاشی و توهین و تهمت و افترا و قذف

جرایم در عمل با جزئیات ریزی از هم متمایز می شوند و شناخت آن ها به شکل دقیق نیازمند دانش حقوقی  و وکیل متخصص در جرم توهین و فحاشی در شیراز می باشد. فحاشی و توهین از دسته جرایم تعزیری هستند که در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی به آن ها اشاره شده است. بر اساس این ماده گفته شده توهین به اشخاص از قبیل فحاشی استفاده از الفاظ رکیک اگر سبب حد قذف نباشد، جزای نقدی درجه ۶ را به دنبال دارد.

اما در تعریف تهمت و افترا باید بگوییم شخصی جرمی را به شخص دیگر نسبت می‌دهد. مثلاً اگر فردی به یک نفر دیگر بگوید تو سارق هستی. بر اساس ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی اگر کسی از طریق برگه های چاپی و خطی در روزنامه و نشریات و سخنرانی در مجامع یا به هر شکل دیگری موضوعی را به شخصی نسبت دهد و به به طور صریح هم  نسبت دهد یا ان را منتشر کند  طوری که بر اساس قانون آن امر جرم باشد و قادر نباشد صحت آن را با اسناد و مدارک به اثبات برساند، جز در موضوعاتی که سبب حد می باشد به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

در تعریف قذف هم باید بگویم که یک جرم است که مفهوم زنا و لواط را به شخص دیگری نسبت می دهد که در جامعه آن را عموماً فحش ناموسی می‌گویند.

تهدید به آبروریزی هم  جرم تهدید تلقی می‌شود و این جرم بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. که اگر کسی شخص دیگری را به هر شکلی تهدید به قتل یا آسیب های نفسی و شرفی و مالی یا به افشا سری نسبت به خود یا اقوام او کند چه بسا به واسطه عدم درخواست مبلغ یا مال یا درخواست انجام کاری یا ترک عمل باشد یا نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و حبس از ۲ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.

شرایط تحقق توهین در شیراز

1- به منظور تحقق جرم توهین باید رفتار ارتکابی توهین آمیز باشد. حال این رفتار می تواند به شکل گفتاری و استعمال الفاظ رکیک و فحاشی باشد یا به شکل کرداری مثل پرت کردن شخصی بر زمین باشد. براین اساس رعایت نکردن ادب و معاشرت و نزاکت توهین تلقی نمی شود و شامل مجازات نیست. مثلاً اگر کسی جواب سلام کسی دیگر را ندارد یا سکوت کرد  و یا ادابش را رعایت نکند این فقط بی‌ادبی تلقی می‌شود و جرم نیست و برای آن مجازات تعیین نشده است.

2- مشخص بودن مخاطب از جمله شرایط تحقق جرم توهین است. یعنی مخاطب توهین باید یک شخص معلوم و معین باشد. مثلاً اگر کسی به همه جامعه مهندسین یا وکلا توهین کند این جرم تلقی نمی‌شود. مثلا خواننده ای که همه زنان را مخاطب یک توهین قرار می دهد از نظر جرم‌ توهین قابلیت تعقیب را نخواهد داشت.

3- زنده بودن مخاطب، مخاطب توهین باید زنده باشد و توهین به مردگان فقط در صورتی شامل جرم توهین می‌شود که مقصود و هدف از توهین، توهین به بازماندگان میت باشد.

وکیل توهین در شیراز
وکیل توهین در شیراز

4- حضوری یا علنی بودن توهین از دیگر شرایط احقاق جرم‌ توهین است. یعنی الزامی نیست که عمل توهین به شکل علنی در یک محل عمومی انجام شود. جز  در یک مورد خاص و آن هم توهین به رئیس و نماینده سیاسی کشور خارجی است که باید در یک مکان عمومی به شکل علنی انجام شود . بنابراین حضور شخص مخاطب برای احقاق جرم توهین ضرورت ندارد.

5- صراحت داشتن توهین از دیگر شرایط تحقق جرم توهین می باشد. یعنی باید با الفاظ و حرکات و رفتاری صورت گیرد که از نظر عرف جامعه آن را صراحتاً دلیل بر توهین تلقی کنند. نه این که به صورت مخفیانه در لفافه توهین انجام شود و با تفسیر و آن بتوان به توهین رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *