وکیل انحصار وراثت در اصفهان

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09174393754)

[aparat id=’htAEWFX1′]

به گفته وکیل ارث در شیراز: گواهی انحصار وراثت گواهی است که به واسطه ی آن وراث و سهم الارث متوفی تعیین خواهد شد .

علت صدور گواهی :

برای آنکه وراث متوفی بتوانند اموال و دارایی به جا مانده از متوفی را ( ترکه ی متوفی  ) به فروش برسانند و یا به شخص دیگری متنقل کنند ، باید لزوما گواهی انحصار وراثت  را در دست داشته باشند .

علاوه بر مطلب فوق ، برای آن که بتوان امور مربوط به متوفی و اموال او را پیگیری نمود ، داشتن گواهی انحصار وراثت در هر یک از مراجع و ادارات دولتی برای شخص مراجعه کننده الزامی می باشد ، در غیر این صورت به درخواست مراجعه کننده برای هر امری ، اثری مترتب نخواهد شد .

وکیل انحصار وراثت در اصفهان
وکیل انحصار وراثت در اصفهان

درخواست صدور گواهی :

متقاضی صدور گواهی انحصار وراثت ، باید با پرداخت هزینه دادرسی لازم درخواست خود را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برساند .

مرجع صالح  :

به موجب قانون شورای حل اختلاف مصوب  ۱۳۹۴ ، مرجع صالح برای رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت ، شورای حل اختلاف موجود در محل آخرین اقامت متوفی می باشد .به گفته وکیل در شیراز درسایت دادیار در ادامه با انواع گواهی انحصار وراثت و بررسی تخصصی هر یک از انها پرداخته ایم. با ما همراه باشید.

انواع گواهی انحصار وراثت :

گواهی انحصار وراثت نامحدود؛

در صورتی که ترکه متوفی بیش از پانصد میلیون ریال باشد گواهی انحصار وراثت نامحدود صادر خواهد شد . معمولا ترکه متوفی بیش از پانصد میلیون ریال است مخصوصا در حوزه املاک که امروزه سر به فلک کشیده اند و شما عزیزان میتوانید در مورد انحصار وراثت و صدور گواهی آن با وکیل ملکی در شیراز یا وکیل ملکی در اصفهان نیز مشورت لازم را داشته باشید.

گواهی انحصار وراثت محدود :

اگر متوفی انواع و ترکی نداشته باشد و یا آنکه میزان ترکه متوفی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال نباشد در این صورت گواهی انحصار وراثت به صورت محدود صادر خواهد شد .

ممکن است تصور شود تنها در صورتی که متوفی دارای ترکه و دارایی باشد ، صدور گواهی انحصار وراثت لازم خواهد شد .

با توجه به این امر که پیگیری امور اداری و سایر امور قانونی مرتبط با متوفی ، نیاز به گواهی انحصار وراثت دارد ، در این صورت صدور گواهی انحصار وراثت برای متوفی که فاقد دارایی و ترکه است نیز وجیهه می نماید .

روند رسیدگی گواهی انحصار وراثت:

در صورتی که گواهی انحصار وراثت به صورت محدود صادر شود ، بدون نیاز به انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و یا محلی ، شورای حل اختلاف با توجه به اسناد و مدارک موجود ، اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور گواهی انحصار وراثت خواهد نمود . اما اگر گواهی انحصار وراثت به صورت نامحدود صادر شود ، ابتدا لازم است که شورای حل اختلاف در یک نوبت ، درخواست متقاضی را مبنی بر صدور گواهی انحصار وراثت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا محلی آگهی کند .

پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی ، در صورتی که اعتراضی نسبت به این امر صورت نگرفته باشد ، شورای حل اختلاف با بررسی تقاضا و مدارک موجود ، اقدام به صدور گواهی انحصار وراثت خواهد نمود .

اگر در طی این مدت اعتراضی نسبت به این درخواست انجام گیرد ، مرجع صالح در طی تشکیل  جلسه‌ ای ،  به اظهارات و مدارک هر دو طرف  رسیدگی کرده و رای لازم را صادر خواهد کرد . رای صادره ، قابل تجدید نظر خواهد بود .

اگر گواهی انحصار وراثت به صورت محدود صادر شود ، روند صدور گواهی به طور معمول ده روز زمان  خواهد برد و اگر گواهی انحصار وراثت به صورت نامحدود صادر شود ، در این صورت ۴۰ روز برای صدور این گواهی زمان لازم است .

وکیل انحصار وراثت در اصفهان
وکیل انحصار وراثت در اصفهان

اعتراض به گواهی انحصار وراثت:

رای صادر شده ،  قابلیت تجدید نظر خواهی را دارد .

ممکن است دادستان شخصی را فاقد وارث تشخیص دهد ؛ اگر نسبت به این شخص ، صدور گواهی انحصار وراثت تقاضا شود و دادستان این درخواست را بدون وجه و بی اساس بداند ، در این صورت دادستان  حق خواهد داشت که نسبت به این امر اعتراض کند.

مرجع صالح به اعتراض دادستان رسیدگی خواهد کرد و رای مقتضی را صادر می ‌کند . رای صادر شده توسط دادستان قابل تجدید نظر و فرجام است .

مدارک لازم جهت گواهی انحصار وراثت:

عدم وجود مدارک لازم  :

در صورتی که به هر علت هر یک از مدارک فوق ، در دست متقاضی صدور گواهی انحصار وراثت نباشد ، در این صورت متقاضی این امر درخواست خود را در مرجع صالح مطرح می ‌کند و فقدان هر یک از این مدارک مانع صدور گواهی انحصار وراثت نخواهد بود .

شورای حل اختلاف در صورتی که متقاضی صدور گواهی انحصار وراثت ، مدارک لازم را در دست نداشته باشد ، موظف است که از اداره ثبت احوال استعلام لازم را بگیرد و پس از آن اقدام به صدور گواهی انحصار وراثت خواهد کرد .

به طور مثال ، ممکن است برخی از وراث در خارج از کشور اقامت داشته و از ارسال شناسنامه خود برای صدور گواهی انحصار وراثت امتناع کنند ؛ در این صورت این امر نمی تواند  در صدور گواهی انحصار وراثت اختلالی ایجاد نماید زیرا شورای حل اختلاف با استعلام از  اداره ثبت احوال ، وراثت شخص را احراز خواهد کرد .

وکیل انحصار وراثت در اصفهان
وکیل انحصار وراثت در اصفهان

درخواست کنندگان صدور گواهی :

همان طور که گفتیم ، برای آن که بتوانیم ترکه متوفی را به فروش برسانیم ، باید لزوما گواهی انحصار وراثت را دریافت کرده باشیم .

طلب طلبکاران متوفی ، از محل ترکه او پرداخت خواهد شد فلذا هر یک از طلبکاران متوفی می ‌توانند صدور گواهی انحصار وراثت را درخواست کرده و پس از آن ، برای وصول طلب خود ، اقدامات لازم را در خصوص فروش اموال متوفی انجام دهند .

مهریه ی همسر متوفی :

وکیل مهریه در شیراز در مورد مهریه همسر متوفی توضیح داد:طلب همسر متوفی ، اعم از دائم یا موقت ، از متوفی بابت مهریه خود موجب خواهد شد که همسر متوفی نیز بتواند صدور گواهی انحصار وراثت را از مرجع صالح تقاضا کند حتی اگر همسر موقت متوفی باشد .

وراث متوفی  :

وراث  متوفی ، در قانون مدنی به تبعیت از فقه اسلامی ، به سه طبقه تقسیم می شوند ؛

اولین طبقه ؛ والدین متوفی و فرزاندان متوفی هستند . اگر هیچ یک از فرزندان متوفی در حین فوت متوفی ، در حال حیات نباشند در این صورت نوادگان متوفی ارث خواهند برد .

در دومین طبقه ارث ، خواهر و برادران متوفی و همچنین اجداد متوفی حضور دارند . در صورتی که هیچ یک از  خواهران و برادران متوفی در حین فوت متوفی در حال حیات نباشند ، در این صورت فرزندان آن ها جایگزین آن ها می ‌شوند .

سومین طبقه ارث ، شامل عمو و عمه متوفی و همچنین دایی و خاله متوفی می باشد .

در صورتی که هیچ کدام از  این افراد در هنگام مرگ متوفی در حال حیات نباشند ، در این صورت فرزندان آن ها به قائم مقامی از والدین خود ترکه متوفی را به ارث خواهند برد .

همسر متوفی  :

تنها در صورتی بین زوجین رابطه توارث  ایجاد خواهد شد که عقد نکاح بین زوجین ، عقد نکاح دائم باشد . در غیر این صورت بین زوجین رابطه توارثی ایجاد نمی شود .

اگر در ضمن عقد نکاح موقتی ، طرفین شرط کنند که از یکدیگر ارث ببرند ، به دلیل تعارض این شرط با قواعد آمره ی  ارث ، شرط مزبور باطل و نامشروع خواهد بود فلذا چنین شرطی بلا اثر است .

با توجه به این امر ، همسر دائم متوفی نیز می تواند صدور گواهی انحصار وراثت را از مرجع صالح درخواست کند .

وکیل انحصار وراثت در اصفهان
وکیل انحصار وراثت در اصفهان

بهترین وکیل گواهی انحصار وراثت در اصفهان:

متقاضی صدور گواهی انحصار وراثت  ، می تواند با اعطای  وکالت به یک وکیل متخصص و متبحر در امور انحصار وراثت ، می ‌تواند بدون حضور در هیچ یک از مراجع ، به مقصود خود نایل شود .

در صورتی که وکیل ، اشراف کامل نسبت به قوانین و رویه حاکم بر صدور گواهی انحصار وراثت داشته باشد ، روند رسیدگی به این درخواست گواهی انحصار وراثت به سرعت طی خواهد شد ؛ در غیر این صورت ممکن است به دلیل عدم اطلاع کافی وکیل ، صدور گواهی انحصار وراثت زمان بیشتری را به خود اختصاص دهد .

وکیل صدور گواهی حصر وراثت ، لزوماً باید از وکلای دادگستری باشد که دارای پروانه وکالت معتبر صادر شده از مراجع قانونی باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *