وکیل دیوان عدالت اداری در اصفهان

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09174393754)

دیوان عدالت اداری چیست؟

دیوان عدالت اداری  ، عالی ترین مرجع رسیدگی کننده ی اداری و در واقع تنها مرجع عمومی اداری  است .

این دیوان ، به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات مردم ، از واحد های دولتی و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای انقلابی و همچنین موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می ‌کنند تاسیس شده است .

وکیل دیوان عدالت اداری در اصفهان
وکیل دیوان عدالت اداری در اصفهان

رسیدگی در دیوان عدالت اداری

برای رسیدگی اعتراضات و شکایت در این مرجع ، باید اقدام به تنظیم دادخواست و همچنین پرداخت هزینه دادرسی کرد ‌.

در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، تمامی مسائل مربوط به تشکیلات و نحوه رسیدگی در این مرجع بررسی و تعیین شده است فلذا کسی که قصد طرح دعوا در این  مرجع رسیدگی کننده را دارد ، لزوماً باید نسبت به قوانین و مقررات حاکم بر امور رسیدگی به دعاوی و رویه قضایی حاکم بر این مرجع ، اشراف کافی داشته باشد .

اصحاب دعوا می توانند برای پیگیری پرونده خود در دیوان عدالت اداری از تخصص و سابقه یک وکیل متبحر و متخصص در امور مطرح در دیوان عدالت اداری مشورت گرفته و یا پیگیری امر دعوا را با اعطای وکالت به این وکیل ، که لزوماً باید از وکلای دادگستری باشد ، واگذار کند .

تشکیلات دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری از شعب بدوی و تجدید نظر و همچنین هیات های تخصصی و هیئت عمومی تشکیل می شود  .

شعب بدوی

رسیدگی به دعاوی  در شعب بدوی دیوان عدالت اداری با سیستم وحدت قاضی همراه است ؛ به این معنا که برای رسیدگی به دعاوی مطرح شده در هریک از شعب بدوی دیوان ، یک رئیس و یا دادرس علی البدل حضور دارد .

شعب تجدید نظر

از تمامی آرای صادر شده از شعب بدوی دیوان ، می توان تقاضای رسیدگی تجدید نظر کرد .

وکیل دیوان ادالت اداری در شیراز مینویسد: رسیدگی در شعب تجدید نظر با سیستم تعدد قاضی همراه است ؛ به این معنا که در هر شعبه تجدید نظر یک رئیس و دو عضو مستشار حضور دارد که رسمیت جلسه رسیدگی به دعوا در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری با حضور دو عضو  امکان پذیر می باشد .

هیات های تخصصی

قبل از آن که پرونده ای در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود ، لزوم باید ابتدا در هیئت های تخصصی دیوان مورد بررسی قرار گیرد .

هیات تخصصی دیوان ، متشکل از حداقل ۱۵ نفر از قضات دیوان است که برای رسمیت جلسه رسیدگی حضور دو سوم  این اعضا یعنی ده نفر از قضات دیوان کافی خواهد بود .

هیات عمومی دیوان

تشکیل هیئت عمومی دیوان به منظور رسیدگی به دعاوی در صلاحیت آن با حضور دو سوم از کل قضات دیوان ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی ای او رسمیت می یابد .

دفاتر اداری دیوان عدالت اداری

به منظور دستیابی و دسترسی آسان تر مردم به خدمات ارائه شده توسط دیوان عدالت اداری ، در هر یک از مراکز استان ها در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور  دفاتری به عنوان دفاتر اداری دیوان عدالت اداری تاسیس شده است که این دفاتر به وظایف زیر عمل می ‌کنند :

علت تاسیس این دفاتر این است که دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است و برای دسترسی آسان تر تمامی افراد کشور ، تاسیس چنین دفتری الزامی به نظر می ‌رسید تا افراد بتوانند راحت تر به احقاق حق خود بپردازند .

وکیل دیوان عدالت اداری در اصفهان
وکیل دیوان عدالت اداری در اصفهان

صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری

شعب دیوان به شکایات و اعتراضات مردم و اشخاص حقوقی زیر رسیدگی می کند :

اعتراض به اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی همچون سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی ، وزارت خانه ها ، سازمان تامین اجتماعی ، شهرداری ها و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن ها

شکایت از تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای دولتی از حیث وظایف آن ها

رسیدگی به آرا و تصمیمات قطعی شده مراجع اداری مانند کمیسیون های مالیاتی ، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از حیث تخلف از قوانین و مقررات

رسیدگی به شکایات قضات و سایر مستخدمان واحد ها و موسسات دولتی و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی آن ها

دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت واحدهای دولتی از یکدیگر و همچنین شکایت از این واحدها نسبت به اموری که در واقع ناشی از اعمال تصدی دولت است ، صالح به رسیدگی نخواهد بود به طور مثال دعاوی مطرح شده از سوی مردم علیه شهرداری نسبت به قرارداد منعقد شده بین شاکی و شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری نخواهد بود و شاکی باید این دعوا را در محاکم عمومی مطرح کند .

حل اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت و مراجع قضایی

ممکن است بین مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری در خصوص داشتن صلاحیت نسبت به یک دعوا اختلافی ایجاد شود . در این صورت حل اختلاف با دیوان عالی کشور خواهد بود.

اگر  بین دیوان عدالت اداری و سایر مراجع غیر قضایی اداری تولید اختلاف در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعوا شود ، با توجه به این امر که دیوان عدالت اداری عالی ترین مرجع اداری است در این صورت نظر دیوان برای مرجع اداری لازم الاتباع خواهد بود .

روند رسیدگی به دعاوی در دیوان عدالت اداری

برای شروع رسیدگی به دعاوی در شعب دیوان عدالت اداری لزوماً باید دادخواستی در خصوص شکایت مورد نظر تنظیم شده و شاکی هزینه دادرسی را بپردازد .

شرایط تنظیم دادخواست در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که شاکی برای تنظیم دادخواست به خود ملزم به رعایت این شرایط خواهد بود .

اگر شاکی از رعایت این شرایط امتناع و تخلف کند ، در این صورت با ضمانت اجرای صدور قرار رفع نقص از سوی مدیر دفتر شعبه مواجه خواهد بود .

اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مبنی بر رفع نقص از دادخواست ، اقدام به اصلاح دادخواست ننماید در این صورت با قرار مدیر دفتر شعبه دادخواست رد خواهد شد .

با توجه به این امر توصیه می شود افراد به منظور تنظیم دادخواست و جلوگیری از اطاله دادرسی برای رفع نقص از دادخواست به وکیلی متخصص و عالم نسبت به مقررات موجود مراجعه کرده و انجام این امر را به وکیل واگذار نماید.البته شما عزیزان میتوانید در مورد اخطاریه های رفع نقص با وکیل در شیراز نیز مشورت لازم را داشته باشید چرا که همانطور که عرض کردیم مشورت با یک وکیل با تجربه میتواند به شما کمک شایانی کند.

وکیل دیوان عدالت اداری در اصفهان
وکیل دیوان عدالت اداری در اصفهان

 دستور موقت

صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری قاعده ای  متفاوت با قانون آیین دادرسی مدنی دارد .

در دیوان عدالت اداری در صورتی که شاکی از دیوان ضمن دادخواست و یا در حین رسیدگی به دعوا صدور دستور موقت را تقاضا کند ، در این صورت اگر امر راجع به مسئله ای باشد که جبران آن غیر ممکن و یا مشکل است دیوان اقدام به صدور دستور موقت خواهد کرد .

در صورتی که دستور موقت از شعب بدوی دیوان صادر شده باشد نیازی به تایید مرجع ثالث نیست اما اگر دستور موقت از شعب تجدیدنظر دیوان صادر شده باشد این امر منوط به  تایید رئیس دیوان عدالت اداری خواهد بود .

صلاحیت هیات های دیوان

درخواست ابطال مصوبات و ایین نامه ها بدون پرداخت هزینه دادرسی انجام می گیرد .

برای چنین درخواستی از دیوان ، ذینفع بودن متقاضی نیازی نیست و این درخواست از جانب رئیس دیوان به دفتر هیئت عمومی ارجاع خواهد شد .

دیوان نسبت به اعتراضات از تصمیمات قضایی قوه قضاییه آیین نامه ها ، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و همچنین تصمیمات شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجمع خبرگان و شورای امنیت ملی صلاحیت نخواهد داشت و نمی توان  از آرای صادره از  مراجع قضایی و دادگاه ها در دیوان شکایات و اعتراضات خود را مطرح  کرد .

اثر ابطال مصوبات

اصولاً در صورتی که دیوان مصوبه ای را ابطال می کند اثر این تصمیم دیوان از زمان صدور رای خواهد بود مگر آن که ابطال مصوبات و آیین نامه ها به علت تعارض با موازین شرعی صورت گرفته باشد ؛ در این صورت اثر ابطال مصوبه از زمان تصویب آن خواهد بود .

ممکن است دیوان به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص اثر ابطال مصوبه را به زمان تصویب آن  گسترش دهد .

وکیل دیوان عدالت اداری در اصفهان
وکیل دیوان عدالت اداری در اصفهان

صدور رای وحدت رویه

در صورتی که در یک موضوع مشابه آرای متفاوت و متعارضی از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد ، در این صورت هیئت عمومی دیوان اقدام به صدور رای وحدت رویه و حل اختلاف از این طریق خواهد کرد .

این رای برای سایر مراجع اداری و شعب دیوان  در موضوع مشابه لازم الاتباع است .

اگر در یک موضوع مشابه از دو یا چند شعبه دیوان ، رای مشابه صادر شود در این صورت هیئت عمومی دیوان می تواند با بررسی آرای صادر شده و احراز صحت آن اقدام به صدور رای ایجاد رویه کند .

در این صورت سایر شعب دیوان اگر موضوعی مشابه این امر به آنها ارجاع شود در این صورت موظف تبعیت از رای ایجاد رویه خواهند بود و این امر در جهت تسریع رسیدگی به پرونده صورت گرفته است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *