وکیل جرم کلاهبرداری در بندرعباس

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(09174393754)

[aparat id=’Sgvul’]

کلاهبرداری چیست؟

یکی از جرایمی که اقشار مختلف جامعه را تهدید می نماید و حداقل یک بار در هر شخص سبب از دست رفتن مال یا در معرض آن قرار گرفته می باشد جرم کلاهبرداری است.

در جرم کلاهبرداری شخصیت کلاهبردار نقش اساسی در اتفاق افتادن جرم دارد یعنی چنانچه مهارت سخنوری فریب و حیله کلاهبردار نباشد فرد هیچ موقع متحمل ضرر و زیان و از دست رفتن مال خود نمی شود پس با این وجود در کلاهبرداری مال باخته با استفاده از فریب کلاهبردار بگونه ای گول می خورد و  اغفال می شود و مال خود را کاملاً با اختیار و رضایت دودستی تحویل کلاهبردار می کند و در این جا هیچ اجبار و اکراهی برای گرفتن مال در کار نبوده است.

وکیل کلاهبرداری در بندرعباس
وکیل کلاهبرداری در بندرعباس

برای به وجود آمدن جرم کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه به‌منظور فریب مال باخته اهمیت دارد و به بیان دیگر کلاهبردار بایستی مرتکب مانور متقلبانه گردد  به گونه‌ای کلاهبرداری به منظور بردن مال دیگری از راه توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه می باشد.

لازم به ذکر است که همین مشخصه مانور متقلبانه است که تشخیص دادن جرم کلاهبرداری را سخت می‌کند به این خاطر که بیشتر مردم این طرز تفکر را دارند که فردی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده مال او را برده است کلاهبردار حساب می شود اما باید گفت که صرف گفتن یک دروغ ساده نمی تواند جزو منافع متقلبانه تلقی گردد.

مقید بودن جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است پس شرط تحقق آن اصول نتیجه خاص که همان بردن مال دیگری است می باشد.

و باید گفت که بردن مال دیگری هم موجب به وجود آمدن دو مصداق است که عبارتند از وارد شدن ضرر مالی به شخص قربانی و انتفاع و بهره وری مالی کلاهبردار یا فرد مورد نظر وی

همچنین باید گفته شود که جرم کلاهبرداری از تنوع زیادی برخوردار است و در قالب های گوناگونی انجام می شود اما باز بیشتر این موارد کلاهبرداری مربوط به معاملات است.

ارکان جرم کلاهبرداری

توسل نمودن به عملیات متقلبانه به وسیله مرتکب

قربانی بودن فرد

فریب خوردن قربانی

تقدم توسل به عملیات متقلبانه بر فریب قربانی

برده شدن و یا انتقال مال قربانی با رضایت وی

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

برای تشکیل جرم کلاهبرداری نسبت دیگر جرایم سه عنصر مهم قانونی مادی و معنوی را نیاز داریم.

عنصر قانونی کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا/ اختلاس/ کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذر سال شصت و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه دو تبصره آن می باشد.

وکیل کلاهبرداری در بندرعباس
وکیل کلاهبرداری در بندرعباس

عنصر مادی کلاهبرداری

رفتار مادی:

رفتار مجرمانه در جرم کلاهبرداری به شکل فعل می باشد پس با این حساب ترک فعل حتی اگر با سوء نیت باشد عنصر مادی جرم کلاهبرداری حساب نمی‌گردد مثلاً فردی با کمک وسایل متقلبانه ای خود را شخصی با نفوذ در مرجع خاصی معرفی می کند و سبب ضرری به فرد بزه‌ دیده می گردد و مبلغی پول را از او می گیرد در حالتی که به هیچ عنوان چنین شخصیتی نداشته و با فعلی مثبت مرتکب کلاهبرداری شود و با فریب پولی به دست آورده است.

اوضاع و احوال و شرایط لازم برای به وجود آمدن جرم کلاهبرداری منوط به سه شرط می باشد

تقلبی بودن وسایلی که کلاهبردار از آن ها برای فریب دیگران استفاده می کند.

فریب خوردن قربانی با این شرط که او از متقلبانه بودن وسایل بی خبر باشد.

مال برده شده متعلق به دیگران باشد.

در جرم کلاهبرداری متقلبانه محسوب شدن وسایلی که مجرم از آن ها به منظور بردن مال استفاده می کند بسیار مهم می باشد. همچنین اتفاق افتادن این جرم وابسته به برخی صحنه سازی ها و مانورهای متقلبانه می باشد ثابت شدن توسل متهم به وسایل و این صحنه سازی های متقلبانه توسط دادستان و دادسرا انجام می شود. وجود یک رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل متقلبانه با اغفال قربانی و بردن ما ل یک شرط مهم برای به وجود آمدن جرم کلاهبرداری می باشد.

عنصر روانی کلاهبرداری

و اما آخر برای به وجود آمدن جرم کلاهبرداری عنصر روانی میباشد از عنصر روانی به عنوان سوء نیت هم یاد می شود همان طور که می دانید سوءنیت بر دو نوع سوء نیت عام و سوء نیت خاص می باشد سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری این مورد است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی مذکور را دارا باشد یعنی به این منظور که در توسل به وسایل متقلبانه به نوعی عامد باشد.

سوء نیت خاص هم به منظور داشتن قصد بردن مال غیر از طرف مرتکب می باشد.

تفاوت جرم کلاهبرداری و جرم خیانت در امانت

جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت با یک دیگر تفاوت دارند اما در بعضی اوقات به شکل اشتباهی به جای هم دیگر به کار گرفته می‌شوند در اینجا می خواهیم که تفاوت های این دو جرم را بگوییم.

نخستین تفاوت بین کلاهبرداری و خیانت در امانت این موضوع می باشد که در خصوص جرم کلاهبرداری کلاهبردار به صورت آگاهانه اقدام به فریب و اغفال شخص دیگری می کند که در این کار هم کاملاً عمد دارد ولی در خیانت در امانت فریبی در میان وجود ندارد و امانت گذار با دست خودش مالی را در اختیار فرد امانت دار می گذارد.

دومین تفاوت خیانت در امانت و کلاهبرداری در پس اغفال و فریب است گرفتن مال شخصی دیگر است است تا از آن سود محقق گردد اما در خیانت در امانت این که مالی به دیگری سپرده شود به شکل اختیاری می باشد و سبب تشکیل جرم نمی گردد.

در جرم کلاهبرداری صرف این که با اغفال و فریب مالی از فرد دیگر گرفته شود تا از آن سود حاصل گردد جرم محقق می گردد اما در جرم خیانت در امانت گرفتن مال سبب اتفاق افتادن جرم نمی گردد و بایستی کارهای دیگری مثل عدم استرداد مال در حالت درخواست امانت گذار و یا گم کردن و استفاده کردن از مال اتفاق بیفتد.

و لازم به ذکر است که مجازات کلاهبرداری و خیانت در امانت کاملاً به شکل مجزا می باشد و باید گفت که مجازات کلاهبرداری خیلی سخت تر و سنگین تر از مجازات خیانت در امانت بیان شده است.

وکیل کلاهبرداری در بندرعباس
وکیل کلاهبرداری در بندرعباس

کلاهبرداری در معامله

چنانچه فردی مالی که متعلق به فرد دیگر است را بفروشد این عمل نوعی جرم و متقابلاً دارای مجازات است و اگر خریدار نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشد مرتکب جرم کلاهبرداری می شود و اگر اشخاص به منظور بردن مال دیگری با هم تبانی کنند این عمل هم جرم محسوب می‌شود و مستوجب مجازات می‌باشد.

گذشت شاکی در جرم کلاهبرداری

بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرم کلاهبرداری در حالتی که مبلغ کلاهبرداری تا مقدار صد میلیون تومان باشد یک جرم قابل گذشت می باشد و در حالت گذشت شاکی تعقیب و تحقیق و اجرای مجازات متوقف می گردد اما چنانچه مبلغ بیشتر از این میزان باشد قابل گذشت نمی باشد. همانطور که مستحضر هستید کلاهبرداری یکی از جرایم کیفری است و بهتر است در مورد بحث رضایت در حقوق کیفری بیشتر بدانید تا بتوانید به درستی تصمیم گیری نمایید.

تخفیف و تعلیق در جرم کلاهبرداری

مجازات جرم کلاهبرداری با نظر بر ماده هفت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری  در حالت وجود داشتن شرایط گفته شده قانونی قابلیت تعلیق دارد و همچنین مجازات جرم کلاهبرداری بر اساس تبصره یک قانون تشدید در حالت وجود جهات مخففه قابلیت تخفیف تا حداقل مجازات کلاهبرداری میباشد.شایان به ذکر است که در مورد بحث تخفیف مجازات میتوانید با یک وکیل مجرب مشورت نمایید.

مجازات کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری به خاطر اهمیت آن و تعداد زیاد مال باختگان و کلاهبرداران دارای یک قانون خاص و ویژه ای می باشد که به وسیله قانون گذار در سال هفتاد و شش به تصویب رسید. برای اطلاعات بیشتر در مورد بحث مجازات کلاه برداری میتوانید با استفاده از مشاوره با وکیل در شیراز مشکل و بحث خود را حل کرده و مورد بررسی قرار  دهید.

این قانون گفته شده است که اگر کلاهبردار خود را مامور دولت و یا وابسته به دولت و بانک‌ها و نهادهای عمومی همانند شهرداری معرفی گرداند یا خود را کارمند دولت و ارگان ها و نهادهای عمومی مرتکب جرم شود و یا این که در خصوص کلاهبرداری تبلیغاتی در رادیو/ روزنامه/ مجله و تلویزیون شود به حبس از دو تا ده سال و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداختن جریمه نقدی معادل مبلغی که کلاهبرداری کرده است گرفتار می شود.

ولی اگر کلاهبردار از عناوین مذکور استفاده نکرده باشد یا این که کارمند دولت نباشد به حبس از یک تا هفت سال و جزای نقدی معادل مال برده شده محکوم می گردد.

همچنین شایان ذکر است که در هر مورد مذکور فرد وظیفه رد مال به مال باخته آن را دارد.

وکیل کلاهبرداری در بندرعباس
وکیل کلاهبرداری در بندرعباس

بهترین وکیل کلاهبرداری در بندرعباس

وکیل کلاهبرداری باید کاملاً به جرایم کیفری مسلط باشد و تخصص خود را در خصوص پرونده کلاهبرداری قرار دارد او می تواند با تنظیم نمودن لایحه های بر اساس قانون جدید کاهش مجازات اعلام کاهش مجازات حبس را از دادیار محترم اجرای احکام برای موکل خود تقاضا کند.

وکیل کیفری کلاهبرداری بایستی که تمامی جزئیات و ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری را شناسایی کند و با پذیرفتن پرونده های گوناگون در حیطه کلاهبرداری دارای تجربه کافی در این زمینه شده باشد. بهترین وکیل کلاهبرداری فردی می باشد که با دارا بودن تجربیات مکفی در خصوص دعاوی کلاهبرداری و بر نظر به گفته های شاکی و متهم دفاعیات مطلوب را ارائه دهد د و رای را به نفع موکل خود دریافت نماید.

حق الوکاله وکیل در جرم کلاهبرداری وابسته به مرحله رسیدگی/ شاکی/ و یا متهم بودن با هم فرق دارد و متغیر می باشد.

همچنین شما خوانندگان می توانید به منظور اطلاعات بیشتر در خصوص کلاهبرداری و یا مشاوره از وکیل متخصص کلاهبرداری با ما به صورت بیست و چهار ساعته آنلاین و تلفنی در ارتباط  باشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *