وکیل در نوراباد ممسنی

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0917-439-37-54)

به درخواست مخاطبین عزیز ار وکیل در نوراباد ممسنی تقاضا کردیم در مورد تصرف عدوانی توضیح دهد:

وکیل در نوراباد ممسنی در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

انواع تصرف عدوانی چیست ؟

تصرف عدوانی کیفری و تصرف عدوانی حقوقی؛ که هر کدام از آنها دارای شرایط خاصی هستند که اگر تحت عنوان یکی اعلام دعوی کنید نمی توانید آن را تغییر دهید.

وکیل در نوراباد ممسنی
وکیل در نوراباد ممسنی

منظور از تصرف عدوانی کیفری چیست؟

تصرف عدوانی کیفری به معنای تصرف مالی که متعلق به شخص دیگری است آن هم با اطلاع از اینکه مال متعلق به شخص دیگری می باشد به لحاظ قانونی تصرف عدوانی کیفری جرم محسوب می‌شود و در صورت اثبات جرم شخص از یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. این نوع تصرف برای اموال غیر منقول اطلاق می گردد در تصرف عدوانی کیفری شخص باید مالکیت مال غیر منقول را اثبات کند .

تصرف عدوانی حقوقی به چه صورت انجام می پذیرد؟

تصرف عدوانی حقوقی شباهت‌های بسیار و تفاوت های کم و مهمی با تصرف عدوانی کیفری دارد ،این

تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری:

در تصرف عدوانی حقوقی نیاز به احراز مالکیت قبلی مال نیست در حالی که طبق ماده ۶۹۰ در تصرف کیفری باید احراز مالکیت صورت پذیرد .رکن روانی یکی از مسائلی است که در تصرف تأثیرگذار است یعنی باید برای دادگاه مشخص شود که آیا متصرف می دانسته مال متعلق به غیر بوده است یا خیر؟ این موضوع یکی از تفاوت‌های مهم این دو نوع تصرف است تصرف عدوانی با تقدیم دادخواست حقوقی قابل طرح است ولی برای طرح تصرف کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی نیست و صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزایی متهم و صدور حکم رفع تصرف تصرف کافی است.

تصرف عدوانی حقوقی و کیفری: این نوع دعوا نوعی دعوای حقوقی است اما باید در نظر داشته باشید که می‌توان این دعوا را هم به صورت حقوقی و هم به شکل کیفری پیگیری کرد در دعوای حقوقی باید به دادگاه مربوطه مراجعه شود و نیازی نیست که مالکیت شما اثبات شود اما در صورتی که می خواهید به شکل کیفری اقدام کنید حتماً باید مالکیت شما اثبات شود از دیگر تفاوت‌های میان تصرف حقوقی و کیفری این است که در دعوای کیفری باید سوءنیت مجرم اثبات شود اما در دعوای حقوقی نیازی به این کار نیست.

دادخواست تصرف عدوانی تحت چه شرایطی رسیدگی میشود؟

به طور کلی خواهان باید به دادگاه های عمومی مراجعه نماید لازم نیست حتماً شما مالک ملک باشید تا بتوانید شکایت کنید ممکن است شما مستاجر باشید و موجر یا همان صاحب خانه شما متصرف عدوانی باشد .

ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز از نظر محلی دادگاه را صالح می‌داند که مال در حوزه آن قرار گرفته است حتی اگر خوانده در آن مکان اقامت نداشته باشد بنابراین دعاوی تصرف باید در دادگاه های عمومی محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود

وکیل در نوراباد ممسنی
وکیل در نوراباد ممسنی

سابقه تصرف خواهان یکی از شروط تصرف عدوانی:

باید بدانید یکی از اصلی‌ترین شروط رسیدگی به دادخواست این است که خواهان یا فردی که شکایت کرده است باید حتماً مدتی از این اموال غیر منقول استفاده کرده باشد به عنوان مثال اگر مورد پرونده یک آپارتمان باشد خواهان باید مدتی در آن اقامت کرده باشد و این مسئله مورد قبول و تایید اطرافیان نیز باشد در حقیقت باید برای دادگاه اثبات شود که این اموال غیر منقول متعلق به خواهان بوده است لازم است ارتباط بین مال  و متصرف مدتی ادامه داشته باشد تا بتوان آن را به عنوان سابقه پذیرفت یعنی این مدت به عرف وابسته است.

عدم سبق تصرف خوانده از نکات دیگری که در خیلی موارد موجب سردرگمی خواهان و خوانده می‌شود این است که قاضی تنها در شرایطی می تواند حکم دهد که خوانده حتماً بعد از تصرف خواهان اقدام به تصرف اموال غیرمنقول کرده باشد در غیر این صورت قاضی نمی‌تواند برای خوانده حکم صادر کند.

صدور حکم رفع تصرف علیه کسی جایز است که تصرف او لاحق بر تصرف خواهان باشد بر همین اساس است که خوانده باید هیچ گونه تصرف قبلی در مال موضوع دعوی نداشته باشد وگرنه او خود نیز متصرف سابق است و صدور دستور رفع تصرف علیه متصرف سابق فاقد وجه قانونی است.

وکیل در نوراباد ممسنی
وکیل در نوراباد ممسنی

دوانی بودن تصرف: احتمالاً این گزاره برای شما ساده باشد اما باید بدانید که در صورتی به در دادخواست این دعوا رسیدگی می‌شود که حتماً این تصرف به زور و ناخواسته باشد در حقیقت این مسئله باید بدون رضایت متصرف قبلی اتفاق افتاده باشد البته در قانون به چنین چیزی اشاره نشده است اما استفاده از لفظ عدوانی چنین مسئله ای را واضح و روشن ساخته است.

مال باید بدون رضایت مورد تصرف قرار گرفته باشد این شرط در مورد غصب هم وجود دارد.

غیر منقول بودن مال مورد تصرف نکته دیگری که باید بدانید این است که شرط غیر منقول بودن اموال تصرف شده بسیار مهم و شاید اولین شرط رسیدگی به این دادخواست باشد. بنابراین این دعوا شامل تصرف اموال منقول نمی شود بر اساس ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مربوط به اموال غیر منقول است و در مورد اموال منقول مدعی حق نمی‌تواند به این ماده استناد کنند.

مراحل شکایت تصرف عدوانی به چه صورت است؟

همان‌طور که تا این قسمت از مقاله متوجه شدید، تصرف عدوانی از دو حیث قابل پیگیری است. از نظر حقوقی و از منظر کیفری.

از نظر حقوقی:

ابتدا مدعی باید از ارسال اظهارنامه به طرف مقابل، درخواست رفع تصرف عدوانی را از نامبرده بخواهد و در صورت عدم انجام، با تقدیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک، الزام طرف مقابل را به رفع تصرف عدوانی تقاضا کند. دادگاه مذکور با تشکیل جلسه و دعوت از طرفین برای رسیدگی، در صورت عدم رفع مشکل با توافق و با استعلاماتی که از اداره ثبت دریافت می‌کند و در نهایت با نبودن مشکلات حقوقی و قضایی مانند معارض برای ملک، حکم به رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضعیت سابق را صادر می‌کند. البته این حکم دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه استان است که پس از قطعیت آن، توسط اجرای احکام دادگاه صادر کننده حکم قابل اجراست.‌

وکیل در نوراباد ممسنی
وکیل در نوراباد ممسنی

از منظر کیفری:

مراحل شکایت کیفری بدین صورت است که شاکی می‌تواند از طریق دادسرا، مبنی بر رفع تصرف عدوانی از طرف مقابل شکایت کند. و دادسرا نیز با اجرای پرونده به احدی از آقایان بازپرس یا دادیار، به موضوع رسیدگی می‌کنند. بازپرس یا دادیار مربوطه در جریان رسیدگی، طرف مقابل (متصرف عدوانی) را احضار، و در صورت احراز وقوع جرم برای نامبرده قرارهای کفالت یا وثیقه (با توجه به اهمیت موضوع) صادر می‌کند. پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری ارجاع و دادگاه مربوطه وقت رسیدگی را تعیین و طرفین را احضار می‌کند. در صورت عدم حصول صلح و سازش بین طرفین و کامل بودن دلایل پرونده مبادرت به صدور حکم محکومیت علیه متصرف عدوانی می‌نماید. لازم به ذکر است این حکم نیز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه استان است که پس از قطعیت، حکم صادره توسط اجرای احکام کیفری (دادسرای مربوطه) اجرا می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *