وکیل در برازجان

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0917-439-37-54)

به درخواست مخاطبین عزیز ار وکیل در برازجان تقاضا کردیم در مورد سرقت توضیح دهد:

وکیل در برازجان در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

انواع سرقت

قانون گذار ما سرقت را در انواع مختلفی بیان کرده است:

سرقت بر اساس نوع/ میزان  مجازات و هم چنین ماهیت آن  به  سرقت حدی  و سرقت تعزیری تقسیم بندی شده است:

وکیل در برازجان
وکیل در برازجان

سرقت حدی

حد  یکی از انواع مجازات است که کمیت و کیفیت آن به وسیله شرع مقدس اسلام مشخص می شود هر یک مورد از آن از قبل مشخص شده است. زمانی به وجود می آید که همه ی شرایط گفته شده در قانون را داشته باشد:

این شرایط که در ماده دویست و شصت و هشت در قانون مجازات اسلامی هم  یاد شده است عبارت است از:

1- شی مسروق  به صورت شرعی دارای مالیت باشند.

2- مال مسروق در حرز باشد.

3- سارق هتک حرز  نماید.

4- سارق مال را از حرز خارج نماید.

5- هتک حرز  و  دیگر سرقت به صورت مخفیانه باشد.

6- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

7- ارزش مال مسروق در موقع اخراج از حرز معادل با چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

8- مال مسروق از اموال دولتی و یا عمومی/ وقف عام و یا وقت بر جهات عامه نباشد.

9- سرقت در موقع قحطی انجام نشود.

10- مالک مال از سارق پیش مرجع قضایی شکایت کند.

11- مالک مال  پیش از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

12- مال مسروق پیش از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

13- مال مسروق پیش از اثبات جرم به ملکیت سارق درنیاید.

14- مال مسروق جزو اموال سرقت شده و یا اموال مغصوب شده نباشد.

مجازات و کیفر سرقت حدی

سرقت حدی دفعه ی اول:

قطع کردن چهار انگشت دست راست سارق به شکلی که انگشت شست  دست و کف دست باقی بماند.

سرقت حدی دفعه ی دوم:

قطع کردن  پای چپ سارق از پایین بر آمدگی به طوری که  نصف قدم  و بخشی از محل مسح باقی بماند.

سرقت حدی دفعه ی  سوم:

حبس ابد.

سرقت حدی  دفعه ی چهارم:

اعدام هر چند که سارق در زندان باشد.

وکیل در برازجان
وکیل در برازجان

 سرقت تعزیری

منظور از سرقت تعزیری آن نوع سرقت است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. اگر سرقت شرایط مجازات حدی را دارا نباشد با توجه به یکی از این شرایط در مورد آن مجازات اعمال خواهد شد و سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

1- چنان چه سرقت در مکان سکونت یا آماده برای سکنا یا در اطراف آن یا در اماکن عمومی مثل مسجد و حمام واقع شود.

2- چنان چه سرقت در جایی انجام شود که در آن جا پرچین یا نرده یا درخت قرار گرفته باشد و سارق آن را بشکند.

3- اگر سرقت در شب انجام شود.

4-چنان چه سارق دو نفر یا بیش از آن باشد.

5- اگر سارق در خدمت کسی بوده باشد به اصطلاح مستخدم او است و مال  صاحب کار خود را بر باید یا اموال شخص دیگری را از خانه ی فرد دیگری که همراه مخدوم به آن جا رفته بدزدد یا شاگرد یا کارگر  جایی که عموماً در آن جا کار می کرده مثل دکان کارگاه کارخانه و انبار باشد و  دزدی را انجام دهد.

6- چنان چه کسانی که هتلی را اداره می‌کنند یا مسافرخانه یا کاروانسرا و کاروان و اماکنی از این دست را مدیریت می نمایند که به مناسبت شغل خویش دارایی در اختیار دارند، همه یا بخشی از آن را سرقت کنند.

حالا اگر سرقت از نوع سرقت حدی باشد داخل در حدود الهی می باشد و احکام آن در شرع مقدس تعریف شده است و با سرقت تعزیری تفاوت دارد اما اگر سرقت مشمول شرایط سرقت حدی نباشد پس حتما سرقت تعزیری است.یکی از شدیدترین سرقت ها  سرقت تعزیری است..

شرایط سرقت تعزیری

1- اگر سرقت در موقع شب باشد

اگر یک بخشی از انجام سرقت در شب اتفاق افتاده باشد چه شروع و چه ادامه و چه آخر کار به هر حال سرقت در شب اتفاق افتاده باشد.

2- سارقین به تعداد دو  نفر یا  بیشتر باشند

یعنی به طور حداقل دو   نفر باشد به این خاطر که  موجب ترس شدیدتری گردد و خطرناکی آن سرقت را بالا ببرد.

3- یک یا چند نفر از آن ها حامل سلاح ظاهر و یا مخفی باشند.

وکیل در برازجان
وکیل در برازجان

 انواع سرقت مسلحانه

1- سرقت با سلاح از خانه

اگر یک یا چند نفر خانه ای مورد سرقت قرار دهند و دست کم یک نفر از آن ها مجهز به سلاح باشد یا اصلاً سلاحی نداشته باشند اما در هنگام سرقت در جایگاه هتک ناموس واقع شوند، به مجازات اعدام یا حبس ابد محکومیت می یابند.

در شرایطی که ساکنان یک خانه هدفشان دفاع از مال یا ناموس باشد و در این میان به قتل یا جرح یا ضرب سارقین منجر شوند، از مجازات معاف خواهند بود. ماموران در هنگام بازداشت سارقان اگر سبب قتل یا جرح یا ضربه به سارقین شوند، از مجازات معاف می شوند.

2- سرقت با سلاح از بانک یا صرافی یا طلا فروشی

چنان چه دو یا چند نفر برنامه ریزی کند و نقشه بکشند و این نقشه را از قبل تهیه کنند. با این هدف که وجه نقد یا اوراق بهادار یا طلا را از بانک یا صرافی به سرقت ببرند و حداقل یکی از سارقان مجهز به سلاح سرد یاگرم خواه ظاهری خواهر پنهانی خواه پرخواه خالی باشد، چه استفاده کند چه نکند، اگر سرقت واقع شود به حبس ابد و چنان چه مرتکب قتل شوند به اعدام محکوم می شوند. اگر بر خلاف تمایل سارقان هیچ کدام از اهداف قتل و سرقت حاصل نشود، حبس از ۵ تا ۱۰ سال در انتظار آن ها خواهد بود.

3- سرقت با سلاح به شکل جمعی در شب

هر موقع که سرقت در شب اتفاق بیفتد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشد و حداقل یک نفر از آن ها حامل سلاح مخفی و یا ظاهر باشد در حالتی که به اسم محارب صدق نکند. جزای مرتکبین یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا هفتاد و چهار  ضربه .شلاق می باشد.

سرقت آثار فرهنگی:

بر اساس قانون تعزیرات هر شخصی اشیا و لوازم و مصالح و قطعات آثار تاریخی و فرهنگی از موزه ها و نمایشگاه ها یا دیگر اماکنی که تحت نظارت دولت است دزدی کند و یا با علم به مسروقه بودن این اشیا آن ها را بخرد یا مخفی نماید  در حالتی که حدی نباشد به حبس ازیک تا پنج  سال  محکوم می شود.همانطور که مطالعه کردید هر شخصی که اشا ولوازمی را که تحت نظر دولت است را دزدی کند به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود که البته خوب است بدانید در بحث مال مسروقه درقانون مجازات اسلامی حتی اخفای مال مسروقه جرم انگاری شده است.

سرقت آب، برق، گاز، تلفن:

هر شخصی که بدون پرداخت کردن حق انشعاب مبادرت به بهره برداری غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب کند به غیر از انجام جبران خسارت به پرداخت کردن جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارد شده محکوم می شود.

سرقت از اماکن حادثه زده:

سرقت در مناطقی که موجب سیل و یا زلزله و دیگر جنگ یا آتش سوزی و یا همین طور محل تصادف انجام شده باشد مرتکب را به مجازات حق حبس از یک تا پنج سال و تا هفتاد و چهار ضربه  شلاق گرفتار می کند. به طور مثال دزدی کردن از چادر های مناطق زلزله زده.

مجازات سرقت تعزیری

سرقت تعزیری به سه دسته تقسیم می شود:
• سرقت ساده
• سرقت مخل نظم
• سرقت مشدد
الف- سرقت ساده:
عنصر قانونی سرقت ساده، ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی می باشد. سرقتی است که دارای ارکان و شرایط عمومی است و هیچیک از شرایط سرقت حدی یا سرقت مشدد را ندارد. البته اگر میزان مجازات را مبنای ساده و مشدد بودن سرقت قرار دهیم، سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی که کمترین را دارد سرقت ساده خواهد بود.
ب- سرقت مخل نظم:
ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سرقت مخل نظم را که نوعی سرقت تعزیری می باشد. «سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد می باشد و موجب اخلال در نظم با خوف شده را بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد، موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود» اطلاق این ماده شامل سرقت های تعزیری ساده و مشدد می شود.

وکیل در برازجان
وکیل در برازجان

ج- سرقت مشدد:
منظور از سرقت مشدد، هرگونه سرقتی است که مقرون به یک یا چند عامل از عوامل تشدید مجازات بوده و مجازات آن شدیدتر از مجازات سرقت ساده باشد و شرایطی را نیز داشته باشد که در قانون پیش بینی کرده است. این شرایط، حصری می باشد و نمی توان عامل دیگری غیر از عوامل پیش بینی شده در قانون را عامل تشدید مجازات قرارداد، عوامل تشدید مجازات که در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده اند که عبارتند از سرقت در شب، تعدد سارقان، سرقت مسلحانه، بالا رفتن از دیوار، شکستن حرز، استفاده از عنوان با لباس مستخدم دولت، مامور دولتی قلمداد کردن، بکاربردن کلید ساختگی، سرقت از محل مسکونی، سرقت همراه با آزار یا تهدید، سرقت از محل های عمومی، مستخدم، شاگرد و کارگر بودن سارق، سرقت به اقتضای شغل، کیف زنی یا جیب بری و امثال آن، سرقت در مناطق بحرانی، سرقت آب، برق و گاز و تلفن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *