وکیل در جم

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در بوشهر و مشاور حقوقی در بوشهر

(09174393754)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در جم تقاضا کردیم در مورد سرقت توضیح دهد:

 وکیل در جم در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است. البته شایان به ذکر است که برای اطلاعات بیشتر میتوانید با تمامی وکلا از جمله وکیل در شیراز مشورت نمایید.

نمونه شکواییه سرقت ماشین

اینجانب مالک ماشین پژو دویست و شش به مشخصات تیپ دو رنگ مشکی و شماره شاسی پانصد و هفت و شماره پلاک…. می باشم.

وکیل چک در شیراز طی یک مثال ساده میگوید: ماشین من رو به روی  در خانه خودم پارک بوده است بعد از دوساعت که برگشتم دیدم که خودروی من نیست و به احتمال زیاد سرقت شده است برای حصول اطمینان بیشتر به پارکینگ ماشین های توقیفی رجوع کردم که در آن جا فهمیدم که ماشین من این جا نیست  پیوست به شکواییه صورت جلسه کلانتری هم مورد ضمیمه می باشد همچنین اعلام  می‌شود چندین چک به شماره های…… و……  جمعاً به مبلغ صد میلیون تومان در ماشین من وجود داشته است که اعلام کردن  سرقت چک های ذکر شده نیز  انجام شده است.

وکیل در جم
وکیل در جم

جرم سرقت تعزیری

دوباره یاد آوری می کنیم که سرقت در قانون به عنوان ربودن مال متعلق به غیر یاد شده است یعنی به فعل و عمل مجرمانه ربودن مال متعلق به دیگری در قانون سرقت می گویند. حالا اگر سرقت از نوع سرقت حدی باشد داخل در حدود الهی می باشد و احکام آن در شرع مقدس تعریف شده است و با سرقت تعزیری تفاوت دارد..

برای تعریف سرقت تعزیری باید گفت اگر سرقت مشمول شرایط سرقت حدی نباشد پس حتما سرقت تعزیری است.

یکی از شدیدترین سرقت ها  سرقت تعزیری است شرایط این سرقت را در ادامه خواهیم خواند.

اگر سرقت در موقع شب باشد  منظور از شب در اینجا کی هست؟ از غروب خورشید تا طلوع خورشید اگر یک بخشی از انجام سرقت در شب اتفاق افتاده باشد چه شروع و چه ادامه و چه آخر کار به هر حال سرقت در شب اتفاق افتاده باشد.

سارقین به تعداد دو  نفر یا  بیشتر باشند یعنی به طور حداقل دو   نفر باشد به این خاطر که  موجب ترس شدیدتری گردد و خطرناکی آن سرقت را بالا ببرد.

یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر و یا مخفی باشند.

منظور ما این جا از سلاح موارد ذیل است

ابتدا بیان می گردد که ما دو نوع اسلحه داریم:

اسلحه گرم

اسلحه سرد

اما منظور از سلاح در این جا انواع سلاح گرم مثل تفنگ و نارنجک است

و

انواع سلاح سرد مثل قمه/کارد/چاقو و غیره

انواع سلاح سرد جنگی مشتمل بر  کارکردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آن  و همچنین سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ

انواع اسلحه شکاری مشمول با تفنگ های ساچمه زنی  و تفنگ مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ های مخصوص شکار حیوانات آبزی

سارق از دیوار بالا رفته باشد و یا حرز را شکسته  یعنی مکانی مناسب که عرفا مال به منظور جلوگیری از سرقت در آن نگهداری می شود را ساقط کنند و مال را بردارد و یا کلید بسازد و یا این مورد که از عنوان یا لباس ماموران دولتی بهره برد و یا بر خلاف واقعیت خود را مامور دولتی مثل پلیس جا بزند یا در جایی که محل سکنا یا مهیا کردن برای سکنا یا توابع آن است  سرقت کرده باشد.

سارق یا سارقان در حین سرقت به کسی آزار رسانده باشد و یا تهدید کرده باشد.

وکیل در جم
وکیل در جم

تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی

مورد اول تفاوت در منشا است

اولین فرق سرقت تعزیری و سرقت حدی تفاوت در منشاء شکل گیری آن ها است به این خاطر که منشاء شکل گیری جرم سرقت حدی فقه میباشد و شرایط آن در شرع معین شده است در این تفاوت که منشاء ایجاد و شکل‌گیری سرقت تعزیری به صورت مصلحتی می باشد که قانون گذار با توجه به شرایط جامعه در نظر گرفته است و مصلحت را بر این دانسته است که نوع دیگری از جرم سرقت را شناسایی نماید.

مورد دوم تفاوت در شرایط است

دومین فرق سرقت حدی و سرقت تعزیری فرق آن ها  در شرایط شکل گیری می باشد در واقع شرایطی که باعث این می شود که  به یک سرقت حدی  و به سرقت دیگر تعزیری بگوییم.

مورد سوم تفاوت در مجازات آن است سرقت حدی مجازات حدی را به دنبال دارد و سرقت تعزیری مجازات تعزیری را به دنبال دارد.

مورد آخر هم تخفیف در مجازات است

فرق آخر این دو نوع سرقت در این مورد می باشد که چون سرقت حدی مشمول مجازاتی است که دستور شرع و دین است احتمال تخفیف در آن منتفی است ولی سرقت تعزیری سرقتی می باشد که خود قانون گذار آن را شناخته است و از این رو با توجه به شرایط تخفیف مجازات می تواند آن را کاهش دهد.

درجه بندی جرایم تعزیری

مجازات تعزیری درجه یک

حبس بیشتر از بیست و پنج سال تا سی سال

جزای نقدی بیشتر از یک میلیارد ریال

مصادره اموال

مجازات تعزیری درجه دو

حبس بیشتر از پانزده تا بیست و پنج سال

جزای نقدی بیشتر از پانصد و پنجاه  میلیون ریال تا یک میلیارد ریال

مجازات تعزیری درجه سه

حبس بیشتر از ده تا پانزده سال

جزای نقدی بیشتر از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال

مجازات تعزیری درجه چهار

حبس بیشتر از پنج تا ده سال

جزای نقدی بیشتر از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال

جدا گردیدن دائمی  از خدمت دولتی و عمومی

مجازات تعزیری درجه پنج

حبس بیشتر از دو تا پنج سال

جزای نقدی بیشتر از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال

محروم شدن از حقوق اجتماعی بیشتر از پنج تا پانزده سال

مجازات تعزیری درجه شش

حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال

جزای نقدی بیشتر از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال

شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه

محروم شدن از حقوق اجتماعی بیشتر از شش ماه تا پنج سال

وکیل در جم
وکیل در جم

نشر حکم قطعی در رسانه ها

مجازات تعزیری درجه هفت

حبس از نود و یک روز تا شش ماه

جزای نقدی بیشتر از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال

شلاق از یازده تا سی ضربه

محروم شدن از حقوق اجتماعی تا شش ماه

مجازات تعزیری درجه هشت

حبس تا سه ماه

جزای نقدی تا ده میلیون ریال

شلاق تا ده ضربه

مجازات جرم سرقت از فروشگاه

چنانچه سرقت از فروشگاه دارای کیفیت مشدده  مثل تعدد سارقین و همراه داشتن سلاح با مرتکبین آنان باشد چه سلاح به صورت آشکار باشد چه مخفی باشد و چه سلاح سرد باشد یا  سلاح گرم باشد و یا از انواع سرقت های مشدده تعزیری مثل سرقت در شب یا سرقت مقرون به آزار باشد و یا به عناوین مختلف دربرگیرنده حالت مشدده سرقت تعزیری باشد اگر سارقین محارب معرفی نگردند مجازات های  حبس سنگین تا بیست سال  را به دنبال دارد

وکیل در جم
وکیل در جم

ولی اگر جرم سرقت از فروشگاه تضمین یک دزدی ساده مثل قاپیدن یک جنس یا یک لباس و امثالهم از آن فروشگاه باشد که سبب آزار و اذیت فرد دیگری هم نباشد یعنی دزدی از فروشگاه مثال  سرقت ساده تعزیری باشد مرتکب آن به .مجازات گفته شده در قانون تعزیرات محکوم می شود

اگر سارق زمان سرقت از فروشگاه مورد دستگیری قرار گیرد و جزو جرایم مشهود حساب شود به بازداشتگاه فرستاده شده و پرونده او به وسیله قاضی کشیک رسیدگی می گردد یا در روز آینده به وسیله دادرس مرتبط رسیدگی انجام می  شود بعد هم به منظور بقیه تحقیقات مرتکب به پلیس آگاهی فرستاده می شود و بعد از بازجویی برای موارد دیگر و انجام شدن مراحل پرونده بنا بر مورد به دادسرا و یا دادگاه فرستاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *