وکیل در دیر

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در بوشهر و مشاور حقوقی در بوشهر

(09174393754)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در دیر تقاضا کردیم در مورد سرقت توضیح دهد:

وکیل در دیر در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

مجازات سرقت تعزیری

برای سرقت تعزیری گفتیم که سرقت اگر فاقد شرایط سرقت حدی باشد سرقت تعزیری نام دارد سرقت تعزیری انواع گوناگونی دارد به همین خاطر مجازات مرتبط با آن هم متفاوت است.

وکیل در دیر
وکیل در دیر

مجازات سرقت همراه با آزار دیگری

اگر سرقت تعزیری با آزار فرد و یا افراد دیگر باشد سارق به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا هفتاد و چهار ضربه  گرفتار می شود اما اگر آزار دیگری همراه با ورود صدمه باشد سارق به جز این که به بیشترین مجازات اصلی گرفتار می شود به مجازات آسیب وارده هم محکوم می شود.

مجازات سرقت همراه با اسلحه

در سرقتی که با اسلحه انجام می شود مجازات سارق مسلح حبس است که از سه ماه تا ده سال و شلاق تا هفتاد و چهار  ضربه می باشد در حالتی که با اسلحه خود آسیبی به دیگری وارد کند به غیر از اینکه به بیشترین مجازات اصلی محکوم می‌شود به مجازات آسیب وارده هم محکوم می‌گردد.

مجازات سرقت در راه ها و خیابان ها:

بر اساس ماده ای از  قانون مجازات اسلامی  هر شخصی که اقدام به راهزنی و سرقت در راه ها و خیابان ها را کند در حالتی که جزو محارب نباشد به سه تا پانرده سال حبس و شلاق تا هفتاد و چهار ضربه  گرفتار می شود.

مجازات سرقت دو یاچند نفر در شب  همراه با اسلحه:

هر موقع سرقت در شب اتفاق بیفتد و سارقین هم دو نفر یا بیشتر باشند و به طور حداقل یکی از آنها اسلحه داشته باشد در حالتی که محارب نباشند مجازات آنها حبس از پنج تا بیست و پنج  سال و شلاق تا هفتاد و چهار ضربه است  باید بیان گردد که در این جا اهمیتی ندارد که اسلحه به طور آشکار باشد یا مخفی باشد و یا مورد استفاده قرار گیرد همین که اسلحه وجود داشته باشد مستوجب مجازات می‌شود

مجازات سرقت از از مناطق حادثه دیده

زلزله زده و مناطقاگر مجازات سرقت در مناطقی مثل مناطق زلزله زده و مناطق جنگی یا مناطق سیل زده و آتش سوزی و یا در محل تصادف رانندگی باشد مرتکب آن به مجازات حبس از یک تا پنج سال و هفتاد و چهار ضربه  شلاق محکوم می‌گردد البته این مورد در حالتی است که سرقت شامل سرقت حدی نگردد

کیف قاپی و جیب بری:

هر شخصی که مرتکب به ربودن مال دیگری به وسیله کیف زنی و جیب بری و امثالهم گردد حبس در انتظار وی است که این حبس از یک تا پنج سال و تا هفتاد و چهار ضربه  شلاق است..

 درجه بندی مجازات تعزیری

قانون گذار ما در قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری را به هشت درجه  تقسیم کرده است این درجه بندی مجازات تعزیری  به خاطر وجود چند دلیل است

نخست قاضی نمی تواند در مجازات حدی و مجازات های نوشته شده در قانون تغییر و یا تبدیل و همچنین تخفیف ایجاد کند در نتیجه در این گونه از مجازات ها احتمال درجه بندی به صفر می رسد به همین خاطر با در نظر گرفتن مجازات های تعزیری و درجه بندی آنها قاضی عادل است مجازات را تبدیل کند و یا متغیر سازد.

وکیل در دیر
وکیل در دیر

ضمن این موضوع که مجازات های درجه بندی شده تعزیری با لحاظ بر شدت و حدت جرم مشخص می شود درجه بندی کردن مجازات تعزیری باعث می گردد که مجازات ها به شکل فردی و مناسب با شخصیت مجرم و شرایط جرم فراهم گردد بر این اساس درجه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی روش مناسبی برای مشخص کردن درست مجازات است.

رضایت شاکی در جرم سرقت

اصل بر این موضوع است که جرم سرقت جزو جرایم غیرقابل گذشت باشد جرم سرقت جرمی دو وجهی است یعنی تا قبل از رجوع به مراجع قضایی در دسته جرایم قابل گذشت بوده و اگر مطرح کردن دعوا ازسمت شاکی انجام شود رضایت شاکی در جرم سرقت از نظر مختومه شدن پرونده بی اثر است و اثری در بسته شدن پرونده کیفری ندارد و تنها می تواند سبب تخفیف در مجازات گردد

هر شخصی که مرتکب ربودن مال فرد دیگر از روش کیف زنی یا جیب بری و امثالهم گردد به حبس از یک تا پنج سال و همین طور هفتاد و چهار ضربه شلاق  گرفتار می شود حالا با نظر بر قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری چنانچه سارق بتواند رضایت شاکی را در جرم سرقت کیف زنی یا جیب بری بدست آورد می تواند با نظر بر  قانون جدید و قابل گذشت بودن جرم یاد شده با این شرط که سابقه کیفری نداشته باشد درخواست مختومه شدن پرونده کیفری را بخواهد منظور ما از مختومه شدن پرونده او صادر شدن قرار موقوفی تعقیب در نهاد دادسرا و یا صادر شدن حکم برائت از محکمه و دادگاه است.

شرایط سرقت

شرط نخست:

ربایش مال. به یاد داشته باشید که ربوده شدن  رکن اصلی اصلی جرم سرقت است ربودن نه صرف از مالکیت مالک جدا کردن. به طور مثال در جرم کلاهبرداری هم مال از مالکیت مالک در می آید اما مالک آن را با رضای خود تقدیم بر کلاهبردار می کند یا دیگر اینکه فرد مالش را پیش فرد دیگر به اسم امانت میگذارد ولی آن فرد مال را  پس نمی دهد در این جا هم سرقت محقق نشده است و خیانت در امانت اتفاق افتاده است به این خاطر که همانطور که متوجه شدیم در سرقت باید حتماً ربایش وجود داشته باشد.

شرط دوم:

مال تلقی شدن جنسی که ربوده شده است

این جمله این منظور را دارد که برای اینکه عملی سرقت حساب گردد باید در بین مردم دارای ارزش اقتصادی و مالیات .باشد

دکتر کاتوزیان تعریفی در این خصوص دارد می‌گوید مال شی ای است که اولا مفید بوده و باعث شود که نیازی را برآورده کند دوم اینکه قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معینی باشد به  نظر  دکتر کاتوزیان چنانچه شی  در روابط طرفین مشمول ارزش اقتصادی باشد آن شی به نوعی مال شناخته می شود و چنانچه ربایش گردد محقق شدن سرقت را به دنبال دارد به طور مثال عکس های خانوادگی و یا کلکسیون داران.

وکیل در دیر
وکیل در دیر

شرط سوم:

مال باید برای فرد دیگری باشد به طور مثال فردی که مالش را به صورت عاریه  به فرد دیگر می‌دهد د و آن را می رباید سرقت به شمار نمی رود  به این خاطر که مال خودش بوده است  به عبارت دیگر شرط سوم سرقت تعلق به غیر است منظور از تعلق در این جا تعلق عین مال به غیر است به طور مثال اگر موجر بیاید مورد اجاره را از مستاجر برباید با این وجود که مستاجر در آن مال حق دارد اما سرقتی حاصل نشده است یا مثلاً احمد ماشین خود را به رضا اجاره داده است  اما نیمه شب خود احمد بیاید و ماشین را ببرد  در اینجا هم جرم‌ سرقت اتفاق نیفتاده است به این خاطر که مال متعلق به خودش ا است ولو اینکه منافع این ماشین به رضا تملیک شده است  یا دیگر اگر مبیع به مشتری تسلیم نشود و مشتری بیاید مبیع را برباید  سرقت انجام نشده است اگرچه فروشنده اینجا حق حبس دارد و مشتری با این .

کارش دارد فروشنده را  از حق خود  محروم می نماید.

برابر قوانین شرعی و مقررات کیفری برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از :

۱-سارق باید بالغ باشد.

۲-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.

۳-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.

۴-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد.

۵-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

۶-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد.

۷-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد.

وکیل در دیر
وکیل در دیر

۸-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد. با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم.

البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد.

غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آن‌ها اصطلاح “سرقت های تعزیری” می گویند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *