وکیل در سروستان

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در شیراز و فارس و مشاور حقوقی

(09174393754)

به درخواست مخاطبین عزیز ار وکیل در سروستان تقاضا کردیم در مورد خیانت در امانت توضیح دهد:

وکیل در سروستان و وکیل در فسا در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است. به این نکته نیز توجه کنید که وکیل در تمام شهر های اطراف شما فعال میباشد که برای مشورت میتوانید با آن ها نیز تماس حاصل فرمایید. که از جمله این وکلا می توان به وکیل در کوار اشاره کرد.

البته پیشنهاد میشود که برای اطلاعات بیشتر و همچنین برای حل و فصل مشکلات خود با وکیل مواد مخدر در شیراز مشورت نمایید و به صورت هر چه سریع تر به مشکلات خود خاتمه دهید.

امانت در اصطلاح حقوقی مالی می باشد که  به طریق یکی از قراردادهای امانی یا به دستور قانون در نزد کسی قرار بگیرد. خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده و برای مرتکب آن مجازاتی در نظر گرفته شده است. واژه خیانت در امانت به معنای عهد شکنی و بی وفایی می باشد و امانت مال یا چیز  با ارزشی است که به موجب یک قرارداد امانی یا بر اساس قانون در نزد فردی برای نگهداری واقع می شود. جرم خیانت در امانت در مباحث فقهی و در آیه های مختلف قرآنی که مردم را به رعایت نمودن درستکاری و امانت داری در روابط اجتماعی سفارش داده است مورد سرزنش واقع شده است.

وکیل در سروستان
وکیل در سروستان

ارکان جرم خیانت در امانت

عنصر قانونی

با توجه به ماده ۱۱۹ جرم عمومی خیانت در امانت و مواد ۱۱۷ و ۱۱۸ به مراتب جرایم سوء استفاده از ضعف محجورین و سوء استفاده از مهر سفید را مورد مجازات قرار دادند و بعد از آن وقتی قانون تعزیرات در سال ۱۳۷۵ تصویب شد، ماده ۶۷۴ راجع به جرم خیانت در امانت ماده ۶۷۳ به سوءاستفاده از سفید مهر و ماده ۵۹۶ به جرم سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص اختصاص یافته است و البته که در ماده ۶۷۴ عنصر قانونی، جرم خیانت در امانت ذکر شده است.

وکیل چک در شیراز اینگونه شرح میدهد:با توجه به ماده ۶۷۴ چنان چه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی که در  برگیرنده ی چک، سفته ،قبض و مانند آن  است به عنوان اجاره یا امانت یا رهن  یا به منظور وکالت یا هر کاری که اجرت داشته باشد یا نداشته باشد، به کسی سپرده شود و قرار بر این باشد که موارد ذکر شده، برگردانده شود یا به استفاده ی خاصی برسد و کسی که آن موارد نزد او نگه داشته شده از آن ها به زیان مالک یا متصرف قانونی آن استفاده کند یا آن را به تصرف خود درآورد یا ضایع و تباه کند یا گم کند، به حبس از شش ماه تا سه سال مجازات خواهد شد.

بنابراین با استفاده از این مواد می توان گفت خیانت در امانت در واقع استفاده و تصاحب و تصرف و تباه و ضایع کردن و اتلاف یا گم کردن و مفقود نمودن همراه با سوء قصد مالی می باشد که از سوی مالک یا متصرف قانونی آن به شخصی سپرده می‌شود و قرار بر این بوده است که آن مال بازگردانده شود یا به استفاده خاصی برسد.

وکیل در سروستان
وکیل در سروستان

عنصر مادی

خیانت در امانت یا به صورت فعل یا به شکل ترک فعل انجام می شود. مثلاً اگر مال را به زیان مالک استفاده کند، عنصر مادی محقق شده است. مثل این که شخصی که دارو در نزد او به امانت گذاشته شده باشد، خودش دارو را استعمال نماید. یا لباسی که نزد او به امانت گذاشته شده خودش استفاده کند. خائن همان شخص امین می باشد که مال مورد امانت در نزد او نگهداری می شده تا برای مدتی از آن حفاظت کند یا در مسیر خاصی به مصرف برسد. اما آن مال را برای خود یا دیگری که در قرارداد وجود نداشته به استفاده و استعمال رسانده  یا این که آن را تباه نموده و از بین برده است.

استعمال به مفهوم استفاده کردن در جرم خیانت در امانت  است. یعنی شخص امین مال مورد امانت را برای خود استفاده کرده یا این که برای شخصی دیگر آن را به کار برده است که در قرارداد امانی نبوده است.

عنصر معنوی

عنصر معنوی جرم خیانت در امانت سوء نیت خاص و عام و قصد عمدی به ارتکاب جرم و ورود ضرر و زیان  به شخص امین می باشد. سونیت عام به مفهوم انجام عمدی  اعمالی از قبیل استفاده استعمال  و تباه کردن و تصاحب کردن و مفقود نمودن مالی است که موضوع امانت واقع شده است و سوء نیت خاص به مفهوم اراده و قصد برای وارد کردن زیان به دیگری می باشد.

با توجه به این موضوع هر گونه افراط و تفریط در مورد مالی که به امانت سپرده شده است، توأم با سوء نیت سبب مسئولیت کیفری نخواهد بود. قانونگذار در ماده ۶۷۴ درخواست تعزیرات قانون مجازات اسلامی، به منظور پیشگیری از گریز خائنین از مسئولیت با این بهانه که قراردادی میان آن ها و صاحب مال نبوده است یا این که آن عقد باطل بوده ، اصلاً این جرم را مشمول عقد ندانسته و سپردن مال به هر عنوان برای کار یا اجرت یا بی اجرت، اساس تحقق جرم تلقی کرده است.

خصوصیات جرم خیانت در امانت

از خصوصیات جرم خیانت در امانت این است که جرم مقید به نتیجه می باشد و آنی و غیر قابل گذشت است. این جرم به شکل فعل مثبت و یا ترک فعل اتفاق می‌افتد و به این مفهوم است که چنان چه فردی دارایی خود را که عبارت از اموال منقول مثل اشیا و حیوانات و یا غیر منقول یا نوشته هایی مثل سفته و چک و غیره به عنوان امانت که باید هر فرد یا طبق قراردادی مثل اجاره یا رهن یا به مقصود وکالت یا هر کار دیگری که اجرت داشته یا نداشته باشد به فرد دیگری به یکی از روش های قانونی از سوی مالک یا متصرف قانونی واگذار شود و قرار بر این باشد که مال پس گرفته شود یا به مصرف خاصی برسد، اما امین ان مال را به زیان مالک یا متصرف آن استفاده کند یا طلب نماید یا مفقود کند یا مورد تصاحب قرار دهد، به جرم خیانت در امانت مرتکب شده است.

وکیل در سروستان
وکیل در سروستان

جرایم در حکم خیانت در امانت

این دسته از جرایم از نظر عناصر و ارکان جرم با جرم خیانت در امانت که در ماده ۶۰۰ قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی شرح داده شده است، فرق می‌کند. اما مقررات و مجازاتی که برای این دسته از جرایم در نظر گرفته است با جرم خیانت در امانت یکسان می باشد. در زیر برخی از این موارد مهم که به عنوان قانون برای این دسته از اقدامات در نظر گرفته شده است، ذکر می شود:

خیانت در امانت در قانون تجارت و خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک و جرم خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت و جرم خیانت در امانت در قانون شرکت های تعاونی.

خیانت در امانت جرمی است که شرط اصلی تحقق آن ، سپردن مال از سوی مالک یا متصرف  قانونی به شخصی دیگر است . حال اگر فردی که مال به وی سپرده شده است از باز گرداندن آن در هنگام مطالبه ی مالک و یا نماینده ی قانونی وی خودداری کند و یا مال را در جهتی غیر از آنچه که مالک تعیین نموده ، به کار ببرد . خیانت در امانت به وقوع می پیوندد .

برای تحقق جرم خیانت در امانت لزوما می بایست عدم استرداد  مال همراه با سوء نیت ضرر رساندن به مالک باشد ، یعنی اگر امین بدون اینکه مرتکب تقصیری شده باشد ، از بازگرداندن مال مورد امانت ناتوان باشد ، جرم مورد نظر اتفاق نمی افتد .

برای تعیین دادگاه صالح رسیدگی کننده به جرم خیانت در امانت ، باید محل وقوع این جرم را ملاک قرارداد که دراین مورد محلی است که مال به امانت سپرده شده مطالبه می گردد و امین از استرداد آن استنکاف می کند .

وکیل در سروستان
وکیل در سروستان

نکته ی مهم دیگر اینکه مال باید توسط فردی سپرده شود که مالکیت یا تصرف آن فرد ، قانونی و به عبارت دیگر مورد حمایت قانون باشد . برای مثال اگر فردی مال مسروقه را نزد امین به امانت بسپارد و امین پس از اطلاع از مسروقه بودن آن مال ، ازاسترداد آن به وی خودداری کند و آنرا نزد خود نگه دارد و یا به مراجع ذی صلاح قانونی و یا مالک اصلی تحویل دهد و یا حتی آنرا مفقود یا تلف کند ، جرم خیانت در امانت محقق نیست ، زیرا تصرف فردی که مال را به امانت گذاشته قانونی نبوده و از طریق نامشروع و غیر قانونی انرا بدست آورده است .

والبته خوب است که اطلاع داشته باشیم اخفای مال مسروقه نیز توسط قانون مجازات اسلامی کشور ما جرم انگاری شده است.

موضوع جرم خیانت در امانت باید مال یا وسیله ی تحصیل مال باشد و مال امانی از سوی مالک یا متصرف قانونی ، با شرط استرداد و یا به مصرف معین رسانیدن به امین سپرده شده باشد و نیز بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه ی علیت برقرار باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *