وکیل در مهر

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0917-439-37-54)

وکیل در مهر و وکیل در لامرد در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

 

نقش وکیل مدافع در مهر:

بخوبی متوجه این نکته هستیم که وقتی مردم از فن دفاع صحبت میکنند منظورشان دفاع در دادگاههاست و غالبا نقطه اوج دادرسی یعنی همان جلسات دادگاه و مدافعات جزائی را در نظر خود می اورند. لیکن منظور ما در این اینجا آن است که فن دفاع را از دیدگاه بالاترو باز تری مورد بحث خود قرار دهیم .وکلای دادیار از فن بیان و فن دفاع بالایی در دادگاه و در برابر موکلین برخوردار هستند.حال شما عزیزان برای مشاوره با وکلای تخصصی از جمله وکیل مواد مخدر در شیراز و یا وکیل ملکی در اصفهان میتوانید به سایت دادیار مراجعه نمایید و به راحتی به مشکلات خود بپردازید.

وکیل در مهر
وکیل در مهر

در واقع در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲ بهمن سال ۱۳۳۰ تبصره ای به ماده ۱۱۲ قانون مزبور اضافه شده که عينا چنین نقل میشود:

_ تبصره:متهم میتواند یکنفر از وکلاء رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه دادن بازجوئی میتواند مطالبی را که  برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم با اجراء قرایین لازم بداند به بازپرسی تذکر دهد اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس میشود.

نظربه اینکه تبصره مزبور فصل جدیدی در قانون آئین دادرسی مفتوح نموده است و بعلت نداشتن سابقه قضائی ورویه اجرای آن از نظر بعضی از آقایان بازپرسها و قضات ایجاد اشکالاتی نموده است بعلاوه چون در نتیجه برخورد عده ای از قضات تصور بنمایند اجرای این ماده ممکن است به حقوق عمومی لطمه ای وارد کند که در اینجا خود را ناگزیز از توضیح در اطراف این تبصره و ذكر تاريخچه مختصری از آن دانسیتم وچون که قانون  فرانسه میباشد تاریخچه مختصر طريقه دادرسی کیفری در از منه قبل از تدوین قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه و بعد از آن بنظر مفید میرسد. در قرون قبل از تدوین قانون آئین دادرسی کیفری طريقه اتهامی رایج و متداول بوده است و در این طريقه دعوای جزایی مانند جنگ تن به تن بین شاکی وفاعل جرم است.

از دو طرف دعوا ادعای خود را آزادانه و بطور شفاهی و عمومی در حضور قاضی بیان میکردند و دعوای جزائی در این طریقه بی شباهت به یک دعوای حقوقی نبود.

ریشه طريقه دادرسی اتهامی را میتوان در نظر به انتقام خصوصی جستجو کرد که در سابقه یکی از ریشه های اساسی حقوق جزا و قانون مجازات بوده است و جنگی بین فاعل عمل و منتقم ایجاد میگرديد. جنگی که دارای قواعد و اصولی خاص میباشد و باید که در حضور یک گواه که همان قاضی ودادرس باشد عمل بشود.

در رم و یونان قدیم این طريقه بسیار متداول بوده است .

وکیل در مهر
وکیل در مهر

در این طريقه به تمام افراد حق اعلام جرم داده شده بود و به همین علت از حقوق عمومی بشمار می اید.

بازجوئی و بازپرسی مخفی و محرمانه نبود و چون اجتماع مراحل اولیه خود را مداخله وکیل در بازپرسی طی میکرد و افراد در قبایل زندگی میکردند در حضور رئیس قبیله و سایر مردم اظهارات طرفين بیان میشد و قاضی همان رئیس قبیله بود که ممکن بود قضاوت نماید متهم در آب جوش برود ويا آهن سرخ به بدن بگیرد و یا با شاکی دوئل جنگ تن بتن نماید که آنرا:قضاوت الهی میگفتند.

این طريقه چون دارای معایب و مفاسد زیادی بوده است و اصلا برای اجرای عدالت صحیح و درست مناسب و کار ساز نبوده پس در طول زمان تغییر کرد اگرچه هنوز در انگلستان و بتقليد بریتانیا در آمریکا متداول میباشد و در این دو کشور اعلام جرم و ادعای جزائی از تکالیف شخص زیان دیده از جرم است.در نتیجه تحولاتی که بعمل آمد طريقه تفتیشی در جامعه معمول گردید.

نکته مشخص این طريقه این میباشد که شروع به تعقیب و ادعای جزائی بدست یک قاضی سپرده شد.

بعدها در دوره امپراطوری دادسرا بوجود آمد و قاضی تعقیب نماینده امپراطور بود و حتی تعقیب جرائم بنام امپراطور از وظایف تمام قضات شناخته شد تا حدی که در قرون ۱۰ و ۱۱ ضرب المثل معروف ( هر قاضی دادستان است ) بوجود آمد.

که باید بیان کرد در طريقه دادرسی تفتیشی سه مرحله وجود خواهد داشت که به شرح زیر چنین میباشد:

١. مرحله اطلاع: که به جمع آوری دلائل از طرف بازپرس اقدام میشود و باز پرس ممکن است از طرف دادستان مامور تعقیب شود و یا بر اثر شکایت مدعی خصوصی که مستقیما به او مراجعه می کند و یا شخصا اقدام نماید.

در این مرحله از گیاهان یا هر شخصی که لازم بداند تحقیق بعمل می آورد و تحقیقات این طریقه چون دارای معایب و مفاسدی بوده است در طول زمان تغییر پیدا کرد اگرچه هنوز در انگلستان و بتقليد بریتانیا در آمریکا متداول میباشد این نوع تحقیقات و در این دو کشور اعلام جرم و ادعای جزائی از تکالیف شخص زیان دیده از جرم میباشد.

بعدها در دوره امپراطوری  دادسرا بوجود آمد و قاضی تعقیب نماینده امپراطور بود و حتی تعقیب جرائم بنام امپراطور ازوظايف تمام قضات شناخته شد تا حدی که در این مرحله از گواهان یا هر شخصی که لازم بداند تحقیق بعمل می آورد و تحقیقات مخفی و در غیاب متهم است.

۲۔ مرحله تحقیق در مرحله نخست: قاضی برای اطلاع خود بجمع آوری دلائل که شهادت شهود با کسب اطلاع از مطلعین بوده اقدام میکرده است که در مرحله تحقیق از متهم بطور مخفی بازجوئی میشود و متهم بايد قسم بخورد و متهم از دلایلی که علیه او موجود است اطلاع حاصل نمیکند و دادرس که نماینده حاکم است تصمیم میگیرد . که اگر که جرم بنظر اودارای اهمیت زیادی نبوده نباشد مانند دعوای حقوقی پرونده به جریان می افتد و اگر بر عکس ان موضوع جرم را بسیار مهم تشخیص دهد طبق سه قاعده که از قواعد اساسي طريقه تفتیشی است رفتار می نماید.که این سه قاعده به شرح زیر چنین خواهد بود:

وکیل در مهر
وکیل در مهر

که اولا:از گواهان مجددا استماع گواهی میشود و باز هم استماع شهادت شهود در غیاب متهم است و گواهان باید قسم یاد کنند و در صورت شهادت دروغ مجازات خواهند شد.

دوما: بازجویی از متهم با اداء قسم و دراین مورد متهم بی گواه شبیه میشود.

سوما: مواجهه شخص متهم با هر یک از گواهان مواجهه داده میشود و در حضور او از گواهان سؤال میگردد متهم میتواند با گواهان صحبت کند ولی حق مداخله وکیل در بازپرسی داشتن وکیل ندارد.

شخص قاضی باید در جمع آوری آنچه بنفع یا به ضرر متهم است اقدام نماید که بعدها در بعضی از جرائم مهم مانند اختلاس ،ورشکستگی به تقصير و یا ورشکستگی به تقلب به متهم اجازه داشتن وکیل در مرحله دوم داده شد که مذاکرات صورت گرفته نیز بر روی اوراق نوشته میشود.

۳- تحقيقات نهایی:سومین مرحله دعوای جزائی تحقیقات نهایی میباشد که در حضور چند نفر قاضی جزائی و معاونین او انجام میگیرد. در این مرحله نیز اصول قضائی منفی است در غیاب متهم و نماینده دولت اوراق پرونده مطالعه میشود و به دلایل و شهامت شهود قبلا توجه میگردد و ممکن است گواهان از طرف متهم جرح شوند و این جرح  قبول قضات قرار بگیرد.

نکات مهم در انتخاب وکیل در مهر

یکی از مهم ترین موضوعات و نکات مهم در انتخاب وکیل آن است که شخصی که قرار است به وکالت از ما پرونده ای را به عهده بگیرد ، تخصص و دانش کافی در این حوزه را داشته باشد ؛ به این دلیل که امر وکالت یک مسئله کاملا تخصصی و حرفه ای است .

با این توضیح که تمامی وکلا از سطح دانش قابل قبولی در اکثر حوزه های حقوقی برخوردار می باشند ؛ اما بعضی از وکلا هستند که صرفا در یک زمینه حقوقی خاص فعالیت می کنند و طبیعتا در آن حوزه به تخصص و دانش بیشتری رسیده و کاملا به این حوزه کاری اشراف دارند .

وکیل در مهر
وکیل در مهر

به عنوان مثال ، وکیل خانوادگی با وکیل دیوان عدالت اداری تفاوت دارد و وکیل کیفری نیز با وکیل فعال در حوزه ملک و قرارداد متفاوت دارد . هر چند همه وکلا می توانند در همه حوزه ها و دعاوی حقوقی به وکالت از دیگران در دادگاه حضور یافته و از موکل خود دفاع نمایند ؛ اما استفاده از وکیل متخصص و حرفه ای نتیجه بهتری را تضمین می سازد ؛ هر چند وکیل می تواند با حق توکیل ، اقدام به وکالت در وکالت نماید .

علاوه بر مسئله تخصص و دانش حرفه ای ، برخورداری از صلاحیت های اخلاقی توسط وکلا ضروری است . فرض بر این است که وکلای دارای پروانه سوگند خورده اند که شرافت و اخلاق را در حیطه کاری خود رعایت دارند ؛ بنابراین قطعا هستند وکلایی که هرگز وجدان کاری را قربانی منافع شخصی خود نکرده و به بهترین وجهی از موکل خود دفاع کرده و برای عدالت و کشف حقیقت در پرونده کوشاتر هستند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *