وکیل در کوه چنار

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0917-439-37-54)

وکیل در کوه چنار و وکیل در کازرون در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است. همچنین در صورت نیاز میتوانید با وکیل در نوراباد ممسنی که از شهر های اطراف کوه چنار می باشد نیز مشورت کنید

اخذ وکیل در کوه چنار

قضاوت ،قضات بر روی اوراق تحقیق است و علم قاضی شرط نیست و متهم دراین مرحله نیز نمیتواند وکیل برای خود داشته باشد.در اصل زمانی که دلایل قانونی کافی موجود نباشد ولی چنانچه قرائن و امارات و علائم مشخص عليه متهم وجود داشته باشد این قرائن و امارات با اقرار تکمیل خواهد شد.

وکیل در کوه چنار
وکیل در کوه چنار

اگر چه در طريقه تفتیشی متهم بار ارتكاب جرم متقاعد میشود،منتها چون دارای معایبی است حقوق دانان با آن مخالفت نموده اند .چرا که در این طريقه حق دفاع که از حقوق مهمه بشمار میرود در اغلب موارد از بین خواهد رفت وشخص متهم حق ندارد که وکیل مدافع برای خویش داشته باشد و منافع او بعلت مخفی بودن تحقیقات در معرض تضييع قرار گرفت بعلاوه چون ،در این طریقه برای اخذ اقرار اجازه زجر و آزار بدنی و اخلاقی داده شده است عیب این طريقه بیشتر به چشم میخورد که به همین جهات ولتر در فرانسه بگاریا در ایتالیا شديدا با آن مخالفت نمودند‌.

از اواسط قرن ۱۷ مخالفت باطریقه تفتیشی در جامعه و بین افراد شدت پیدا کرد و در نتیجه این موضوع انتقاد منتسکیو، و سایر حقوقدانان بزرگ علیه آزار و شکنجه لغو و تحقیقات عمومی شد و به شخص متهم چنین اجازه داده شد که برای خویش وکیل انتخاب نماید.

دراصل در سال ۱۳۷۰ حق انتخاب وکیل متهم اجباری گردید و میتوان گفت از آن تاریخ تبصره ای که اخیرا در قانون آئین دادرسی ایران پیش بینی شده است در کشور فرانسه معمول گرديد.

این تحولات جزائی تا اواسط قرن ۱۹ به نفع متهم ادامه یافت و بالاخره منجر به تصويب قانون حفظ منافع متهم در ۱۸۹۷ شد.

در اصل قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه مصوب سال ۱۸۰۸ از طريقه تفتیشی پیروی شده یعنی کیفیت در دادرسی کتبی و مخفی بود که حتی به اطلاع شخص متهم نیز نمیرسد و در این قانون نیز به متهم حق داشتن وکیل داده نشده است و چون بر اساس مواد این قانون دادستان که نماینده دولت است ماموریت تعقیب متهم را دارد و پرونده را به بازپرسی ارجاع می کند و بیشتر با وزیر دادگستری تماس دارد باز پرس در جمع آوری دلايل عليه متهم بیشتر جدیت میکند و چنین سعی می کند که پرونده را در هر صورت به دادگاه ارسال کند تا مورد تشویق دادستان و در نتیجه وزیر دادگستری قرار گیرد.

مداخله وکیل در بازپرسی این میباشد که عیب این قانون وعلت عمده برائت اغلب متهمین در دادگاه جزائی این عدم توجه بازپرسان به قوت و قدرت دلائل له وعليه متهم واكتفا به کوچکترین قرائن و امارات موجود است که فعلا در دادگستری ما متداول میباشد. در این معایب قانونی سبب تدوین موادی برای حفظ منافع متهم و جلوگیری از اشتباهات باز پرس ها گردید که مهمترین آنها قانون ۸ دسامبرسال ۱۸۱۷ میباشد و مهمترین ماده این قانون حق داشتن وکیل متهم است بعد قانون ۷ فوریه سال ۱۹۳۳ برای ضمانت آزادی فردی به تصویب رسید و باز هم موادی بنفع متهم پیش بینی شد که اهم آنها مربوط به بازداشت کردن موقت متهم است.

وکیل در کوه چنار
وکیل در کوه چنار

نخستین آثاری که از نتیجه قانون ۱۸۹۷ ظاهر شد اعلام اتهام به شخص متهم است که در ماده ۱۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری ایران نیز پیش بینی شده و تاحد و حدودی مخفی بودن امر جزائی را از میان برده است.

اولین تحقیقات در غیاب وکیل متهم بعمل می اید و چنانچه متهم بازداشت شود باز پرس موظف خواهد بود که متهم را آگاه کند که از بین وکلاء دادگستری وکیلی برای دفاع از خود انتخاب یا اتخاذ نماید.

در بند ۳ ماده ۳ قانون ۱۸۹۷ چنین اضافه شده که چنانچه متهم از انتخاب وکیل خودداری کند بازپرس شخصا برای او وکیل انتخاب می کند انتخاب وکیل از طرف باز پرس موقعی بعمل خواهد امد که متهم تقاضا کند.

در صورتیکه متهم صريح اظهار دارد نمیخواهد از این حق خود استفاده کند باز پرس تحقیقات لازم را شروع میکند و انصراف اورا باید به صورت مجلس قید و به امضاء او برساند.

این انصراف از حق انتخاب وکیل قطعی نیست و هر موقع متهم میتواند وکیلی تعيين و معرفی کند و یا از باز پرس بخواهد وکیلی برای او انتخاب کند.البته بسیاری از افراد ممکن است تا پایان دادرسی حتی متوجه اشتباه خود نشوند و وکیلی را انتخاب نکنند که باید برای این چنین افرادی که بر علم خود پافشاری میکنند جلسه ای را به عنوان مشاوره در نظر گرفت و دولت باید بر ان بیاید که محیط زندان بگونه ای باشد که باعث نشود روز به روز امید به اذاد شدن در وجود افراد از بین برود،چرا که بسیاری به همین خاطر و بر اساس همین پیش فرض های غلط وکیلی انتخاب نمیکنند.

وکیل در کوه چنار
وکیل در کوه چنار

به کل سیستم قضایی باید به گونه ای باشد که افراد ترس از شکایت کردن نداشته باشند،چرا که بسیاری از متهم هایی که امروزه با خیال راحت در جامعه زندگی میکنند به دلیل این است که افراد حتی اگر حق هم با انها باشد باز ترس و اضطراب در وجودشان هست برای شکایت کردن چرا که خیلی از مواقع از انجایی که محیط دادگاه خود محیطی تا حدودی امن بلشد،باعث نا امنی افراد میشود و این حس بی اعتمادی و نا امنی ضربه بزرگی به جامعه وارد میکند چرا که روز به روز جرائم بیشتر میشود و متهم ها به خیال انکه عدالت اجرا نمیشود جرائم سنگین تری انجام میدهند.

امروزه جامعه وکلا امیدوار است که حتی این تذکرات کوچک موجب بر بهبود روابط شود و بدین وسیله از آقایان قضات خواهش می نماییم چنانچع آنها نیز موارد قابل ذکر از اعمال را دیده اند  یا مشاهده نموده اند دراین ستون مرقوم فرمایند تا که دستگاه قضایی با کمک یکدیگر این مشکل را کم رنگ تر کنند‌.

بی جهت نمی باشد که تصویر وکالت در آینه افکار عمومی ما بسیار زشت و کریه منظر شده است و تا آنجا نقش وکیل در اذهان عمومی تحریف شده است که مردم تصور میکنند هرگاه در مقام احقاق باطلی باشند باید از وکیل کمک بگیرند. آنروی دیگر سکه بد بینی قضات باین گروه است، روش غیر دوستانه ای که پاره ای از قضات در مقام برخورد با وکیل از خود نشان میدهند گوشه ای از نمودهای این بد بینی است. ریشه درد اینجاست که در سیستم فکری ایرانی قضاوت در باره شخصیت افراد پیش از آنکه بر مبنای خصوصیات فردی آنان باشد، همواره بر اساس ویژگیهای گروهی یکسری از افراد عمل میکنند. آنهم ویژگی هایی که ساخته و پرداخته اذهان مردم است. هر گروه پاره ای خصوصیات ثابت و غیر قابل تغییری را برای گروه دیگر از پیش شناخته است و از دیدگاه این ویژگیها به شخصیت افراد آن گروه مینگرد. قضات ایرانی هم که از این سیستم فکری متأثر است مبنای قضاوتش در مورد همه وکلا، چیزی است که از تعدادی وکیل نما از پیش دیده و یا شنیده است.با اینکه شغل قصات به گونه ای است که نباید بر اساس پیش فرض ها و دهن بینانه تصمیم گیری کنند،ولی خب دیده شده که در برخورد با یکسری از وکلا صرفا بر اساس ضواهر امر تکیه میکنند که خب این اسیب به خود قضات نیز در اینده وارد خواهد شد.

وکیل در کوه چنار کیست؟

شخصی که در آزمون وکالت برگزار شده توسط کانون وکلا یا مرکز مشاوران قوه قضاییه پذیرفته شده و دوره کارآموزی خود را با موفقیت سپری کرده باشد می تواند تحت عنوان وکیل شناخته می شود که برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید مقاله را مطالعه نمایید .

وکیل در کوه چنار
وکیل در کوه چنار

خصوصیات وکیل در کوه چنار

وکیل خوب علاوه بر دارا بودن اطلاعات کامل و جامع در خصوص موضوع پرونده می بایست به اصول اخلاقی و وجدانی پایبند باشد و به بهترین شکل از موکل خود دفاع نماید که برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نکات مهم در انتخاب وکیل می توانید متن مقاله را مطالعه نمایید .

وظایف وکیل در مقابل موکل چیست ؟

تلاش در جهت دفاع از حقوق قانونی موکل و تحقق عدالت مهم ترین تکلیف قانونی است که می توان برای وکلا شناخت که علاوه بر آن در برخی از قوانین حدود وظایف وکیل دادگستری تعریف شده است که برای آشنایی با آنها می توانید مقاله را مطالعه نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *