وکیل خانواده در یزد

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در یزد و مشاور حقوقی در یزد

(09174393754)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل خانواده :

در ادامه با سایت دادیار که به معرفی وکیل در شیراز میپردازد همراه باشید.

خانواده چیست ؟مکانی امن ومطمئن که کودک پس از بدو تولد از لحاظ فکری ،اجتماعی ،معنوی درآن جا شکل می گیردو بزرگ می شود و رفتار وکردار او به طور کلی بنیاد ونهاد او در خانواده شکل می گیرد و والدین نسبت به فرزند هر کوتاهی اعمال کنند در آینده دامن گیر خودشان می شود هرچند درجوامع امروزی تربیت فرزند خیلی سخت شده است ولی هرکسی که تصمیم به مادر شدن یا پدر شدن داره خیلی دراین راستا باید تلاش کند واین را بداند که تربیت فرزند از قانون عکس و عکس العمل غافل نشوند چون والدین آینه ی متقابل دربرابر فرزندان هستند پس در حفظ این نهاد باارزش که بعنوان خانواده می‌شناسیم باید خوب محافظت ودررشد وپروش آن کوشا باشیم باشد که در آینده گندم خویش را بکاریم وحاصل زحمات خود که فرزندان عزیز هستند ببینیم.

وکیل خانواده در یزد
وکیل خانواده در یزد

حقوق خانواده در یزد شامل چه مواردی است:

۱-عقد نکاح.

۲-مهر.

۳-تکالیف زوجین.

۴-موارد بطلان عقد.

-عده۶

-نسب۷.

-وطایف والدین نسبت به فرزندان.

۸-نفقه اقارب.

عقد نکاح چیست؟

وکیل طلاق در اصفهان در این مورد توضیح داد:عقدی است که پسر و دختر به واسطه ی خطبه  محرم می شوند وعاقد خطبه ی عقد را جاری می کند و دختر وپسر پیوند زناشویی خود را آغاز می کنند که یک سری وظایف برای هرکدام مشخص می شود مثلا مرد ملزم به پرداخت نفقه به زن خود می شود،مهربه برای زن مشخص کند ،زن وسایلی را از خانه ی پدر به خانه ی همسر می آورد که به عنوان جهیزیه ازش یاد می شود البته به عنوان وظیفه ی زن درقانون نام برده نشده چیزهای که رسم ورسوم آن را از زن خواسته وگرنه خیلی از مردان هستند جهیزیه را خود می خرند یا پیشتر دیده شده توافقی اینکار را انجام می دهند.

سن ازدواج دختر وپسر در قانون مدنی.

دختر قبل ازرسیدن به سن ۱۳سال تمام شمسی.

پسر قبل ازرسیدن به سن ۱۵سال شمسی.

مواردی که باعث باطل شدن عقد نکاح می شود.

۱-قرابت نسبی ۲-قرابت رضاعی-نکاح با زن شوهردار.

۱-قرابت نسبی ،نکاح با قوام پدری و مادری وفرزندان است که به سبب نسبت هم خونی خیلی نزدیک حرام اعلام شده البته در گذشته های نه چندان دور مردان به محارم خود ازدواج می کردند واین روزها در دادگاه تجاوز به محارم از سوی مردان به وضوح دیده می شود در گذشته که خیلی از خانواده در روی همین موضوعات به خاطر ترس ازآبرو درپوش می گذاشتند در بعضی از مواقع هم به جای به مجازات رساندن مرد دختر رو زنده به گور می کردند.

قرابت رضاعی،اگر طفل به صورت مستقیم از زن شیر خورده باشد.

نکاح بازن شوهر اگر درعده طلاق رجعی باشند باطل است اما در عدهۀ طلاق باین باشد صحیح است.

مهریه چیست؟

مالی است که مرد قبل خواندن عقد برای زن تعیین می کند وزن بعد از خواندن خطبه ی عقد صاحب آن مال می شود البته باید ذکر کنم بستگی به مهریه دارد که حال ،مؤجل ،عندالاستطاعه ،عندالمطالبه باشد.

اگر حال وعمدالمطالبه باشد زن می تواند وقتی  صیغه ی عقد به اتمام رسید ازمرد خواستار مهرخود باشد ومرد موظف به پرداخت می باشد اما در صورت الاستطاعه بودن مهریه مرد باید به توان مالی برا پرداخت مهریه زن برسید درآمد صورت قابل مطالبه است.

مؤجل هم در صورت سررسید تاریخی که زوج باید مال را تقدیم کند در روز تسلیم از قبول یا پرداخت آن به زوجه استنکاف کرد زن می تواند مراتب قضایی را برا زوج در نظر گیرد در این مورد و در سایر موارد با وکیل مهریه در شیراز نیز میتوانید مشورت کنید.

انواع مهر؛

مهرالمسمی ،وقتی که زوج مال معینی را برای زوجه مشخص می کند که به دوصورت عندالمطالبه وعندالاستطاعه قابل پرداخت است.

مهرالمثل:براساس موقعیت وشخصیت زوجه درنظر گرفته می شود مثال ،سن ،تحصیلات ،ویژگی فردی وظاهری ،موقعیت خانوادگی.

مهرالمتعه :زمانی است که عقد بین طرفین صورت گرفته ولی روابط زناشویی برقرار نشده است وزن می تواند نصف مهر را از زوج بگیرد وطلاق جاری شود.

مهرالسنه :مهری است که حضرت رسول اکرم (ص)برای حضرت فاطمه (زهرا)در نظر گرفته بود خیلی از والدین برای آوردن برکت وخیر در زندگی فرزندان خویش این مهریه را انتخاب می کنند.

۱-مشورت کردن در تمام امور۲-,معاضدت ۳-وفاداری۴-مردبه عنوان سرپرست خانواده قبول واقع شود۵-تمکین زوجه ازمرد۶-پرداخت نفقه از جانب مرد به همسر خود۷-سکونت زن درمنزل انتخابی مرد،۸-امتناع زن ومرد ازشغلی که به حیثیت خود و خانواده لطمه وارد کند.

عده:وقتی عقد زن باطل می شود(فوت شوهر،طلاق ،و….) وارد مرحله جدیدی می شود که به آن عده می گویند که مدتش ۳ماه ده روز است تا آخر این مدت زن نمی توان با مرد دیگری ازدواج کند در زمان عده زن نباید ازدواج کند و اگر زن در این  مدت باردار باشد مرد ملزم به پرداخت نفقه ی همسر و فرزند ی که درآستانه ی به دنیا آمدن است در مدت عده اگر زن طلاق ازنوع رجعی گرفته باشد حق ازدواج باکسی را نمی تواند دارا باشد حتی اگر هم باشد باطل است چون ممکن است مرد به زن رجوع کند ولی در مورد طلاق بائن موردی ندارد البته بعضی از مراجع زیر صلاح این عمل زن را مکروه می دانند. شما برای مشاوره علاوه بر وکیل خانواده در یزد میتوانید با وکیل خانواده در شیراز نیز تماس حاصل فرمایید.

وکیل خانواده در یزد
وکیل خانواده در یزد

عده در طلاق

۱-طلاق زن یائسه ،باین است وعده ندارد.

۲-طلاق قبل از مباشرت ،باین است وعده ندارد.

۳-سومین طلاق ،باین است وعده دارد.

۴-طلاق خلع ومبارات ،باین است وعدۀ دارد.

۵-طلاق قضائی زن به حکم دادگاه باین است وعده دارد

دودسته از زنان هستند که درصورت فسخ نکاح در هر صورت موجود به جزء وفات نیازی به نگه داشتن عده نیستند.

۱-زن یائسه‌،زنی که به سنی رسیده که عادت ماهیانه نمی شود که تقریبا درسن ۴۵سالگی به بالا این امر اتفاق می افتاد

۲-زن قبل ازمباشرت ،یعنی زنی که قبل از شروع روابط مشترک زناشویی طلاق بگیرد.

در مورد طلاق و سایر موضوعات آن میتوانید با وکیل طلاق در شیراز نیز مشورت بفرمایید.

احکام عده وفات

۱-عده وفات هم در نکاح دائم ونکاح موقت ۴ماه وده روز است.

۲-عده وفات بین تمام زنان مشترک است.

۳-درمدت عده وفات نکاح زن ممنوع است.

۴-اگر زن شوهر داری که همسرش فوت کرده باشد باردار باشد اگر وضع حمل قبل از ۴ماه وده روز بود که هیچ ولی اگر وضع حمل بعد از ۴ماه وده روز باشد باید عده را تا وضع حمل عده نگاه دارند.

۵-اگر در مدت عده طلاق رجعی مرد فوت کند زن باید از آن به بعد طبق قواعد عده ی وفات عده نگه دارد.

مدت عده در نکاح موقت

درصورت فسخ نکاح زن غیر باردار باید درطهر را ببیند وزن حامل باید تا وضع حمل عده را نگه دارد منظور ازطهر همون عادت ماهیانه است دوبار عادت باز تمام شدن عده می شود.

پس اگر زن در شمار زنانی است که باید عده نگه دارد پس از دوبار متوالی عادت ماهیانه شدن عده برآن زن تمام می شود.

اگر زن به دلیل مشکلاتی عادات ماهیانه نشد مدت عده ی همچین زنی ازوقوع طلاق تا ۴۵عده تمام می شود.

درصورت وفات همسر زن باردار موقع زایمان بچه عده وفات تمام می شود و زنی که باردار نیست ازموقع فوت شروع به مدت ۴ماه وده روز.

وکیل خانواده در یزد
وکیل خانواده در یزد

مدت عده در نکاح دائم

وکیل طلاق در بندرعباس توضیح میدهد:درصورت فسخ طلاق ،باید سه ماه عادت شود پس از عادت ماه سوم مدت عده تمام می شود ولی اگر زن باردار باشد باید تا زمان وضع حمل طفل صبر کند وموقع زایمان عده تمام می شود.

اگر زن با وجود اینکه  اقتضای سنش برای عادت ماهیانه را دارا می باشد اما در این مدت فاقد عادت ماهیانه است  ازتاریخ طلاق تا سه ماه بعد از آن عده تمام  می شود.

درصورت فوت شوهر زن باردار تا موقع به دنیا آمدن طفل وپس از آن عده تمام می شود.

زن غیر باردار از زمان وفات شوهر به مدت ۴ماه وده روز باید عده را نگه دارد.

نسب چیست؟

بچه های که به شخص نسبت داده می شوند مگر این خلاف این حقیقت ثابت شود.

۱طفل متولد در زمان زوجیت متعلق به شوهر است مگر اینکه ثابت شود زن روابط نامشروع داشته ومرد می‌تواند انتساب فرزند را رد کند.

طفلی هم که تاریخ نزدیکی تازمان تولدکمتر از ۶ماه یا بیشتر از10ماه باشد طفل متعلق به شوهر نمیباشد.

۲-اگر مرد بتواند اثبات کند که در طول دوران حاملگی زن به دلیل بیماری ویا مسافرت ازرابطه با زن دوری کرده وقطع بریقین مطمئنم باشه که بچه مال ایشون نبست می تواند ازنسبتی که بچه ممکن است به او پیدا کند نفی کند.

۳-هرطفلی که بعد از عقد نکاح متولد شودمتعلق به شوهر سابق است.

تکالیف وتعهدات والدین بر فرزندان

۱-دادن نفقه به فرزند مثل ،خوراک ،پوشاک ،هزینه ی تحصیل،

۲-دیدار باطفل ،اگر فرزند به خاطر دلایلی مثل طلاق با یکی از والد زندگی میکند والدین که دور از فرزند است باتوجه به نیاز فرزند باید با هاش دیدار داشته باشد.

حق ولایت پدر وجد پدری بر ازدواج دختر باکره.

حق ولایت قهری پدر وجد پدری برفرزندان.

وکیل خانواده در یزد
وکیل خانواده در یزد

 نفقه ی اقارب

شخص ملزم به پرداخت نفقه به اقوامی که به او نسبت نزدیک ومحکمی  دارد البته این در صورتی است که فرد ازتمکن بالایی برخوردار باشد وپس کمک به خویشان خود دچار تنگدستی نشود.

میزان نفقه باید طوری باشد که نیازها وحوائج فرد نیازمند رفع شود اگر شخص پرداخت گر نفقه در پرداخت کردن نفقه کوتاهی کند طوری که باعث شود فرد متقابل به مضیغه دچار شود وظیفه را از دوش آن شخص که به قول معروف منظم پرداخت نمی کرد برداشته می شود و به شخصی دیگر واگذار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *