وکیل اقاله در اصفهان

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(0917-439-37-54)

اقاله ، عمل حقوقی است که به صورت دو یا چند طرفه انجام می ‌گیرد فلذا از زمره ایقاعات خارج است و می توان آن را با  مسامحه ،  قرارداد و عقد نامید .در ادامه با توضیحات وکیل در شیراز از سایت تخصصی دادیار همراه باشید.

اقاله امری است که به موجب آن طرفین یک معامله پس از انعقاد آن ، تصمیم می گیرند که معامله انجام شده را برهم زنند و برای این امر تراضی   هر دو طرف قرارداد لازم می باشد .

به طور مثال ، پس از انجام قرارداد بیعی ،  بایع و مشتری توافق می  کنند که  عقد بیع را  اقاله نمایند و به موجب آن عقد بیع منعقد شده را از بین ببرند

وکیل اقاله در اصفهان
وکیل اقاله در اصفهان

اثر اقاله در اصفهان :

همان طور که گفتیم ، طرفین یک معامله با اقاله آن قصد دارند که قرارداد منعقد شده را برهم زده و شرایط را به حالت پیش از انجام معامله بازگردانند و این امر اثر و قصد اصلی از انجام اقاله می باشد .

با اقاله ی یک قرارداد عوضین قرارداد ، به مالک اصلی خود قبل از انعقاد معامله باز خواهد گشت .

به طور مثال در صورتی که به موجب قرارداد بیعی اتومبیلی در ازای یک خانه از شخص الف به شخص ب منتقل شده باشد ، با انجام اقاله عقد بیع، اتومبیل به شخص الف و خانه به شخص به مسترد خواهد شد .

نمائات و منافع مال در اصفهان :

ممکن است پس از انعقاد قرارداد ، هر یک از عوضین معامله ، منافع و نمائاتی داشته باشد ؛ در این صورت اگر معامله با تراضی طرفین اقاله شود ، می ‌خواهیم بدانیم که تکلیف منافع و نمائات  ایجاد شده از هنگام  انعقاد معامله تا زمان اقاله چیست و این منافع به چه شخصی تعلق خواهد گرفت ؟

برای پاسخ به این سوال باید بین منافع متصل و منفصل مال تفکیک قائل شویم .

منافع منفصل در اصفهان :

فرض کنید به موجب قرارداد بیعی ، باغی معامله شده است و از زمان انعقاد قرارداد ممکن است درختان باغ ثمره و میوه داده باشند و پس از آن متعاملین قصد اقاله عقد را کنند .

به موجب ماده ۲۸۷ قانون مدنی ، منافع و نمائات  منفصل مال ، پس از اقاله قرارداد متعلق به کسی خواهد بود که به موجب قرارداد مالک مال شده است فلذا شخص خریدار با اقاله ی عقد بیع ، ملزم به بازگرداندن میوه درختان باغ به فروشنده نخواهد بود و میوه درختان متعلق به او است .

منافع متصل در اصفهان :

فرض کنید مورد معامله یک حیوان باشد و حیوان از زمان انعقاد معامله تا هنگام اقاله ی عقد ، چاق  شده باشد ؛ در این صورت هنگامی که طرفین معامله قصد  اقاله عقد را داشته باشند ، حیوان به  مالک خود در زمان قبل از انعقاد قرارداد بازگردانده می شود . پس همان طور که متوجه شدید ، منافع متصل مال متعلق به کسی خواهد بود که به موجب  اقاله قرارداد مالک مال می شود .

وکیل اقاله در اصفهان
وکیل اقاله در اصفهان

تفاوت اقاله و فسخ قرارداد :

اقاله و فسخ ، هر دو عمل حقوقی هستند که برای انحلال عقد و قرارداد به کار گرفته می شوند .

تفاوت اقاله و فسخ در این است که اصولا اقاله قرارداد در تمامی عقود ممکن می باشد و در هر زمانی که طرفین عقد اراده کنند ، می توانند معامله را اقاله نمایند و همچنین برای انجام اقاله ، نیازمند اراده هر دو طرف قرارداد هستیم و این عمل به صورت یکجانبه انجام نمی گیرد .

در برهم زدن قرارداد به وسیله فسخ آن ، اصولاً باید شرایط و ضوابطی که در قانون مدنی برای اعمال حق فسخ تعیین شده است رعایت شده و همچنین خیاراتی که به موجب آن می ‌توان عقد را بر هم زد و فسخ کرد ، به موجب امر قانون گذار در قانون مدنی به طور دقیق مشخص شده است  و خارج از آن ها نمی توان عقد را به موجب خیار ، فسخ کرد و برای اعمال حق فسخ به موجب هریک از خیارات ناگزیر از رعایت مقررات و قواعد آن خیار هستیم و همچنین اعمال حق فسخ به صورت یکجانبه و تنها  با اراده یکی از طرفین عقد انجام می گیرد  و برای این امر نیازی به توافق و تراضی تمامی طرفین عقد نداریم .

قرارداد های اقاله پذیر در اصفهان:

تمامی عقود به طور معمول ، قابل اقاله توسط متعاملین خواهند بود و طرفین قرارداد می توانند با تراضی یکدیگر عقد را برهم بزنند .

عقد نکاح ؛ به دلیل جایگاه و اهمیت آن ، به موجب امر قانون گذار  ، قابل اقاله نمی باشد و زوج و زوجه در صورتی که بخواهند عقد نکاح را بر هم زنند در صورتیکه نکاح منعقد شده بین آنها نکاح دائمی باشد مردم خواهند بود که تنها از طریق بر هم زدن عقد نکاح که در قانون مدنی به آنها اشاره شده است قادر خواهند بود که عقد نکاح را منحل سازند که این طرق می تواند طلاق و یا فسخ عقد نکاح با رعایت شرایط و ضوابط خاص آن ها باشد. همانطور که میدانید و مستحضر هستید اقاله به معنای آن است که طرفین یک عقد که با توافق یک دیگر باعث ایجاد اثر حقوقی میشوند میتوانند با توافق اثر حقوقی عقد را منحل سازند ولی یکسری از عقود قابل اقاله نیستند همانند نکاح در این مورد و سایز موارد طلاق میتوانید برای اطلاع بیشتر با وکیل طلاق در اصفهان یا وکیل طلاق در شیراز و وکیل طلاق در بندر عباس مشورت لازم را داشته باشید. و از طریق مشاوره های انها به حل مشکلات خود بپردازید.

عقد وقف ؛ از جمله ویژگی های عقد وقف فقط دائمی بودن آن می باشد و همچنین واقف منافع مال موقوفه را فی سبیل الله وقف می کند ‌.

با توجه به این دو امر می توانیم  اقاله ی عقد در وقف را بپذیریم فلذا عقد وقف  قابل اقاله توسط واقف و موقوف علیه نخواهد بود .

عقد ضمان ؛ عقد ضمان در صورتی که به صورت ضم ذمه و یا تضامنی منعقد شود ، قابل اقاله توسط ضامن و مضمون له می باشد ؛ زیرا با انعقاد ضمان تضامنی مسئولیت مدیون اصلی ، در پرداخت دین خود به شخص مضمون له از بین نمی رود و اقاله عقد ضمان تضامنی ، تاثیری در میزان مسئولیت مدیون اصلی نخواهد داشت .

اگر عقد ضمان به صورت نقل ذمه انعقاد یابد ، در این صورت با توجه به اثر این عقد که در واقع برداشتن بار مسئولیت پرداخت دین از عهده مدیون اصلی و مسئولیت یافتن شخص ضامن به پرداخت دین می باشد ؛ نمی توانیم  قائل بر آن شویم که ضامن و مضمون له بتوانند با اقاله عقد ضمان نقل ذمه باری دیگر مدیون اصلی را مضمون عنه را مسئول پرداخت دین به مضمون له  قرار دهند زیرا با انعقاد عقد ضمان نقل ذمه مضمون  عنه ، بری الذمه شده است و به موجب امر قانون گذار طرفین یک معامله نمی توانند با انعقاد قرارداد امری را به ضرر شخص ثالث ایجاد کنند .

برای آن که بتوانیم عقد ضمان نقل ذمه را اقاله کنیم ، نیازمند تراضی ضامن مضمون له و همچنین مضمون عنه خواهیم بود و تنها با رضایت مضمون عنه می توانیم با اقاله ضمان نقل ذمه بار دیگر مضمون عنه را در پرداخت دین به مضمون له مسئول بدانیم .

وکیل اقاله در اصفهان
وکیل اقاله در اصفهان

چگونگی اقاله عقد در اصفهان :

هنگامی که طرفین قراردادی تصمیم به اقاله آن قرارداد می گیرند ،  باید هر یک از آن ها عوض دریافتی خود را که به موجب عقد منعقد شده بین آن ها ، از طرف دیگر قرارداد دریافت کرده است را به طرف دیگر بازگرداند .

قیمت قابل پرداخت در ازای مال تلف شده ، قیمت زمان اقاله عقد می باشد .

ارش ، در واقع مابه التفاوت ارزش مال سالم و مال معیوب می باشد و این امر در جهت جبران زیان طرف معامله هنگام اقاله عقد می ‌باشد .

در واقع انتقال مال در حکم تلف آن مال خواهد بود .

شروط ضمن اقاله در اصفهان :

طرفین عقد ، می توانند در ضمن توافق خود ، شروطی را نیز درج کنند .

به طور مثال،ممکن است طرفین عقد بیع در هنگام اقاله عقد ، توافق کنند که بایع عملی را نیز  به نفع مشتری انجام دهد .

فی نفسه درج چنین شروطی  ایرادی ندارد اما همان طور که در گذشته گفتیم ، اثر اقاله ، بازگرداندن شرایط ، به زمان قبل از انعقاد قرارداد است ؛ اگر شرطی که طرفین هنگام اقاله توافق بر آن می کنند ، موجب شود که عوضین معامله که به موجب اقاله باید به مالک اصلی آن در هنگام قبل از انعقاد قرارداد بازگردد ، تغییر یابد در این صورت چنین شرطی باطل و به دلیل مخالفت با مقتضای ذات قرارداد اقاله ، موجب بطلان توافق طرفین نسبت به اقاله قرارداد می شود .

وکیل اقاله در اصفهان
وکیل اقاله در اصفهان

به طور مثال اگر عوضین یک معامله ، مبلغ یک میلیون تومان وجه نقد و یک اتومبیل پراید با مشخصات معین باشد ؛ در صورتی که طرفین معامله هنگام اقاله عقد ، توافق کنند که به جای یک میلیون تومان وجه نقد ، مبلغ ۵ میلیون تومان به طرف دیگر مسترد شود ؛ این اقاله باطل خواهد بود زیرا موجب تغییر عوضین معامله می شود در حالی که اثر اقاله ، بازگرداندن وضع این معامله به همان حالتی است که در هنگام قرارداد موجود بوده است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *