وکیل در نجف آباد

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09174393754)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در نجف آباد تقاضا کردیم در مورد وکالت توضیح دهد:

وکیل در نجف آباد شهر در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

دعاوی مهم خانواده

طلاق :

به نقل از وکیل طلاق در شیراز :ابتدا باید گفت که طلاق به سه حالت زیر می باشد :

۱_ طلاق به درخواست زوج .

۲_ طلاق به درخواست زوجه .

۳_ طلاق توافقی .

وکیل در نجف آباد
وکیل در نجف آباد

طلاق به درخواست زوج چگونه می باشد ؟

وکیل طلاق در بندرعباس توضیح میدهد:زوج توانایی این را دارد که با رعایت شروط مقرر در قانون مدنی و پرداخت تمامی حقوق مالی زوجه ، مانند : شرط نصف دارایی(اگر در عقد نامه امضا شده باشد ) ، اجرت المثل ، نفقه و مهریه در هر موقعی که خواست اقدام به طلاق کند . اگر جهت طلاق به وکیل دعاوی خانواده مراجعه کنید ،  این پرونده حدود ۵ الی ۶ ماه طول خواهد کشید ، اما در این زمان هیچ نیازی به حضور زوج در مراحل دادرسی نمی ‌باشد و در دفترخانه بدون حضور زوج ، صیغه طلاق خوانده می‌ شود.البته شایان به ذکر است که میتوانید با وکیل در شیراز مشوزت نمایید.

طلاق به درخواست زوجه چگونه می باشد ؟

وکیل طلاق در اصفهان در این باره میگوید:در قانون ما حق طلاق با مرد می باشد و اگر زن تقاضای طلاق داشته باشد ، باید ابتدا به اثبات عسر و حرج بپردازد ، مثل :  اگر اعتیاد شوهر به زندگی خللی ایجاد کند یا اینکه محکومیت قطعی زوج بیشتر از ۵ سال یا اینکه اگر زوج ، نفقه را پرداخت نکند ، سوء معاشرت و …. . به دلیل اینکه طلاق با درخواست زوجه احتیاج به مهارت و تجربه بسیاری دارد ، بنابراین مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری کمک می کند ، که طلاق خیلی سریع انجام شود .

طلاق توافقی چگونه می باشد ؟

به طلاقی که زوجین در ارتباط با اجرت المثل ، نفقه ، مهریه و حضانت با همدیگر توافق دارند ، به طور مثال اگر زوجه توافق داشته باشد ، که به جای بخشی از مهریه ، طلاق بگیرد در ارتباط با مهریه و طلاق شما عزیزان میتوانید با وکیل مهریه در شیراز نیز مشورت نمایید.

حضانت چگونه می باشد ؟

حضانت در دعاوی خانواده بسیار مهم می باشد . بعد از طلاق یکی از جدی ترین مشکلات حضانت فرزند می باشد و زوجین باید توافق کنند ،  که از فرزند چگونه مراقبت کنند . وکیل حضانت در اصفهان در مقاله ای این گونه مینویسد که در قانون مدنی حضانت فرزند تا سن ۷ سالگی با مادر می باشد ، اما پس از سن ۷ سالگی حضانت فرزند با پدر هست . همچنین پسر در سن ۱۵ سالگی و دختر در سن ۹ سالگی از دایره حضانت خارج می شود و بعد از آن فرزند،خود می تواند ، تصمیم بگیرد که با پدر خود زندگی کند و یا با مادر خود.

وکیل در نجف آباد
وکیل در نجف آباد

شرط نسبت به دارایی چگونه می باشد ؟

شرط نصف دارایی در دعاوی خانواده بسیار مهم است ، شرط نصف دارایی به گونه ای است که زوج متعهد می شود ، که در زمان طلاق نصف دارایی موجود را که در طول زندگی مشترک به دست آورده ، به زن انتقال دهد . البته اعمال شرط تنصیف دارایی درج شده در سند ازدواج مشروط به شروطی مانند آنچه در زیر می گوییم ، می باشد :

_ طلاق به دلیل سوء رفتار زوجه نباشد .

_درخواست طلاق از طرف زوجه نباشد.

_  دارایی در طول زندگی مشترک به دست شده آورده شده باشد .

_  دارایی که به دست آمده موجود باشد .

نفقه زن چگونه می باشد ؟

نفقه از حقوق مالی زوجه می باشد . برای اینکه به زن نفقه تعلق بگیرد دو شرط وجود دارد که یکی تمکین کامل زن و دیگری داره بودن عقل می باشد . در عقد موقت نفقه بر شوهر واجب نمی باشد ، مگر اینکه پرداخت نفقه شرط شده باشد . اگر که زوجه از زوج تمکین نکند ، زوج می تواند به طرح دعوای الزام به تمکین بپردازد و اگر که زوجه تمکین نکند ، نمی تواند نفقه دریافت کند و زوج می تواند اقدام به ازدواج مجدد کند .

اجرت المثل چگونه می باشد ؟

یکی از حقوق مالی زوجه ، اجرت المثل ایام زوجیت می باشد . بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی زوجه میتواند هر موقعی که استحقاق دریافت اجرت المثل اموری را دارد ، که از وظایف شرعی اون بوده ، اما به دستور زوج آنها را انجام داده ، مشروط برای اینکه این امور را به قصد تبرع انجام نداده باشد و برای آنها اجرتی در نظر گرفته باشد .

وکیل در نجف آباد
وکیل در نجف آباد

وکیل ملکی در نجف آباد

به فردی که وظیفه دارد ، از حقوق شخصی موکل خود در ارتباط با دعاوی و مسائل مالی که در زمینه املاک می باشد ، دفاع کند   وکیل ملکی گفته می شود . حوزه هایی که وکیل ملکی در آن فعالیت می کند به صورت زیر می باشد : دعوای بر سر مالکیت ملک ، دعوای تصرف عدوانی ، دعوای مزاحمت و ممانعت از حق ، دریافت مجوز پایان کار ،  تقسیم و افراز املاک مشاع ، دعوای خلع ید ،  دعوای الزام به اخذ تخلیه ، دعوای تخلیه ید . همچنین باید گاو دعاوی ملکی به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم بندی  می‌شود . دعاوی کیفری شامل خیانت در ملک به امانت گذاشته شده ، جعل سند ملکی ، تصرف عدوانی ، فروش ملک غیر و دعوای کیفری مزاحمت و ممانعت از حق می باشد . این جرایم کیفری هستند و وکیل پایه یک دادگستری و وکیل ملکی در  زمینه کیفری ، دارای محدودیت می باشد.

همچنین باید بگویم که این مسائل مربوط به شخص می باشد و در مسائل کم تر به مسائل ملکی پرداخته شده است ، به همین دلیل وکلای ملکی در مسائل حقوق مرتبط با ملک فعالیت دارند .

وکیل ملکی بیشتر در زمینه های حقوقی که مرتبط با املاک  باشد ، فعالیت می‌کند و از طرف مقابل خود اختیار تام  می گیرد . همچنین باید بگویم که تصرف عدوانی و ممانعت در حق و ایجاد مزاحمت از مهمترین مسائل دعاوی می باشد ، که در این زمینه پرونده های بسیار و پر درآمدی وجود دارد .

نقش وکیل ملکی در پرونده های تصرف عدوانی : پرونده های تصرف عدوانی بسیار دارای پیچیدگی می باشند و  وکیل ملکی می‌تواند به حل آنها بپردازد .

نقش وکیل ملکی در املاکی که برای آن ها مزاحمت ایجاد شده است :

ابتدا باید بگویم که مزاحمت در تصرف ملک دارای حالت های گوناگونی می باشد ، اما در حالت کلی مزاحمت ملک به معنای تصرف ملک توسط شخص دیگر می باشد .

وکیل در نجف آباد
وکیل در نجف آباد

خصوصیات وکیل ملکی نجف آباد:

وکیل ملکی در شیراز در مورد ویژگی های یک وکیل خوب در حوزه املاک توضیح میدهد که :یک وکیل خوب باید دارای اطلاعات کاملی در زمینه ملکی داشته باشد ، و با توجه به قوانین و مقررات جدید ، اطلاعات خود را به روز کند .

_ یک وکیل با تجربه باید بتواند به حل پرونده هایی مانند قلع بنا ، رفع تصرف عدوانی ، تقسیم ملک ، تخلیه ملک و الزام به سند رسمی بپردازد .

_ وکیل های ملکی باید به انواع ملک مسلط باشند ،  تا بتوانند به پرونده های مرتبط با املاک  را که حقوقی و کیفری هستند ، حل کنند و به دفاع از موکل خود بپردازند ، پس یک وکیل ملکی باید به اقسام و انواع املاک و اراضی آشنا باشد .

_ یک وکیل ملکی خوب شخصی که موکلان خود را از خطرات کلاهبرداران دور کند و در دادگاه به دفاع از آنان بپردازند و مشکلات آنها را در زمینه مستغلات و املاک رفع کند .

_ یک وکیل ملکی باید به علوم گوناگون مانند :  کیفری ، املاک ، حقوقی ، ثبتی و اراضی مسلط باشد ، پس از یک وکیل ملکی با تجربه باید مطالعات فراوانی داشته باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *