وکیل سرقفلی در اصفهان

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی

(0917-439-37-54)

در صورتی که مورد اجاره محلی باشد که متناسب برای فعالیت تجاری و کسب و پیشه است ، در این صورت ممکن است تحت شرایطی برای مستاجران این املاک حقی مالی به عنوان حق کسب و پیشه و یا حق سر قفلی ایجاد شود .

در این مقاله تلاش داریم به ذکر جزئیاتی  در خصوص ایجاد این حقوق و سایر مسائل آن بپردازیم .پیشنهاد میشود که برای دسترسی سریع تر و راحت تر به وکلا در شیراز مثل وکیل سرقفلی در شیراز و وکیل طلاق در شیراز و جهت خاتمه دادن به تمامی مشکلات خود به سایت دادیار مراجعه نمایید.البته شایان به ذکر است که وکیل طلاق در بندر عباس و همچنین وکیل طلاق در اصفهان نیز کمک شایانی به شما کاربران عزیز در حل مشکلاتتان مینمایند.

وکیل سرقفلی در اصفهان
وکیل سرقفلی در اصفهان

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه در اصفهان :

در صورتی که عین مستاجره محلی برای تجارت و امور تجاری باشد ، با نوعی حق مالی به نام حق سرقفلی و حق کسب و پیشه مواجه هستیم .

حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و حق کسب و پیشه به موجب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ مطرح شده است.

این دو حق دارای تفاوت ها و همچنین شباهت هایی هستند که در ادامه بین امور خواهیم پرداخت .

شباهت ها :

حق سر قفلی حق کسب و پیشه از جمله حقوق مالی می باشند و مانند سایر اموال و حقوق مالی ، قابل انتقال به غیر هستند .

همچنین در صورتی که مالک این  حقوق فوت شود ، این حق مالی به ورثه شخص به ارث خواهد رسید .

طلبکاران شخصی که دارای حق سر قفلی و یا حق کسب و پیشه می باشد می ‌توانند از طریق اجرای احکام مدنی این حق را به نفع خود توقیف کنند .

تفاوت ها :

ارث بردن زن در اصفهان :

همان طور که می دانید ، زن از عین اموال غیر منقول همسر خود ارث نمی برد و تنها از قیمت آن ارث خواهد برد .

در خصوص ارث بردن زن از حق کسب و پیشه و همچنین حق سر قفلی ، با توجه به آن که این دو حق از جمله حقوق غیر منقول  محسوب می شوند ،  شبهاتی ایجاد شده است اما با توجه به این که ممنوعیتی در این خصوص  توسط قانون گذار ما ذکر نشده است فلذا باید قائل بر آن باشیم که زن  نیز از حق مالی سر قفلی و حق کسب و پیشه ارث می برد .

وکیل سرقفلی در اصفهان
وکیل سرقفلی در اصفهان

انتقال سرقفلی در اصفهان :

در صورتی که در ضمن قرارداد اجاره برای مستاجر حق انتقال عین مستاجره و به تبع آن حق کسب و پیشه ذکر شده باشد و همچنین در صورتی که حق انتقال سر قفلی برای مستاجر در اجاره نامه در نظر گرفته شده باشد،  مستاجر می تواند اقدام به این امر کند اگر چنین حقی در زمان اجاره نامه تصریح نشده باشد ، در صورتی که موجر راضی بر این امر باشد ، مستاجر می تواند به انتقال عین مستاجره و به تبع آن حق کسب و پیشه و یا سر قفلی اقدام نماید .

وکیل سرقفلی در اصفهان کیست ؟

ممکن است موجر که مالک عین مستاجره می باشد ، اقدام به انتقال ملک خود به شخص ثالثی کند در این صورت با توجه به مفاد قانون مدنی ، عقد اجاره همچنان به قوت خود باقی می ‌ماند و به تبع آن حق سر قفلی نیز زایل نخواهد شد و انتقال ملک خدشه ای به حق کسب و پیشه و سر قفلی مستاجر وارد نمی کند .

مزایده ی حق سر قفلی در اصفهان :

همان طور که گفتیم ، حق کسب و پیشه و حق سر قفلی قابل انتقال می باشد اما در خصوص این که آیا می توان حق سر قفلی و حق کسب و پیشه را به صورت مزایده به دیگری انتقال داد ، باید بگوییم که به موجب رای وحدت رویه این امر منع شده است فلذا مزایده حق سر قفلی و حق کسب و پیشه ممکن نمی باشد .

توقیف حق سرقفلی در اصفهان :

حق سر قفلی از حقوق مالی می باشد  فلذا توسط طلبکاران صاحب حق قابل توقیف خواهد بود برای این امر طلبکار باید بتواند ثابت کند که مدیون به موجب قرارداد اجاره دارای این حق شده است .

همچنین باید ذکر کنیم که حق سر قفلی و حق کسب و پیشه از مستثنیات دین محسوب نمی شوند فلذا از طریق دوایر اجرای ثبت و یا دوایر اجرای احکام مدنی قابل توقیف می باشد .

موارد تخلیه ی عین مستاجره و حق کسب و پیشه در اصفهان :

موجر در دو صورت می تواند تخلیه ی عین مستاجره را از مستاجر تقاضا نماید :

  1. فسخ عقد اجاره به علت تخلف مستاجر
  2. تخلیه عین مستاجره به علت نیاز موجر

در ادامه به هر یک از موارد فوق به تفصیل اشاره خواهیم کرد .

فسخ عقد اجاره از جانب موجر به علت تخلفات مستاجر:

حق کسب و پیشه  و تخلفات مستاجر در اصفهان :

اگر عقد اجاره به این دلایل فسخ شده و مستاجر ملزم به تخلیه عین مستاجره شده باشد ، مستاجر نسبت به مطالبه حق کسب و پیشه استحقاقی  نداشته و نمی تواند تخلیه عین مستاجره را منوط به پرداخت حق کسب و پیشه از جانب موجر کند .

این قاعده در یک مورد دچار استثنا شده و آن زمانیست که مستاجر حق انتقال و واگذاری منافع مورد اجاره را به شخص ثالث نداشته باشد و اقدام به این امر کند در این صورت مستاجر مستحق نصف حق کسب و پیشه خواهد بود .

تخلیه عین مستاجره به علت نیاز موجر در اصفهان :

موجر در صورتی می‌تواند تخلیه عین مستاجره را به علت نیاز به خود تقاضا کند که مدت اجاره منقضی شده باشد در غیر این صورت تا زمان اتمام مدت ذکر شده در قرارداد اجاره موجه نمی تواند تخلیه عین مستاجره را به علت نیازهای خود مطالبه کند .

وکیل سرقفلی در اصفهان
وکیل سرقفلی در اصفهان

حق کسب و پیشه و تخلیه ی عین مستاجره در اصفهان :

اگر تخلیه عین مستاجره به علت هر یک از نیازهای موجر صورت بگیرد ، در اینجا مستاجر می تواند تخلیه عین مستاجره را منوط به پرداخت حق کسب و پیشه از سوی موجر کند .

واگذاری عین مستاجره و حق کسب و پیشه در اصفهان :

در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال  ۱۳۷۶ ، مستاجر اصولاً حق انتقال منافع مورد اجاره را به شخص ثالث خواهد داشت مگر آن که این حق در ضمن عقد اجاره از او  سلب شده باشد اما در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ خلاف این قاعده تعیین شده است  و به موجب این قانون ، مستاجر اصولاً حق واگذاری و انتقال منافع مورد اجاره به دیگری را ندارد مگر آن که این حق برای او در ضمن قرارداد اجاره در نظر گرفته شده باشد .

اگر مدت اجاره منقضی شده باشد و موجر از پرداخت حق کسب و پیشه به مستاجر امتناع کرده و مستاجر نتواند عین مستاجره با دریافت حق کسب و پیشه تخلیه کند و در ضمن عقد اجاره حق انتقال به ثالث برای او در نظر گرفته نشده باشد و موجر نیز  نسبت به این امر رضایت ندهد ، مستاجر می تواند به دادگاه صالح مراجعه کرده و از دادگاه  صدور حکم مبنی بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره به دیگری را درخواست کند در این صورت مستاجر می تواند با تنظیم سند رسمی اجاره ، منافع مورد اجاره را به شخص ثالثی اجاره دهد و حق کسب و پیشه خود را از دریافت کند .

همان طور که در بالا اشاره کردیم ، اگر مستاجر بدون مراجعه به دادگاه و همچنین بدون اذن موجر اقدام به انتقال و واگذاری منافع مورد اجاره به ثالثی کند در این صورت تنها حق مطالبه نصف حق کسب و پیشه را خواهد داشت .

حق سرقفلی در اصفهان و قانون مصوب سال ۱۳۷۶

به موجب این قانون دیگر حق سر قفلی که در واقع  دارای ماهیتی مانند حق کسب و پیشه است ، در قراردادهای اجاره ممکن است الزامی نباشد و اجاره اماکن تجاری و تخلیه ی آن ،  بدون پرداخت حق سر قفلی مطابق این قانون  امکان پذیر می باشد .

سرقفلی و انواع آن در اصفهان :

مستأجر می ‌تواند در ازای تخلیه عین مستاجره و واگذاری حق خود در اثنای مدت اجاره از مستاجر جدید یا موجر مبلغی را تحت عنوان سر قفلی از دریافت  کند .

وکیل سرقفلی در اصفهان
وکیل سرقفلی در اصفهان

اگر مدت اجاره تمام شده باشد و موجر مبلغی از مستاجر دریافت نکرده و یا آن که مستاجر کلیه ی حقوق خود را استیفا کرده باشد ، مستاجر ملزم به  تخلیه عین مستاجره بوده و حقی بابت دریافت سر قفلی نخواهد داشت .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *