وکیل در آران و بیدگل

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09174393754)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در آران و بیدگل تقاضا کردیم در مورد وکالت توضیح دهد:

وکیل در آران و بیدگل در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

البته پیشنهاد سایت دادیار به شما عزیزان این است که برای اطلاعات بیشتر با وکیل مواد مخدر در شیراز مشورت نمایید و به راحتی به حل وفصل مشکلات خود بپردازید.

عقد وکالت چیست؟

ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت را تعریف کرده است.

وکالت به عقدی گفته می شود که به سبب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام عملی نائب و جانشین خود می‌کند از این به بعد اعمالی را که به وکیل اجازه داده است را وکیل انجام می دهد در عقد وکالت شخصی که به دیگری وکالت می‌دهد را موکل و شخصی که نائب می‌شود را وکیل می‌گویند.

اثردرعقد وکالت دادن نیابت است.موکل به وکیل نیابت می دهد تا از طرف خودش امر مورد وکالت را به انجام رساند

یعنی وکیل به عنوان واسطه و میانجی ،عمل حقوقی را برای موکل انجام می‌دهد. در معاملاتی که توسط وکیل انجام می‌شود طرفین معامله موکل و طرف مقابل می باشد مثلا در یکمعامله اگر موکل به وکیل اذن داده بباشد طرف اصلی موکل و مشتری می باشد نه وکیل بلکه وکیل تنها نقش نایب را دارد و کار را برای موکل انجام می دهد در این صورت نمی‌تواند طرف اصلی باشد.

آثار عقد و تعهدات ناشی از معامله وکالتی و اجرای تعهدات ناشی از معامله بر عهده موکل می باشد نه وکیل و باید از موکل این آثار را مطالبه کرد. زیرا وکیل تمام اعمال و معاملات را به حساب موکل انجام می دهد. و خود وکیل هیچ منفعتی و مسولیتی در این باب ندارد.

ماده ۶۵۶ تا ماده ۶۶۵

وکیل در آران و بیدگل
وکیل در آران و بیدگل

موضوع عقد وکالت

بنابر نظر قوی تر موضوع عقد وکالت باید امری حقوقی باشد نه امری مادی موضوع وکالت باید امری حقوقی باشد نه مادی.یعنی عقد وکالت برای یعنی وکالت باید برای انجام یک عمل و فرایند حقوقی مانند عقد و ایقاع واقع شود نه برای اعمال  مادی زیرا مواد مرتبط در قانون مدنی بیانگر حقوقی بودن عقد وکالت اشاره دارد.

شرایط طرفیت عقد :

اهلیت دو طرف که از بلوغ و عقل ناشی میشود

جایز التصرف بودن موکل

ویزگی های عقد وکالت :

عقد اذنی

وکالت مانند عاریه و ودیعه یک عقد اذنی به حساب می آید چون اثر اصلی عقد وکالت دادن نیابت و اذن و اجازه در انجام کار مورد وکالت می باشد. بعد از عقد و وکالت و دادن اذن توسط موکل و قبول آن توسط وکیل برای وکیل و موکل تعهداتی نسبت به یکدیگربه وجود می آید که بید این تعهدات را انحام دهند

عقدی جایز

عقودی اذنی  جایز به به شمار می‌آیند یعنی وکیل و موکل هر وقت بخواهند می‌توانند این عقد را فسخ کند یعنی اینکه وکیل از می‌تواند از اختیاراتی که به او داده شده است خوداری کند و عقد وکالت را فسخ کند. این نکته لازم است که گفته شود. و موکل می‌تواند هر موقع که بخواهد با اطلاع دادن به وکیل او را از وکالت عزل کند. البته موکل باید وکیل را از عزل با خبر کند و اگر عملی در این مدت انجام سده باشد باید به وکیل به اندازه عملی که انجام داده است اجرت المثل بدهد.

وکالت به علت اذنی بودن و جایز بودن آن با  فوت سفه و جنون یکی از طرفین منفسخ می شود. البته سفیه شدن در امور مالی صرفاً یکی از شرایط منفسخ شدن عقد است در امور غیر مالی  منفسخ نمیشود

وکیل در آران و بیدگل
وکیل در آران و بیدگل

 عقدی رایگان

عقد وکالت یک عقد رایگان است هر چند مطابق ماده 659 قانون مدنی وکالت می تواند مجانی باشد یا با اجر

 عقد، رضایی

وکالت یکی از عقود رضایی است یعنی  نیازی به تشریفات و تنظیم سند رسمی توسط طرفین ندارد بلکه با ایجاب و قبول با هر لفظی منعقد می شود مثلا شخص بگوید تو را در فلان کار وکیل میکنم و او قبول کند.

که ماده ۶۵۸ قانون مدنی به این نکته اشاره دارد

ماده ۶۵۶ تا ۶۶۵ قانون مدنی به رضایی بودن این عقد اشاره دارد عقد وکالت مبتنی بر مسامحه و سازگاری طرفین است بر اساس این مورد که عقد وکالتی  عقد مسامحه ای است نیاز به معلوم بودن تمامی ارکان و وجوه عقد وکالت نیست و ضرورتی برای اینکه تمامی جهت موضوع وکالت مشخص باشد وجود ندارد. و علم اجمالی وکیل نسبت به مورد وکالت برای نافذ شدن این عقد کافی میباشد و لذا اگر وکیل بداند که در چه اموری باید مداخله کند و محدوده اختیارات آن از دید عرف  قابل تشخیص باشد عقد وکالت صحیح و نافذ می باشد هرچند مشخص نبودن محدوده اختیارات او مانع از نفوذ و صحت این عقد نمی باشد.

وکالت مطلق و مقید ماده ۱۶۰ قانون مدنی مقرر کرده است که وکالت ممکن است به صورت مطلق و برای تمام اعمال موکل باشد یا مقید به امور خاص اگر موکل به وکیل اذن مطلق نسبت به به خودروی خود داده باشد وکیل از نهر تصرفی در این این خودرو را دارد اما اگر وکالت به صورت مقید باشد وکیل فقط در آن محدوده و عمل خاصی که به او وکالت داده شده است حق دخالت دارد و در امور بیش از محدوده مشخص شده اجازه تصرف ندارد.

وکیل در آران و بیدگل
وکیل در آران و بیدگل

تعدد وکلا

 حالت اجتماع:

این حالت زمانی به وجود می‌آید که چند وکیل در یک موضوع مشخص به صورت جمعی وکیل می شوند تا آن کار را انجام دهند و اگر هر کدام از وکلا به صورت مجرد این کار را انجام دهد عمل وی غیر نافذ و صحیح نمی باشد و صرفاً با اجازه وکلای دیگر که در این عمل انجام شده دخالت نداشتند نافذ می‌شود یا اینکه موکل به وکیل که عمل را انجام می دهد اذن دهد که در این صورت عمل نافذ و صحیح میباشد.

حالت استقلال:

وقتی در قرارداد وکالت چند نفر به صورت مستقل به عنوان وکیل آن عمل تعیین شده باشند و در این حالت هر کدام از وکلا  می توانند به صورت مستقل راس انجام این معامله را بر عهده بگیرد. در این صورت وکیلی که زودتر از باقی وکلا عمل حقوقی را انجام دهد عمل وی نافذ می باشد و عمل وکلای دیگر منفسخ می گردد.

حالت ترتیب:

به نحوی که چند وکیل برای انجام عملی مشخص می شود و در قرارداد به صراحت تصریح می شود که هر کدام به ترتیب انجام یک عمل را بر عهده بگیرند.

حالت اطلاق :

اگر در عقد وکالتی چند نفر به عنوان وکیل تعیین شده باشد و موکل مشخص نکرده باشد که این عمل به صورت اجتماعی و استقلال یا ترتیب است اصل بر اجتماع بودن است و وکالت این وکلا را باید به صورت اجتماع فرض کرد

وکیل در آران و بیدگل
وکیل در آران و بیدگل

 وکالت ظاهری:

مطابق ماده 608 قانون مدنی تمام اعمالی که وکیل در هنگام عزل خود از طرق موکل عقد انجام می‌دهد نافذ می باشد البته به شرطی که ازعزل  خود باخبر نباشد و اصل بر صحت این نوع وکالت می باشد

انحلال وکالت به دو صورت امکان پذیر می باشد یا موکل وکیل را عزل کند یا اینکه وکیل خود استعفا بدهد.

منظور از عزل موکل یعنی فسخ از از سوی موکل می باشد یعنی وکیل را از انجام وکالت از می‌نماید وکالت چون ۱ یک عقد جایز و اذنی می‌باشد موکل در هر زمانی می تواند وکیل را از عمل مشخص شده عزل نماید و امکان بر هم زدن.

همان طور که در ماده ۶۷۹ قانون مدنی مقرر شده منظور از استعفای وکیل یعنی اینکه وکیل هر موقع بخواهد می تواند از انجام عمل وکالت استعفا بدهد و تا زمانی که موکل به اذن خود باقی باشد وکیل میتواند در آنچه که وکالت داشته است اقدام نماید و عمل کند  تا زمانی که استعفای وکیل توسط موکل پذیرفته نشده است وکیل هر عملی انجام دهد نافذ و صحیح میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *