وکیل اجرت المثل در بندر عباس

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(0917-439-37-54)

اجرت المثل چیست

با نظر بر اصل آزادی اراده افراد در برابر منعقد نمودن  عقود خود آزاد هستند و برابری دارد خصوصاً عقودی که بر اساس ماده ده قانون مدنی انعقاد یافته باشد هر حالتی که به منظور جبران نمودن خسارت لحاظ کرده باشند قابل اعتبار می باشد و قاضی باید به تبعیت از آن ها حکم دهد.

بعضی اوقات اتفاق می‌افتد که تنها اراده افراد قابل اعتبار نیست و یا این که جبران‌خسارت از قبل معین نشده است جبران نمودن خسارت اتفاقی ناعادلانه می باشد به همین جهت قانون گذار ما اجرت المثل را به منظور جبران نمودن نوع خسارت عنوان کرده است در این نوشته با اجرت المثل و مسائل مرتبط با آن آشنا می شویم.

وکیل اجرت المثل در بندر عباس
وکیل اجرت المثل در بندر عباس

اجرت المثل روش پیش بینی شده توسط قانون گذار به منظور جبران خسارت است در جایی که مقدار و روش آن توافقی انجام نشده باشد یا این که توافق قابلیت اعتبار نداشته باشد به طور واقع اجرت المثل مبلغی می باشد که در عرف و بازار فرد ضامن یا مسئول بایستی در برابر منافع استفاده کرده و یا تلف شده به مالک بپردازد. البته که شما عزیزان برای اطلاعات بیشتر درمورد بحث اجرت المثل میتوانید با یک وکیل در شیراز مشورت نمایید

وکیل ارث در شیراز معتقد است به طور کلی اگاهی از یک قانون این امکان را به وجود میاورد که اثر پر رنگی را در نتیجه پایانی یک رای داشته باشد در ادامه وکیل حقوقی در شیراز میگوید: اجرت المثل در معنای لغوی کاملاً برعکس اجرت المسمی می باشد  اجرت المسمی در مورد مبلغی است که طرفین از پیش موافقت کردند و اراده آن ها مشخص کننده مقدار آن است اما اجرت المثل در خصوص مبلغی می باشد که خارج از ارادهافراد به وسیله عرف مشخص می گردد.در ادامه با انواع اجرت المثلی که بر اساس منشا و سببی که مشخص میشوند و به دو نوع تقسیم میشوند اشنا میشویم و البته که شما عزیزان برای اطلاعات بیشتر درمورد بحث اجرت المثل میتوانید با یک وکیل در شیراز که از تجربه  بالایی بهره مند است مشورت نمایید چرا که بحث تجربه در وکالت از مهم ترین پایه و اساس ها در این زمینه است.

انواع اجرت المثل

انواع مختلف اجرت المثل طبق منشاء و دلیلی که معین می شود به دو نوع قابل تقسیم است یکی اجرت المثل منفعت ناشی از کار و دیگری اجرت المثل منفعت ناشی از مال

اجرت المثل منفعت ناشی از کار

در حقوق ایران انسان جایگاه ویژه ای دارد قانون اساسی پایه های جمهوری اسلامی را بر پایه ایمان به مواردی دانسته است که یکی از آن ها کرامت و نقش والای ارزش انسان است پس با این تفاسیر بشر به هیچ عنوان مال محسوب نمی شود ولی کاری که انسان انجام می دهد دارای ارزش اقتصادی و مالی است و بایستی جبران گردد

باید گفت آن چیزی که در حقوق به عنوان اجاره اشخاص گفته می‌شود باز هم همان اجاره کاری است که شخص انجام می دهد به منظور کار انسان ها مناسب با شغل و نوع کار مبلغی را مشخص می کند هر موقع کار انسان در عرف ارزش اقتصادی داشته باشد و فاقد قصد تبرع و یا همان انجام دادن مجانی کار باشد شخصی که کار به دستور وی انجام شده است به اندازه اجرت المثل ضامن و مسئول شناخته می شود به طور مثال اجرت المثلی که قاضی به منظور کار زن مشخص می کند اجرت المثل ایام زوجیت است.

اجرت المثل منفعت مال

قانون ایران در خصوص موارد گوناگونی مالک را مستحق اخذ اجرت المثل قرار داده است مثلاً اجرت المثل عین مستاجره در موقعی که قرارداد اجاره تمام شده است.

اجرت المثل ایام زوجیت

از حقوق مالی که پس از طلاق برای زن انجام می شود اجرت المثل اموری است که زن در مدت زندگی مشترک با همسر در خانه او انجام داده است (که پیشنهاد میشود شما عزیزان برای حل مشکلات خود با وکیل طلاق در شیراز مشورت نمایید.) طبق گفته قانون مدنی هر شخصی بر حسب دستور دیگری کاری را انجام دهد که به صورت عرفی به منظور آن کار اجرتی بوده یا آن فرد عادتاً مهیای آن کار باشد عامل مستحق کار خود خواهد بود غیر از این که مشخص گردد که قصد تبرع داشته است پس بنابراین گفته در حالتی که زن در منزل شوهرش کارهایی انجام داده باشد که از نظر شرعی بر عهده او نبوده است و به هیچ وجه قصد انجام دادن مجانی این کارها را نداشته باشد در شرایطی اجازه دارد بهای این خصوص از امور را از زوج دریافت نماید.البته که شما عزیزان میتوانید برای حل مشکلات خود با وکیل طلاق در اصفهان و یا وکیل طلاق در بندر عباس از طریق سایت دادیار مشورت کنید.

وکیل اجرت المثل در بندر عباس
وکیل اجرت المثل در بندر عباس

شرایط اخذ اجرت المثل ایام زوجیت

تبصره ماده سیصد و سی و شش قانون مدنی گفته زن اجاره دارد  بنابر شرایطی اقدام به مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی خود کند اگر که زن کارهایی را که  از نظر شرع برعهده او نبوده به‌طور عرفی به منظور آن کار اجرت المثل باشد به تقاضای زوج  و با نبود قصد تبرع انجام داده باشد و این عمل برای دادگاه هم ثابت گردد دادگاه هم اجرت المثل کارهای انجام گرفته را حساب می کند و به منظور پرداخت کردن آن حکم ارائه می دهد بنابراین گفته شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت موارد ذیل می باشد

زن کارهایی را انجام داده باشد که شرعا بر عهده او نبوده است مثلاً زن نظافت منزل و آشپزی کردن را انجام داده باشد با این وجود که از نظر قانونی و شرعی  وظیفه ای در قبال این کارها نیست باید بیان گردد که زن نمی تواند به خاطر اموری که از لحاظ شرعی و قانونی بر عهده او است اجرتی بگیرد به طور مثال تمکین به این خاطر که تمکین از وظایف زن در مقابل همسر حساب می شود.

زن بایستی این امور را به تقاضای شوهر انجام داده باشد

زن بایستی با قصد نبود تبرع این کار ها را انجام داده باشد  منظور ما از عدم تبرع در این ماده یعنی این که زن قصد انجام دادن مجانی امور را نداشته باشد و نیت واقعی او این مورد باشد که این امور در برابر اخذ مزدی انجام می گردد پس در شرایطی که خواسته زن انجام دادن مجانی این کارها در خانه باشد از نظر شرعی و یا قانونی مستحق اخذ اجرت نیست چون که با خواسته خودش در حق شوهرش تبرع یا احسان نموده است که با این تفاسیر نمی‌تواند اجرتی درخواست کند

نکات اجرت المثل

میزان اجرت المثل با نظر و نرخ های متعارف روز مشخص می گردد که تشخیص آن هم با دادگاه می باشد در خارج از حالت قضایی زن و مرد قادرند به منظور اخذ و پرداختن این مبلغ با هم موافقت داشته باشند.

مطالبه اجرت المثل تنها مربوط به طلاق و جدایی و حتی درخواست طلاق هم نیست با این وجود که عملاً همچین چیزی کم محقق می گردد که در یک زندگی مسالمت آمیز و اشخاص هیچ اختلافی در زندگی خود ندارند زن تصمیم داشته باشد اجرت المثل ایام زوجیت بگیرد ولی چنانچه شخصی بخواهد این عمل را انجام دهد قانونی می باشد بدون این که احتیاجی به جدایی زوج و زوجه باشد

هیچ مردی اجازه ندارد تا موقعی که  همه حقوق همسر خود را پرداخت ننموده است  وی را طلاق دهد پس اگر زن تقاضای اجرت المثل یا دیگر حقوق مثل مهریه و غیره کرده باشد تا موقعی که این شرایط و موارد پرداخت نشده باشد مرد قادر نیست ثبت طلاق را انجام دهد غیر از این که زن رضایت بدهد.البته که پیشنهاد سایت دادیار به شما عزیزان این است که مقاله ایی تحت عنوان وکیل مهریه در شیراز را مطالعه نمایید و به حل مشکلات خود بپردازید.

شرایط نحله

درخواست کننده طلاق  زن نباشد

طلاق مرتبط با تخلف زن از انجام دادن وظایف همسری و یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.

زن به خاطر کارهای اضافی دست مزدی از دادگاه نگرفته باشد یا دادگاه تقاضای او را قبول نکرده باشد.

به نظر دکتر کاتوزیان الزام شوهر به پرداخت نحله به خاطر جبران خسارت زن در خصوص سوء استفاده شوهر از اختیار حق طلاق می باشد  آن چیزی که به زن تحویل داده می‌شود حق می باشد نه بخشش.

وکیل اجرت المثل در بندر عباس
وکیل اجرت المثل در بندر عباس

مبلغ اجرت المثل زن

زمانی که شرایط مذکور در این خصوص موجود باشد حکم به پرداخت مبلغی تحت عنوان اجرت المثل زن در ایام زوجیت انجام می شود ولی روش حساب کردن اجرت المثل زوجه معمولاً با توجه به ارزش کارهای انجام شده مبلغی را به شکل سالیانه برای زوج مشخص می کند و آن مقدار به دست آمده را در سال های زندگی مشترک ضرب می کند بعد ضرب آن مقدار اجرت المثل ایام زوجیت زن می باشد و مرد محکوم به پرداختن به آن مقدار به همسر خود می باشد به طور معمول قدرت کارهای انجام گرفته از سمت زن با صادر شدن قرار کارشناسی به کارشناس رسمی دادگستری مرجوع می گردد تا مبلغ آن را کارشناس مشخص نماید پس مبلغ اجرت المثل زمان زناشویی یک مبلغی ثابت و مشخص شده نمی باشد و نمی توانیم در همه موضوعات ت آن را ملاک قرار دهیم بلکه ارزش کارهای انجام گرفته در هر مورد با نظر به موضوعاتی امکان دارد متفاوت باشد.

زمان درخواست اجرت المثل و نحله

چندی قبل درخواست اخذ اجرت المثل و نحله پس از طلاق صورت می گرفت اما به لحاظ این که این قاعده اساس حقوقی نداشت و همین طور این که موضوعاتی را هم برای زن محقق می کرد سبب بررسی و انتقاد قرار گرفت.

برای حل این موضوع نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت گردید و این مجمع طبق گفته قانون مشخص گردید که مقصود از واژه پس از طلاق در شروع تبصره قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از از وجود نداشتن امکان سازش از طرف دادگاه می باشد پس با این تفاسیر مرد می تواند قبل از انجام طلاق حق الزحمه کارهایی را که به طور شرعی برعهده زن بوده است و به دستور شوهر و با هدف و  قصد دریافت حق الزحمه انجام داده از دادگاه مربوطه مطالبه نماید.

وکیل اجرت المثل در بندر عباس
وکیل اجرت المثل در بندر عباس

مراحل تقاضای اجرت المثل

تقاضای اجرت المثل بایستی از سمت زن شروع شود زن می تواند شخصاً و مستقلاً تقاضای خود را اعلام کند همچنین زن می تواند به کمک یک وکیل متخصص در خصوص اجرت المثل دادخواست خود را به دادگاه ارائه نمای د البته زن بایستی شناسنامه و همینطور عقدنامه خود را به دفتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل دهد و دادخواستی تحت عنوان این موضوع در آن محل به منظور اخذ اجرت المثل خود تنظیم گرداند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *