وکالت در طلاق چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی وکالت در طلاق زنان پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

انواع طلاق:

وکیل طلاق در بندر عباس میگوید:به طور کلی طلاق به دو دسته تقسیم می شود : طلاق بائن و طلاق رجعی. هر یک از انواع طلاق  آثار حقوقی متفاوتی دارند. قاضی در دادگاه وقتی حکم طلاقی را صادر می کند، حتما در حکم عنوان رجعی یا بائن بودن آن را درج می نماید.

وکالت در طلاق
وکالت در طلاق

طلاق رجعی:

در طلاقی که رجعی است مرد می تواند در مدت عده به زن رجوع نماید و نیازی به نکاح مجدد نمی باشد و می تواند به همان زندگی قبل برگردد. از جمله آثاری که می توان برای طلاق رجعی بر شمرد در ذیل آورده ایم:

1- در مدت عده طلاق رجعی مرد باید نفقه اش را به زوجه بپردازد.

2- زن و شوهر در دوره عده در طلاق رجعی از هم ارث می برند(جهت کسب اطلاعات بیشتر نیز میتوانید با وکیل ارث در شیراز مشورت کنید.)

3- زن در دوره عده در جدایی رجعی قادر نخواهد بود با مرد دیگری ازدواج کند.

4- مرد در دوره عده زن خود این امکان را ندارد با خواهر زنش ازدواج نماید و برای نکاح با خواهر زاده یا برادر زاده اش هم باید از زن اجازه بگیرد.

5- مرد برای نکاح در دوره عده زن خود در طلاق رجعی باید از دادگاه اذن بگیرد.

6- اگر زن در دوره عده در طلاق رجعی رابطه نامشروعی برقرار کند درست مثل رابطه زن شوهردار می باشد.

طلاق بائن:

در طلاق بائن زن و مرد به طور کامل از هم جدا شده و مرد حق رجوع به زن را نخواهد داشت و اگر مرد اراده نماید که دوباره با زنش که  او را طلاق(وکیل طلاق در اصفهان) داده ازدواج نماید باید تا پایان مدت عده در طلاق صبر نماید و بعد از آن دوباره زن سابقش را به نکاح خود در آورد. نکته قابل توجه این است که در طلاق بائن همه حق و حقوقی که به زن و شوهر در طلاق رجعی تعلق می گرفت از بین می رود.

بنابر این می توان این طور خلاصه نمود که همه طلاق ها رجعی هستند جز این که شرایطی داشته باشند که در ذیل به آن ها اشاره می کنیم: 1- اگر طلاق پیش از زناشویی اتفاق بیفتد بدین معنی که اگر مردی پیش از نزدیکی زن خود را طلاق دهد این نوع طلاق بائن خواهد بود.2- طلاق زن یائسه هم از نوع بائن است .

وکالت در طلاق
وکالت در طلاق

3 – وقتی زنی به دلیل بیزاری ازشوهرش مالی به او بدهد و طلاق بگیرد حال چه مال برابر با مهریه ی او باشد یا بیشتر یا کم تر از مهریه زن باشد فرقی نمی کند.برای اطلاعات بیشتر در این زمینه با وکیل مهریه در شیراز از طریق سایت دادیار مشورت نمایید.

این نوع طلاق هم از جمله طلاق های بائن است. 4- وقتی زن و مرد هردو از هم بیزار باشند اما در این حالت مالی که زن به مرد می دهد نمی تواند بیش از صداق او باشد. اگر در طلاقی که خلع یا مبارات است زن از مبلغی که به مرد داده است پشیمان شود و آن را پس بگیرد طلاق از بائن رجعی می شود.5- نوع دیگری از طلاق بائن طلاقی است که از سه طلاق پست سر هم حاصل شده و شوهر در این حالت حق رجوع به زن را نخواهد داشت.

طلاق زن یائسه

زن یائسه کیست؟ یائسگی حدودا در سنین بین 45 تا 55 سالگی اتفاق می افتد و از ویژگی های طبیعی زنان می باشد در این ایام تخمدان ها هورمون زنانه کم تری به ویژه استروژن ترشح می کند. اول قائدگی در زن نامنظم می شود پس از آن کامل عادت او قطع می گردد. اگر زنی یک سال تمام عادت نشود یائسه است.

پیرو مطلب قبلی باید بگوییم اگر مردی زن یائسه اش را طلاق دهد این طلاق بائن خواهد بود و مرد بدون نکاح تازه قادر نخواهد بود به زندگی مشترک برگردد.

طلاق خلعی

طلاق بائن به چند جهت ایجاد می شود: یکی از این جهات بیزاری و کراهتی است که زن از مرد یا هردو از هم می یابند. وقتی این بیزاری یک طرفه باشد، طلاق خلع است. اما اگر دو طرفه باشد طلاق از نوع مبارات خواهد بود. پس از جمله روش هایی که زوجین می توانند از هم جدا شوند و در دوره عده مرد حق رجوع به زن را ندارد، طلاق خلعی است.

در این نوع از طلاق ذاتا همه ارکان و شرایط اصولی و اساسی عقد مثل توافق هردو طرف و ایجاب و قبول آن ها  ضرورت دارد و از طرف دیگر کیفیت این عقد و اثر آن مشابه ایقاع می باشد یا در زبان دیگر بتوان گفت  طلاق زیر مجموعه ایقاعات محسوب می شود. طلاق خلعی  از جمله ی طلاق بائن است  که در آن زن به سبب بیزاری که از مرد دارد، مبلغی به او می دهد و خود را فارغ و آزاد از زوجیت می کند. زن این امکان را دارد تا پیش از طلاق خلعی و حتی پس از طلاق در دوره عده و تا پیش از پایان یافتن آن به بذلش رجوع نماید  که بدین ترتیب طلاق خلعی به رجعی تبدیل می شود و مرد هم در این حالت می تواند در دوره عده به زن برگردد. بر اساس نظر مشهور، مجوز رجوع زن منوط بر این است که رجوع مرد درست باشد. زوج این امکان را دارد که بعد از طلاق خلع بازگشت از طلاق را برای خودش ناممکن کند اما زن در این حالت می تواند به فدیه مراجعه کند و مانعی که زوج برای حق خویش ایجاد نموده است باعث سقوط حق زن در این موضوع نخواهد شد.                                           

ارکان طلاق خلعی

1- کراهت و بیزاری زن نسبت به مرد طوری که تدوم زندگی برای زن یا هر دو سخت شده باشد و موجب نافرمانی و گناه بی توجهی به وظایف شرعی و قانونی و عواطف انسانی شود.2- اعطای مال از زوجه به زوج در ازای انجام طلاق  تا او را فارغ از رابطه زوجیت کند. به صورتی که مرد در دوره عده حق برگشتن به زن را نداشته باشد. در اصطلاح حقوقی به این مالی که زن در ازای انجام طلاق به مرد می دهد فدیه یا فدا گفته می شود که می تواند یا عین یا منفعت یا دین باشد.

در مورد میزان آن قانون خاصی نیست و به تراضی دو طرف تعیین می شود که در این حالت امکان دارد اصلا خود مهریه فدیه قرار بگیرد یا چیزی غیر از مهریه به اندازه ان یا کم تر یا بیش تر از مهریه باشد. حتی نفقه که بر عهده شوهر است یا مزد شیر دادن فرزند در زمانی معین می تواند فدیه باشد. برای احراز طلاق خلعی باید عوض پرداخت شود.

بر اساس ماده 1146 قانون مدنی  طلاق خلعی چنان تعریف می شود که زن به سبب کراهت از زوج مالی به شوهر می دهد  تا طلاقش را از زوج بگیرد چه این که مال برابر با مهریه یا بیش تر از آن یا کم تر از مهریه باشد پس برای این که طلاق خلع احراز یابد زن باید عوضی پرداخت نماید و تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد. همان طور که اشاره نمودیم طلاق خلع از انواع طلاق بائن است بعد از احراز آن مرد امکان  این را نخواهد داشت در زمان عده به زن خود رجوع نماید.

در این شرایط زن قادر است به فدیه پرداخت شده به شورش در زمان عده رجوع نماید و آن را مسترد کند حتی گر مرد راضی نباشد. در این حالت مرد قادر است به زن رجوع نماید . اذن رجوع زن منوط به درستی رجوع مرد می باشد اما در این مورد اخیر بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. در شرایطی که  امکان رجوع مرد نباشد  مثل این است که زن دارای عده نبوده و یا سه طلاقه باشد رجوع زن عم درست نیست.

وکالت در طلاق
وکالت در طلاق

طلاق مبارات

از دیگر انواع طلاق بائن، طلاق مبارت است. طلاق مبارات هم زمانی اتفاق می افتد که زن و شوهر هر دو باهم از هم بیزار شوند در این حالت عوض نباید بیش تر از مهریه باشد.

سه طلاقه شدن زن:

بر اساس ماده 1057 قانون مدنی  اگر زوج سه بار پشت سرهم زن خود را طلاق دهد چه بدین صورت که طلاق بعد از رجوع باشد چه در ایام عده یا بعد از نکاح جدید قادر نخواهد بود دوباره با آن زن ازدواج نماید. در قانون و شرع در این موضوع صراحتا بیان شده است. در متن قانون از سه طلاقه بودن با عنوان سه طلاقه و نه طلاقه یاد شده است.

بر اساس ماده 1057 قانون مدنی اگر زنی سه بار همسر یک مرد باشد و طلاق گرفته باشد به آن مرد حرام می شود جز در موردی که با عقد دائم به همسری مرد دیگری در بیاید و بعد از نزدیکی با او به جهت فسخ یا طلاق یا فوت بینشان به هم خورده و جدا شده باشند.

به گفته ی مشاور حقوقی خانواده پس مردی که سه دفعه پشت سر هم زن را طلاق دهد چه این که در دوران عده یا بعد از ازدواج جدید صورت گرفته باشد دیگر قادر نیست با آن زن ازدواج نماید. چون نکاحی که سست بنیان باشد، نمی تواند خانواده خوشبختی را به وجود بیاورد و درست آن است که تمدید آن بعد از سه دفعه پشت سر هم خودداری به عمل آید. ضمن آن که قانون گذار تمایل دارد از این طریق از تکرر طلاق خودداری نماید.

فرضا اگر بعد از سه طلاق پشت سر هم و دخالت محلل و سقوط نکاح و نکاح دوباره زن و شوهر قبلی دوباره زن و مرد با هم به توافق نرسند و اختلاف داشته باشند و طلاق تکرار گردد. این موضوع قابل تداوم برای همیشه نیست. چون قانون گذار  با توجه به فقه اسلامی این گونه بیان داشته است که: زن هر کسی که نه طلاق بگیرد و6 تای آن عدی باشد ، بر ان فرد حرام می شود.

حق رجوع مرد در طلاق بائن:

گفتیم که طلاق دو مدل است یا رجعی یا بائن. در طلاق رجعی که مرد در دوران عده حق رجوع خواهد داشت. به بیان دیگر با قطع روابط زن و مرد به موجب طلاق جدایی بین زن و مرد ایجاد می شود  ولی در دوره عده برای مرد حق رجوع به زنش باقی می ماند و در این شرایط همان ارتباط شرعی سابق بین زوج و زوجه باز می گردد. در طلاق بائن چنین نیست. یعنی شوهر حق برگشت به زن را نخواهد داشت و همین که صیغه طلاق جاری شد رابطه زوجیت زن و مرد کاملا قطع می شود.

شرایط زن حین طلاق

اما در مورد شرایط زن در موقع طلاق باید بگوییم که زن حین جاری شدن صیغه طلاق باید شرایطی داشته باشد. اولا که زن باید در دوره عادت ماهانه  و نفاس نباشد و در دوره پاکی زن از خون نفاس یا حیض مرد نباید با او نزدیکی کرده باشد. اگر در حیض یا نفاس قبل از پاکی با او نزدیکی نماید  احتیاط بر آن است که باید دوباره عادت ماهیانه را بگذراند و بعد پاک شود . سوالی که در ذهن می آید این است که اگر مردی با زنش نزدیکی کند و بخواهد او را طلاق دهد تکلیف چیست؟ در پاسخ باید بگوییم که مرد در این حالت باید صبر نماید تا زن عادت ماهانه شده و سپس پاک شود و بعد او را طلاق دهد. اما اگر زن حامله باشد قادر است پس از نزدیکی فورا او را طلاق دهد و نیز اگر زن یائسه باشد و بیش از پنجاه سال سن داشته باشد در این حالت هم باید بعد از نزدیکی بلافاصله او را طلاق دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *