وکیل سفته در اصفهان

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(0917-439-37-54)

وکیل وصول سفته در اصفهان

مقدمه :

با توجه به مشکلاتی که برای پرداخت به صورت وجه نقد وجود دارد ، افراد ترجیح می دهند  در روابط مالی خود از اسنادی تجاری که وسیله ی پرداخت می باشند ، استفاده کنند .

وکیل سفته در اصفهان
وکیل سفته در اصفهان

اسناد تجاری به طور خاص شامل اسناد زیر می باشد :

این اسناد ، اسنادی هستند که توسط قانون گذار در قانون تجارت ، مطرح شده و برای دارنده این گونه اسناد ، قانون گذار مزایا و همچنین تکالیفی را در نظر گرفته است .که برای اطلاعات بیشتر میتوانید با وکیل در شیراز مشورت کنید.

 

در این مقاله قصد داریم در خصوص یکی از این اسناد تجاری به نام سفته که به آن فته طلب نیز گفته می شود ، بپردازیم .

سفته چیست:

سفته ،  سندی تجاری می باشد که متضمن تعهد پرداخت وجه در آینده است .

مسئول اصلی پرداخت وجه سفته ،صادر کننده آن می باشد .

سفته به صورت مختلفی قابل صدور می باشد :

پرداخت وجه سفته می تواند به صورت عند المطالبه و یا در تاریخ معین تعیین شود .

دارنده سند تجاری سفته ، می تواند شخص معینی باشد و یا سند تجاری سفته به صورت در وجه حامل صادر شود  ، به این صورت که در سند تجاری سفته ، دارنده آن مشخص و تعیین نمی شود  و هر شخصی که این سند تجاری را در دست خود داشته باشد ، دارنده آن محسوب خواهد شد مگر آن که خلاف آن در محکمه به اثبات برسد .

تفاوت سفته و برات :

سفته و برات بسیار دارای وجه تشابه با یکدیگر می باشند ؛ به این صورت که در قانون تجارت ، بسیاری از مقررات تعیین شده برای سند تجاری برات ، قابل استفاده برای سند تجاری سفته نیز می باشد .

اما این دو سند تجاری ، علیرغم تشابهات زیادی که با یکدیگر دارند  ، دارای تفاوت هایی نیز می باشند که موجب تفکیک آن ها از یکدیگر می ‌شود .

به این صورت که برای صدور سند تجاری برات ، قانون گذار شرایطی را تعیین کرده است که رعایت همه آن ها برای صدور سند تجاری سفته الزامی نمی باشد . برای مثال برای آن که بتوانیم براتی را صادر کنیم ، باید لزوما در سند برات دارنده آن را مشخص و تعیین نماییم اما صدور سفته به صورت در وجه حامل ممکن و مجاز می باشد و الزامی برای تعیین کردن دارنده سند تجاری سفته در حین صدور آن وجود ندارد .

تفاوت چک و سفته :

وکیل چک در شیراز در ادامه به تفاوت چک و سفته پرداخته و اینگونه شرح میدهد:

وکیل سفته در اصفهان
وکیل سفته در اصفهان

نحوه ی وصول سفته :

برای آن که  دارنده سند تجاری سفته بتواند از تمامی مزایای در نظر گرفته شده برای این سند استفاده کند ، باید لزوما وظایف در نظر گرفته شده برای خود را انجام دهد .

در این صورت می ‌تواند وجه مقرر شده در سند سفته را وصول نمایند فلذا برای آن که نحوه وصول وجه سفته را بررسی کنیم ، ابتدا باید در خصوص وظایف دارنده سفته مطالبی را ذکر نماییم .

ضمانت اجرا سفته :

اگر دارنده سند تجاری سفته ، از هریک از وظایف خود که در بالا ذکر نمودیم سرپیچی و تخلف کند ، در این صورت حق اقامه دعوا و مطالبه وجه سند سفته را از هر یک از ظهر نویسان و همچنین ضامن آن ها را نخواهد داشت و تنها می تواند علیه صادر کننده سفته اقامه دعوا نماید زیرا مسئول اصلی و نهایی پرداخت وجه سفته شخص صادر کننده می باشد و اعتراض عدم تادیه در واقع سندی است که مراجعه به مسئول پرداخت وجه سفته را اثبات می کند و برای مراجعه به صادر کننده سفته نیازی به اعتراض عدم تادیه نخواهد بود .

وکیل سفته در اصفهان
وکیل سفته در اصفهان

مسئولیت تضامنی :

یکی از مزایایی که قانون گذار برای دارندگان اسناد تجاری خاص که از جمله آن ها ، سند  تجاری سفته است ، در نظر گرفته است ، مسئولیت تضامنی بین مسئولین پرداخت وجه سند تجاری سفته می باشد .

مسئولیت تضامنی مسئولان به این معنا است که دارنده سند تجاری سفته قادر خواهد بود که پرداخت  تمامی طلب خود را از هر یک از مسئولین پرداخت وجه سند ، مطالبه کند.

دارنده سفته برای مطالبه وجه سند تجاری  می تواند علیه تمامی مسئولان به صورت یکجا نیز اقامه دعوا کند . در این صورت هریک از مسئولان پرداخت وجه سند ملزم خواهد بود که تمامی طلب دارنده سند را بپردازد .

قرار تامین خواسته سفته :

با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین قانون تجارت ، دارنده سند تجاری در صورتی که اعتراض عدم تادیه  را انجام داده باشد ، می تواند از محکمه رسیدگی کننده به دعوا تقاضا کند که قرار تامین خواسته را صادر نماید .

محکمه ملزم خواهد بود که بدون دریافت خسارت احتمالی ، اقدام به صدور این قرار کرده و معادل وجه سفته از اموال خوانده دعوا توقیف کند . این امر نیز یکی دیگر از مزایای است که قانون گذار برای دارنده این اسناد در نظر گرفته است .

مرجع صالح سفته :

در صورتی که وجه تعیین شده در سند تجاری سفته ، تا ۲۰۰ میلیون ریال باشد ، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای دارنده سند علیه مسئولین آن ، شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده دعوا می باشد .

اگر خواندگان متعددی وجود داشته باشد و محل اقامت هر یک از آن ها با یکدیگر متفاوت باشد ، در این صورت به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ، دارنده سفته می تواند دعوای خود را در محل اقامت هر یک از خواندگان مطرح کرده و مرجع رسیدگی کننده ملزم  خواهد بود که رسیدگی به دعوای اقامه شده علیه سایر خواندگان را نیز انجام دهد .

اگر وجه تعیین شده در سند سفته  ، بیش از ۲۰۰ میلیون  ریال باشد ، در این صورت اقامه ی دعوا علیه مسئولین پرداخت وجه سفته ، باید در دادگاه عمومی حقوقی  محل اقامت خواندگان دعوا ، اقامه شود .

برای اقامه ی دعوا هم در شورای حل اختلاف  و هم در دادگاه عمومی حقوقی  ، خواهان باید لزوما اقدام به تنظیم دادگاه و پرداخت هزینه دادرسی  ، کند .

وکیل سفته در اصفهان
وکیل سفته در اصفهان

وکیل دعوا :

با توجه به مقررات خاصی که قانون گذار برای تنظیم سند تجاری سفته در نظر گرفته است ، توصیه می شود که هنگام صدور سفته و همچنین هنگام دریافت این سند به منظور پیشگیری از اشتباهات و همچنین ورود خسارات و زیان مالی از حضور یک وکیل که اشراف کامل نسبت به قوانین و عرف حاکم بر اسناد تجاری دارد ، بهره جسته و همچنین در صورت اقامه دعوا در محکمه قضایی پیگیری امر دعوا را به وکیلی واجد شرایط و معتمد سپرده شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *