وکیل مهاجرتی در اهواز

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اهواز و مشاور حقوقی در اهواز

(0917-439-37-54)

وکیل مهاجرتی اهواز

مهاجرت پدیده ای است که از زمان خلقت انسان یا همراه با خلقت  بوده و جامعه بشری بنا بر دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، طبیعی و… ناگزیر از وجود و دوام آن می باشد.

در دین ما از زمان پیامبر ( صلواه الله علیه ) و زمان گذشته مهاجرت ریشه دوانده و در حال حاضر نیز در جامعه ی بین المللی هجرت کردن و مهاجرت به عنوان یک امر قانونی پذیرفته شده و معروف است.

رشته ی از حقوق به نام حقوق بین الملل خصوصی به طور کامل نحوه چگونگی مهاجرت کردن به یک کشور و دریافت اقامت یا تابعیت در یک کشور دیگر یا مهاجرت از داخل ایران به خارج از کشور و یا مهاجرت از خارج از کشور ایران به داخل این کشور را توضیح داده است و تمام اینها در دسته حقوق بین الملل خصوصی قرار می گیرند.در اینجا نیز میتوانید علاوه بر مقاله وکیل مهاجرتی هر گونه از سوالات خود اعم از چک و سفته را مطرح کنید زیرا سایت دادیار برای شما مخاطبین عزیز مقالاتی مانند وکیل چک در شیراز وکیل مهاجرتی در اهواز و… را حاضر کرده و اماده پاسخگویی به شما عزیزان به صورت 24 ساعته میباشد.

وکیل مهاجرتی در اهواز
وکیل مهاجرتی در اهواز

بنابراین مبحث مهاجرت یک بحث حقوقی به شمار می آید و هر فردی در هر نقطه از جهان میتواند از طریق مشاوره با وکیل به راحتی مهاجرت کند.البته هر شخصی برای مهاجرت باید از مالیات ها ، مسئولیت های حقوقی و تعهداتی که به حسب این مهاجرت بر عهده او قرار می گیرد آگاهی های لازمی را کسب کند.(پیشنهاد ما این است که برای کسب اگاهی های لازم با وکیل در شیراز مشورت کنید یا به سایت دادیار مراجعه نمایید.)به دلیل سودجویی ها و کلاهبرداری هایی که در این حوزه صورت میگیرد، فرد در جریان تحقیقات و کسب آگاهی برای مهاجرت ، نمی تواند به هر شخصی اعتماد کرده و از او کسب آگاهی کند و به دنبال پاسخ سوالات خد از او باشد. بر این اساس قدم اول برای کسب آگاهی و یافتن پاسخ سوالات در زمینه ی مهاجرت، مراجعه به وکلای دادگستری که متخصص در امر حقوق بین الملل هستند می باشد . این کاریک امر لازم و ضروری است زیرا تنها کسانی که می توانند با آگاه کردن شما از تمام حقوق و تعهدات مهاجرتی به شما کمک کنند ، وکلای متخصص در این حوزه هستند.

مهاجرت چیست؟

مهاجرت به معنای جابه جایی و انتقال جمعیت در مکان یا در جریان تحرک جغرافیایی جمعیت است. مهاجرت در دو معنای عام و خاصتعریف می شود ؛ مهاجرت در معنای عام خود عبارت است از ترک سرزمین اصلی و سکنی گزیدن در سرزمینی دیگر به طور موقت یا دائم.

معنای دیگر که معنای خاص مهاجرت است بیان می دارد که نقل مکان انفرادی و جمعی انسان ها با تغییر محل اقامت به طور دائم یا برای مدت طولانی (مدت بیش از یک سال) ،مهاجرت خاص است.

همینطور مهاجرت به معنای عام زیرمجموعه ای از مهاجرت های موقت روزانه ، مهاجرت های فصلی برای کار ، مهاجرت های میان مدت و بلند مدت  ومهاجرت دائمی را در دسته ی خود جای می دهد. دو مورد اول یعنی مهاجرت های موقت روزانه و مهاجرت فصلی برای کار در تعریف خاص مهاجرت قرار نمی گیرند.

معنای مهاجرت در جمعیت شناسی ، به این صورت است که مهاجر به شخصی اطلاق می شود که محل اقامت فعلی و محل تولدش یکی نباشند. طبق این تعریف که در جمعیت شناسی ارائه می شود ، مدت مهاجر بودن برای فرد یا افراد مهاجر ، ده سال در نظر گرفته شده است.

مهاجرت در مفهوم مدرن آن به حرکت و کوچ کردن افراد یک ملیت یا یک کشور به کشور دیگر که شهروند آن نیستند گفته می شود.

نکته ی حائز اهمیت در مسئله مهاجرت این است که سفر توریست ها و بازدیدکنندگان موقتی و کوتاه مدت به عنوان مهاجرت شناخته نمی شوند. با این وجود مهاجرت فصلی کارگران و نیروهای کار که به طور مثال برای مدت کمتر ازیک سال مهاجرت می کنند ، معمولا به عنوان شکلی از مهاجرت بیان می شوند.

معنای مهاجرت مثبت و مهاجرت منفی در حوزه مهاجرت :

از مهاجرت منفی یا مهاجرت معکوس که در حوزه مهاجرت و سیاستگذاری های آن بیان می شود، به این معنا است که ترک کشور و یا خارج شدن از کشور با انگیزه ی زندگی در کشوری ديگر، که به آن مهاجرت منفی گفته می شود.

مهاجرت مثبت یا به معنای دیگر آن مهاجرت به این معنا است که مهاجرت به یک کشور با هدف زندگی در آن کشور که به آن مهاجرت مثبت گفته ميشود.

وکیل مهاجرتی در اهواز
وکیل مهاجرتی در اهواز

مهاجرت خالص

در دسته بندی مهاجرت مثبت و مهاجرت منفی، مهاجرت دیگری نیز جای میگیرد که از آن به عنوان مهاجرت خاص صحبت می شود :

مقدار اختلاف عددي موجود در بین افرادی که کشور را ترک می کنند و افرادی که وارد کشور می شوند ، مهاجرت خالص گفته می شود. مهاجرت خالص می تواند به صورت یک عدد مثبت و یا یک عدد منفی باشد که ارائه داده می شود.

مثبت بودن ميزان مهاجرت خالص یک کشور به این معنا است که تعداد مهاجران وارد شده به یک کشور از تعداد افرادی که به قصد مهاجرت کشور را ترک کرده اند ،بیشتر است. اين نکته  وجود که مثبت بودن عدد مهاجرت خالص یک کشور به معنای عدم وجود مهاجرت منفی يا معکوس در آن کشور نمی باشد.

حقوق مهاجرت با بررسی دو موضوع اساسی یعنی تابعیت و اقامت گره خورده است.

تابعیت

برخی اصول اساسی در حقوق بین الملل که با مسئله تابعیت ارتباط دارند بیان می کنند که

تابعیت یک نوع حق محسوب می شود ، هر فردی حق برخورداری از یک تابعیت را دارا است ، تابعیت قابلیت تغییر پذیری دارد ، تابعیت امری زوال ناپذیر و سلب ناپذیر است.

رابطه ی سیاسی ، حقوقی و معنوی معین شده بین دولت و شخص را که مشخص است تابعیت می گویند.

رابطه ی سیاسی به این معنا که به طور مثال شخص می تواند از حق شرکت در انتخابات کشور خود و رای دادن و تصمیم گیری در مورد وضعیت سیاسی کشور که فقط تابعین آن کشور می تواندد انجام دهند ، بهره مند باشد . رابطه حقوقی در تابعیت به این معنا که حقوق مدنی ، حقوق مرتبط با هر یک از افراد کشور را مثل مسائلی که مربوط به  احوال شخصیه آنان می شور را شامل است.

رابطه ی معنوی به عنوان آخرین رابطه نیز این معنا را دارد که تابعیت شخص وابسته به مرزهای جغرافیایی و ومکان جغرافیایی و قلمرو حکومتی که فرد تابع آن است و از آن آمده، نیست  بلکه این رابطه ی تابعیت باعث به وجود آمدن علاقه ای بین فرد و دولت  شده است که شخص حتی با خارج شدن از محدوده سرزمینی که تابعیت آن را دارد نیز هم چنان تابع آن دولت باقی می ماند.

کسب تابعیت از طریق تولد

راه های کسب تابعیت از طریق تولد به دو اصل خاک و اصل خون برمی گردد :

اصل خون

اصل خون به این معنا است ک تابعیت یک کشور تنها در شرایطی به فردی که در آن کشور متولد می شود تعلق گیرد که پدر یا مادر فرد متولد شده تابعین آن کشور باشند. با این شرط به شخص متولد شده نیز تابعیت آن کشور اعطا می شود؛ کشورهایی که از این اصل پیروی می کنند مانند کشور اتریش ، آلمان ، سوئیس و.. است.

اصل خاک

اصل خون  در تابعیت به این معنا است که فرزندی که در خاک یک کشور متولد می شود ، تابعیت آن کشور را نیز دریافت می کند ؛ این مسئله صرف نظر از تابعیت پدر و مادر فرزند متولد شده است. کشورهایی که از اصل خاک پیروی میکنند مانند کشور برزیل ، آرژانتین ، کانادا هستند.

اقامت

معنای اقامت به طور کلی یعنی ماندن در یک کشور به صورت قانونی. براین اساس اقامت به دو صورت است ؛ اقامت بلند مدت و اقامت کوتاه مدت.

اقامت دائم در حقوق بین الملل و مبحث مهاجرت به معنای بهره مندی از تمام حقوق شهروندی به جز حقوقی مانند رای دادن که مختص تابعین آن کشور است. اولین قدم برای اخذ تابعیت ، داشتن اقامت دائم است که محدودیت زمانی نیز ندارد.

اقامت کوتاه مدت نیز به صورت اجازه اقامت داشتن کوتاه مدت است که به صورت سالانه این اقامت تمدید می شود و صرفی یک مجوز برای ورود به کشورهای مختلف است.

البته اگر در مدت اقامت کوتاه مدت خود که هر سال آن را تمدید می کند ، مرتکب جرم و جنایتی که باعث به وجود آمدن تهدید برای آن کشور شود، نشود و ارتکابی انجام ندهد ، تمدید اقامت سالانه خود میتواند تبدیل به اقامت دائم فرد شود و زمینه ای برای تابعیت او به وجود آورد.

روش های مهاجرت

روش های مهاجرتی به طور کلی به چند روش اصلی از جمله موار کار ، تحصیل ، ازدواج ، پناهندگی ، سرمایه گذاری و تولد تقسیم می شوند که توضیح هرکدام به اختصار در ذیل آمده است.

مهاجرت از طریق تحصیل

رشد اقتصادی و افزایش تولید و در نتیجه توسعه یابی و ثروتمند شدن برخی کشورها دلایلی مانند پیشرفت علم و دانش و حضور نیروهای متخصص و توانمند است. در واقع از جمله دلایل سرمایه گذاری برای توسعه و پیشرفت کشوری، اهمیت دادن به علم و دانش و جذب دانشجویان و افراد برتر علمی و نخبه ات تا با استفاده از آنان بتوانند برای پیشرفت بیشتر کشورشان افراد متخصص داشته باشند و از توانایی ومهارت آنها استفاده کنند.

این نوع مهاجرت نکته ای دارد که آن هم توجه به کیفیت بالای آموزش و هزینه کم کشور مهاجرت پذیر است ، که می تواند به شما کمک کند برای انتخاب این نوع مهاجرت.

وکیل مهاجرتی در اهواز
وکیل مهاجرتی در اهواز

مهاجرت از طریق ازدواج

ماده 976 قانون مدنی در بند 6 در رابطه با اخذ تابعیت از طریق ازدواج مقرر می دارد که ازدواج یک زن خارجی با مرد ایرانی  باعث کسب تابعیت برای زن خارجی به طور تحمیلی می شود در حالی که ازدواج یک مرد خارجی با یک زن ایرانی نیازی به دریافت تابعیت برای مرد خارجی نمی باشد و اجباری نیز برای اخذ تابعیت متوجه او نیست.

شرایط اقامت از طریق ازدواج به این صورت است که جهت دریافت اقامت باید ازدواج به طور رسمی بخ ثبت رسیده باشد و بعد از آن شخص با مراجعه به سفارت و ارائه مدارک لازم درخواست ویزای ازدواج را داشته باشد. پس از آن مدارک شخص توسط سفارت بررسی می شود که با تایید مدارک و تایید توان مالی همسر تبعه شخص برای تامیین هزینه های مشترک زندگی مشترک، ویزای ازدواج صادر می گردد.

اعتبار این ویزا یعنی ویزای ازدواج به مدت یک سال است و قابل تمدید نیز است . همچنین در مهاجرت از این طریق ، مرد تا سه سال موظف است تمام هزینه های همسر خود را بر عهده داشته باشد.

مهاجرت از طریق پناهندگی

مهاجرت از طریق پناهندگی روند قانونی ندارد اما فرد برای پیمودن روند مهاجرت خود باید درخواست رسمی خود را به صورت مکتوب ارائه دهد و منتظر اعلام نتیجه‌ی درخواست خود از طرف مقامات بخش مهاجرت کشور پناهنده پذیر بماند.

اگر درخواست فرد پذیرفته شود ماندن در آن کشور پناهنده پذیر ایرادی ندارد اما اگر پذیرفته نشود فرد باید آن کشور را ترک کند و در صورت عدم ترک آن کشور ، ماندن  فرد در آنجا غیرقانونی بوده و فرد دستگیر و به کشور خود فرستاده میشود.

کنوانسیون ماده 1951 ژنو در خصوص شخص پناهنده اینطور بیان می دارد که پناهنده کسی است که به علت ترس موجه از این مسئله که به علت های مربوط به نژاد ، مذهب ، ملیت یا عضویت در بعضی گروه های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت فشار قرار می گیرد؛ و به زندگی در خارج از کشور اصلی خود می پردازد و نمی تواند و یا به علت ترس های ذکر شده نمی خواهد، خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد، یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود زندگی می کند، نمی تواند و یا نی خواهد به آن کشور باز گردد و در این شرایط فرد اقدام به پناهندگی در کشور دیگری را دارد.

مهاجرت از طریق تولد

امروزه برخی از افراد به جهت دریافت اقامت و تابعیت یک کشور برای فرزند خود، هنگام به دنیا آمدن او تصمیم به مهاجرت به کشور دیگری را در برنامه زندگی خود قرار می دهند. در برخی کشور ها این مسئله برای پدر و مادر نیز مطرح است که آنها می توانند به واسطه ی تولد فرزندشان در آن کشور ، از داشتن اقامت آن کشور بهره مند باشند.

در مهاجرت هایی که از طریق تولد صورت می گیرد باید به این نکته توجه داشت که کشورها برای پذیرش مهاجر از طریق تولد به دو اصل خاک و اصل خون توجه می کنند ؛ بنابراین بهتر است شخص مهاجر برای انتخاب کشوری که می خواهد با این نوع از مهاجرت به آن سفر کند ، به کدام یک از دو اوصول اصل خاک و اصل خون توجه می نمایند.

وکیل مهاجرتی در اهواز
وکیل مهاجرتی در اهواز

مهاجرت از طریق کار

یرخورداری از  دانش بالا و داشتن مهارت زیاد بهترین حال برای مهاجرت از طریق کار است. از آنجایی که شخص برای مهاجرت و دریافت ویزای کار با این شرط مواجه است که از کشور مقصد، پیشنهاد کاری دریافت کرده باشد که این پیشنهاد کاری لازمه ی مهاجرت به کشوری که قصد مهاجرت به آن را دارد است و در برخی کشورها نیز به عنوان امتیازی برای مهاجرت به حساب می آید.

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

ویزای سرمایه گذاری یا ویزای طلایی که به آن می گویند ، به این نحو است که هدف اصلی در این نوع مهاجرت طبق جذب و جا به جایی سرمایه صورت می گیرد. به این طریق که شخص از طریق خرید سهام ، خرید ملک و یا کار آفرینی می تواند ویزای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری یا همان ویزای طلایی را بگیرد. همانطور که مستحضر هستید یکی از روش های مهاجرت از طریق حوزه املاک میباشد که با توجه به تخصصی بودن این زمنیه بهتر است با وکیل ملکی نیز مشورت داشته باشید یکی از وکلای ماهر در زمنیه ملکی وکیل ملکی در شیراز است که میتوانید با مشاوره 09225192408 با وی در ارتباط باشید.

در مهاجرت از طریق ویزای طلایی ، خانواده شخص سرمایه گذار هم می توانند به واسطه ی این سرمایه گذاری، در آن کشور اقامت بگیرند که برخی کشورها شرایطی اعم از سن قانونی ، مدرک زبان و…. را نیز تعیین کرده اند . همچنین از معایب این نوعمهاجرت یعنی مهاجرت با سرمایه گذاری ، هزینه های زیاد آن است که شخص مهاجر باید پرداخت کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *