وکیل تهدید در بندرعباس

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(0917-439-37-54)

جرم تهدید چیست؟

موقعی که یک فرد فرد دیگری را نسبت به انجام دادن یک عمل ناپسند و نامشروع در آینده بترساند به این  عمل ترساندن جرم تهدید می گویند که با این تفاسیر معمولاً جرم‌ تهدید بایستی منوط بر یک رفتار غیرقانونی و نامشروع باشد.

مثلاً چنانچه طلبکاری مدیون خود را تهدید کند که اگر بدهی وی را پرداخت نکند از او شکایت می نماید از آن طرف که مطرح کردن شکایت در مراجع قانونی یک عمل کاملا قانونی می باشد پس رفتار طلبکار جرم تهدید نیست ولی مثلاً اگر فردی به فرد دیگر بگوید که اگر فلان سند را امضا و مهر نکنید تو را خواهم کشت این عمل قطعاً تهدید است است و جرم شناخته می شود.

وکیل تهدید در بندرعباس
وکیل تهدید در بندرعباس

روش اثبات جرم تهدید

به صورت کلی راه های اثبات جرم و ادله ای که قادرند انجام جرم را ثابت کنند عبارتند از اقرار و شهادت و قسامه و همی نطور سوگند و علم قاضی.

با نظر به این راه ها ثابت شدن جرم و دیگر مواد قانونی مجازات اسلامی معلوم می‌شود که قسامه مخصوص به جنایات وارد بر جسم است و سوگند هم به عنوان دلیل ثابت کننده در خصوص جرایم تعزیری مورد قبول واقع نشده است. پس با این تفاسیر دلایلی که بر اساس قانون مجازات اسلامی می‌توانیم به منظور اثبات جرم تهدید داشته باشیم اقرار متهم و شهادت شهود و علم قاضی است.

اقرار متهم تهدید

در تعریف اقرار در حقوق به عنوان یکی از راه های ثابت شدن جرم تهدید می توان بیان کرد که اقرار نوعی اعتراف کردن به ارتکاب جرم و قبول کردن آن از طرف متهم نسبت به مقامات قضایی می باشد

لازم به ذکر است که در تمامی جرایم یک بار اقرار کردن مشخص می باشد پس چنانچه فردی که به جرم تهدید متهم شده یک بار به انجام دادن تهدید اقرار کند جرم تهدید مورد اثبات قرار می‌گیرد و متهم سبب قانون مجازات می شود.

شهادت شهود

شهات یکی دیگر از راه‌های ادله اثبات کننده برای جرم تهدید است و به منظور خبر دادن فردی به غیر از شاکی و متهم پرونده کیفری می باشد بر اتفاق افتادن جرم تهدید یا اتفاق نیفتادن آن  نزد مقامات قضایی

بر اساس قانون شهادت در همه جرایم بایستی توسط دو شاهد عادل مرد انجام شود پس با این تفاسیر چند شاهد مرد عادل به انجام دادن جرم تهدید شهادت دهند جرم تهدید سبب اثبات قرار می گیرد.همانطور که مطالعه کردید یکی از شرایط شهادت شاهد عدالت است حال اگر شخصی که عادل نیست یا به عبارتی شرایط شهادت را نداردو ادای شهادت کند چگونه میتوانیم شهادت او را رد کنیم این امر در قانون تحت عنوان جرح و تعدیل شاهد شناخته شده است.

علم قاضی

علم قاضی بر اساس ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی یکی از راه های ثابت شدن جرم تهدید است علم قاضی عبارت است از یقین به وجود آمده از مستندات که در خصوص جرم تهدید نزد قاضی می باشد

وکیل تهدید در بندرعباس
وکیل تهدید در بندرعباس

پس از علم قاضی اطمینان و یقین است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده در مورد انجام دادن جرم تهدید از طرف متهم هم به دست آورده است و این یقین و اطمینان با استناد بر اماره های قانونی و قضایی موجود در پرونده کیفری تهدید به وسیله قاضی به دست آمده است.

مراحل پیگیری جرم تهدید

پس از این مورد که جرم تهدید انجام شد فرد تهدید شونده می تواند با رجوع به مراجع قضایی از این کار مجرمانه شکایت نماید رسیدگی کردن به جرم تهدید و اعمال مجازات در خصوص تهدید کننده را از مقامات قضایی تقاضا کند

فرد تهدید شونده در مرحله نخست از مراحل پیگیری کردن جرم تهدید به منظور ثبت شکواییه بایستی به یکی از دفاتر خدمات قضایی رجوع کند در این شکوائیه به غیر از مشخصات شاکی و متهم شرح متن شکایت  هم لازم می‌باشد که ادله اثبات جرم تهدید مثل شهادت شهود و مشخصات آن هم ذکر گردد.

بعد از این که شکواییه به وسیله دفتر خدمات قضایی برای دادسرای مورد صلاحیت ارسال شد و پیام کوتاه پرونده شما به شعبه واصل شد برای شاکی ارسال شد  ضروری می باشد تا شاکی با در دست داشتن اصل مدارک به شعبه رجوع کنند دستورهای شعبه را در خصوص تحقیقات اولیه جرم‌تهدید اجرا کند مثلاً چنانچه شاکی در شکواییه به شهادت شهود استناد کرده ضروری می باشد که بر اساس دستور دادسرا شهود در کلانتری حاضر شده و شکایت خود را کتبی ثبت کنند.

قابل گذشت بودن جرم تهدید

متذکر می‌شوم که جرم تهدید از جمله جرایم قابل گذشت است یعنی به این منظور که چنانچه شاکی رضایت خود را از پرونده اعلام کند رسیدگی کردن به این جرم  متوقف می گردد.

روش رسیدگی به جرم تهدید

پس از این که شاکی شکایت جرم تهدید را ثبت نمود و این شکایت به شعبه دادسرا مرجوع شد رسیدگی کردن به جرم تهدید هم شروع می شود روش رسیدگی به جرم  تهدید  این گونه می باشد:

دادسرا تحقیقات اولیه رسیدگی کردن به جرم تهدید را انجام داده و بر اساس این تحقیقات به همه دلایل و راه های اثبات ارائه شده از سمت شاکی و متهم پرونده تهدید رسیدگی می کند پس از تمام شدن تحقیقات اگر نظر دادسرا بر نبود اتفاق افتادن عمل و یا جرم نبودن عمل باشد در اینجا قرار منع تعقیب صادر می شود و در غیر این صورت قرار جلب به دادرسی را صادر می کند پرونده تهدید را به دادگاه کیفری دو می‌فرستند

وکیل تهدید در بندرعباس
وکیل تهدید در بندرعباس

دادگاه کیفری دو هم با وصول پرونده تهدید به شعبه وقت رسیدگی مشخص می کند و این وقت دادرسی به شاکی و متهم از راه سامانه ثنا ابلاغ میگردد در موقع مشخص شده دادگاه دوباره در ادله طرفین پرونده رسیدگی می کند و در حالت احتیاج به جلسه دوباره یک یا چند جلسه رسیدگی را مشخص می کند و بعد از تمام شدن همه تحقیقات ختم رسیدگی را اعلام می کند و در حالتی که متهم موجب آن باشد حکم محکومیت کیفری متهم صادر می شود

این حکم محکومیت کیفری تهدید طی مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است و با  تایید رای در دادگاه تجدید نظر حکم محکومیت نسبت به متهم جرم تهدید اجرا می شود.

جرم تهدید به انتشار عکس و فیلم خصوصی افراد

در بعضی مواقع امکان دارد که شخصی که اقدام به تهدید شخص دیگر کرده است تهدید کرده باشد که عکس و فیلم وی را  منتشر می کند گرچه امکان دارد این حرف در حد تهدید بر سر جای خود باقی بماند و هرگز عمل نشود اما باید گفت که صرف تهدید کردن هم جرم محسوب می‌شود.

پس بنابراین گفته در تهدید به انتشار عکس و فیلم خصوصی افراد دو حالت امکان است اتفاق بیفتد

نخست اینکه شخصی فرد دیگر را تهدید کند که عکس و فیلم و یا صدای وی را در نزد مردم پخش خواهد کرد و این تهدید را هم عملی می نمایند در این صورت فرد تهدید کننده هم از لحاظ جرم تهدید و هم از لحاظ جرم نشر عکس و فیلم افراد  مورد مجازات قرار می گیرد پس با این تفاسیر این شخص هم مستحق مجازات جرم تهدید و هم مجازات جرم انتشار عکس و فیلم شخص دیگر می باشد که قاضی آن را مشخص خواهد کرد.

در حالت دوم شخص دیگری را تهدید به نشر عکس و فیلم خصوصی می کند اما فیلم ها و عکس ها را پخش نمی کند عملی نکردن تهدید به اتفاق می‌افتد که در این صورت مجازاتی برای وی انجام نمی شود

پس اگر شرایط تحقیق تهدید موجود باشد مثل این که فرد تهدید شونده بترسد صرف نظر از این مورد که تهدید عملی شده است یا نه می توانیم از فرد تهدید کننده به خاطر تهدید به نشر عکس و فیلم شکایت کنیم دادگاه هم با توجه به اوضاع و احوال جرم وی را به مجازات جرم تهدید محکوم می کند.

وکیل تهدید در بندرعباس
وکیل تهدید در بندرعباس

جرم تهدید لفظی

همان طور که متوجه شدید تهدید این معنی را می‌رساند که فردی فرد دیگری را بترساند اما تهدید موقعی جرم حساب می‌شود که این عمل ترساندن نسبت به یک رفتار بد و نامشروع در آینده باشد به منظور انجام دادن جرم تهدید حتما لازم می باشد که مرتکب جرم تهدید از لفظ استفاده کند بلکه هر کاری که ترساندن طرف مقابل نسبت به یک عمل نامشروع باشد تهدید حساب می شود پس اگر علی به کنایه به محسن بفهماند که اگر منزلش را به او نفروشد آن خانه را می سوزاند این عمل تهدید و جرم می باشد.

باید بیان گردد که شایع‌ترین شکل تهدید جرم تهدید لفظی است در جرم تهدید لفظی مرتکب جرم با بهره از الفاظ و کلمات مختلف طرف مقابل را نسبت به انجام دادن یک عمل بد و نامشروع می ترساند مثلاً او را نسبت به کشتن پدرش می ترساند یا این که نسبت به بردن آبروی یکی از اعضای خانواده او.

جرم تهدید لفظی یکی از مصادیق جرم تهدید در ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی است.

وسیله تهدید

بر اساس ماده ۶۶۹ تعزیرات وسیله تهدید موضوعیتی ندارد و تهدید به هر شکل که باشد موجب مجازات قرار می گیرد اما باید فرقی بین فردی که تهدید لفظی می‌کند با فردی که با وسایلی مثل چاقو و اسلحه سبب ترس و وحشت اشخاص می گردد باشد که ماده ۶۱۷ تعزیرات آن را جرم انگاری کرده است و مجازات شدیدتری از تهدید ماده ۶۶۸ بیان کرده است.

هر شخصی که به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر ب قدرت نمایی  کند و یا این که آن را وسیله مزاحمت افراد ازجمله مزاحمت بانوان و یا اخاذی و همچنین تهدید قرار دهد یا با کسی درگیر شود در حالتی که از مصادیق محارب خارج باشد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و همچنین ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *