وکیل توهین در اصفهان

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(0917-439-37-54)

توهین چیست :

در صورتی که شخصی به دیگری فحاشی کرده و یا علیه او از الفاظ رکیک استفاده نماید و عمل ارتکابی مشمول جرم قذف نباشد ، به موجب ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ، جرم توهین محقق شده است .

ماهیت جرم توهین :

این جرم  در واقع از جرایم علیه تمامیت معنوی افراد می باشد .

جرم توهین یک جرم تعزیری است که در واقع یک جرم مطلق می باشد ‌و از این نظر که تحقق جرم توهین ، منوط به وجود نتیجه خاص نمی باشد .

وکیل توهین در اصفهان
وکیل توهین در اصفهان

تفاوت جرم توهین و قذف :

در صورتی که شخصی دیگری را به ارتکاب زنا و یا لواط نسبت دهد ، با تحقق سایر شرایط لازم آن ، جرم قذف محقق شده است .

جرم قذف ،  در واقع یک جرم حدی است که توسط شارع مقدس ، میزان مجازات آن و مصادیق آن به طور دقیق مشخص شده است و محکمه نمی تواند مرتکب جرم را به سلیقه خود مجازات کرده و یا در مجازات تعیین شده ، تخفیف و یا تقلیلی خارج از حدود مشخص شده اعمال نماید اما جرم توهین همان طور که گفتیم ، از جرایم تعزیری می باشد که برای تعیین مجازات و همچنین تخفیف و یا تقلیل آن اختیار بیشتری دارد .

شرایط لازمه در تحقق توهین :

برای آن که جرم توهین محقق شود ، لازم است که شرایط زیر موجود باشد .

بنابراین اگر  شخصی نسبت به یک گروه کلی که مصادیق آن معین و مشخص نیست ، فحاشی کرده باشد ، در این صورت نمی توانیم قائل بر تحقق جرم توهین باشیم .

درصورتی که بتوانیم توهین به شخص متوفی را عرفا توهین به بازماندگان او در نظر بگیریم ، در این صورت توهین به بازماندگان شخص تحقق یافته است .

وکیل توهین در اصفهان
وکیل توهین در اصفهان

وجود یکی از این شرایط برای تحقق جرم توهین کفایت می کند  .

منظور از حضوری بودن توهین این است که شخص مخاطب ، توهین و الفاظ توهین آمیز را بشنود و آن که اعمال و حرکات توهین آمیز را ببیند و برای این امر حضور فیزیکی شخص نیاز نمی باشد و اگر شخص ، الفاظ توهین آمیز را با تلفن بشنود و یا آن که از طریق پیامک این الفاظ را ببیند  ، جرم توهین تحقق یافته است .

منظور از علنی بودن جرم توهین این است که توهین در یک مکان عمومی و یا نزد شخص ثالثی صورت گیرد و حتی اگر محل آن ، معد برای حضور اشخاص متعدد باشد نیز علنی بودن توهین محقق شده است حتی اگر کسی در آن محل نباشد . به طور مثال ، توهین در خیابان

فلذا اگر این الفاظ و یا حرکات تفسیر بردار باشند ، موجب تحقق جرم توهین نخواهند شد .

در ادامه به برخی از صور جرم توهین خواهیم پرداخت .

حتی اگر الفاظی که توهین کننده به کار می برد ، مطابق واقع باشد در این صورت باز هم جرم توهین محقق شده است فلذا اگر شخصی به دیگری بگوید دیوانه در حالی که مخاطب در واقع دیوانه باشد نیز جرم توهین محقق شده است .

ممکن است شخصی به دیگری توهین کند و متقابلاً مخاطب توهین ، به توهین کننده توهین نماید .

در این صورت هر دو نفر مرتکب جرم توهین شده اند و نمی توانیم تحقق جرم توهین را تنها  برای شخصی که در ابتدا مرتکب این جرم شده است در نظر بگیریم .

انواع توهین :

قانون گذار جرم توهین را به دو صورت توهین ساده و توهین مشدد در نظر گرفته است .

وکیل توهین در اصفهان
وکیل توهین در اصفهان

توهین ساده ؛

تعریفی که در ابتدای مقاله از جرم توهین بیان کردیم در واقع تعریف جرم توهین ساده می باشد .

مجازات در نظر گرفته شده برای جرم توهین ساده به موجب ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ، شلاق تعزیری تا ۷۴ ضربه و جزای نقدی ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال می باشد .

همچنین لازم به ذکر است که تحقیق جرم توهین با لفظ و یا فعل ممکن می باشد و تحقق این جرم با ترک فعل متصور نیست .

توهین مشدد ؛

قانون گذار در برخی از موارد مجازات در نظر گرفته شده برای مرتکب جرم توهین را تشدید کرده است .

توجه کنید که جرم توهین به مقدسات نیز مشدد خواهد بود.

مصادیق جرم توهین مشدد

روسای سه قوه ، معاونان رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شورای نگهبان ، وزرا  ، نمایندگان مجلس خبرگان ، اعضای دیوان محاسبات ، قضات ، کارکنان  وزارتخانه ها و موسسات و شهرداری ها و شرکت های دولتی .

توهین به این افراد در صورتی موجب جرم توهین مشدد می باشد که توهین به آن ها در حال انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه صورت گرفته باشد .

وجود یکی از دو شرط فوق برای تشدید مجازات جرم توهین کفایت می نماید .

همچنین مرتکب جرم باید از سمت شخص مورد توهین آگاه و عالم باشد و لذا اگر نسبت به هر یک از مقامات فوق توهین انجام گیرد ، در حالی که توهین کننده از سمت توهین شونده آگاهی نداشته باشد در  این صورت جرم توهین ساده تحقق یافته است .

مجازات : مجازاتی که قانون گذار برای ارتکاب جرم توهین مصداق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات در نظر گرفته است ، حبس به مدت سه ماه تا شش ماه و یا ضربه شلاق تعزیری تا ۷۴ ضربه و یا آن که جزای نقدی به میزان پنجاه هزار تا یک میلیون ریال می باشد .

اگر کارمند دولت به ‌طور آشکاری از حدود انجام وظیفه خود خارج شود ، توهین شخص  مشمول مجازات توهین مشدد نخواهد شد و در صورتی که شرایط دفاع مشروع وجود داشته باشد ، در واقع جرمی محقق نشده است و در صورت عدم وجود شرایط دفاع مشروع ، جرم  توهین ساده واقع شده است .

مرتکب این جرم به حبس از شش ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد .

مجازات این شخص حبس به مدت یک تا سه ماه می باشد . البته در صورتی می توانیم قائل بر تشدید مجازات مرتکب این جرم شویم که در کشور متبوع شخص نسبت به ایران معامله متقابل انجام گیرد .

منظور از هجو این است که در قالب شعر یا نوشته به کسی توهین شود .

هجو از جرایم مطلق می باشد و برای تحقق این جرم نیازی به نتیجه خاصی نیست .

در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این عمل قابل گذشت در نظر گرفته شده است .

قابل گذشت بودن جرم :

به موجب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ، جرم توهین ذکر شده در ماده ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات  ، از جرایم قابل گذشت می باشد و به همین دلیل تعقیب متهم جرم با شکایت شاکی خصوصی آغاز شده و در صورت گذشت شاکی رسیدگی به جرم خاتمه خواهد یافت .

 مرجع صالح :

رسیدگی به جرم توهین ، در  دادگاه کیفری دو انجام می گیرد و برای آغاز رسیدگی در این محکمه شاکی باید اقدام به تنظیم شکواییه کند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *