وکیل توهین در بندرعباس

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(0917-439-37-54)

توهین چست

توهین به منظور تحقیر کردن و تضعیف کردن و با بیان عامیانه خوار کردن شخصیت اشخاص است  به خاطر لطمه های شدید روحی و روانی و در بعضی اوقات جبران ناپذیری که جرم توهین به اعتبار و حیثیت اشخاص وارد می کند قانون گذار این عمل را جرم معرفی کردند و برای آن مجازات سنگینی تعیین کرده است ارتکاب به این جرم نه فقط به شکل گفتار  و کلمات رکیک بلکه از راه رفتار و نوشته جات و حتی ایما و اشاره هم محقق می گردد.برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دادیار که به معرفی وکیل در شیرازمیپردازد مراجعه نمایید.

همچنین باید گفته شود که جرم توهین از نظر اخلاقی هم ناپسند است و جزو جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار دارد این جرم از دید اخلاق و قانون هم ناپسند عنوان شده است و همچنین در کتاب آسمانی ما قرآن هم در سوره هایی مثل نسا/ انعام/ و همزه به آن اشاره شده است.

وکیل توهین در بندرعباس
وکیل توهین در بندرعباس

انواع جرم توهین

جرم توهین ساده

مجازات جرم توهین ساده در حالت عادی بر اساس ماده ۶۰۸ تعزیرات انجام می شود که تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون تومان جریمه نقدی می باشد اما اگر توهین شرایط خاصی دارا باشد و متقابلا این مجازات هم زیادتر می شود مثل موقعی که جرمی را به فردی منتسب کردند و یا این که به دیگری تهمت زنی همین طور که توهین به رهبران فعلی و قبلی جمهوری اسلامی و موارد دیگر هم جزء توهین مشدد  می باشد و متقابلاً مجازات آن زیادتر می شود بر اساس قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری مجازات این ماده به جریمه نقدی درجه ۶ متغیر گردیده است.

جرم توهین مشدد

بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی هر شخصی که با آگاهی از سمت سه قوه و معاونین رئیس جمهور و یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همین طور نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان و قضات و دیگر اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارت خانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین شهرداری‌ها در موقع انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه ماه تا شش ماه و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی دچار می شود شرط تشدید مجازات در این خصوص نحوه آگاهی شخص مرتکب از سمت و موقعیت آن مقام است به طور مثال یک فرد غیر ایرانی رئیس دیوان محاسبات ایران را نمی شناسد شامل تشدید مجازات این قضیه نمی شود و همچنین که مقامات دولتی بایستی در موقع انجام وظیفه باشند و همین طور توهین باید به خاطر سمت و مقام او انجام شده باشد مجازات گفته شده در این خصوص بر اساس قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری متغیر نشده است. در مورد جزای نقدی جرم توهین میتوانید درخواست اعسار ثبت کنید در این مورد اعسار از جزای نقدی را مطالعه بفرمایید

توهین به صاحبان مشاغل و حرفه های خاص

در مورد توهین به صاحبان بعضی از مشاغل مجازات های جداگانه‌ای تعیین شده است مثل لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ که به منظور توهین به وکلای دادگستری مجازات حبس از سه ماه تا ۱۵ روز انجام شده است.

وکیل توهین در بندرعباس
وکیل توهین در بندرعباس

 توهین به مقدسات و امامان

بر اساس ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی هر شخصی که مرتکب جرم توهین به مقدسات اسلام و یا هر کدام از انبیا یا ائمه و یا حضرت زهرا شود چنانچه شامل حکم ساب النبی باشد اعدام و در غیر این حالت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد بر اساس ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی هم هر شخصی که به پیامبر اعظم و یا هر یک از انبیای عظام الهی دشنام دهد یا این که قذف نماید  ساب النبی می باشد و حتماً به اعدام میکشد.

مجازات تعیین شده در این ماده بر اساس قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری متغیر نشده‌اند.

توهین به رهبران جمهوری اسلامی

بر اساس ماده ۵۱۴ قانون مجازات هر شخصی که به حضرت امام خمینی که بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران است و مقام معظم رهبری به هر نحوی توهین کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال گرفتار می شود لازم به ذکر است که مجازات تعیین شده در این ماده بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دچار تغییر شده است.

توهین به مقامات سیاسی خارجی

بر اساس ماده ۵۱۷ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ هر شخصی به صورت علنی نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران واقع شده است توهین کند به یک تا سه ماه حبس گرفتار می شود  مشروط بر این مورد که در آن کشور هم در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.

توهین به زنان و کودکان

بر اساس ماده ۶۱۹ قانون تعزیرات هر شخصی که در اماکن عمومی و معابر معترض یا مزاحم بچه ها شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون  و حیثیت به آن ها توهین کند به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق گرفتار می شود و همچنین که مجازات گفته شده در این ماده طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری تغییری نکرده است.

توهین از راه فضای مجازی

از آن لحاظ که مخاطب توهین احتیاجی نیست در محلی که به وی توهین می‌شود حاضر باشد بنابراین توهین از راه فضای مجازی مثل شبکه اینستاگرام و یا شبکه واتساپ توهین حساب می شود و قابلیت پیگیری دارد.

وکیل توهین در بندرعباس
وکیل توهین در بندرعباس

گاهی فرد با هک پیج اینستاگرام به انتشار پست های توهین آمیز میپردازد که خود هک کردن نیز جرم محسوب میشود و در این باره در مقاله ای به صورت کامل توضیح داده ایم که میتوانید مطالعه نمایید.

تفاوت توهین در فضای واقعی با فضای مجازی

یکی از فرق های توهین در فضای واقعی با فضای مجازی و سایبری همین مورد می باشد  در پرونده کیفری با موضوع جرم توهین در فضای غیر مجازی یعنی منظور همان دنیای واقعی مثل این که یک نفر در صف آش به دیگری فحاشی کند و بقیه افراد منتظر در صف شاهدان انجام شدن جرم باشند دیگر محلی  برای انجام دادن تحقیقات به وسیله پلیس فتا وجود ندارد و بلکه این امر یعنی انجام دیگر تحقیقات اولیه همانند تحقیقات محلی از طریق ضابطین دادگستری مثل کلانتری ها می باشد.

توهین از راه مطبوعات و رسانه ها

از نظر قانون مطبوعات اعمالی مثل اهانت به دین اسلام و مقدسات آن اهانت به رهبری و مراجع تقلید افترا به مردم و مقامات ممنوع شده است و مرتکب آن طبق قانون اصلاح قانون مطبوعات مورد مجازات قرار می گیرد.

توهین به شکل شعر و متن ادبی

بر اساس ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی هر شخصی با نظم یا نثر و یا به طور کتبی یا شفاهی شخصی را هجو نماید  و یا چیزی را انتشار دهد به حبس از یک تا شش ماه محکوم می گردد بر اساس قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری میزان حبس جرم از ۱۵ روز تا ۳ ماه متغیر می باشد این ماده بر اساس ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری قابل گذشت شمرده می شود و مقدار حداقل و حداکثر آن به نصف تقلیل یافته است.

توهین به مردگان

بر اساس بند ۱۳ ماده ۱ آیین نامه امور خلافی افرادی که برخلاف شعایر مذهبی  و یا آداب ملی  به مردگان در اماکن عمومی ناسزا بگوید یا اهانت کند به مجازات حبس یا جریمه نقدی گرفتار می شود.

تفاوت جرم توهین و افترا

در توهین با الفاظ و اعمال رکیک و خلاف شان روبرو می‌شویم که چه به شکل گفتار چه شکل رفتار چه نوشتار کتبی و شفاهی  در آن مخاطب یک فرد حقیقی می باشد لازم به ذکر است که ناراحت شدن مخاطب توهین در آن مشروط نمی باشد همچنین توهین طبقه ای از اشخاص مثل این که بگویند همه وکلا بی شخصیت هستند توهین حساب نمی شود اما در خصوص افترا شخص جرمی را به دیگری نسبت می دهد که در اثبات آن ناتوان است فرق دیگری که این جرم با جرم توهین دارد در این مورد است که افترا احتیاج به ثابت شدن درستی اسناد دارند.

وکیل توهین در بندرعباس
وکیل توهین در بندرعباس

اثبات جرم توهین

جرم توهین هم مثل خیلی دیگر از جرایم از راه اقرار/ شهادتین/ سوگند و علم قاضی ثابت می شود دلایلی همانند فیلم و عکس و ضبط صدا و تصویر برای ثابت شدن این جرم مکفی نمی‌باشند و تنها امکان دارد در شرایطی بتوانند موجبات به قاضی برای اطمینان و یقین کمک کند. به این نکته توجه کنید که ضبط صدا و انتشار آن جرم است و ما در مقاله ای با عنوان جرم ضبط صدا به طور کامل این مسئله  را شرح داده ایم.

روش طرح شکایت از جرم توهین

فرد زیان دیده از جرم توهین  با رجوع به دادسرای محل اتفاق افتادن جرم موضوع را شرح می‌دهد و دلایل و مدارک خود را هم پیوست اظهارات می‌کند

در دادسرا احتیاجی به مطرح کردن شکایت به شکل و تهیه شکواییه نیست بلکه متهم قادر است به شکل شفاهی هم عرض حال کند و شکایت خود را مطرح کند و مقام قضایی وظیفه دارد در هر موقع گوش بدهد در دادسرا بازپرس بعد از انجام دادن تحقیقات اولیه پرونده را به منظور تحقیقات نهایی و صادر شدن حکم به دادگاه کیفری دو می‌فرستد.

اگر انجام ادادن جرم برای بازپرس محرز گردید متهم را جلب می نماید و تفهیم اتهام نموده و زمان صادر شدن کیفرخواست به دادگاه کیفری دو می فرستند.

بهترین وکیل توهین در بندرعباس

مخاطبین عزیز در حالتی که در مقام شاکی و یا متشاکی عنه  درگیر پرونده ای با عنوان جرم توهین شده اید شما می توانید با وکلای با تجربه ما در خصوص جرم توهین مشورت کنید و همین طور این که روند رسیدگی به امور قضایی را به وکیل توهین بسپارید

در حالت نیاز به اخذ مشاوره برای رسیدگی کردن به پرونده جرم توهین می توانید با ما آنلاین و تلفنی به صورت ۲۴ ساعته در ارتباط باشید تا مشاورین و وکلای ما در همه امور حقوقی به شما کمک نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *