وکیل زنا در بندر عباس

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(0917-439-37-54)

زنا چیست؟

جرم زنا با جماع بین زن و مردی صورت می گیرد که بین آن ها رابطه زوجیت وجود ندارد با توجه به این مورد که نوع جرم زنا از کدام مورد است و زنا کار چه کسی می باشد شرایط تحقق و مجازات آن هم تفاوت دارد.

در همه ادیان و جوامع قانون های خاصی بر روابط بین زن و مرد وجود دارد که افراد ملزم به رعایت این قوانین هستند دین اسلام هم از این قاعده مستثنی نیست قوانین خاصی در خصوص ارتباط میان زن و مرد وجود دارد و هر گونه رابطه بین آن ها در حالتی که خارج از این قوانین باشد خلاف شرع حساب می شود و برای آن مجازاتی در نظر گرفته است.

در حالتی که روابط بین زن و مرد نامحرم خارج از حدود اسلامی و شرعی باشد جرم محسوب می شود و قابلیت مجازات کردن دارد.

جرم زنا از آن طرف که ریشه آن در شرع گفته شده است از جمله جرایم موجب مجازات حدی است که با نظر به شرایط به وجود آمدن این جرم و مرتکبین آن مجازات آن تفاوت دارد و برای به وجود آمدن جرم زنا شرایط گوناگونی در قانون لحاظ شده است.

وکیل زنا در بندر عباس
وکیل زنا در بندر عباس

جرم زنا چیست

زنا یکی از جرایم حدی می باشد و مجازاتی را در بر دارد(پیشنهادمیشود برای اطلاعات بیشتر با وکیل در شیراز مشورت کنید) زنا عبارت است از جماع زن و مردی که رابطه زوجیت بین آن ها وجود ندارد و از موارد وطی به شبه  هم نباشد.

شرایط جرم زنا

برای این که جرم زنا حاصل گردد بایستی یک سری شرایط وجود داشته باشد که ما این شرایط را در ادامه شرح داده ایم

نخستین شرط به وجود آمدن جرم زنا این مورد است که رابطه جنسی بین زن و مردی که زن و شوهر نیستند انجام شده باشد.

شایان ذکر است که چنانچه دو طرف رابطه زنا با یکدیگر محرم باشند جرم زنا به محارم اتفاق افتاده است

شرط دیگر این است که حتماً دخول انجام شده باشد

و سومین شرط هم این مورد است که این رابطه بایستی بین زن و مردی که عاقل باشند انجام شده باشد و شخص نابالغ محکوم به مجازات زنا نمی گردد.

انواع زنا

زنا با محارم نسبی

این زنا با هم خون یا زنای نسبی انجام می شود محرم نسبی یعنی افرادی که هم خون و محرم ما هستند به طور مثال خواهر و برادر و یا عمه و عمو و خاله و….

به این خاطر که بین این اشخاص هرگز نمی توانیم رابطه زوجیت را تصور کنیم یعنی امکان ندارد که بین این افراد رابطه زن و شوهری انجام شود به همین ترتیب رابطه جنسی بین آن ها زنا محسوب می شود که در این جا جرم زنا با محارم انجام شده است.

 زنای محصنه یا محصن

زنای محصنه به زنایی  گفته می شود که شخص متاهل آن را انجام دهد  در این صورت شخص همسری دائمی دارد که می تواند هر موقع که خواست با او رابطه برقرار کند و هیچ مشکلی مثل بیماری و غیبت طولانی درخصوص این قضیه وجود ندارد اما باز هم زنا را انجام می دهد.

چنانچه در بین زن و شوهر مرد زنا کند زنای محصن می باشد و چنانچه زن زنا نماید  زنای محصنه می باشد.

وکیل زنا در بندر عباس
وکیل زنا در بندر عباس

زنای غیر محصنه

زنای غیر محصنه در خصوص زنایی است که محصنه نیست.

زنای غیر محصنه به دو بخش قابل قسمت  است

زنای غیر محصنه فرد متاهل بر این اساس که اگر شخص متاهلی به خاطر غیبت طولانی همسرش یا بیماری وی و مواردی از این قبیل نتواند با وی رابطه جنسی داشته باشد. زنا غیر محصنه  است

زنای غیر محصنه شخص مجرد

در زنای غیر محصنه شخص مجرد شخص با اراده خودش اقدام به انجام رابطه زنا میکند.

زنای به عنف

زنای به عنف نوعی دیگر از انواع زنا است زنای به عنف به معنای زنایی می باشد که به شکل اجباری انجام شده باشد یعنی به این منظور که یکی از دو طرف به انجام زنا رضایت نداشته باشند به طور مثال موقعی که مردی با اجبار به زنی تجاوز می کند و یا این که بعد از تهدید کردن زن او را وادار به انجام رابطه جنسی می کند  حتی اگر زن تسلیم گردد باز هم زنا انجام می شود.

تعریف زناکار

کاملا متوجه شدیم جرم زنا چیست و فرایند به وجود آمدن آن را هم فهمیدیم میخواهیم بدانیم که زناکار به چه کسی گفته می شود؟

به فردی که جرم زنا را انجام می دهد زناکار می گویند در قانون ما زناکار به دو دسته تقسیم می شود

زانی

زانی در مورد مرد زناکار می باشد.

زانیه

زانیه در مورد زن زناکار می باشد.

در حالتی که زنا به عنف انجام نشده باشد یعنی به صورت مجبوری و تجاوز نباشد  در این جا هم زن و هم مرد زناکار مورد مجازات قرار می گیرند و در حالتی که به عنف باشد  تنها مرد سبب مجازات قرار می گیرد.

زناکار در قانون به دو بخش زانی/ زانیه محصن  و زانی/ زانیه غیر محصن تقسیم می گردد.

محصن فردی است  که شرایط احصان را داشته باشد

احصان در هر یک از مرد و زن  به روش زیر انجام می شود

احصان مرد  یعنی این که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و با وجودی که بالغ و عاقل بوده است از طریق قبل با او در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر موقع که بخواهد امکان جماع از راه قبل را با او داشته باشد.

احصان زن یعنی این که همسر دایمی داشته باشد   و همین طور این که بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده است با او از راه قبل زنا کرده باشد و امکان جماع از راه قبل را با شوهر داشته باشد.

مرد یا زنی که زنا کرده باشد ولی شرایط احصان را نداشته باشد زانی/ زانیه غیر محصن می باشد.

مجازات زنا

زنا از نوع مجازات های حدی باشد به این معنا که ریشه ی مجازات در شرع می باشد

با نظر بر این که زنا کار چه کسی است و چه شرایطی دارد به انواعی تقسیم می‌شود که مجازات هر کدام تفاوت دارد

اعدام

بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی در ۴ مورد مجازات مرد زناکار اعدام می باشد

وکیل زنا در بندر عباس
وکیل زنا در بندر عباس

زنا با محارم نسبی

زنا با زن پدر که سبب اعدام زانی است.

زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که سبب اعدام زانی است.

زنای به عنف و اکراه از طرف زانی که سبب اعدام زانی است.

در حالتی که مرد با محارم نسبی یا زن پدر خود زنا نماید بایستی اعدام گردد و همین طور مجازات متجاوز درحالتی که تجاوز وی شرایط زنا را داشته باشد یعنی عمل جماع را انجام داده باشد اعدام می باشد.

رجم یا سنگسار

در حالتی که زنا از حالت زنای محصنه باشد زناکار سنگسار می گردد حد زنا برای زانی  محصن  و زانیه محصنه  رجم  است.

در زنای محصنه شرایط احصان برای زنا کار وجود داشته است یعنی همسر داشته باشد و امکان برقراری رابطه جنسی با همسر خود را دارا باشد اما باز هم مرتکب زنا گردد.

صد ضربه شلاق است

اگر در زنای محصنه یا زنای با محارم دختر بالغ باشد یعنی سن دختر بالای ۹ سال تمام باشد و پسر نابالغ باشد یعنی سن زیر سن ۱۵ سال تمام باشد دختر به صد ضربه شلاق محکوم می‌گردد و حکم زنای شخص نابالغ هم  یکی از مجازاتهای تامینی و تربیتی است.

در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه اگر زانیه بالغ باشد و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه به صورت صد ضربه شلاق است.

طبق تبصره ماده ۲۲۱ هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد زنا انجام می‌شود اما نابالغ مجازات نمی گردد و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در این قانون محکوم می گردد.

یک مورد دیگر که مجازات آن صد ضربه شلاق است این مورد است که در حالتی که یک مرد ازدواج کرده باشد ولی هنوز با همسر خود رابطه جنسی نداشته باشد به صد ضربه شلاق و تراشیدن سر و تبعید محکوم می گردد مردی که دارای همسر دائم است هر موقع قبل از دخول مرتکب زنا گردد حد او ضربه شلاق و تراشیدن موی سر و همچنین تبعید به مدت زمان یک سال قمری می باشد.

در مورد مجازات زنای غیر محصنه باید بگوییم که صد ضربه شلاق است یعنی چنانچه یک زن یا مرد مجرد با دیگری زنا نماید و یا چنانچه ازدواج کرده باشد اما به هر دلیلی امکان برقراری رابطه جنسی با همسرش داشته باشد به صد ضربه شلاق گرفتار می شود حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد ضربه شلاق می باشد.

وکیل زنا در بندر عباس
وکیل زنا در بندر عباس

اثبات زنا

در این قسمت راه های اثبات زنا را بررسی می کنیم

اقرار

شهادتین

علم قاضی

همان ‌طور که می‌دانید اقرار یعنی خود متهم اعتراف کند که اقدام به زنا کرده است.

شهادتین خیلی کاربردی در خصوص اثبات جرم زنا  ندارد به این خاطر که هیچ کس زنا را در دید دیگری انجام نمی دهد  و همه سعی بر پنهان کردن آن دارند پس با این وجود کسی وجود ندارد که شهادت بدهد که جرم زنا را دیده است.

علم قاضی یعنی از راهی به قاضی اثبات گردد که جرم زنا انجام شده پس می‌توان گفت یکی دیگر از راه های اثبات زنا علم قاضی می باشد به طور مثال قاضی فیلم و عکس هایی از زنا  را ببیند و برای وی محرز گردد که جرم زنا انجام شده است و قاضی قادر است که برای آن  حکم تعیین نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *