ازدواج موقت چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی ازدواج موقت و شرایط آن پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مفهوم صیغه

وکیل مهریه در شیراز گفت:صیغه موقت یا ازدواج موقت به این مفهوم است که زن و مردی با هم پیوند زناشویی می بندند تا زمانی که مدت عقد پایان نیافته است با هم زن و شوهر هستند. بعد از خاتمه یافتن مدت دیگر زن و شوهر تلقی نمی شوند و بر فرض مثال اگر برای مدت ۱۰ روز یا ۲۰ روز زن و شوهر با هم عقد نکاح را منعقد کنند بعد از خاتمه ۱۰ یا روز دیگر نسبت به هم محرم نخواهند بود. در نکاح یا صیغه موقت زن و مرد باید رضایت داشته و در عقد موقت مهریه و مدت تعیین می شود .چنان چه دختر، باکره باشد به نظر عموم فقها باید از پدر او رضایت حاصل شود.

بنابراین با توجه به ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی در صورتی عقد نکاح جاری می شود که ایجاب و قبول به الفاظی که صراحتاً دلالت بر قصد ازدواج کند بیان شود. نکاح موقت در مدت مشخصی از طریق عقد حاصل می شود. رابطه زوجیت میان زن و مرد را به وجود می آورد و از آنرجایی که یکی از عقود در قانون مدنی عقد ازدواج است، باید مضاف بر شرایط عمومی برای درستی عقد شرایط ویژه خود عقد نکاح موقت را نیز داشته باشد.

ازدواج موقت
ازدواج موقت

انشا در صیغه

قصد و رضایت زن و شوهر در نکاح موقت از جمله شرایط درستی عقد نکاح می باشد. بنابراین زن یا مرد یا وکیل آن ها که عقد موقت را جاری می کنند باید از قصد انشا برخوردار باشند. چنان چه مرد و زن صیغه ای را بر زبان جاری می کند زن باید  با  گفتن زوجتک نفسی   خود را زن مرد قرار داده  و مرد با گفتن  قبلت التزویج  زن بودن او را برای خودش بپذیرد و چنان چه وکیلی برای زن و مرد صیغه می خواند هدف و قصد او این باشد که مرد و زن، زن و شوهر شوند.

پس چنان چه زن و مردی به جاری شدن عقد موقت رضایت ندهند یا یکی از دو طرف بر اثر اجبار و اکراه صیغه را پذیرفته باشد یا صیغه را اجبارا بر زبان جاری کرده باشد یا بدون قصد انشا فقط به شوخی صیغه را به زبان بیاورد، شرط صحت نکاح موقت رعایت نشده و عقد باطل است. بنابراین اگر مرد یا زنی اجباراً به نکاح موقت با دیگری در آید که شخص مکره بی اراده مجبور به قبول ازدواج شده است این نکاح صحیح نیست.

الفاظ در نکاح موقت

در نکاح موقت فقط اراده و رضایت زن و مرد برای احراز عقد موقت کفایت نمی‌کند. چه بسا باید الفاظی را به کار برد که قصد دو طرف مبنی بر ازدواج صیغه موقت مشخص شود. بنابراین معاطات در نکاح قابل قبول نیست. در این موضوع که قرائت صیغه نکاح موقت  با چه لفظ و زبانی انجام شود، همین که به زبان فارسی هم خوانده شود  کفایت می‌کند و الزاماً قرار نیست که به زبان ‌عربی بیان شود و حتماً صیغه خاصی مطرح شود. کافیست الفاظ است ازدواج موقت را بیان کند.

ایجاب و قبول در صیغه

ایجاب به مفهوم اعلام قصد ازدواج موقت گوینده با مخاطب است. قبول هم ابلاغ پذیرش آن موضوع می باشد. در نکاح موقت اصولا ایجاب از سوی زن و قبول از سوی مرد است که این ایجاب و قبول باید تصریح داشته باشند. به منظور آن که اراده زن و شوهر از نظر عرفی به هم ربط پیدا کند و فاصله بین ایجاب و قبول توافق زن و شوهر را خدشه‌دار نکند، در ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی مقرر شده است که پشت سر هم بودن عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد نکاح است . به این مفهوم که قبول باید در زمانی اطلاق شود که عرفاً پشت سرهم و متوالی ایجاب باشد.برای اطلاعات بیشتر در زمینه طلاق میتوانید با وکیل طلاق در شیراز و وکیل طلاق در بندر عباس مشورت نمایید.

تفاوت طلاق و فسخ نکاح چیست؟تفاوت مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالستطاعه در چیست؟وکیل طلاق در اصفهان از طریق سایت دادیار به صورت شبانه روزی و انلاین به شما کاربران گرامی مشاوره میدهد. برای اطلاعات بیشتر به سایت دادیار مراجعه نمایید.

ازدواج موقت
ازدواج موقت

شرایط  ازدواج موقت

ازدواج در هر شکل خود به منظور رفع نیازهای زن و مرد برای با هم بودن با جنس مذکر در زندگی ایجاد شده است. این موضوع اختیاری می باشد. به همین جهت از جمله اولین شرایط ازدواج موقت رضایت دو طرف است. بسیاری از قوانین ازدواج موقت با دائم مشابه نیست. از جمله شرایط صیغه موقت عبارت است از:

– قرائت خطبه صیغه موقت یا محرمیت.

– قرائت خطبه صیغه موقت توسط شخص عاقل و بالغ. ضرورتی به اخذ وکیل نمی .باشد اگر زن و مرد به زبان عربی تسلط ندارند این امکان برای آن ها وجود دارد که صیغه نکاح موقت را به زبان فارسی بیان کنند.

– تعیین مهریه و مدت زمان مشخص برای نکاح موقت.

– رضایت زن و شوهر به جاری شدن صیغه ازدواج.

– عدم وجود منع ازدواج زن. از شرایط زن باید بدین ترتیب باشد تا هنگام عقد نکاح موقت مرد دیگری با زن ازدواج نکرده باشد و اگر ازدواج کرده است عده ی او به پایان رسیده باشد. عده نکاح دائم سه ماه و عده صیغه موقت حدود ۴۵ روز می باشد. نکته قابل توجه این که برای زن یائسه، نگه داشتن عده در مورد صیغه موقت وجود ندارد.

– زن زناکار حتی با وجود صیغه و نکاح موقت بر مرد حرام می باشد

– نکاح موقت بدون اجازه پدر جایز نبوده و این موضوع بسیار اهمیت دارد. به طوری که نکاح موقت بدون اذن پدر باطل شمرده شده است.

مهریه در نکاح موقت

فرقی که می توان در مورد مهریه در ازدواج دائم و ازدواج موقت ذکر کرد آن است که در ازدواج دائم می توان تعیین مهریه را به بعد از عقد نکاح موکول کرد. اما در ازدواج موقت یا صیغه باید در همان ابتدا مقدار مهریه مشخص شود و این شرط ضرورت دارد. مهریه می تواند مال باشد یا هر چیز دیگری که ارزش اقتصادی دارا باشد.

ارث زن در صیغه

در نکاح موقت اگر شوهر زن فوت کند ارث نمی برد. در این موضوع بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما آن چه که مشهور می باشد آن است که چنان چه زن و شوهری نکاح موقت با هم منعقد کنند یکی از آن ها فوت نماید دیگری از او ارث نمی‌برد .چون ارث از ویژگی‌های ازدواج دائم می باشد. حتی اگر دو طرف با هم تراضی کنند که از هم ارث ببرند و وارث هم حساب شوند، باز هم از آن جایی که مقررات ارث آمره هستند، این شرط اعتبار ندارد.

نفقه زن در ازدواج موقت

در نکاح موقت یا صیغه، زن دارای حق نفقه نیست. در حالی که در نکاح دائم مرد مکلف به پرداخت نفقه به زن می باشد. بنابراین برخلاف مورد ارث بردن که نمی توان زن و شوهر بر سر ارث بردن توافق کنند اما در مورد نفقه زن و شوهر قادر هستند  توافق کنند که مرد نفقه زن را پرداخت کند. در این حالت مرد مکلف به پرداخت نفقه در نکاح موقت شود.

نفقه فرزند در نکاح موقت

همان طور که قبلاً اشاره شد زن در نکاح موقت با وجود فوت همسر ارث نخواهد برد. اما اگر حاصل نکاح موقت فرزند یا فرزندانی باشد فرزندی که از نکاح موقت حاصل می شود همه حقوق یک فرزند در نکاح دائم را برخوردار می گردد و همه وظایف پدر در نکاح دائمی به همان صورت در صیغه نیز جاری می شود .به این ترتیب که فرزند از پدر خود ارث می برد و پدر موظف است که نفقه او را پرداخت کند.

ازدواج موقت
ازدواج موقت

بارداری زن در نکاح موقت

نکته قابل ذکر آن است که چنان چه زنی در طول دوره نکاح موقت یا صیغه حامله شود، قانونگذار حکم داده است که به طور سریع مرد تکلیف دارد ازدواج موقت را ثبت کند. پس در قانون حمایت خانواده تعیین شده است که در دو حالت مرد تکلیف به ثبت ازدواج موقت دارد: یکی شرط ضمن عقد. یکی باردار شدن زن. فرزندی که از این بارداری به دنیا می‌آید همه حقوق نکاح دائمی را خواهد داشت و پدر در مورد این فرزند تکلیف دارد همه حقوق و تکالیفش را انجام دهد.

شیوه انجام ازدواج موقت

عقد نکاح رضایی تلقی می شود و بدون آن که آیات قرآن و الفاظ عربی به کار برده شود نیز می‌توان آن را منعقد نمود. پس زن و شوهر باید قصد انجام ازدواج موقت را دارا باشند که این عقد به اجرا در آید. یعنی مرد پیشنهاد ازدواج می‌دهد و زن قبول می‌کند.

خصوصیات نکاح موقت

با توجه به این که نکاح موقت بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده است، این نوع ازدواج در جایی ثبت قانونی نمی شود و یک نفر عاقد یا وکیل یا خود شخص به زبان فارسی یا عربی با خواندن صیغه محرمیت نسبت به هم محرم می شوند. یکی از خصوصیات نکاح موقت مخفی و پنهان بودن آن می باشد. که دو طرف با توجه به ضوابط شرعی و قانونی اما بدون آگاهی اطرافیان قادر هستند با خواندن متن صیغه نسبت به هم محرم شوند و کسی از این موضوع تا پایان مدت صیغه مطلع نشود و بعد از آن از هم فارق گردند.

ازدواج موقت
ازدواج موقت

فلسفه وجود نکاح موقت

از دسته علت هایی که باعث رایج شدن این شکل از نکاح می گردد، شرایط بسیار دشوار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می باشد.

زمانی که اشخاص قدرت برقراری یک زندگی دائمی را ندارند و قادر نیستند مسئولیت زندگی را برای یک زمان طولانی عهده‌دار شوند و از سوی دیگر برای برطرف نمودن نیازها و امیال جنسی خود تمایل ندارند روابطی بیرون از قانون و شرع برقرار کنند به این دسته از ازدواج ها تمایل می یابند.

بسیاری از خانواده ها به ویژه از نوع سنتی برای محرم نمودن فرزندان خود با هم که هنوز به سن قانونی ازدواج پا نگذاشته اند این دسته از نکاح های موقت را به کار می برند تا بتوانند زمینه را برای رفت و آمد دو طرف فراهم نمایند. پس از دلایل اصلی این شکل از نکاح پیشگیری از ترویج فساد و بر طرف نمودن امیال جنسی وکسب شناخت برای نکاح دائم و دریافت آرامش روحی و فکری و فقدان امکانات ضروری برای نکاح دائم می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *