وکیل جرایم رایانه ای در اصفهان

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(0917-439-37-54)

در این مقاله قصد داریم به جرایم رایانه ای که به موجب قانون جرایم رایانه‌ای ، جرم انگاری شده اند و مجازات هریک از آنها بپردازیم .

در ابتدا باید به ذکر این نکته بپردازیم که اسامی انتخاب شده برای جرایم رایانه ای ، عنوانی است که بر اساس عملی که بر روی رایانه انجام می شود انتخاب شده است .

بنابراین در صورت مواجهه با عناوینی که در سایر جرایم مشابه می باشند ، باید به این نکته توجه کنیم و دچار اشتباه به دلیل شباهت در اسامی و عناوین نشویم .

وکیل جرایم رایانه ای در اصفهان
وکیل جرایم رایانه ای در اصفهان

جرایم رایانه ای چیست؟

جرایم رایانه ای به چند دسته تقسیم می شوند که هر یک از این دسته ها دارای مصادیق خاص خود می باشند

سایت دادیار ابتدا به معرفی وکیل در شیراز پرداخته و شما را با هر یک از این دسته ها اشنا میکند و پس از آن به اختصار مصادیق هر یک از این دسته ها را توضیح میدهد.

سرقت رایانه ای :

سرقت رایانه ای به این صورت انجام می شود  که شخصی داده های متعلق به دیگری را به صورت غیرمجاز برباید . درامور سرقت رایانه ای میتوانید با وکیل سرقت در شیراز یا دیگر شهر ها نیز تماس حاصل فرمایید.

برای تعیین مجازات این جرم باید دو مورد را از یکدیگر تفکیک کنیم :

در حالتی که این داده ها همچنان در اختیار و در دست مالک آن باقی بماند ، مرتکب جرم به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد .

اگر داده ها در اختیار صاحب آن نماند ، به طور مثال ممکن است داده ها پاک شده باشند ، در این صورت مرتکب به حبس از نود و یک روز تا یک سال و یا جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال و یا هر دو مجازات فوق محکوم می ‌شود .

کلاهبرداری رایانه ای :

در کلاهبرداری رایانه ای ، باید توجه داشت که این رایانه است که فریب می خورد و نه انسان و در صورتی که یک انسان فریب خورده و از طریق سامانه های رایانه ای اقدام به پرداخت مالی به کلاهبردار کند ، این جرم در زمره جرایم علیه اموال می باشد .

در کلاهبرداری رایانه‌ای ، شخص با ارتکاب اعمالی مانند تغییر ، محو ، وارد کردن یا مختل کردن سامانه ، از سامانه‌ های رایانه‌ای یا مخابراتی اقدام به تحصیل مال ، منفعت ، خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری می ‌کند .

کلاهبردار رایانه‌ای ، علاوه بر آن که باید مال را به صاحب آن رد کند ، به حبس از یک تا پنج سال و یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

وکیل جرایم رایانه ای در اصفهان
وکیل جرایم رایانه ای در اصفهان

جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی :

  1. انتشار توزیع یا معامله محتویات مستهجن ، از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی و یا تولید ، ذخیره و نگهداری محتویات مستهجن به قصد افساد یا تجارت ؛ مرتکب به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال و یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

در صورتی که محتویات مبتذل منتشر توزیع یا به قصد تجارت یا افساد تولید ذخیره و یا نگهداری شود مرتکب به حداقل یکی از مجازات های فوق محکوم خواهد شد .

محتویات مستهجن ، به تصاویر ، صوت یا متن واقعی و غیر واقعی گفته می شود که بیانگر برهنگی کامل زن و یا مرد و یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان باشد ؛ در حالی که محتویات مبتذل آثاری هستند که مشمول نشده و دارای صحنه و صور قبیحه می باشد .

*** اگر محتویات مستهجن به کمتر از ۱۰ نفر ارسال شود ، موجب مجازات جزای نقدی به میزان یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال می شود .

***اگر شخصی اعمال مجرمانه فوق را حرفه ی خود قرار داده باشد و یا آن که این اعمال را به صورت سازمان یافته انجام دهد اگر مفسد فی الارض  شناخته شود که به مجازات افساد فی الارض محکوم خواهد شد در غیر این صورت به حداکثر هر دو مجازات فوق ، یعنی دو سال حبس و چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .

  1. تحریک ، ترغیب ، تهدید ، تطمیع یا فریب افراد به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن ، و یا تسهیل دستیابی و یا اموزش ان ها ، مرتکب را به حبس از ۹۱ روز تا یک سال حبس و یا جزای نقدی به میزان ۵ تا ۲۰ میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد  .

اگر این اعمال ، در خصوص محتویات  مبتذل انجام گیرد ، مرتکب به جزای نقدی  از ۲ تا ۵ میلیون ریال محکوم می شود .

  1. تحریک ترغیب تحدید دعوت و یا فریب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر(وکیل مواد مخدر در شیراز) و روان گردان یا خودکشی و یا انحرافات جنسی و اعمال خشونت آمیز و همچنین تسهیل و یا آموزش ارتکاب یا استعمال آنها مرتکب به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ترغیب به خودکشی و یا تسهیل و آموزش  ارتکاب آن ، تنها در صورتی که به صورت جرایم رایانه‌ای انجام گیرد ، جرم انگاری شده است .

  1. هتک حیثیت افراد، به این صورت انجام می شود که شخص به موجب سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی ، صوت ، تصویر و یا فیلم دیگری را تحریف و یا تغییر داده و آن را منتشر کند و یا آن که با علم به تغییر یا تحریف آن ها را منتشر کند ، به گونه‌ای که عرفا موجب هتک حیثیت شخص شود ، مرتکب به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ تا چهل میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

۷. اگر شخصی ، صوت ، تصویر،  فیلم خصوصی یا خانوادگی و یا اسرار دیگری را بدون اذن و رضایت او ، جز در موارد قانونی به وسیله سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی منتشر کند و یا آن که در دسترس دیگران قرار دهد ، به گونه ای که موجب ضرر و یا عرفا موجب هتک حیثیت شود ، مرتکب به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

۸ . انتشار اکاذیب و و یا در دسترس دیگران قرار دادن این اکاذیب  و یا آن که بر خلاف حقیقت ، راسا و یا به عنوان نقل قول اکاذیبی را به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد ، در حالی که قصد اضرار به غیر ،  تشویش اذهان عمومی و یا مقامات رسمی را داشته باشد ، و این اعمال را به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی انجام دهند اعم از این که اعمال فوق منجر به ضرر مادی یا معنوی دیگران بشود و یا نشود ، علاوه بر آن که مرتکب ملزم به حیثیت می شود ،  به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال و یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

وکیل جرایم رایانه ای در اصفهان
وکیل جرایم رایانه ای در اصفهان

۹. ارتکاب جرایم رایانه ای توسط اشخاص حقوقی :

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب جرایم رایانه‌ای  ، در حالی محقق خواهد شد که در موارد زیر ، جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد .

هر گاه مدیر شخص حقوقی  مرتکب جرم شود .

در صورتی که دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای از جانب مدیر شخص حقوقی صادر شود و جرم به وقوع بپیوندد .

هر گاه ارتکاب جرم رایانه‌ای  ، توسط یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر و یا در اثر عدم نظارت او انجام گیرد .

در صورتی که فعالیت شخص حقوقی به طور کامل و یا قسمتی از آن به ارتکاب جرایم رایانه ای اختصاص یافته باشد .

مجازات شخص حقوقی :

۳ تا ۶ برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی

اگر حداکثر مجازات حبس جرم ارتکاب یافته شده تا پنج سال حبس باشد شخص حقوقی به تعطیلی موقت از یک تا ۹ ماه و در صورت تکرار جرم به یک تا ۵ سال تعطیلی موقت محکوم می شود .

اگر حداکثر مجازات حبس ان جرم ، بیش از ۵ سال حبس باشد ، تعطیلی موقت از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم ، شخص حقوقی منحل خواهد شد .

وکیل جرایم رایانه ای در اصفهان
وکیل جرایم رایانه ای در اصفهان

۱۰ .  تخریب رایانه ای :

اگر شخصی به صورت غیرمجاز اقدام به حذف ، تخریب ، مختل یا غیر قابل پردازش کردن داده های شخص دیگری از طریق سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی کند ، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

وکیل جرایم رایانه ای  :

با توجه به مقررات خاص و پیچیده ای که بر جرایم رایانه ای حاکم می باشد ، مشورت با یک وکیل متخصص در امور جرایم رایانه ای  ، بسیار کارگشا و مفید می باشد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *