وکیل انحصار وراثت در بندرعباس

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(0917-439-37-54)

بعد از فوت یک فرد موضوع انحصار وراثت برای باقی‌ماندگان وی در بسیاری از اوقات با درگیری و مشکلات فراوانی همراه است که در این شرایط می توان با دارا بودن یک وکیل انحصار وراثت و بهره بردن از تجربیات او از این درگیری ها دور شد و راحت تر و مطمئن تر مشکلات را حل کرد.

بهترین وکیل انحصار وراثت در بندرعباس

افراد در طول زندگی خود با افراد دیگر در تعامل هستند به همین خاطر آثار حقوقی مثل بحث انحصار وراثت هم در روابط آنان رایج می باشد. این تعاملات نه تنها در موقع زندگی اشخاص بلکه بعد از مرگ آن ها همچنان ادامه دار است به این حالت که هر موقع شخصی فوت می کند بایستی تکلیف دارایی و مقدار حقوق وراث و حتی چگونگی اجرای وصیت نامه خود را از راه یک وکیل خوب انحصار وراثت معین نماید.

ما در این نوشته به بررسی دقیق انحصار وراثت و موضوعات مرتبط به آن پرداخته ایم.

وکیل انحصار وراثت در بندرعباس
وکیل انحصار وراثت در بندرعباس

معنی حصر وراثت

حصر وراثت در معنی لغوی به معنای معین کردن سهم الارث می باشد  وراثت در قانون به معنی انجام دادن تشریفات رسمی و قانونی برای به‌ رسمیت شناختن و معین کردن وراث متوفی است که معمولاً افراد در این زمینه از یک وکیل مجرب برای گرفتن حصر وراثت استفاده می کنند.

داشتن وکیل انحصار وراثت سبب کم شدن هزینه‌های زمانی و درگیری های ذهنی  افراد بازمانده متوفی  می‌شود.

وراث در انحصار وراثت

طبقات ارث تشکیل شده از افراد باقی مانده  برای متوفی است که در حالتی که افراد طبقه اول در دسترس باشند یعنی زنده باشند دیگر باقی طبقات شامل ارث نمی شوند که تا طبقه سوم همین فرایند پیش می رود یعنی اگر طبقه اول باشند طبقه دوم را کاری نداریم یا اگر طبقه دوم باشند طبقه سوم را شامل ارث نمی کنیم.

نکته دیگر این است که هر طبقه درجه دارد هر طبقه درجه یک دارد که در حالتی که درجه یک وجود داشته باشد درجه دو دیگر ارث نمی برد یا اگر مثلا درجه دو وجود داشته باشد ارث مشمول درجه سه نمی شود.

البته لازم به ذکر است برای طبقات ارث ابتدا طبقات را مورد توجه مان قرار می دهیم و بعد از آن به سراغ درجه ها میرویم.

_طبقه اول تشکیل شده از پدر و مادر/ اولاد و اولاد اولاد که منظور نوه است می باشد.

_طبقه دوم شامل اجداد / برادر و خواهر / اولاد آنان است.

_طبقه سوم با عمه ها / عموها / خاله ها / دایی ها / و همچنین فرزندان آن ها شکل می گیرد.

آیا مرد بعد از طلاق از زن ارث میبرد در این مورد علاوه بر وکیل طلاق در بندرعباس با وکیل ارث در شیراز نیز میتوانید مشورت کنید.

وکیل انحصار وراثت در بندرعباس
وکیل انحصار وراثت در بندرعباس

مرجع صالح صدور گواهی انحصار وراثت:

طبق ماده بیست قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعاوی که ربط به ترکه متوفی داشته باشد باید در دادگاه محلی رسیدگی شوند که آخرین اقامت گاه متوفی در ایران در آن جا بوده است که در دنیای امروزه وظیفه این کار بر عهده شورای حل اختلاف است.چنان چه آخرین اقامت گاه متوفی مشخص نباشد رسیدگی در جایی صورت می گیرد که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در آن حوالی بوده است.

درخواست انحصار وراثت:

کسانی که اجازه دارند درخواست انحصار وراثت کنند تشکیل شده از وراث متوفی و یا سایر کسانی که می توانند این جا نفعی ببرند می باشد و مجاز هستند از دادگاه درخواست تقاضای صادر شدن گواهی انحصار وراثت کنند.البته این موضوع را به یاد داشته باشید که اگر افرادی که می توانند ذی نفع باشند تعدادشان بالا باشد لازم نیست همه آن ها بیایند و به دادگاه مراجعه کند تنها یک نفر از آن ها حاضر باشد کافی است.

یک سری مدارک لازم می باشد از قبیل شناسنامه و دیگر گواهی فوت متوفی/کپی مصدق شناسنامه وراث/و در صورت وجود وصیت نامه وصیت نامه هم لازم است و همچنین دادخواست و دیگر مدرک مورد نیاز استشهادیه محضری که باید نام و مشخصات همه وراث در فرم به خصوصی که به وسیله دادگاه در اختیار وراث قرار می گیرد نوشته شود و به وسیله دو نفر که وراث را کامل می شناسند امضا گردد و همین طور امضای افراد فوق به وسیله یک دفتر اسناد رسمی تایید شود و بعد از آن گواهی مورد نظر تقدیم دادگاه شود.

و اما به عنوان مورد آخر باید رسید گواهی مالیات بر ارث را نام برد که از این قرار است که بعد از فوت متوفی وراث باید یک لیست تهیه کنند و اموال منقول و اموال غیر منقول متوفی را به نزدیک ترین اداره دارایی که در محله اسکان متوفی است تحویل دهند و همچنین یک رسید هم بگیرند و بعد از آن رسید و باقی مدارک لازم را به دادگاه تقدیم کنند.

گواهی انحصار وراثت و انجام مراحل آن:

لازم به ذکر است این نوع گواهی را می توانید از شورای حل اختلاف آخرین محل زندگی متوفی پیدا کنید البته برای گرفتن گواهی انحصار وراثت احتیاج به مدارکی است که از قبیل ذیل است:

_به گواهی فوت احتیاج است که برای گرفتن این گواهی لازم به رفتن سامانه درخواست گواهی فوت دارید.

_استشهادیه محضری لازم است که برای این نوع استشهادیه شخص باید سه نفر را در دفتر اسناد رسمی حاضر کند و به تکمیل کردن فرم ها بپردازند و همچنین امضا کنند برای این که این اشخاص ورثه این متوفی هستند.

_لازم به شناسنامه وراث است و یا کپی برابر اصل شناسنامه.

_در صورتی که متوفی دارای وصیتی باشد وصیت نامه او هم ضمیمه شده باشد.

گواهی انحصار وراثت نا محدود

به این نکته توجه کنید در صورتی که اموال متوفی بالای پنجاه میلیون تومان باشد باید گواهی انحصار وراثتی با عنوان نا محدود انجام شود و از آن در روزنامه آگهی شود.

گواهی انحصار وراثت محدود

برعکس نکته فوق اگر کم تر از پنجاه میلیون باشد به عنوان محدود یاد می شود و احتیاجی هم به آگهی کردن در روزنامه نیست.

پروسه زمانی که برای دریافت گواهی انحصار وراثت نا محدود لازم است به دلیل این که باید آگهی شود چهل تا پنجاه روز است که این مدت در گواهی انحصار وراثت محدود تنها نزدیک به هفت روز است به این دلیل که در این حالت احتیاج به آگهی کردن نیست.

یکی دیگر از مدارک مهمی که برای انحصار وراثت مهم بود و در بحث ما از آن یاد شد شناسنامه وراث است در صورتی که یکی از وراث همکاری لازم را نکند یا در حال حاضر مسافرت باشد در این حالت خود شورای حل اختلاف می تواند از ثبت احوال استعلام بگیرد بعد از این که از شورای حل اختلاف گواهی انحصار وراثت را درخواست کردید شورا در نهایت بعد از رسیدگی های لازم یک گواهی به شما داده میشود که می توانید برای بقیه کارهای خود از آن استفاده کنید.

وکیل انحصار وراثت در بندرعباس
وکیل انحصار وراثت در بندرعباس

اعتراض به تقاضای حصر وراثت

وکیل طلاق در شیراز در این باره توضیح میدهد:با وصول تقاضای حصر  وراثت به شورای حل اختلاف این احتمال وجود دارد که به افراد ذی نفع  به جهاتی مثل تعداد وراث باقی مانده از متوفی یا اعتراض در مورد آنها نسبت به متوفی یا به زوجیت همسر مورد ادعای ذکر شده در تقاضا و یا اصل نکاح یا طلاق او یا اتفاق افتادن اختلاف در وصیت نامه ابرازی انجام شود.

در این حالت شورای حل اختلاف وقت رسیدگی مشخص می‌کند و با تشکیل جلسه و دعوت از طرفین برای اعتراض به تعداد ورثه رسیدگی‌های مقتضی را معمول می کند و نسبت به اعتراض واصل در این خصوص نفیا  یا اثباتاً اتخاذ تصمیم می کنند و نسبت به دیگر موارد اعتراض چون رسیدگی در خصوص آن ها از خصوصیات ذاتی دادگاه های عمومی اختصاص یافته به امور خانواده است با صادر شدن قرار اناطه دستور موقت پرونده از جریان رسیدگی خارج می‌شود و شورای معترض را هدایت و ارشاد قانونی می‌کند تا در حالت بقا در اعتراض خود به دادگاه های موضوع رجوع کند.

بدیهی می باشد دادگاه عمومی خانواده با تقدیم دادخواست معترض در مورد هر کدام از جهات مد نظر خواهان رسیدگی و حکم مقتضی در خصوص اختلاف طرفین صادر و نسبت به صادر شدن گواهی انحصار وراثت متقاضی را به مرجع صالح که شورای حل اختلاف می باشد هدایت می کند و این بار با مطرح کردن تقاضای انحصار وراثت است و نبود اعتراض گواهی مزبور بر اساس قوانین مرتبط به حصر وراثت صادر می شود.

نکات مهم انحصار وراثت

دادگاه رسیدگی کننده تقاضای متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا مکانی آگهی می‌کند در نقاطی که روزنامه دایر نباشد دادگاه می‌تواند به جای آگهی کردن در روزنامه مکانی به تعداد لازم به هزینه متقاضی گواهی حصر وراثت آگهی فراهم کند و در معابر همان مکان الصاق کند.

افرادی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کردند قادرند بر اساس تصدیق نام برده  درجه و مطالبات متوفی را از اشخاصی که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه کنند مدیون یا متصرف بایستی ترکه و مطالبات متوفی را به آن ها تسلیم کنند و در حالت تادیه و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت  بری حساب می شود  و مدعی نام برده  حق رجوع به فرد یا افرادی خواهد داشت که طلب متوفی را به وصول و یا مال متعلق به وی را اخذ کرده اند.

وکیل انحصار وراثت در بندرعباس
وکیل انحصار وراثت در بندرعباس

مدیون که بدهی خود را به وراث متوفی می دهد می تواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد

در حالتی که به خاطر معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه و غیره قبلاً برای معرفی کردن ورثه آگهی گردیده باشد صادر شدن تصدیق انحصار وراثت لازم به آگهی جدید نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *