وکیل جرایم امنیتی در اصفهان

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(0917-439-37-54)

مقدمه

به موجب قانون مجازات اسلامی تعزیرات از ماده ۴۹۸ تا ۵۱۲  این قانون ،  تحت عنوان جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور به جرایم امنیتی پرداخته شده است .

در این قانون تعریف خاصی است جرایم امنیتی ارائه نشده است و تنها قانونگذار اقدام به بررسی مصادیق جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کرده است .

در این مقاله سعی داریم با توجه به قانون مجازات اسلامی تعزیرات برخی از مصادیق جرایم امنیتی را به طور مختصر بررسی کرده و ویژگی های این گونه جرایم را بر خواهیم شمرد

وکیل جرایم امنیتی در اصفهان
وکیل جرایم امنیتی در اصفهان

ویژگی جرایم امنیتی:

جرایم امنیتی و مجازات آن ها:

در این بخش به بررسی جرایم علیه امنیت می پردازیم .

در صورتی که شخصی اقدام به تشکیل گروهی حداقل ۳ نفر در داخل یا خارج از کشور کرده و یا آن که به اداره کردن این گروه بپردازد و هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد ، اگر محارب شناخته نشود ، مجازات حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد .

عضویت در این گروه به موجب ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ، مجازات حبس  به مدت سه ماه تا ۵ سال را در پی خواهد داشت .

هر کس که به هر نحوی اقدام به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام نماید ، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود .

در صورتی که عالما و عامدا شخصی نقشه ها و اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی خارجی کشور را اختیار اشخاصی که فاقد صلاحیت می باشند قرار دهد و یا آن ها را از مفاد آن مطلع کند به گونه‌ای که عمل او متضمن نوعی جاسوسی باشد ، به یک تا ده سال حبس محکوم خواهد شد .

در صورتی که شخصی در قلمرو خاک ایران ، مرتکب یکی از جرایم جاسوسی به نفع دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر شود و عمل او به گونه‌ای به امنیت ملی صدمه وارد آورد ، به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد .

وکیل جرایم امنیتی در اصفهان
وکیل جرایم امنیتی در اصفهان

در صورتی که شخصی به قصد سرقت یا نقشه برداری  یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی امنیتی وارد ممنوعه شود ، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .

ورود شخص به اماکن ممنوعه  باید به صورت غیر مجاز  واقع شود ، اعم از این که ورود به طور مخفیانی انجام گیرد یا به عنف و یا با توسل به حیله و تقلب انجام شود .

برای تحقق این جرم ،  تنها قصد  شخص کفایت نمی کند و باید حداقل عکس و یا فیلمی به طور ناقص گرفته شده  باشد .

مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .

تحریک موثر نیرو های رزمنده  به عصیان ، فرار یا عدم اجرای وظایف نظامی ، به قصد بر اندازی حکومت و یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن ، اگر مرتکب  محارب شناخته خواهد شد و در غیر این صورت اگر اقدامات او نتیجه بخش باشد ، به حبس از دو تا ده سال و در صورت عدم نتیجه  بخش بودن ، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .

اگر تحریک شخص موثر نباشد ، جرم محقق نشده است  .

هر گاه شخصی با هدف برهم زدن امنیت کشور در پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت و یا  به هر نحو دیگری اقدام به جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده کرده و قصد در اختیار دیگران قرار دادن آن را داشته باشد ، اگر موفق به انجام این عمل شود به حبس از دو تا ده سال  محکوم خواهد شد و در غیر این صورت  ، به یک تا ۵ سال حبس محکوم می شود  .

اگر مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده  ، که به او اموزش های لازم ارائه شده  ، به موجب بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی ، توسط دشمن تخلیه ی اطلاعاتی شود ، به حبس از یک تا شش ماه  محکوم خواهد شد  .

این جرم ، از جرایم غیر عمد می باشد .

منظور از دشمن ، اشخاص فاقد صلاحیت  نمی باشد بلکه گروه ها و دولت هایی است که در حال جنگ با نظام جمهوری اسلامی بوده و یا قصد بر اندازی نظام را داشته باشند .

اگر شخصی به هر نحوی ، علیه جمهوری اسلامی ایران   ، با دولت های متخاصم  ، اقدام به همکاری نماید ، در صورتی که  محارب شناخته نشود  ، به حبس از یک تا ده سال  محکوم خواهد شد .

اگر شخص به همکاری با دولت های غیر متخاصم بپردازد ، مشمول این جرم  نمی شود .

اگر شخص  به قصد بر هم زدن امنیت ملی و یا کمک نمودن به دشمن ، اقدام به شناسایی و مخفی کردن جاسوسانی را که مامور تفتیش و یا وارد کردن هر گونه لطمه ای به کشور بوده اند ، نماید ، یا سبب مخفی شدن آن ها شود ، به مجازات حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم می شود .

در صورتی که شخصی به هر گونه ، اقدام به شناسایی ، جذب و معرفی افراد به منظور جاسوسی علیه امنیت کشور ، به دولت های متخاصم و یا کشور های بیگانه نماید ، یدون آن که عمل او مصداق جاسوسی و یا اخفای جاسوس باشد ، به حبس از شش ماه تا دو سال  محکوم خواهد شد  .

در صورتی که شخصی  به منظور بر هم زدن امنیت کشور  و تشویش اذهان عمومی  ، اقدام به تهدید به بمب گذاری  در  هواپیما ، کشتی و یا سایر وسایل نقلیه عمومی  کند و یا آن که بمب گذاری در وسایل مزبور را ادعا نماید ، به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد  و علاوه بر آن  باید خسارت وارده به دولت و اشخاص را نیز جبران نماید .

وکیل جرایم امنیتی در اصفهان
وکیل جرایم امنیتی در اصفهان

برای تحقق این جرم ، تنها تهدید یا بمب گذاری در وسایل نقلیه ی فوق لازم است و سایر مکان های عمومی مشمول این جرم نمی شوند .

اگر شخصی مردم را به جنگ و کشتار با یکدیگر تحریک و یا اغوا نماید  و قصد او بر هم زدن امنیت کشور  باشد ، اعم از آن که اقدامات او موجب قتل و غارت شده و یا نشده باشد ، به حبس از یک تا  پنج سال محکوم خواهد شد  .

تشدید مجازات :

در صورتی که  اشخاص ، در زمان جنگ ، اقدام به ارتکاب هر یک از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی  نمایند ، به مجازات اشد در نظر گرفته شده  برای آن جرم ، محکوم خواهند شد .

منظور از  جنگ ، جنگ مسلحانه با کشور های خارجی می باشد و جنگ داخلی را شامل نخواهد شد .

معافیت از مجازات :

اگر شخصی ، در گروه های مفسدین یا گروه هایی که علیه امنیت داخلی و خارجی  اقدام می کنند ، بوده و ریاست و یا مرکزیتی نداشته باشد ، در صورتی که پیش از تعقیب ، قصد جنایت و اسامی دخیل در فتنه را به مامورین  دولتی اطلاع دهد و یا ان که پس از تعقیب ، به همکاری موثر با مامورین دولتی بپردازد ، از مجازات در نظر گرفته شده  برای  جرم ، معاف خواهد شد مگر آن که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد که به مجازات آن  محکوم می شود  .

برای آن که شخص بتواند از این معافیت استفاده نماید ، باید در گروه فوق ، مرکزیت و ریاستی نداشته باشد  .

وکیل جرایم امنیتی در اصفهان
وکیل جرایم امنیتی در اصفهان

وکیل خوب جرایم امنیتی در اصفهان :

به موجب ماده ی ۴۷ قانون ایین دادرسی کیفری  ، در مرحله ی تحقیقات مقدماتی در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی  ، وکیل طرفین دعوی ، باید وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه ی قضاییه  باشند ، انتخاب نمایند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *