وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(0917-439-37-54)

وکیل ملکی در شیراز در مورد تصرف عدوانی توضیح داد:با بیان ساده در مورد تصرف عدوانی بایستی گفت که در تصرف عدوانی نوعی قصد ملک اتفاق می‌افتد به طور واقعی قانون گذار از تصرف اشخاص در ملک حمایت می‌کند و در حالتی که فردی به این حق اختلالی وارد کند می‌توان از او شکایت کرد و خسارت های لازم را از  وی اخذ نمود نکته با اهمیت این مورد است که تصرف عدوانی غصبی می باشد که در مال غیر منقول مشمول خانه و مغازه و ملک می‌ شود.چرا که مال غیر منقول به اموالی گفته میشود که قابلیت جابه جایی ندارند مانند یک خانه یا اینکه در صورت جابه جایی تخریب شوند. پیشنهاد ما به شما عزیزان این است که برای اطلاعات بیشتر در مورد بحث مال منقول و غیر منقول میتوانید با یک وکیل در شیراز مشورت نمایید یا مقاله ایی تحت همین عنوان را در سایت دادیار مطالعه کنید.البته که شما عزیزان نیز برای دسترسی راحت تر به وکیل در شیراز مانند وکیل طلاق در شیراز / وکیل ملکی در شیراز هم میتوانید به سایت دادیار مراجعه نمایید و به حل مشکلات حقوقی خود بپردازید.

به طور مثال فکر کنیم که شما مستاجر ملکی هستید یا این که مالک منزل هستید و شخصی دیگر در موقعی که شما در مسافرت بوده اید و یا این که حاضر بودید اما در ملک شما تصرف ایجاد شده و قصد خروج هم ندارد در این مورد شخص متصرف غاصب شناخته می شود و بایستی دعوای رفع تصرف عدوانی بر علیه او اقامه گردد به وجود آمدن غصب و تصرف عدوانی و روش اقامه دعوا دارای شرایطی است.

وکیل تصرف عدوانی در بندرعباس
وکیل تصرف عدوانی در بندرعباس

دعوای حقوقی تصرف عدوانی

در قانون مبحثی داریم تحت عنوان دعاوی تصرف که مرتبط با تصرفات فرد است که مشمول دعوای رفع مزاحمت و رفع ممانعت می‌شود و دعوای رفع تصرف عدوانی هم از موارد دعاوی تصرف محسوب می شود

دعوای تصرف عدوانی موقعی دارای موضوعیت می شود که در ملکی که شما قبلا تصرف داشته اید و فردی بدون رضایت شما آن را از تصرف خود شما بیرون می کند در این جا شما قادر هستید اقامه دعوای حقوقی و هم شکایت کیفری کنید.

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی تصرف عدوانی یعنی ادعای متصرف گذشته مبتنی بر این مورد که فرد دیگری بدون رضایت وی مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال تقاضا می کند. لذا برای مطرح کردن دعوای تصرف عدوانی ضروری نمی باشد شما مالک مال باشید بلکه همین مورد که شما متصرف قبلی ملک باشید و قادر باشید قانونی بودن تصرفتان  و سابق بودن آن را ثابت کنید کفایت می کند به طور مثال چنانچه مستاجر ملکی باشید و موجر مال مورد اجاره را بدون عنوان قانونی از تصرف شما بیرون کند شما قادرید دعوای رفع تصرف عدوانی را انجام دهید.

شرایط انجام تصرف عدوانی

برای این که قادر باشیم و بتوانیم بگوییم که تصرف عدوانی انجام شده است یا نشده است بایستی شرایطی ایجاد شود که در ادامه آن ها را ذکر می کنیم

نخستین شرط لازم برای به وجود آمدن تصرف عدوانی این مورد می باشد که فرد نخست در ملک تصرفی داشته باشد و شخص دیگر جای او را بگیرد و به نوعی جایگزین شود اما می توان گفت که یک تصرف و متصرف سابق داریم و یک تصرف و متصرفی که بدون حق وارد بر ملک شده و در آن تصرف می نماید

شخصی که بخواهد شکایت را انجام دهد خواهان دعوا نام دارد که همان متصرف گذشته و سابق است اما لازم است شخصی دیگر ملک را از دست او بیرون کند که در موقع شکایت خوانده دعوا این فرد می باشد نکته دیگر این مورد است که در تصرف خوانده بایستی غیرقانونی و بدون اجازه و مجوز انجام شده باشد درباره غیر منقول بودن ملک هم که از اول به آن اشاره داشته ایم و مورد توجه بوده است.

وکیل تصرف عدوانی در بندرعباس
وکیل تصرف عدوانی در بندرعباس

تصرف عدوانی در مال مشاع

وکیل ارث در شیراز دراین زمینه میگوید:مال مشاع مالی است که چندین نفر مالک یک مال به شمار می آیند به طور مثال اگر زمین یا منزل از متوفی به ارث رسیده باشد همه وراث در آن مال مالکیت دارند و مالک مشاع محسوب  می‌شوند قانون مال مشاع به این شکل است که هیچ کدام از شرکا و مالکین اجازه ندارند در مال تصرف و از آن سو استفاده کنند غیر از این که باقی شرکا این اجازه را داده باشد.

مثلاً فکر کنیم  یکی از ورثه در مال مشاع بدون اجازه اشخاص دیگر تصرف می کند در این حالت هر کدام از ورثه های دیگر قادر هستند دعوای رفع تصرف عدوانی انجام دهند.

اما لحاظ می گردد که در موقع اجرای حکم قواعدی دیگر هم انجام می شود.

مقایسه تصرف عدوانی و خلع ید

دعوای تصرف عدوانی حیطه مشترکی با دعوای خلع ید دارد البته باید بیان گردد که این دو با هم تفاوت هایی هم دارند باید گفته شود که در هر دو دعوا در مورد مال غیر منقول انجام می شود و در هر دو دعوا فردی مال مورد تصرف یا مالکیت دیگری را از تصرف وی بیرون کرده و به طور واقع مالی را غصب کرده است.

دعوای خلع ید یکی از دعاوی مهم دردادگاه های حقوقی میباشد چرا که یکی از مهمترین حقوق هر شخص حق مالکیت او می باشد و دعوای خلع ید مستقیما با این حق در ارتباط است

به نقل از وکیل خلع ید در اصفهان: فرق این دو دعوا در این مورد است که در دعوای خلع ید شما حتماً بایستی مالک یک مال باشید و چنانچه مالک مال نباشید اجازه ندارید دعوای خلع ید مطرح نمایید و در دعوای تصرف عدوانی شما تنها متصرف مال به شمار می‌آیید و احتمال دارد مثلاً مستأجر ملکی باشید و موجر مانع تصرفات قانونی شما گردد در این حالت شما قادر هستید بر علیه وی دعوای تصرف عدوانی انجام دهید ونه دعوای خلع ید!در مورد انتخاب هرچه بهتر عنوان دعوی خلع ید یا تصرف عدوانی میتوانید با وکیل خلع ید در شیراز نیز مشورت لازم را داشته باشید!

در دعوای تصرف عدوانی که بر اساس قانون از ادعای متصرف سابق مبتنی بر این مورد که فرد دیگری بدون رضایت وی مال غیرمنقول وی را از تصرف خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مانند تقاضا می کند مدعی در ثابت نمودن ذیحقی خود به تصرفات سابق خویش استناد می کند و برخلاف دعوای خلع ید به حق مالکیت خود نسبت به ملک که امکان دارد داشته یا نداشته باشد متمسک نمی گردد

و از طرف دیگر عدوانی بودن تصرفات خوانده را ادعا می کند بی آن که در این جا نیز مالکیت خوانده نسبت به ملک که امکان دارد وجود داشته باشد قابل مطرح شدن و رسیدگی کردن باشد به طور واقع قانون گذار از راه این دعوا تصرف را مورد حمایت قرار می دهد لذا بر خلاف دعوای خلع ید در دعوای تصرف عدوانی دادگاه مانند دیگر دعاوی تصرف وارد دلایل مالکیت نمی شود.با توجه به مطالب بالا باید بدانید تصرف عدوانی و خلع ید تفاوت هایی دارند که در مقاله ای به نام مقایسه و تفاوت های تصرف عدوانی و خلع ید به طور کامل آورده شده است.

دادگاه رفع تصرف عدوانی

رسیدگی ابتدایی به دعاوی تصرف را دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت دار  محسوب می شود.

البته از نگاه صلاحیت محلی هم بر اساس ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی صالح به رسیدگی است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع گردیده باشد.

امروزه رسیدگی کردن به دعاوی تصرف بر اثر قانون ملزم به تقدیم نمودن دادخواست و پرداخت کردن هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی می‌باشد.

تقدیم کردن دادخواست از راه دفاتر خدمات قضایی پیش می رود.

وکیل تصرف عدوانی در بندرعباس
وکیل تصرف عدوانی در بندرعباس

اقدامات قانونی رفع تصرف عدوانی

در موقع اقامه دعوا می توانیم از دادگاه تقاضا کنیم که با رای خود تا موقعی که حکم صادر و تکلیف مشخص می‌شود از استفاده نابجای شخص غاصب یا خوانده خودداری نماید که به آن به طور اصطلاح دستور موقت گفته می شود نگارش تقاضای دستور موقت امری تخصصی و احتیاج به دانش و آگاهی حقوقی دارد که پیشنهاد می شود تقاضای دستور موقت را به وکلای متخصص بسپارید.

بحث کیفری تصرف عدوانی

تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق از جرایم بر علیه اموال و مالکیت شمرده می شود و عنوانی می باشد که هم حقوقی و هم کیفری است یعنی این که شما در مقابلتصرف عدوانی قادر هستید هم از اقامه دعوای حقوقی استفاده کنید و هم شکایت کیفری انجام دهید.

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مشخص نمودن مجازات برای تصرف دعاوی مخصوصاً تصرف عدوانی  پرداخته است که بر اساس قانون جدید مجازات غاصب و متصرف عدوانی ۱۵ روز تا ۶ ماه بیان شده است.

تصرف عدوانی و مالکیت

در تصرف عدوانی ضروری نمی باشد که حتماً شما به عنوان مالک ملک محسوب شوید تا قادر باشید شکایت نمایید امکان دارد مثلاً شما مستاجر ملک باشید و موجر یا همان مالک منزل شما متصرف عدوانی باشد در صورتی که قرار باشد که شما شکایت کیفری انجام دهید بایستی دارای سند مالکیت باشید و فقط در دعوای حقوقی شخص بدون آنکه مالک باشد اقامه دعوا را انجام می دهد.

تصرف عدوانی و تخلیه

باید بیان گردد که دعوای تصرف عدوانی و تخلیه دو دعوای کاملاً متفاوت می باشد که برای مطرح کردن هر کدام از آن ها بایستی شرایطی وجود داشته باشد که با دیگری تفاوت دارد دعوای تصرف عدوانی و تخلیه تنها در خصوص املاک مطرح می شود و قابلیت مطرح شدن در خصوص اموال منقول به طور مثال خودرو را ندارد در دعوای تخلیه کاملاً معین می گردد که مال  برای چه کسی است و همین طور این که تصرف گذشته خوانده در ملک کاملاً به شکل قانونی بوده است اما خواهان ادعا دارد که ادامه تصرف خوانده در ملک بر خلاف قرارداد و یا قانون است همانند مستاجری که بعد از تمام شدن مدت اجاره در قرارداد همچنان دارد در عین مستاجره تصرف می‌کند  و مالک در این جا قادر است بر علیه او دعوای تخلیه انجام دهد.

وکیل تصرف عدوانی در بندرعباس
وکیل تصرف عدوانی در بندرعباس

در دعوای تصرف عدوانی خواهان دعوا برای ثابت شدن ذیحقی خود به سابقه تصرفش  اکتفا می کند  به طور واقع قانون گذار متصرف گذشته مال غیر منقول که ملک عدوانا  از تصرف او بیرون شده حق داده است که بدون احتیاج به تحویل دادن دلایل و شرایط مالکیت به صرف ثابت شدن تصرف قبل خود از دادگاه حکم رفع تصرف متصرف فعلی را بگیرند چنانچه متصرف فعلی  مالک باشد به این مورد باید اشاره کرد که شکست در دعوای تصرف عدوانی مانع اقامه دعوای مالکیت نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *