طلاق از طرف زن چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی طلاق از طرف زن چیست؟ و شرایط طلاق از طرف زن پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه

در قانون مدنی کشور ایران به طور کلی حق طلاق در اختیار مرد می باشد. او قادر است بدون دلیل با پرداخت حقوق

مالی، زنش را طلاق دهد. اما تقاضای طلاق زن در شرایطی که مرد مخالف آن باشد روند طولانی و پیچیده ای خواهد داشت و نیاز دارد که عذر موجه و  منطقی تری را به دادگاه ارائه کند.

برای طلاق توافقی که نیازمند توافق زن و شوهر است چنان چه مرد با طلاق مخالف باشد و زن وکالت در طلاق نداشته باشد، ناچارا زن باید بعد از طلاق یکی از موارد دوازده گانه شروط ضمن عقد در صورتی که به امضا از سوی مرد رسیده باشد یا عسر و حرج خود را در دادگاه به اثبات برساند. در قانون ایران طلاق در اختیار مرد است و مرد هر موقع که تمایل داشته باشد قادر ااست از دادگاه درخواست طلاق نماید.

طلاق از طرف زن
طلاق از طرف زن

اما راجع به زنان این موضوع فرق می کند. اگر طلاق برای زن به شکل توافقی صورت نگیرد و زن وکالت در طلاق از طرف شوهر  دارا نباشد، تقاضای طلاق یک طرفه از سوی یکی از سه روش قابل دنبال کردن می باشد:

اول در صورتی که مرد شرط های دوازده گانه قباله ازدواج را به امضا رسانده باشد و زن در دادگاه ثابت کند که یکی از این شروط محرز شده است. دوم با اثبات عسر و حرج  و سوم طلاق توافقی.

طلاق توافقی

یکی از ساده ترین و بی دردسر ترین شیوه برای فراغت زن و شوهر از یکدیگر تقدیم دادخواست طلاق توافقی به وسیله زن و شوهر یا وکیل آن ها است. در طلاق توافقی حتی ضرورتی برای رجوع داوری وجود ندارد. تراضی و توافق زن و شوهر در طلاق توافقی که سبب می‌شود تا بر عکس خیلی از پرونده‌های طلاق که به دنبال درخواست طلاق از سوی زن ایجاد شده در رای صادره از طرف دادگاه رای نهایی شود و صیغه طلقا خیلی سریع در دفتر ثبت رسمی جاری گردد و پرونده به منظور تجدید نظر به دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور فرستاده نشود.

در طلاق توافقی زن و شوهر شرایط و موارد الزامی حقوق مالی زن مثل نفقه و اجرت المثل و مهریه و حضانت فرزندان را تعیین تکلیف می‌کنند. شیوه منطقی و اصولی برای ختم دادن به یک زندگی مشترک طلاق توافقی می باشد. اما دفاتر ثبت رسمی طلاق با در نظر گرفتن توافق زن و شوهر بدون صدور گواهی عدم امکان سازش به دنبال دادخواست طلاق توافقی اجازه ندارند که طلاق را ثبت کنند.

تقاضای طلاق از طرف زن به دلیل عسر و حرج

طلاق از طرف زن به استناد عسر و حرج زن می باشد. یعنی زن درخواست طلاق و تنظیم دادخواست طلاق را به منظور ارائه به دادگاه ارائه نماید و مستند او عسر و حرج باشد. در تعریف عسر و حرج در قانون مدنی آمده است که عسر و حرج به شرایطی اطلاق می‌شود که تداوم زندگی برای زن با سختی و دشواری بسیار همراه شود و تحمل آن مشکل باشد. مصادیق عسر و حرج در قانون مدنی بیان شده است .

دادخواست طلاقی که استناد آن بر عسر و حرج است برای به نتیجه رسیدن مسیر طولانی و پر پیچ و خمی را طی می کند. چون در موارد در بسیاری از پرونده ها اصولاً دادگاه ها عسر و حرج را محرز نمی دانند. این در حالی است که اگر مرد هر موقع تمایل داشته باشد قادر است دادخواست طلاق را به دادگاه ارائه کند. حتی اگر زن راضی به طلاق نباشد . عدم توافق زن اثری در صدور یا عدم صدور گواهی  امکان سازش به منظور جاری ساختن صیغه طلاق نخواهد داشت. در بخش دیگری از پرونده‌ ها نیز با وجود آن که در واقعیت گزینه‌های عسر و حرج موجب تقاضای طلاق شده است اما اثبات آن ها از طرف زن بسیار سخت و پیچیده است.

طلاق از طرف زن
طلاق از طرف زن

در این دسته از دعاوی متاسفانه فشارهای خارج از انصاف به زن وارد می‌آید. اعتبار حکم طلاقی که زن به واسطه عسر و حرج از دادگاه خانواده کسب می‌کند ، ابلاغ رای نهایی دیوان عالی کشور یا پایان مهلت فرجام خواهی می باشد و حکم طلاق است و هرگاه که از سوی زن به دفتر ثبت طلاق تقدیم شود، در شرایطی که مرد به مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ در دفترخانه حضور نیابد سردفتر طلاق زن و شوهر را ابلاغ می نماید و برای اجرای طلاق ثبت آن باید در دستور خانه ها حضور پیدا کند.

چنان چه مرد به دفترخانه رجوع کند و معذور بودن و خودداری خویش از اجرای صیغه طلاق را اعلام نکند صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و آن چه اتفاق افتاده به مرد ابلاغ می گردد.

اگر مرد برای حاضر شدن در دفتر ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق عذر بیآورد، یک مرتبه دیگر از زن یا شوهر به منظور اجرای صیغه طلاق و مفاد حکم طلاق عسر و حرج صادر شده ی دادگاه خانواده، دعوت به عمل می آید.

خصوصیت طلاق عسر و حرج

وکیل طلاق در شیراز به درخواست سایت حقوقی دادیار در این باره توضیح داد:چنان چه تقاضای طلاق از طرف زن با توجه به عسر و حرج صادر شود و دادگاه خانواده عسر و حرج زن را در زندگی زناشویی محرز دارد حکم طلاق صادر می کند و حقوق مالی زن حفظ می شود. در بسیاری از موارد بخشی از دادگاه ها زن را مجبور می‌کنند که بخشی از مهریه خود را حتی اگر به مقدار کم به مرد ببخشند و صدور حکم طلاق را به این بذل و بخشش مشروط می نمایند، اما این درست و اخلاقی نمی باشد.جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با وکیل طلاق در اصفهان و وکیل طلاق در بندر عباس مشورت لازم را به عمل بیاورید.

تفاوت طلاق مستند بر عسر و حرج با طلاق  از طرف مرد و یا توافقی

در مورد طلاقی که استناد آن بر عسر و حرج است با فرض این که دادگاه خانواده ادعای زن را قبول کند تصمیم دادگاه در قالب حکم طلاق خواهد بود اما در طلاق توافقی و طلاق که از طرف مرد انجام می‌شود تصمیم دادگاه در قالب گواهی عدم امکان سازش صادر می شود.

حضانت فرزندان در طلاق از طرف زن

در همه اشکال طلاق، دادگاه‌ها موضوعات راجع به حضانت فرزندان را بر دوش زن و شوهر می‌گذارند تا با هم به تراضی و توافق دست یابند و هر شکل توافقی در این زمینه از نظر دادگاه مورد پذیرش واقع می‌شود. اما چنان چه زن و شوهر راجع به حضانت فرزندان توافق نکردند، دادگاه بر اساس قانون رای می دهد و با توجه به قانون حضانت فرزندان پسر و دختر تا ۷ سالگی در اختیار مادر می باشد.

فرزند دختر از ۷ تا ۹ سالگی حضانتش با پدر و فرزند پسر از ۷ تا ۱۵ سالگی حضانتش با پدر خواهد بود. بعد از ۹ سالگی فرزند دختر و بعد از ۱۵ سالگی فرزند پسر از دایره حضانت بیرون می‌رود و خودش مستقلا تصمیم گیری می کند که با کدام یک از پدر یا مادر زندگی نماید. چنان چه فرزند با مادر هم زندگی کند ،نفقه فرزند بر دوش پدر خواهد بود. زیرا نفقه ناشی از ولایت است و به حضانت ارتباطی ندارد.که شما میتوانید تفاوت حضانت و ولایت را در مقاله مربوط مطالعه نمایید.

طلاق از طرف زن
طلاق از طرف زن

 طلاق از طرف زن و مهریه

مهریه و طلاق با هم در ارتباط نمی باشند و در هر شکل از طلاق باید مهریه تعیین تکلیف گردد. ضرورتا  این که گفته شود از آن جایی که طلاق از طرف زن ارائه شده است، مهریه به او تعلق نمی گیرد، این جمله کاملاً اشتباه است.برای اطلاعات بیشتر در این زمینه نیز میتوانید با وکیل مهریه در شیراز مشورت نمایید و به مشکلات خود خاتمه دهید.

از نظر قانونی در مورد درخواست طلاق بذل مهریه و ق مهریه و طلاق هیچ ارتباطی با هم ندارند و زن با بخشیدن مهریه اجازه برای تقاضای طلاق و مطلقه کردن خود نخواهد داشت. جز در مواردی که از سوی همسر خود وکالت در طلاق داشته باشد یا در وکالت در طلاق از طرف همسرش که در اختیار دارد در آن درج شود که زن با بذل مهریه و نفقه قادر است از این حق بهره ببرد و اگر مهری را نبخشد و سایر حقوق مالی را مطالبه کند، امکان درخواست طلاق از سوی همسر را نخواهد داشت.

درخواست طلاق از طرف زن با توجه به غیبت زوج

اگر مرد به مدت 4 سال کامل غائب مفقود الاثر باشد زن قادر است درخواست طلاق را به استناد مفقود الاثر بودن او اقامه نماید. دادگاه خانواده به منظور این شکل از طلاق تشریفاتی مانند درج اگهی در سه نوبت با فاصله ی یک ماه از هم را در نظر می گیرد. در این شکل از طلاق زن به منظور اثبات مفقود الاثر بودن شوهر خویش به اسنادی مثل شهادت شهود و تحقیقات محلی و تقضای انتشار اگهی متوسل خواهد شد.

تقاضای طلاق از طرف زن به دلیل عدم پرداخت نفقه

نفقه از جمله حقوق مالی زن بر دوش شوهر می باشد. پس عدم پرداخت ان از سوی مرد باعث برخورد قانونی و ضمانت اجرایی خواهد بود. عدم پرداخت نفقه از سوی زوج باعث دریافت حکم طلاق زن نسبت به او خواهد شد.

این سوال ممکن است پیش بیاید که پس از طلاق از طرف زن آیا زن میتوانید نام همسر خود را  از شناسنامه پاک نمایید اگر پاسخ این سوال را نمیدانید به مقاله حذف نام همسر از شناسنامه مراجعه نمایید.

طلاق از طرف زن
طلاق از طرف زن

شیوه درخواست طلاق از سوی زن

تقاضای طلاق از طرف زن  با توجه به غایب بودن مرد و عسر و حرج و شرو ط دوازده گانه ی سند ازدواج درای ترفند ها و تدابیر خاصی می باشد. در آن بخش از طلاق ها که با تراضی زن و شوهر و یا وکالت داشتن زن از طرف مرد اتفاق می افتد، زن و شوهر با در اختیار داشتن یک وکیل ضمن ارائه ی دادخواست طلاق توافقی و درج شرایط و موارد مورد توافق بی آن  که به داوری رجوع نمایند گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه ی طلاق را دریافت و به دفتر رسمی ثبت طلاق رجوع می نمایند . در موردی هم که زن از مرد وکالت در طلاق دریافت نموده باشد، باید وکیلی به اختیار زوج برگزیند تا با همراهی او بتواند دادخواست طلاق توافقی را در دادگاه خانواده اقامه نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *