طلاق غیابی از همسر خارجی چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی طلاق غیابی از همسر خارجی چیست؟ و شرایط طلاق غیابی از همسر خارجی پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

طلاق ایرانیان خارج از کشور

زن و شوهری که خارج از کشور اقامت دارند در اشکال متفاوتی امکان دارد ازدواج را با هم انعقاد کرده باشند. امکان دارد در خارج از کشور عقد نکاح را انجام داده باشند یا ممکن است در داخل کشور این عقد را منعقد کرده باشند یا در حالت سوم عقد به مفهوم ایرانی در داخل کشور را انجام نداده باشند. بلکه ازدواج را بر اساس قانون کشور که در آن حضور دارند انجام داده باشند.

وکیل طلاق در شیراز در این زمینه توضیح میدهد:در مورد طلاق این دسته از زن و شوهرهایی که خارج از کشور اقامت دارند در سه  فرض مذکور اشکال مختلفی پیش می آید. امکان دارد طلاق به تقاضای زن یا مرد یا به شکل توافقی انجام شود. نکته قابل توجه این که موضوع طلاق است فرض حقوق بر اساس قوانین داخلی کشور ایران مورد داده است قرار می گیرد که و واضح و مبرهن است که طلاق در کشورهای خارجی که امکان دارد و شوهر دیوانه در آن جا اقامت داشته باشد بر اساس مقررات داخلی آن کشور انجام می گیرد و ربطی به موضوع بحث در این جا نخواهد داشت.

طلاق غیابی از همسر خارجی
طلاق غیابی از همسر خارجی

مراحل طلاق ایرانیان در خارج از کشور

وکیل طلاق در بندر عباس اینگونه شرح میدهد:

1- طلاق توافقی در شرایطی که ازدواج و نکاح میان زن و شوهر تنها در ایران صورت پذیرفته باشد .

در شرایطی که زن و مرد  بر اساس قوانین داخلی کشور ایران و به شکل قانونی نکاح انجام داده و ازدواج کرده باشند، طلاق توافقی به شکلی انجام می‌شود که مرد راجع به مهریه(وکیل مهریه در شیراز) و حقوق مالی و حضانت فرزندان مشترک و شیوه پرداخت نفقه در مرجع قضایی صالح با صدور  گواهی عدم امکان سازش تعیین تکلیف کرده باشد.

اعتبار گواهی عدم امکان سازش به مدت سه ماه از تاریخ قطعیت آن خواهد بود و این امر در دفاتر رسمی طلاق صورت می‌پذیرد و مدت آن با توجه به مشاوره که پیش از طلاق انجام می‌شود و ۴۵ روز به طول می‌انجامد متفاوت می باشد.

وکیل طلاق در اصفهان به توضیحات وکیل طلاق در بندر عباس افزود و گقت : در شرایطی که مرد به زن وکالت در طلاق داده باشد و اختیارات قانونی ضروری را برای استفاده داده باشد نیز هم این روند جاری می‌شود. با این اختلاف که وکالت مرد به شکل مع الواسطه به وسیله وکلای محترم دادگستری از طرف زن اعطا می گردد .

2-زن و شوهری که در خارج از کشور اقامت دارند و عقد نکاح  ایرانی را در خارج از کشور انجام داده باشد. با توجه به این که عقد ایرانی برای زن و شوهر ایرانی که در خارج از کشور مقیم هستند به واسطه کنسولگری ایران در آن کشور انجام می‌شود، به منظور اعمال طلاق باید مدارک ازدواج آن ها که در کنسولگری کشور متبوع تنظیم شده است، در دادگاه های ایران مورد ملاحظه و بررسی واقع می شود.

3- طلاق توافقی زن و شوهر ایرانی که در خارج از کشور مقیم هستند و عقد نکاح آن ها به شکل ایرانی انجام نشده است. در این صورت نظرات متفاوتی ایراد شده است که یکی از آن ها به این ترتیب است که زن و شوهر اول باید رابطه زوجیت خود را به اثبات برسانند تا بعد از آن مراحل طلاق را انجام دهند.

مقررات طلاق ایرانیان خارج از کشور

با توجه به مورد اخیر که در بالا ذکر شد اگر رابطه زوجیت میان زن و شوهر بر اساس قانونی کشور ایران صورت نپذیرفته باشد، طلاق ایرانی هم محلی از اعراب نخواهد داشت . در حقیقت عدم وجود رابطه زوجیت ایرانی به مفهوم عدم این ضرورت و انجام طلاق ایرانی خواهد بود و این نظر اولویت دارد.

1- طلاق به تقاضای زن در صورتی که ازدواج زن و شوهر در خارج از کشور ایران صورت گرفته باشد.

در این حالت قاعدتاً باید با تقدیم دادخواست طلاق تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج انجام شود. البته قابل ذکر است که در مورد مرد شرط تنصیف اموال در عقدنامه و عدم نشوز زن در گواهی صادر شده را امضا و تایید کند و نیز در مورد مهریه زن در بندهای همان گواهی عدم امکان سازش تعیین تکلیف شود. جز این که حقوق مالی زن قبلاً با تراضی زن و شوهر در دفتر اسناد رسمی تعیین تکلیف شده باشد.

طلاق غیابی از همسر خارجی
طلاق غیابی از همسر خارجی

2- طلاق به تقاضای زن در شرایط عقد نکاح زن و شوهر خارج از کشور و مطابق قوانین ایران انجام گرفته شده باشد. در این حالت زن باید با تقدیم دادخواست طلاق به تقاضای زن در دادگاه صالح به منظور اثبات دلایل قانونی آن نظیر عسر و حرج پرداخته شود که اثبات این اسباب و دلایل مانند اعتیاد و ضرب و شتم شوهر و رفتارهای سوء و ترک انفاق مرد برای صدور حکم طلاق ضرورت دارد یا در صورتی که مرد راضی به طلاق نباشد دادگاه او را ملزم به طلاق دادن زن می کند و اگر مرد از اجرای دستور دادگاه سرباز زند  به دفترخانه طلاق دستور می‌دهد که صیغه طلاق را جاری کند.

آیا پس از طلاق غبابی از همسر خارجی میتوان نام اورا از شناسنامه حذف کرد؟ حذف نام همسر از شناسنامه در صورتی که همسر خارجی بوده باشد چگونه است؟ برای پاسخ به این سوالات و نکات و قوانین حذف نام همسر از شناسنامه میتوانید مقاله مربوطه را مطالعه نمایید.

 شیوه اخذ طلاق غیابی

نکته ای که باید در این جا مدنظر داشت این که اعتبار و حکم طلاق غیابی شش ماه از تاریخ قطعی شدن آن می باشد.

1-طلاق به تقاضای زن و عقد نکاح به شکل ایرانی در خارج از کشور صورت گرفته باشد.

دقیقا بر اساس با مورد قبلی خواهد بود. با این اختلاف که اسناد ازدواج در کنسولگری کشور تابع خارجی تقدیم گردیده است.

2- طلاق به تقاضای زن در شرایطی که عقد ایرانی در خارج از کشور صورت گرفته باشد.

این مورد دقیقا بر اساس بند قبل می باشد. با این اختلاف که مدارک و اسناد ازدواج دارند و در کشور خارجی تنظیم شده است. مثلا اگر زن در کشور بلژیک تقاضای طلاق کرده باشد باید با مراجعه به دادگاه های ایران و یا واگذاری وکالت به شخصی که در ایران اقامت دارد به واسطه کنسولگری کشور خارجی اقدامات زیر را انجام دهد.

3- طلاق به تقاضای مرد و زن در شرایطی که عقد ازدواج ایرانی در کنسولگری کشور متبوع شوهر صورت نگرفته باشد. و به بیان درست تر زن و شوهر ایرانی عقد نکاح را بر اساس قانون کشور خارجی انجام داده باشند. به شکل خلاصه باید گفت که این طلاق ایرانی به سبب آن که رابطه زوجیت این زن و شوهر ایرانی و شرعی و بر اساس قوانین ایران نیست. نمی‌توان طلاق آن ها را هم بر اساس قواعد مدنی جاری ساخت. یعنی به دلیل عدم وجود رابطه زوجیت بر اساس قانون ایرانی ضرورتی به جاری ساختن طلاق ایرانی نمی باشد.

طلاق غیابی از همسر خارجی
طلاق غیابی از همسر خارجی

مهریه زن در موارد طلاق خارج از کشور

مهریه حق زن است و مرد در هنگام عقد ازدواج متعهد به پرداخت آن می باشد. در هر زمان و هر دادگاهی زن قادر است نسبت به مطالبه مهریه خود اقدام کند . به دلیل این که بحث مهریه یک دعوای  حقوقی  و‏ مالی می باشد و مقررات هر کشور در مورد دعاوی مالی مختلف است زن ها به منظور دریافت مهریه خود به واسطه وکیل یا نماینده حقوقی از طریق راه‌ های قانونی در ایران می‌تواند اقدامات ضروری را انجام دهند.

اما در مورد موضوع تنفیذ طلاق پیشنهاد بیشتر حقوق دانان بر این است که به علت عدم صلاحیت بیشتر داوری‌ ها و رای دادگاه خارج از کشور دنبال کردن مراحل طلاق در دادگاه داخل کشور اگر انجام شود که هر یک از زن و شوهر در کشور حاضر نباشد با به کار گرفتن وکلای مجرب باید روند طلاق را دنبال کند.

نکته قابل توجه آن که در شرایطی که طلاق از طرف دادگاه مورد تنفیذ قرار نگیرد، متقاضی طلاق باید دادخواست طلاق را به دادگاه تقدیم کند و حکم دادگاه خارجی فقط ارزش اماره از نظر ادله اثبات دعوا را دارد و نقش مثبتی در صدور حکم طلاق ایفا می کند.

ضرورت تنفیذ طلاق

با توجه به نکاتی که ذکر شد به شکل کلی آرا و احکام صادر شده  به وسیله دادگاه خارج از کشور دارای جنبه قانونی برای دادگاه داخل کشور نیست و زن و شوهری که قصد طلاق می کنند باید دوباره مراحل حقوقی صدور رای طلاق را در داخل کشور پیگیری نمایند.

تعداد کمی از آرا و داوری های طلاق در  خارج از کشور از نظر حقوقی منتهی به قانون ایران واقع می‌شود که در این شرایط زن و شوهر باید اقدام به دریافت تنفیذ طلاق کنند. تا زمانی که زن و شوهر اقدام به دریافت تنظیمات طلاق نکردند عقد ازدواج میان آن ها از نظر قانونی ایران دارای ارزش خواهد بود و قوانین و مقررات راجع به زندگی زناشویی  در بین آن ها جاری است .مثلاً زنی بعد از دریافت رای طلاق دادگاه در خارج از کشور به ایران سفر کرده و مراحل کسب تنفیذ طلاق را دنبال نمی کند همسر او این حق را خواهد داشت که اجازه خروج از کشور را تا وقتی که تنفیذ طلاق انجام نشده به   او ندهد.

طلاق غیابی از همسر خارجی
طلاق غیابی از همسر خارجی

دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی طلاق زوجین خارج از کشور

بر اساس ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده جمهوری اسلامی ایران در مواردی  که زن یا شوهر در خارج از کشور و طرف دیگر داخل ایران باشد دادرسی دعوای زن و شوهر در دادسرایی واقع می شود که شخص ساکن ایران در آن جا اقامت دارد. از طرف دیگر چنان چه محل زندگی زن و شوهر هر دو خارج از کشور باشد، یکی از دو طرف به شکل موقت در ایران حاضر باشد دادگاه محل اقامت شخص حاضر در ایران صالح به رسیدگی موضوع طلاق است.

چنان چه هم مرد هم زن در خارج از کشور باشند دادگاه شهرستان تهران صالح به رسیدگی موضوع طلاق خواهد بود و دو طرف این امکان را دارند که وکیل را در اختیار بگیرند و نیز به سپری شدن روند  رسیدگی به موضوع طلاق اقدام کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *